Rozkład materiału nauczania wychowania fizycznego klasy I lo w roku szkolnym 20089/2010 diagnozaPobieranie 167.24 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar167.24 Kb.
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY I LO W ROKU SZKOLNYM 20089/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania,

podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych

8.Sprawdzian siły mięśni brzucha - skłony tułowia w leżeniu
ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa

5.Bieg zmienny

6.Bieg na orientację

7.Bieg na orientację

8.Bieg ciągłyLEKKOATLETYKA
1.Nauka startu niskiego

2.Nauka skoku w dal techniką piersiową

3.ABC techniki biegu.

4.Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej

5.Doskonalenie pchnięcia kulą z miejsca

6.Pchnięcie kulą - pomiar odległości

7.Nauka wieloskoków

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenie

13.Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej

14.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

15.Sprawdzian wytrzymałości szybkościowej - bieg na 300m.(dz.) i 400m.(chł.)

16.Nauka trójskoku

17.Trójskok zaliczenie

18.Sprawdzian wytrzymałości - Test CooperaGIMNASTYKA
1.Przewroty w przód z miejsca i postawy

2.Przewroty w tył z przysiadu podpartego i postawy o NN prostych

3.Nauka stania na rękach z zamachem jednonóż

4.Z leżenia tyłem podpór łukiem

5.Przewroty w przód i w tył łączone

6.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

7.Nauka stania na głowie

8.Stanie na rękach z zamachem jednonóż - sprawdzian

9.Stanie na głowie - sprawdzian

10.Nauka odbicia z odskoczni - skok zawrotny przez skrzynię

11.Skok kuczny przez 5-6 elementów skrzyni

12.Skok kuczny przez 5-6 elementów skrzyni - zaliczenie

13.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem

14.Nauka przerzutu bokiem

15.Piramidy dwójkowe

16.Gimnastyka ogólnorozwojowa

17.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

18.Ćwiczenia równoważne na ławeczkach

19.Sprawdzian siły mięśni ramion - ugięcia ramion w podporze

KOSZYKÓWKA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań w biegu i w miejscu

3.Rzuty do kosza z miejsca i wyskoku

4.Nauka zatrzymania na jedno i dwa tempa

5.Zatrzymanie na jedno tempo, piwoty i rzut do kosza z miejsca - zaliczenie

6.Doskonalenie piwotów

7.Nauka rzutu z dwutaktu

8.rzut z dwutaktu po kozłowaniu

9.Rzut z dwutaktu po podaniu

10.Zaliczenie rzutu z dwutaktu po kozłowaniu z prawej strony

11.Atak szybki - gra szkolna

12.Obrona strefowa - gra szkolna

13.Obrona każdy - swego - gra szkolna

14.Małe gry na jeden kosz - street bal

15.Małe gry na jeden kosz - 3- osobowe

16-18.Gra szkolna w PK

19-21.Gra właściwa w PK


SIATKÓWKA
1.Nauka odbić sposobem górnym

2.Nauka odbić sposobem dolnym

3.Doskonalenie odbić - gra szkolna

4.Odbicia sposobem górnym - zaliczenie

5.Odbicia sposobem dolnym - zaliczenie

6.Nauka zagrywki tenisowej

7.Doskonalenie zagrywki tenisowej

8.Nauka wystawy

9.Nauka zbicia plasowanego z własnego podrzutu i wystawy

10.Odbicia sposobem górnym i dolnym - zaliczenie

11.Zagrywka tenisowa - zaliczenie

12.Gra szkolna w PŚ

13.Gra szkolna w PŚ

14.Małe gry - single

15.Małe gry - dwójkami

16.Małe gry - trójkami

17-18.Gra właściwa w PŚ
PIŁKA RĘCZNA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań i chwytów piłki w ruchu

3.Nauka rzutu na bramkę z miejsca i z biegu

4.Nauka rzutu z wyskoku

5.Zwody ciałem i zwody piłką

6.Gra bramkarza, ustawienie się zawodnika w obronie

7.Szybki atak

8.Obrona strefowa

9-10.Gra szkolna w PR

11-12.Gra właściwa w PR


PIŁKA NOŻNA

1.Nauka przyjęcia piłki wew. częścią stopy

2.Nauka przyjęcia piłki podeszwą i zewnętrzną częścią stopy

3.Podanie wew. częścią stopy

4.Strzał na bramkę prostym i zewnętrznym podbiciem

5.Podstawowe zasady gry bramkarza

6.Stałe fragmenty gry

7.Podanie i przyjęcie piłki w biegu

8.Gra szkolna w PN

9.Gra szkolna w PN

10-13.Gra właściwa w PN

14-16.Gra w piłkę halowąROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY I I LO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania,

podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych

8.Sprawdzian siły mięśni brzucha - skłony tułowia w leżeniu
ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa

5.Bieg zmienny

6.Bieg na orientację

7.Bieg na orientację

8.Bieg ciągłyLEKKOATLETYKA
1.Doskonalenie startu niskiego

2.Doskonalenie skoku w dal techniką piersiową

3.ABC techniki biegu.

4.Bieg sztafetowy 4x60m

5.Nauka pchnięcia kulą z doślizgu

6.Pchnięcie kulą z doślizgu - pomiar odległości

7.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenie

13.Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej

14.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

15.Sprawdzian wytrzymałości szybkościowej - bieg na 300m.(dz.) i 400m.(chł.)

16.Nauka trójskoku

17.Trójskok zaliczenie

18.Sprawdzian wytrzymałości - Test Coopera
GIMNASTYKA
1.Doskonalenie przewrotu w przód z postawy

2.Doskonalenie przewrotu w tył z postawy o NN prostych

3.Stanie na rękach z uniku podpartego - samodzielnie

4.Podpór łukiem z postawy

5.Przewroty w przód z naskoku

6.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

7.Doskonalenie stania na głowie

8.Stanie na rękach z zamachem jednonóż lub z odbicia obunóż - sprawdzian

9.Stanie na głowie - sprawdzian

10.Skok kuczny przez skrzynię

11.Skok rozkroczny przez 5-6 elementów skrzyni w szerz

12.Dowolny skok przez skrzynię - sprawdzian

13.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem z postawy

14.Doskonalenie przerzutu bokiem

15.Piramidy dwójkowe i wieloosobowe

16.Gimnastyka ogólnorozwojowa

17.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

18.Samodzielne stosowanie ćwiczeń kształtujących siłę i gibkość

19.Doskonalenie wymyku i odmyku na drążku

20.Sprawdzian siły ramion - ugięcia ramion w podporzeKOSZYKÓWKA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie zatrzymania na jedno i dwa tempa

3.Doskonalenie rzutu do kosza z miejsca i wyskoku

4.Rzut do kosza po zatrzymaniu na dwa tempa - zaliczenie

5.Podania hakiem

6.Doskonalenie rzutu z dwutaktu

7.Nauka rzutu z dwutaktu na wprost kosza

8.Rzut z dwutaktu na wprost kosza - zaliczenie

9.Atak szybki - gra szkolna

10.Obrona każdy - swego - gra szkolna

11.Małe gry na jeden kosz - street bal

12-16.Gra szkolna w PK

17-21.Gra właściwa w PK
SIATKÓWKA
1.Doskonalenie odbić sposobem górnym

2.Doskonalenie odbić sposobem dolnym

3.Odbicia piłki w niskich pozycjach

4.Doskonalenie zagrywki tenisowej

5.Doskonalenie wystawy przodem i tyłem

6.Doskonalenie zbicia plasowanego

7.Odbicia sposobem górnym i dolnym - zaliczenie

8.Zagrywka tenisowa - zaliczenie

9-14.Gra szkolna w PŚ

15.Małe gry 2x2

16-21.Gra właściwa w PŚ
PIŁKA RĘCZNA

1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań w biegu

3.Rzuty na bramkę z biegu i wyskoku

4.Rzuty na bramkę ze skrzydła

5.Sposób gry i rola obrotowego

6.Rozgrywanie stałych fragmentów gry

7.Atak szybki

8.Obrona strefowa

9-11.Gra szkolna w PR

12-15.Gra właściwa w PR
PIŁKA NOŻNA

1.Przyjęcia i podania piłki wewnętrzną częścią stopy

2.Przyjęcie piłki prostym podbiciem

3.Strzał prostym podbiciem z woleja

4.Gra bramkarza na przedpolu

5.zwody i dryblingi

6.Podział obowiązków wśród obrońców

7-10.Gra szkolna w PN

11-14.Gra właściwa w PN

15-18.Gra w piłkę halową
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY III LO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania , podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych
ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa


LEKKOATLETYKA
1.Kształtowanie szybkości - starty z różnych pozycji

2.Doskonalenie skoku w dal techniką piersiową

3.ABC techniki biegu.

4.Bieg sztafetowy 4x60m

5.Doskonalenie pchnięcia kulą z doślizgu

6.Pchnięcie kulą z doślizgu - pomiar odległości

7.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenieGIMNASTYKA
1.Nauka przewrotu w przód ze stania na RR

2.Nauka przewrotu w tył przez stanie na RR

3.Podpór łukiem z postawy

4.Przerzuty bokiem - zaliczenie

5.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

6.Doskonalenie stania na głowie siłą

7.Stanie na rękach z odbicia obunóż

8.Skok kuczny przez skrzynię

9.Skok rozkroczny przez 5-6 elementów skrzyni w szerz

10.Dowolny skok przez skrzynię - sprawdzian

11.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem

12.Doskonalenie przerzutu bokiem

13.Piramidy dwójkowe i wieloosobowe

14.Gimnastyka ogólnorozwojowa

15.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

16.Samodzielne stosowanie ćwiczeń kształtujących siłę i gibkość

17.Doskonalenie wymyku i odmyku na drążku

KOSZYKÓWKA
1.Doskonalenie kozłowania , podań i chwytów

2.Doskonalenie zatrzymania na jedno i dwa tempa

3.Doskonalenie rzutu do kosza z miejsca i wyskoku

4.Doskonalenie rzutu z dwutaktu

5.Doskonalenie rzutu z dwutaktu hakiem

7.Rzut z dwutaktu hakiem - zaliczenie

8.Atak szybki - gra szkolna

9.Obrona każdy - swego - gra szkolna

10.Małe gry na jeden kosz - street bal

11-14.Gra szkolna w PK

15-18.Gra właściwa w PK
SIATKÓWKA
1.Doskonalenie odbić sposobem górnym

2.Doskonalenie odbić sposobem dolnym

3.Odbicia piłki w niskich pozycjach

4.Doskonalenie zagrywki tenisowej

5.Nauka zagrywki z wyskoku

6.Doskonalenie wystawy przodem i tyłem

7.Doskonalenie zbicia plasowanego z wystawy

8.Odbicia sposobem górnym i dolnym - zaliczenie

9.Zagrywka tenisowa - zaliczenie

10.Nauka zbicia dynamicznego

11-14.Gra szkolna w PŚ

15-18.Gra właściwa w PŚ


PIŁKA RĘCZNA

1.Rzuty na bramkę z biegu i wyskoku

2.Atak szybki

3.Gra szkolna w PR

4.Gra właściwa w PR
PIŁKA NOŻNA
1.Przyjęcia i podania piłki wewnętrzną częścią stopy w powietrzu

2.Przyjęcie piłki prostym podbiciem i klatką piersiową

3.Gra szkolna w PN

4-6.Gra właściwa w PN

7-9.Gra w piłkę halową

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY I TZ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania,

podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych

8.Sprawdzian siły mięśni brzucha - skłony tułowia w leżeniu
ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa

5.Bieg zmienny

6.Bieg na orientację

7.Bieg na orientację

8.Bieg ciągły


LEKKOATLETYKA
1.Nauka startu niskiego

2.Nauka skoku w dal techniką naturalną

3.ABC techniki biegu.

4.Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej

5.Nauka pchnięcia kulą z miejsca

6.Pchnięcie kulą - pomiar odległości

7.Nauka wieloskoków

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenie

13.Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej

14.Nauka wieloskoków - kształtowanie mocy

15.Sprawdzian wytrzymałości szybkościowej - bieg na 300m.(dz.) i 400m.(chł.)

16.Odmierzanie rozbiegu do skoku w dal

17.Nauka trójskoku

18.Sprawdzian wytrzymałości - Test CooperaGIMNASTYKA
1.Nauka przewrotu w przód z przysiadu podpartego

2.Nauka przewrotu w tył z przysiadu podpartego

3.Nauka stania na rękach z uniku podpartego

4.Z leżenia tyłem podpór łukiem

5.Przewroty w przód i w tył łączone

6.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

7.Nauka stania na głowie z asekuracją

8.Stanie na rękach z uniku podpartego - sprawdzian

9.Stanie na głowie - sprawdzian

10.Nauka odbicia z odskoczni - skok na skrzynię

11.Skok kuczny przez 3-4 elementy skrzyni

12.Skok kuczny przez 3-4 elementy skrzyni - zaliczenie

13.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem

14.Nauka podmyku i odmyku na drążku

15.Nauka wymyku na drążku

16.Gimnastyka ogólnorozwojowa

17.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

18.Ćwiczenia równoważne na ławeczkach

19.Ćwiczenia ogólnorozwojowe na ławeczkach

KOSZYKÓWKA
1.Nauka kozłowania

2.Nauka podań w biegu i w miejscu

3.Nauka rzutu do kosza z miejsca

4.Nauka zatrzymania na jedno tempo

5.Nauka piwotów

6.Zaliczenie rzutu do kosza po zatrzymaniu na jedno tempo

7.Nauka rzutu z wyskoku

8.Nauka rzutu z dwutaktu

9.Atak szybki - gra szkolna

10.Obrona strefowa - gra szkolna

11.Obrona każdy - swego - gra szkolna

12.Małe gry na jeden kosz - street bal

13-17.Gra szkolna w PK

18-21.Gra właściwa w PKSIATKÓWKA
1.Nauka odbić sposobem górnym

2.Nauka odbić sposobem dolnym

3.Doskonalenie odbić - gra szkolna

4.Nauka zagrywki sposobem dolnym

5.Ustawienie zawodników w obronie, doskonalenie zagrywki

6.Nauka wystawy

7.Nauka zbicia plasowanego z własnego podrzutu

8.Odbicia sposobem górnym - zaliczenie

9.Zagrywka sposobem górnym - zaliczenie

10.Gra uproszczona w PŚ

11.Gra szkolna w PŚ

12.Małe gry - single

13-17.Gra szkolna w PŚ

18-21.Gra właściwa w PŚ


PIŁKA RĘCZNA
1.Nauka kozłowania

2.Nzuka podań i chwytów piłki w miejscu

3.Nauka rzutu na bramkę z miejsca

4.Nauka rzutu z wyskoku

5.Zwody ciałem i zwody piłką

6.Gra bramkarza, poruszanie się zawodnika w obronie

7.Podania i rzuty w biegu

8.Obrona strefowa

9.Gra uproszczona w PR

10-12.Gra szkolna w PR

13-15.Gra właściwa w PR
PIŁKA NOŻNA
1.Nauka przyjęcia piłki wew. częścią stopy

2.Nauka przyjęcia piłki podeszwą i udem

3.Podanie wew. częścią stopy

4.Strzał na bramkę wew. podbiciem

5.Podanie piłki prostym podbiciem

6.Wyrzut z autu i rzut karny

7.Sposoby łapania piłki i ustawienie bramkarza

8.Małe gry w PN

9-13.Gra szkolna w PN

14-17.Gra właściwa w PN

18-21.Gra w piłkę halową

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY I I TZ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania , podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP

na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych


ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa

5.Bieg zmienny

6.Bieg na orientację

7.Bieg na orientację
LEKKOATLETYKA
1.Nauka startu niskiego

2.Nauka skoku w dal techniką piersiową

3.ABC techniki biegu.

4.Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej

5.Doskonalenie pchnięcia kulą z miejsca

6.Pchnięcie kulą - pomiar odległości

7.Nauka wieloskoków

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenie

13.Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej

14.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

15.Sprawdzian wytrzymałości szybkościowej - bieg na 300m.(dz.) i 400m.(chł.)

16.Nauka trójskoku

17.Trójskok zaliczenie

18.Sprawdzian wytrzymałości - Test CooperaGIMNASTYKA
1.Przewroty w przód z miejsca i postawy

2.Przewroty w tył z przysiadu podpartego i postawy o NN prostych

3.Nauka stania na rękach z zamachem jednonóż

4.Z leżenia tyłem podpór łukiem

5.Przewroty w przód i w tył łączone

6.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

7.Nauka stania na głowie

8.Stanie na rękach z zamachem jednonóż - sprawdzian

9.Stanie na głowie - sprawdzian

10.Nauka odbicia z odskoczni - skok zawrotny przez skrzynię

11.Skok kuczny przez 5-6 elementów skrzyni

12.Skok kuczny przez 5-6 elementów skrzyni - zaliczenie

13.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem

14.Nauka przerzutu bokiem

15.Piramidy dwójkowe

16.Gimnastyka ogólnorozwojowa

17.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

18.Ćwiczenia równoważne na ławeczkach
KOSZYKÓWKA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań w biegu i w miejscu

3.Rzuty do kosza z miejsca i wyskoku

4.Nauka zatrzymania na jedno i dwa tempa

5.Doskonalenie piwotów

6.Nauka rzutu z dwutaktu

7.Rzut z dwutaktu po podaniu

8.Zaliczenie rzutu z dwutaktu po kozłowaniu z prawej strony

9.Atak szybki - gra szkolna

10.Obrona strefowa - gra szkolna

11.Obrona każdy - swego - gra szkolna

12.Małe gry na jeden kosz - street bal

13.Gra właściwa w PK

14.Gra właściwa w PKSIATKÓWKA
1.Nauka odbić sposobem górnym

2.Nauka odbić sposobem dolnym

3.Doskonalenie odbić - gra szkolna

4.Nauka zagrywki tenisowej

5.Doskonalenie zagrywki tenisowej

6.Nauka wystawy

7.Nauka zbicia plasowanego z własnego podrzutu i wystawy

8.Odbicia sposobem górnym i dolnym - zaliczenie

9.Zagrywka tenisowa - zaliczenie

10.Gra szkolna w PŚ

11.Gra szkolna w PŚ

12.Małe gry - single

13.Gra właściwa w PŚ

14.Gra właściwa w PŚ


PIŁKA RĘCZNA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań i chwytów piłki w ruchu

3.Nauka rzutu na bramkę z miejsca i z biegu

4.Nauka rzutu z wyskoku

5.Zwody ciałem i zwody piłką

6.Gra bramkarza, ustawienie się zawodnika w obronie

7.Szybki atak

8.Obrona strefowa

9.Gra szkolna w PR

10.Gra szkolna w PR

11.Gra właściwa w PR

12.Gra właściwa w PR


PIŁKA NOŻNA
1.Nauka przyjęcia piłki wew. częścią stopy

2.Nauka przyjęcia piłki podeszwą i zewnętrzną częścią stopy

3.Podanie wew. częścią stopy

4.Strzał na bramkę prostym i zewnętrznym podbiciem

5.Podstzwowe zasady gry bramkarza

6.Stałe fragmenty gry

7.Podanie i przyjęcie piłki w biegu

8. Gra szkolna w PN

9.Gra szkolna w PN

10.Gra właściwa w PN

11.Gra właściwa w PN

12.Gra właściwa w PN


TENIS STO£OWY

1.Uderzenia forchendem

2.Uderzenia bekchendem

3,Nauka serwisu - gra uproszczona

4.Gra właściwa w tenisa stołowego
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY I I I TZ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania,

podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych


ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa

5.Bieg na orientację

6.Bieg na orientację

7.Bieg zmienny

8.Bieg ciągłyLEKKOATLETYKA
1.Doskonalenie startu niskiego

2.Doskonalenie skoku w dal techniką piersiową

3.ABC techniki biegu.

4.Bieg sztafetowy 4x60m

5.Nauka pchnięcia kulą z doślizgu

6.Pchnięcie kulą z doślizgu - pomiar odległości

7.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenie

13.Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej

14.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

15.Sprawdzian wytrzymałości szybkościowej - bieg na 300m.(dz.) i 400m.(chł.)

16.Nauka trójskoku

17.Trójskok zaliczenie

18.Sprawdzian wytrzymałości - Test Coopera


GIMNASTYKA
1.Doskonalenie przewrotu w przód z postawy

2.Doskonalenie przewrotu w tył z postawy o NN prostych

3.Stanie na rękach z zamachem jednonóż - samodzielnie

4.Podpór łukiem z postawy

5.Przewroty w przód z naskoku

6.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

7.Doskonalenie stania na głowie

8.Stanie na rękach z zamachem jednonóż lub z odbicia obunóż - sprawdzian

9.Stanie na głowie - sprawdzian

10.Skok kuczny przez skrzynię

11.Skok rozkroczny przez 5-6 elementów skrzyni w szerz

12.Dowolny skok przez skrzynię - sprawdzian

13.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem

14.Doskonalenie przerzutu bokiem

15.Piramidy dwójkowe i wieloosobowe

16.Gimnastyka ogólnorozwojowa

17.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

18.Samodzielne stosowanie ćwiczeń kształtujących siłę i gibkość

19.Doskonalenie wymyku i odmyku na drążku

KOSZYKÓWKA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie zatrzymania na jedno i dwa tempa

3.Doskonalenie rzutu do kosza z miejsca i wyskoku

4.Podania hakiem

5.Doskonalenie rzutu z dwutaktu

6.Nauka rzutu z dwutaktu na wprost kosza

7.Rzut z dwutaktu na wprost kosza - zaliczenie

8.Atak szybki - gra szkolna

9.Obrona każdy - swego - gra szkolna

10.Małe gry na jeden kosz - street bal

11-16.Gra szkolna w PK

17-21.Gra właściwa w PKSIATKÓWKA
1.Doskonalenie odbić sposobem górnym

2.Doskonalenie odbić sposobem dolnym

3.Odbicia piłki w niskich pozycjach

4.Doskonalenie zagrywki tenisowej

5.Doskonalenie wystawy przodem i tyłem

6.Doskonalenie zbicia plasowanego

7.Odbicia sposobem górnym i dolnym - zaliczenie

8.Zagrywka tenisowa - zaliczenie

9-13.Gra szkolna w PŚ

14.Małe gry 2x2

15-19.Gra właściwa w PŚ
PIŁKA RĘCZNA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań w biegu

3.Rzuty na bramkę z biegu i wyskoku

4.Rzuty na bramkę ze skrzydła

5.Sposób gry i rola obrotowego

6.Rozgrywanie stałych fragmentów gry

7.Atak szybki

8.Obrona strefowa

9-11.Gra szkolna w PR

12-14.Gra właściwa w PR


PIŁKA NOŻNA

1.Przyjęcia i podania piłki wewnętrzną częścią stopy

2.Przyjęcie piłki prostym podbiciem

3.Strzał prostym podbiciem z woleja

4.Gra bramkarza na przedpolu

5.zwody i dryblingi

6.Podział obowiązków wśród obrońców

7.Gra szkolna w PN

8.Gra szkolna w PN

9.Gra właściwa w PN

10.Gra właściwa w PN

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY I ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania,

podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych

8.Sprawdzian siły mięśni brzucha - skłony tułowia w leżeniu
ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa

5.Bieg zmienny

6.Bieg na orientację

7.Bieg na orientację

8.Bieg ciągłyLEKKOATLETYKA
1.Nauka startu niskiego

2.Nauka skoku w dal techniką piersiową

3.ABC techniki biegu.

4.Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej

5.Doskonalenie pchnięcia kulą z miejsca

6.Pchnięcie kulą - pomiar odległości

7.Nauka wieloskoków

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenie

13.Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej

14.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

15.Sprawdzian wytrzymałości szybkościowej - bieg na 300m.(dz.) i 400m.(chł.)

16.Nauka trójskoku

17.Trójskok zaliczenie

18.Sprawdzian wytrzymałości - Test CooperaGIMNASTYKA
1.Przewroty w przód z miejsca i postawy

2.Przewroty w tył z przysiadu podpartego i postawy o NN prostych

3.Nauka stania na rękach z zamachem jednonóż

4.Z leżenia tyłem podpór łukiem

5.Przewroty w przód i w tył łączone

6.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

7.Nauka stania na głowie

8.Stanie na rękach z zamachem jednonóż - sprawdzian

9.Stanie na głowie - sprawdzian

10.Nauka odbicia z odskoczni - skok zawrotny przez skrzynię

11.Skok kuczny przez 5-6 elementów skrzyni

12.Skok kuczny przez 5-6 elementów skrzyni - zaliczenie

13.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem

14.Nauka przerzutu bokiem

15.Piramidy dwójkowe

16.Gimnastyka ogólnorozwojowa

17.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

18.Ćwiczenia równoważne na ławeczkach

19.Sprawdzian siły mięśni ramion - ugięcia ramion w podporze

KOSZYKÓWKA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań w biegu i w miejscu

3.Rzuty do kosza z miejsca i wyskoku

4.Nauka zatrzymania na jedno i dwa tempa

5.Zatrzymanie na jedno tempo, piwoty i rzut do kosza z miejsca - zaliczenie

6.Doskonalenie piwotów

7.Nauka rzutu z dwutaktu

8.rzut z dwutaktu po kozłowaniu

9.Rzut z dwutaktu po podaniu

10.Zaliczenie rzutu z dwutaktu po kozłowaniu z prawej strony

11.Atak szybki - gra szkolna

12.Obrona strefowa - gra szkolna

13.Obrona każdy - swego - gra szkolna

14.Małe gry na jeden kosz - street bal

15.Małe gry na jeden kosz - 3- osobowe

16-18.Gra szkolna w PK

19-21.Gra właściwa w PK


SIATKÓWKA
1.Nauka odbić sposobem górnym

2.Nauka odbić sposobem dolnym

3.Doskonalenie odbić - gra szkolna

4.Odbicia sposobem górnym - zaliczenie

5.Odbicia sposobem dolnym - zaliczenie

6.Nauka zagrywki tenisowej

7.Doskonalenie zagrywki tenisowej

8.Nauka wystawy

9.Nauka zbicia plasowanego z własnego podrzutu i wystawy

10.Odbicia sposobem górnym i dolnym - zaliczenie

11.Zagrywka tenisowa - zaliczenie

12.Gra szkolna w PŚ

13.Gra szkolna w PŚ

14.Małe gry - single

15.Małe gry - dwójkami

16.Małe gry - trójkami

17-18.Gra właściwa w PŚ
PIŁKA RĘCZNA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań i chwytów piłki w ruchu

3.Nauka rzutu na bramkę z miejsca i z biegu

4.Nauka rzutu z wyskoku

5.Zwody ciałem i zwody piłką

6.Gra bramkarza, ustawienie się zawodnika w obronie

7.Szybki atak

8.Obrona strefowa

9-10.Gra szkolna w PR

11-12.Gra właściwa w PR


PIŁKA NOŻNA
1.Nauka przyjęcia piłki wew. częścią stopy

2.Nauka przyjęcia piłki podeszwą i zewnętrzną częścią stopy

3.Podanie wew. częścią stopy

4.Strzał na bramkę prostym i zewnętrznym podbiciem

5.Podstawowe zasady gry bramkarza

6.Stałe fragmenty gry

7.Podanie i przyjęcie piłki w biegu

8.Gra szkolna w PN

9.Gra szkolna w PN

10-13.Gra właściwa w PN

14-16.Gra w piłkę halową


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASY I I ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
DIAGNOZA
1.Zajęcia organizacyjne - zapoznanie z programem nauczania,

podanie zadań kontrolno-oceniających i BHP na zajęciach

2.Start niski , sprawdzian szybkości-bieg na 60m.(dz.) i 100m.(chł.)

3.Skok w dal z miejsca-sprawdzian mocy

4.Sprawdzian wytrzymałości - bieg na 600m.(dz.) i 1000m.(chł.)

5.Sprawdzian siły - rzut piłką lekarską(2kg) zza głowy w przód

6.Sprawdzian wytrzymałości siłowej (pajacyki)

7.Sprawdzian gibkości - skłon tułowia w przód z postawy o nogach prostych

8.Sprawdzian siły mięśni brzucha - skłony tułowia w leżeniu
ATLETYKA TERENOWA
1.Marszobieg

2.Mała zabawa biegowa

3.Wycieczka z zabawami na śniegu

4.Duża zabawa biegowa

5.Bieg zmienny

6.Bieg na orientację

7.Bieg na orientację

8.Bieg ciągłyLEKKOATLETYKA
1.Doskonalenie startu niskiego

2.Doskonalenie skoku w dal techniką piersiową

3.ABC techniki biegu.

4.Bieg sztafetowy 4x60m

5.Nauka pchnięcia kulą z doślizgu

6.Pchnięcie kulą z doślizgu - pomiar odległości

7.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

8.Skok w dal - zaliczenie

9.Nauka skoku wzwyż techniką Flop

10.Doskonalenie skoku wzwyż techniką Flop

11.Doskonalenie skoku wzwyż z elementami akrobatyki

12.Skok wzwyż techniką Flop - zaliczenie

13.Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej

14.Doskonalenie wieloskoków - kształtowanie mocy

15.Sprawdzian wytrzymałości szybkościowej - bieg na 300m.(dz.) i 400m.(chł.)

16.Nauka trójskoku

17.Trójskok zaliczenie

18.Sprawdzian wytrzymałości - Test Coopera
GIMNASTYKA
1.Doskonalenie przewrotu w przód z postawy

2.Doskonalenie przewrotu w tył z postawy o NN prostych

3.Stanie na rękach z uniku podpartego - samodzielnie

4.Podpór łukiem z postawy

5.Przewroty w przód z naskoku

6.Przewrót w przód i w tył - sprawdzian

7.Doskonalenie stania na głowie

8.Stanie na rękach z zamachem jednonóż lub z odbicia obunóż - sprawdzian

9.Stanie na głowie - sprawdzian

10.Skok kuczny przez skrzynię

11.Skok rozkroczny przez 5-6 elementów skrzyni w szerz

12.Dowolny skok przez skrzynię - sprawdzian

13.Sprawdzian gibkości - podpór łukiem z postawy

14.Doskonalenie przerzutu bokiem

15.Piramidy dwójkowe i wieloosobowe

16.Gimnastyka ogólnorozwojowa

17.Kształtowanie siły - ćwiczenia w parach

18.Samodzielne stosowanie ćwiczeń kształtujących siłę i gibkość

19.Doskonalenie wymyku i odmyku na drążku

20.Sprawdzian siły ramion - ugięcia ramion w podporzeKOSZYKÓWKA
1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie zatrzymania na jedno i dwa tempa

3.Doskonalenie rzutu do kosza z miejsca i wyskoku

4.Rzut do kosza po zatrzymaniu na dwa tempa - zaliczenie

5.Podania hakiem

6.Doskonalenie rzutu z dwutaktu

7.Nauka rzutu z dwutaktu na wprost kosza

8.Rzut z dwutaktu na wprost kosza - zaliczenie

9.Atak szybki - gra szkolna

10.Obrona każdy - swego - gra szkolna

11.Małe gry na jeden kosz - street bal

12-16.Gra szkolna w PK

17-21.Gra właściwa w PK
SIATKÓWKA
1.Doskonalenie odbić sposobem górnym

2.Doskonalenie odbić sposobem dolnym

3.Odbicia piłki w niskich pozycjach

4.Doskonalenie zagrywki tenisowej

5.Doskonalenie wystawy przodem i tyłem

6.Doskonalenie zbicia plasowanego

7.Odbicia sposobem górnym i dolnym - zaliczenie

8.Zagrywka tenisowa - zaliczenie

9-14.Gra szkolna w PŚ

15.Małe gry 2x2

16-21.Gra właściwa w PŚ
PIŁKA RĘCZNA

1.Doskonalenie kozłowania

2.Doskonalenie podań w biegu

3.Rzuty na bramkę z biegu i wyskoku

4.Rzuty na bramkę ze skrzydła

5.Sposób gry i rola obrotowego

6.Rozgrywanie stałych fragmentów gry

7.Atak szybki

8.Obrona strefowa

9-11.Gra szkolna w PR

12-15.Gra właściwa w PR
PIŁKA NOŻNA

1.Przyjęcia i podania piłki wewnętrzną częścią stopy

2.Przyjęcie piłki prostym podbiciem

3.Strzał prostym podbiciem z woleja

4.Gra bramkarza na przedpolu

5.zwody i dryblingi

6.Podział obowiązków wśród obrońców

7-10.Gra szkolna w PN11-14.Gra właściwa w PN

15-18.Gra w piłkę halową
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna