Rozkład materiału dla klas IV, V i VI sp janczewo 2014/2015 „SŁowa na start”


wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnymPobieranie 291.66 Kb.
Strona3/4
Data28.04.2016
Rozmiar291.66 Kb.
1   2   3   4

wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym:prasa w internecie, artykuł, nagłówek, lead, śródtytuł, dział


Kurtyna w górę

W. Szekspir, Sen nocy letniej (fragment)
J. Kulmowa, Po co jest teatr?
G. Kasdepke, Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci (fragment)

L. Legut, Już nigdy nie będę się kłócił z Piotrkiem (fragment)


Z. Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią

I.3.5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

II.2.6) wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty)

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] prosta notatka
pojęcia spoza podstawy: didaskalia, dramat (PP do gimnazjum)


Polska i Polacy

C. Leżeński, Jarek i Marek bronią Warszawy (fragment)

K.I. Gałczyński, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

C. Miłosz, W mojej ojczyźnie

Co to znaczy być Polakiem (artykuł)

K. Drzewiecka, Piątka z Zakątka (fragment)

J. Mikołajewski, Czy jego już nie ma?

S.R. Dobrowolski, Odejście FryderykaIII.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis [...] krajobrazu, prosta notatka
pojęcia spoza podstawy: kontrast

Bohaterowie naszych lektur w krainie sztuki

tekst o instytucji kulturalnej

J.-J. Sempé, R. Goscinny, Rekreacje Mikołajka (fragment)

M. Poprzęcka, Guwernantka

Dzieła sztuki pod lupą

B. Miś, Internet – muzea w sieci

Wisława Szymborska, Muzeum


II.2.6) wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty)

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, [...] proste sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), [...] opis postaci, [...], ogłoszenie, [...] prosta notatkawychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: instytucje kulturalne, opera, libretto, aria, operetka
samokształcenie: techniki uczenia się (techniki zapamiętywania)
Na tropie ortografii: Jan Miodek, Nie taki język straszny.
O polszczyźnie dla uczniów
(fragment)


III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: [...]

c) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikamiRozdział III: Styczniowe

i lutowe wędrówkiI znów zima

M. Buczkówna, Wieczór zimowy

Dzieła sztuki pod lupą

J. Harasymowicz, Sad, styczeń

L. Bruin, Co jest za horyzontem? (fragment)

Pechowa walentynka, „Kumpel”, nr 2(13)/2005


I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst [...] literacki [...] II.2.11) identyfikuje: [...] przysłowie [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] list [...], [...] opis postaci, [...] krajobrazu, [...], [...] prosta notatka

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] instrukcję, w tym przepis)
pojęcia spoza podstawy: powieść historyczna (PP do gimnazjum)
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: artykuł prasowy, wywiad
samokształcenie: techniki uczenia się (czytanie tekstu publicystycznego)


Znaki czasu – trudna współczesność

H. Lee, Zabić drozda (fragment)
E. Lipska, Takie czasy

tekst poruszający problem prawdy i kłamstwa


Media informują: O komunikacji wirtualnej

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] list oficjalny, [...] prosta notatka


W szkole

G. Kasdepke, Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci (fragment)
M. Musierowicz, Kwiat kalafiora (fragment)

Igor Skirycki, Wędrowiec

M.K. Piekarska, Klasa pani Czajki (fragment)
E. Meyer-Glitza, Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą (fragmenty)


III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] proste sprawozdanie [...], [...] opis postaci [...], prosta notatka

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] życzenia [...])


pojęcia spoza podstawy: sentencja, debata

Dzieci i dorośli

D. Wawiłow, Wędrówka (fragment)
M. Brykczyński, O prawach dziecka
A. Minkowski, Dolina światła (fragment)

H. Ożogowska, Za minutę pierwsza miłość (fragment)III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] dziennik [...], prosta notatka


Bohaterowie naszych lektur i wirtualny świat

P. Beręsewicz, Wszystkie lajki Marczuka (fragment)

G. Kasdepke, Bon ton. Savoir-vivre dla dzieci (fragment)Jak korzystać z Wikipedii (artykuł)

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis postaci, [...] prosta notatka
samokształcenie: techniki uczenia się

Na tropie ortografii: Pisownia zakończeń rzeczowników (-ii, -i, -ji)

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym [...]

Rozdział IV: Marcowe

i kwietniowe wędrówkiWiosna

J. Tuwim, Ptak
F.E. Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród (fragment)

J.-J. Sempé, R. Goscinny, Nieznane przygody Mikołajka (fragment)Media informują

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst [...] literacki [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących


formach gatunkowych: [...] proste sprawozdanie, [...]
prosta notatka
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: artykuł prasowy, relacja
samokształcenie: techniki uczenia się (czytanie tekstu publicystycznego)

Przed sprawdzianem

J. Rudniański, Jak się uczyć? (fragment)

Ch. Perault, Knyps z Czubkiem


I. Krasicki, Ptaszki w klatce
N. Chadzinikolau, Mity greckie (fragment)
wiersz

E. Królikowska-Avis, Filmowe ABCI.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), list oficjalny, proste sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka
samokształcenie: techniki uczenia się (zdawanie egzaminów)

Porozmawiajmy

o wartościachÉ.-E. Schmitt, Oskar i pani Róża (fragment)
C. Janczarski, Nie mijam
K. Dunin, Zrobieni na niebiesko (fragment), „Wysokie Obcasy” z 16 lipca 2005 r.
J. Gaarder, Świat Zofii: cudowna podróż w głąb historii filozofii (fragment)

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] prosta notatka
pojęcia spoza podstawy: przypowieść (PP do gimnazjum)

Świat mediów

W. Kopaliński, O rzeczach powszednich (fragment)

J. Verne, W 80 dni dookoła świata (fragment)Gazety i czasopisma

D. Kaczmarek, Pieskie życie (fragment)

tekst o telewizji


I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: [...] prosta notatka
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: obraz statyczny i dynamiczny, koncert muzyki klasycznej

Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne sytuacje

E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa (fragment)
I. Jurgielewiczowa, Ten obcy (fragment)
Dzieła sztuki pod lupą

tekst o tematyce medialnejI.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...] II.2.7) wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska)

II.2.8) wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa)

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis [...], prosta notatka


Na tropie ortografii: Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów (fragment)

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym [...]

Rozdział V: Majowe

i czerwcowe wędrówkiZanim przyjdzie lato

R. Suchodolski, Mazurek 3 maja (fragment)
J. Twardowski, Ręce
S. Szmaglewska, Czarne stopy (fragment)

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze) [...], prosta notatka
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: artykuł – sprawozdanie z wydarzenia, bestseller

W harmonii z naturą

W. Szymborska, Jarmark cudów

Dzieła sztuki pod lupą
J. Bielunas, My chcemy grać w zielone (fragment)
B. Watterson, Calvin i Hobbes. Coś się ślini pod łóżkiem (fragment)

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis postaci, [...] prosta notatka
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: kompozycja obrazu

Blaski i cienie dorastania

J. Baran, ***
tekst o dorastaniu do miłości i przyjaźni

Media informują

K.I. Gałczyński, Rozmowa liryczna


J. Wilson, Dziewczyny się odchudzają (fragment)

[...] list oficjalny, [...] opis postaci, [...] prosta notatka

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] życzenia [...])Bohaterowie naszych lektur i ważne sprawy

M. Środa, Mała książka o tolerancji) (fragment)

E. Nowacka, Słońce w kałuży (fragment)

tekst o tematyce medialnej


III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis postaci, [...] prosta notatka
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: analiza oferty mediów, wady i zalety internetu
Na tropie ortografii: Dbajmy o język

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym [...]

Podręcznik do kształcenia językowego „Słowa na start!” dla klasy IVCzęść I


Rozdział

Temat

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej

Uczeń:

Rozdział I:

Jak się porozumiewać?Witam się i żegnam

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

I.3.5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

III.1.8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie
i uzasadnia je

II.2.10) charakteryzuje i ocenia bohaterów

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury


Przedstawiam siebie i innych

Proszę i dziękuję

Wyrażam swoje zdanie

Rozdział II:

Do czego służą części mowy?Co wiemy o czasowniku?

I.3.3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, [...] przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi

I.3.4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi

III.2.3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

III.2.4) [...] używa [...] [przymiotników i przysłówków] we właściwych kontekstach

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się [...] do zamierzonego celu

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami


językowymi [...]

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym,
w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek w [...] tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, [...]

c) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami,

d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych

III.2.6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, [...] znaku wykrzyknika


Czasownik odmienia się przez osoby

Forma osobowa a bezokolicznik

Pisownia bezokoliczników o trudnych zakończeniach

Czasowniki w czasie teraźniejszym

Czasowniki w czasie przeszłym

Pisownia trudnych czasowników w czasie przeszłym

Czasowniki w czasie przyszłym

Co wiemy o rzeczowniku?

Pisownia rzeczowników własnych i pospolitych

Rodzaj rzeczownika

Odmiana rzeczownika

Pisownia nie z czasownikami i rzeczownikami

Co wiemy o przymiotniku?

Przymiotnik zmienia swoją formę w zdaniu

Co to jest przysłówek?

Pisownia nie z przymiotnikami i przysłówkami

Poznajemy przyimek

Łączenie wyrazów za pomocą spójnika

Spójniki i przecinki

Rozdział III:

Jak tworzyć wypowiedzi?Kartka pocztowa – życzenia i pozdrowienia

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz 


do zamierzonego celu

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: [...] pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), [...] opis postaci, przedmiotu [...]

III.1.6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami


językowymi [...]

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] życzenia)Opis przedmiotu i opis postaci

Kartka z pamiętnika, wpis w dzienniku internetowym


Część II


Rozdział I:

Jak budować zdania?Co to jest zdanie?

I.3.1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie [...])

I.3.2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte [...] i rozumie ich funkcje

III.2.1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

III.2.3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się [...] do zamierzonego celu

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami
językowymi [...]

III.2.6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, [...] znaku wykrzyknikaZdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące

Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot

Określenia w zdaniu

Związki wyrazów w zdaniu

Grupa podmiotu i grupa orzeczenia

Przecinek w zdaniu pojedynczym

Rozdział II:

Jak zapisywać głoski?Kolejność alfabetyczna wyrazów

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,

b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek [...], spółgłosek twardych i miękkich [...]

III.1.9) czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację

I.2. [...] korzysta z informacji zawartych w encyklopedii [...]


Różnice między głoską a literą

Ta sama głoska, różne litery – pisownia wyrazów z ó i u

Samogłoski i spółgłoski

Ta sama głoska, różne litery – pisownia wyrazów z rz i ź

Spółgłoski twarde i miękkie

Ta sama głoska, różne litery – pisownia wyrazów z ch i h

Podział wyrazów na sylaby – przenoszenie wyrazów

Akcentowanie wyrazów

Rozdział III:

Jak tworzyć wypowiedzi?Wysyłamy listy

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz 


do zamierzonego celu

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], list [...], [...] ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka

III.1.6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami


językowymi [...]

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, [...] ogłoszenie [...])

I.1.1) sprawnie czyta teksty głośno i cicho


Ogłoszenie i zaproszenie

Jak zrobić notatkę?

Piszemy opowiadanie

Jak zapisywać dialog?Pobieranie 291.66 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna