Rozkład materiałuPobieranie 221.2 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2016
Rozmiar221.2 Kb.
  1   2   3

Rozkład materiału


Dział w podręczniku

Tytuł w podręczniku

Numer i temat lekcji

Treści nauczania


Procedury osiągania celów;
kształcone umiejętności


Środki dydaktyczne
i materiały pomocnicze
1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach przyrody w klasie 6?

Analiza wstępu do podręcznika; analiza spisu treści – budowa podręcznika; zalety wykorzystywania płyty CD

Omówienie zakresu materiału nauczania, metod pracy na lekcjach przyrody, sposobów pracy z podręcznikiem, atlasem i zeszytem ćwiczeń.

Uczeń: zadaje pytania

Podręcznik, zeszyty ćwiczeń; atlas „Świat wokół nas. Przyroda”, „Atlas ilustrowany. Świat przyrody”; komputer, projektor multimedialny; płyta CD dołączona do podręcznika; kaseta VHS „Przyroda dla klasy szóstej”

1. Ziemia częścią Wszechświata

1. Miejsce
Ziemi we Wszechświecie

2. Miejsce
Ziemi we Wszechświecie

Gwiazdy i gwiazdozbiory; planety; teoria heliocentryczna

Omówienie poglądów na budowę Wszechświata głoszonych przed ogłoszeniem teorii Mikołaja Kopernika; analiza informacji zapisanych na kartce

z kalendarza; prezentacja dokonań Mikołaja Kopernika i jego dzieła; prezentacja mapy nieba.Uczeń: omawia znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego

Film 1 – „Kosmos”; atlas „Świat wokół nas. Przyroda”

– tablica „Ziemia i Wszech-świat”; podręcznik, zeszyt ćwiczeń2. Układ Słoneczny

3. Poznajemy budowę Układu Słonecznego

Słońce; planety i planetoidy; komety i meteory; planety karłowate

Analiza plansz dydaktycznych zamieszczonych w atlasie

i w podręczniku; wskazywanie charakterystycznych cech planet typu ziemskiego i planet olbrzymów; wyróżnianie innych ciał niebieskich: planet karłowatych planetoid, komet, meteorów, meteorytów.Uczeń: rozpoznaje charakterystyczne cechy obiektów przyrodniczych, wskazuje różnice

i podobieństwa między nimi oraz je porządkujeFilmy: 3 – „Układ Słoneczny”; 4 – „Planety”; „Atlas ilustrowany. Świat przyrody” – mapa „Ziemia we Wszechświecie”, atlas „Świat wokół nas. Przyroda” – tablica „Ziemia i Wszechświat”; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

4. Ziemia – planeta życia

Warunki panujące na Ziemi; Księżyc – naturalny satelita Ziemi

Omówienie czynników warunkujących życie na Ziemi; porównanie warunków panujących na Ziemi

z warunkami panującymi na Księżycu.Uczeń: rozpoznaje charakterystyczne cechy obiektów przyrodniczych

Filmy: 10 – „Wewnątrz Ziemi”, 6 – „Satelity”; „Atlas ilustrowany. Świat przyrody”

– tablica „Ziemia we Wszechświecie”; podręcznik, zeszyt ćwiczeń5. Jak poznawano kosmos?

Wyprawy kosmiczne; znaczenie badań kosmosu

Rozmowa o badaniach kosmosu i ich znaczeniu dla rozwoju cywilizacji.

Uczeń: określa znaczenie osiągnięć nauki dla rozwoju cywilizacyjnego

Filmy: 5 – „Kosmiczny teleskop Hubble’a”,

7 – „Praca w kosmosie”; atlas „Świat wokół nas. Przyroda”

– tablice: „Poznawanie kosmosu”, „Ziemia

i Wszechświat”; podręcznik, zeszyt ćwiczeń3. Jak działa siła grawitacji?

6. Poznajemy prawo powszechnego ciążenia

Siła grawitacji, pole grawitacyjne; siła przyciągania ziemskiego (siła ciężkości)

Przeprowadzenie doświadczenia – oddziały-wanie grawitacyjne Słońca na Ziemię (obserwacja ruchu kulki na sznurku); omówienie schematu pokazującego pole grawitacyjne Słońca.

Uczeń: dostrzega prawidłowości we Wszech-świecie, opisuje je

i wykazuje doświadczalnieFilm 2 – „Newton”; plastelinowa kulka, sznurek; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

7. Ciężar i masa ciała

Masa ciała; ciężar ciała; jednostki masy i ciężaru

Wyznaczanie masy wybranych ciał; analiza ilustracji obrazującej zmiany ciężaru ciała chłopca

w zależności od odległości od środka Ziemi; badanie siły ciężkości.Uczeń: posługuje się poznanymi terminami przy opisywaniu zjawisk i sytuacji spotykanych w otoczeniu

Statyw, sprężyna, obciążniki, linijka; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

4. Podsumowanie

8. Powtórzenie: „Ziemia częścią Wszechświata”

Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z omawianego działu; przygotowanie do pisemnego sprawdzianu

Rozwiązywanie ćwiczeń i zadań; sprawdzanie opanowania wiadomości i umiejętności.
Uczeń
: rozwija i doskonali umiejętności, utrwala wiadomości

Zeszyt ćwiczeń; atlas; tablice dydaktyczne

9. Sprawdzian: „Ziemia częścią Wszechświata”

Tematy 1–7

2. Światło i dźwięk w przyrodzie

1. Światło i zjawiska świetlne

10. Poznajemy źródła światła

Naturalne i sztuczne źródła światła; budowa prostego obwodu elektrycznego; prąd elektryczny; izolatory i przewodniki prądu; jednostka napięcia elektrycznego

Klasyfikacja źródeł światła; budowanie prostego obwodu elektrycznego; badanie przewodnictwa elektrycznego różnych ciał (np. metali i niemetali); odczytywanie informacji umieszczonych na bateriach, domowych urządzeniach elektrycznych.

Uczeń: wykorzystuje wiedzę o właściwościach zjawisk w sytuacjach praktycznych, np. do rozwiązania problemu

Filmy: 13 – „Elektryczność wokół ciebie”, 14 – „W twoim domu”; latarka, świeca, lampa elektryczna, bateria, żarówka, przewody elektryczne, metalowy spinacz, gumka; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

11. Prostoliniowe rozchodzenie się światła

Promień światła; ciała przezroczyste, ciała nieprzezroczyste; cień i półcień; zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca

Obserwacja promienia świetlnego (doświadczenie); wykonanie schematycznego rysunku obserwowanego promienia świetlnego; demonstracja powstawania cienia i półcienia; schematyczne przedstawienie zjawiska zaćmienia Słońca

i Księżyca.Uczeń: wykorzystuje wiedzę o właściwościach zjawisk

w różnych sytuacjach, np.

do rozwiązania problemu


Źródło światła (lampka, latarka), folia aluminiowa, płytka szklana, płytka metalowa, piłeczka tenisowa (jako model Księżyca), piłka do siatkówki (jako model Ziemi); podręcznik, zeszyt ćwiczeń

12. Na czym polega odbicie i załamanie światła?

Odbicie promieni świetlnych od powierzchni gładkiej (odbicie lustrzane); odbicie promieni świetlnych od powierzchni chropowatej (rozproszenie światła); załamanie światła

Obserwacja zjawiska odbicia światła od powierzchni gładkiej (doświadczenie); porównanie rysunków

z podręcznika obrazujących odbicie światła od powierzchni gładkich

i chropowatych, obserwacja zjawiska załamania światła.

Uczeń: wykorzystuje

w różnych sytuacjach wiedzę o właściwościach zjawisk, np. do rozwiązania problemuLustro, źródło światła (latarka), zlewka z wodą, łyżeczka; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

2. Jak widzimy świat?

13. Światło białe

i światła barwnePryzmat; rozszczepienie światła; widmo światła białego; zjawisko rozszczepienia światła

w przyrodzieObserwacja przejścia promienia świetlnego przez pryzmat (doświadczenie); analiza zamieszczonego

w podręczniku schematu rozszczepienia światła

w kropli wody; wyróżnianie barw tworzących światło białe.

Uczeń: wykorzystuje wiedzę o właściwościach zjawisk

w różnych sytuacjach, np.

do rozwiązania problemu


Źródło światła, przesłona

z małym otworem, pryzmat; podręcznik, zeszyt ćwiczeń14. Jak widzimy barwy?

Filtry świetlne; barwy podstawowe; barwy dopełniające; budowa oka ludzkiego; proces widzenia

Obserwacja promieni świetlnych przepuszczanych przez filtr (doświadczenie); wyróżnianie barw podstawowych
i dopełniających; omówienie procesu odbierania wrażeń świetlnych za pośrednictwem oka ludzkiego na podstawie schematycznego rysunku

lub tablicy.Uczeń: wykorzystuje

w sytuacjach praktycznych wiedzę o właściwościach zjawisk, np. do rozwiązania problemu„Atlas ilustrowany. Świat przyrody” – tablica „Narządy zmysłów. Oko”; źródło światła, ramki z czerwonym

i niebieskim filtrem; tablica dydaktyczna prezentująca budowę oka ludzkiego; podręcznik, zeszyt ćwiczeń3. Co to jest dźwięk?

15. Jak powstaje dźwięk?

Źródła dźwięków; fala dźwiękowa; długość

i częstotliwość fali dźwiękowej; jednostka częstotliwościDoświadczenie z gitarą: obserwacja drgań strun; obserwacja ziaren ryżu na kartce papieru po włączeniu głośnej muzyki w głośnikach; demonstracja za pomocą sprężyny zjawiska rozchodzenia się fali dźwiękowej.

Uczeń: rozpoznaje zjawiska przyrodnicze i wskazuje ich właściwości

Gitara, głośnik, odtwarzacz muzyki; kartka papieru, ziarna ryżu, sprężyna; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

16. W jaki sposób odbieramy dźwięki?

Rozchodzenie się fal dźwiękowych; budowa ucha człowieka; echo; ultradźwięki; echolokacja

Analiza budowy ludzkiego ucha; porównanie odbicia dźwięków od twardych

i miękkich powierzchni.Uczeń: rozpoznaje zjawiska

i wskazuje ich właściwości„Atlas ilustrowany. Świat przyrody” – tablica „Narządy zmysłów. Ucho”; tablica dydaktyczna przedstawiająca budowę ludzkiego ucha; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

4. Podsumowanie

17. Powtórzenie: „Światło i dźwięk

w przyrodzie”Utrwalenie, uzupełnienie wiadomości i umiejętności z omawianego działu podręcznika; przygotowanie do pisemnego sprawdzianu

Rozwiązywanie ćwiczeń i zadań; analiza opanowania wiadomości i umiejętności. Uczeń: rozwija i doskonali umiejętności, utrwala wiadomości

Tablice dydaktyczne; zeszyt ćwiczeń; atlas

18. Sprawdzian: „Światło i dźwięk

w przyrodzie”Tematy 10–16

3. Ziemia

– nasza planeta1. Kula ziemska

– kształt i rozmiary19. Kształt i rozmiary kuli ziemskiej

Kształt Ziemi; północny biegun geograficzny; południowy biegun geograficzny; oś ziemska; wymiary Ziemi

Wskazywanie na globusie osi ziemskiej, północnego bieguna geograficznego i południowego bieguna geograficznego; wyjaśnienie, czym jest oś ziemska; odczytywanie wymiarów Ziemi z opisu schematycznego rysunku zamieszczonego
w podręczniku.

Uczeń: wyszukuje informacje, odczytuje dane

Globus; globusy uczniowskie; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

2. Pole magnetyczne Ziemi

20. Poznajemy oddziaływania magnetyczne

Występowanie oddziaływań magnetycznych; działanie magnesu na opiłki żelaza; pole magnetyczne; linie pola magnetycznego; bieguny magnetyczne magnesu; bieguny magnetyczne Ziemi


Obserwacja opiłków żelaza położonych w pobliżu magnesu; wykonanie schematycznego rysunku linii pola magnetycznego; obserwacja wzajemnych oddziaływań między magnesami; badanie, które ciała są przyciągane przez magnes; rozróżnianie biegunów magnetycznych Ziemi.

Uczeń: rozpoznaje charakterystyczne cechy zjawisk, wskazuje różnice i podobieństwa między nimi oraz je porządkuje

Dwa magnesy sztabkowe, opiłki żelaza, kartka papieru; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

3. Jak określić położenie punktu na kuli ziemskiej?

21. Czym jest siatka geograficzna?

Południki; równoleżniki; równik; kierunki na globusie

i na mapie świataOkreślanie, czym są południki i równoleżniki na podstawie obserwacji globusa i mapy świata; określanie kierunków na globusie i na mapie świata; wykonanie schematycznych rysunków południków

i równoleżników na globusie indukcyjnym.Uczeń: posługuje się poznanymi terminami

w opisywaniu zjawisk przyrodniczych i sytuacji spotykanych w otoczeniuGlobus indukcyjny; mapa ogólnogeograficzna świata; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

22. Co to są współrzędne geograficzne?


Układ współrzędnych geograficznych; jednostki miary współrzędnych geograficznych; szerokość geograficzna; długość geograficzna

Wyjaśnienie znaczenia terminów: długość geograficzna i szerokość geograficzna; określenie, w jakich jednostkach miary podaje się współrzędne geograficzne; wskazywanie na globusie i na mapie świata punktów mających tę samą długość geograficzną lub tę samą szerokość geograficzną.

Uczeń: posługuje się poznanymi terminami w opisywaniu zjawisk przyrodniczych i sytuacji spotykanych w otoczeniu

„Atlas ilustrowany. Świat przyrody” − tablica „Skala mapy i współrzędne geograficzne”; mapa ogólnogeograficzna świata, atlas, globus; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

23. Określamy szerokość geograficzną

Szerokość geograficzna; półkula północna i półkula południowa

Określanie szerokości geograficznej wybranych punktów na Ziemi przy użyciu globusa i mapy

Atlas „Świat wokół nas. Przyroda”; mapa ogólno-geograficzna świata, atlas, globus; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

24. Określamy długość geograficzną

Długość geograficzna; półkula wschodnia i półkula zachodnia

Określanie długości geograficznej wybranych punktów na Ziemi przy użyciu globusa i mapy w atlasie

Atlas „Świat wokół nas. Przyroda”; mapa ogólnogeograficzna świata, atlas, globus; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

25, 26. Ćwiczymy określanie współrzędnych geograficznych


Określanie współrzędnych geograficznych podanych punktów na Ziemi; odnajdywanie na mapie świata punktów o podanych współrzędnych geograficznych; półkule Ziemi: północna, południowa, zachodnia, wschodnia

Określanie współrzędnych geograficznych podanych punktów na Ziemi; odczytywanie z mapy świata nazw miejscowości na podstawie podanych współrzędnych geograficznych; wskazywanie półkul Ziemi: południowej, północnej, zachodniej, wschodniej.

Uczeń: posługuje się poznanymi terminami przy opisywaniu zjawisk przyrodniczych i sytuacji spotykanych w otoczeniu

„Atlas ilustrowany. Świat przyrody”; mapa ogólno-geograficzna świata, atlas; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

27. Sprawdzian: „Położenie geograficzne”

Tematy 19–26

4. Ruch obrotowy Ziemi

28. Ruch obrotowy Ziemi

Dzień i noc jako skutek ruchu obrotowego Ziemi; różnice czasu na Ziemi

Określanie następstw ruchu obrotowego Ziemi.

Uczeń: opisuje zjawiska przyrodnicze o charakterze powtarzalnym

Film 8 – „Dzień i noc”; „Atlas ilustrowany. Świat przyrody” – tablica „Ruchy Ziemi”, atlas „Świat wokół nas. Przyroda”
– tablica „Atmosfera. Środowisko przyrodnicze. Budowa wnętrza Ziemi”; źródło światła, np. lampka elektryczna; globus; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

5. Krążenie Ziemi wokół Słońca

29. Ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca

Zmienna ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi w strefie umiarkowanej w ciągu roku; przyczyny dopływu zmiennej ilości energii słonecznej do Ziemi; nachylenie osi ziemskiej

Porównywanie długości łuków, które Słońce zatacza nad widnokręgiem w różnych porach roku; wskazywanie przyczyn dopływu zmiennej ilości energii słonecznej do Ziemi; omówienie skutków nachylenia osi ziemskiej.

Uczeń: opisuje zjawiska przyrodnicze o charakterze powtarzalnym

„Atlas ilustrowany. Świat przyrody” – tablice: „Ruchy Ziemi”, „Wiosna”, „Lato”, „Jesień”, „Zima”; atlas „Świat wokół nas. Przyroda” – tablica „Pory roku. Dzień i noc. Strony świata”; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

30. Oświetlenie Ziemi przez Słońce w poszczególnych porach roku

Kąt padania promieni słonecznych w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku; dzień polarny, noc polarna; zrównanie dnia

z nocą; przesilenie letnie

i zimowe


Analiza umieszczonego

w podręczniku schematu, przedstawiającego ruch obiegowy Ziemi; wskazywanie miejsc (równoleżników), na które promienie słoneczne padają pod kątem prostym w dniach rozpoczęcia kalendarzowych pór roku; opisywanie oświetlenia Ziemi przez Słońce na początku poszczególnych pór roku.Uczeń: opisuje zjawiska przyrodnicze o charakterze powtarzalnym

Tellurium; „Atlas ilustrowany. Świat przyrody” – tablica „Ruchy Ziemi”, atlas „Świat wokół nas. Przyroda” – tablica „Pory roku. Dzień i noc. Strony świata”; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

31. Strefy oświetlenia Ziemi przez Słońce

Strefy oświetlenia Ziemi i ich położenie; kąt padania promieni słonecznych w strefie międzyzwrotnikowej, umiarkowanej i podbie-gunowej; charakterystyka poszczególnych stref

Wskazywanie na globusie

i na mapie stref oświetlenia Ziemi; określanie stopnia zróżnicowania oświetlenia Ziemi i warunków klimatycznych w poszcze-gólnych strefach.Uczeń: odczytuje dane z mapy oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane

„Atlas ilustrowany. Świat przyrody – tablica „Ruchy Ziemi”; podręcznik, zeszyt ćwiczeń

6. Kontynenty i oceany

32. Poznajemy kontynenty i oceany Ziemi

Nazwy kontynentów; położenie kontynentów; nazwy oceanów; położenie oceanów; rodzaje mórz i ich przykłady

Wskazywanie na mapie położenia poszczególnych kontynentów; wskazywanie położenia oceanów

i odczytywanie ich nazw; wskazywanie na mapie poznanych rodzajów mórz.Uczeń: odczytuje dane z mapy oraz udziela odpowiedzi na związane z nimi proste pytania

„Atlas ilustrowany. Świat przyrody” – mapa „Świat

− ukształtowanie powierzchni Ziemi”, tablica „Morza

i oceany”, atlas „Świat wokół nas. Przyroda” – mapy: „Świat − ukształtowanie powierz-chni”, „Zlewiska oceanów”; globus, mapa – ukształtowanie powierzchni Ziemi; podręcznik, zeszyt ćwiczeń


7. Podróże i odkrycia geograficzne

33. Podróże i odkrycia geograficzne

Pierwsze odkrycia geograficzne, opłynięcie Ziemi, odkrycia geograficzne w XVIII wieku, badania Antarktydy i Arktyki; polscy badacze i podróżnicy; badania głębin oceanicznych

Prezentacje dokonań badaczy i podróżników; podkreślenie znaczenia tych odkryć

i badań.


Uczeń: określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego

Film 9 – „Czy Ziemia jest płaska?”; atlas „Świat wokół nas. Przyroda” – mapa „Odkrycia geograficzne”; mapa ścienna – odkrycia geograficzne; dodatkowe materiały informacyjne na temat wielkich odkrywców zgromadzone przez uczniów

8. Historia życia na Ziemi

34. Historia życia na Ziemi

Zarys historii życia na Ziemi od bakterii do ssaków; katastrofy w dziejach Ziemi; ślady przeszłości

Pogadanka o powstaniu życia na Ziemi; omówienie tablicy dydaktycznej zamieszczonej w podręczniku, przedstawiającej historię życia na Ziemi; prezentacja skamieniałości; pogadanka o katastrofach

w dziejach Ziemi i ich wpływie na życie organizmów.Uczeń: posługuje się kate-

goriami czasu i przestrzeni

w porządkowaniu wydarzeń


Atlas „Świat wokół nas. Przyroda” – tablica „Złożoność organizmów”; infografika prezentująca historię życia na Ziemi (podręcznik); okazy lub zdjęcia skamieniałości; podręcznik, zeszyt ćwiczeń


Pobieranie 221.2 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna