Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3BPobieranie 0.95 Mb.
Strona6/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

106. i 107.

Jak napisać podanie i list motywacyjny?Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

O przyrządzaniu tekstów

Temat: Na własną prośbę – podanie i list motywacyjny

s. 120–127


redagowanie podania

i listu motywacyjnego– zaznacza argumenty, których można użyć w poszczególnych pismach skierowanych do dyrektora szkoły

– formułuje po dwa argumenty odpowiednie do poszczególnych sytuacji

– wprowadza do podania brakujące informacje

– redaguje podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, wykorzystując wymienione zwroty i wyrażenia

– wypisuje cechy oraz umiejętności wymagane w pracy osób ukazanych na ilustracjach

– ustala, które z podanych argumentów mogłyby się pojawić w listach motywacyjnych skierowanych do poszczególnych osób

– uzupełnia list motywacyjny


– redaguje podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, dbając

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

– pisze dwa listy motywacyjne, wykorzystując określone słownictwo oraz przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych


2

I.1.2

I.3.1


III.1.1

III.1.2


III.1.4

III.1.7


III.2.1

III.2.2108.

Co nam przyniesie przyszłość?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 161–163
Słownik języka polskiego


– Stanisław Lem, „Kongres futurologiczny”

postać Stanisława Lema, futurologia, powieść fantastycznonaukowa, stylizacja, neologizm, humanitarny

– wymienia tytuły utworów Stanisława Lema

– na podstawie słownika podaje znaczenie terminu futurologia

– nazywa emocje bohatera tekstu po obudzeniu się w nowej, obcej rzeczywistości

– wypisuje z utworu neologizmy służące uwiarygodnieniu przedstawionych wydarzeń

– opowiada, w jaki sposób działały psychemikalia

– opisuje wizję przyszłości ukazaną przez Stanisława Lema

– tłumaczy, czym jest stylizacja

– udowadnia, że utwór „Kongres futurologiczny” to opowiadanie

fantastycznonaukowe


– krótko charakteryzuje postać Stanisława Lema

– wyjaśnia znaczenie neologizmów

– odszukuje w tekście środki artystyczne służące stylizacji

– wskazuje podobieństwa między rzeczywistością zaprezentowaną

w opowiadaniu Stanisława Lema

a światem współczesnym1

I.1.2

I.2.3


I.3.3

II.1.2


II.2.4

II.2.8


II.3.1

III.1.1109. i 110.

Piszemy życiorys

i CV


Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

O przyrządzaniu tekstów

Temat: Z życia wzięte

s. 128–136


życiorys i CV

– zaznacza zdania, które mogłyby się znaleźć w życiorysie

– podkreśla w tekście zdania

oraz wyrażenia nieodpowiednie dla stylu i charakteru życiorysu

– uzupełnia życiorys odpowiednimi informacjami na temat siebie lub wymyślonej osoby

– redaguje życiorys nastolatki ukazanej na fotografiach, korzystając z podanego słownictwa

– na podstawie zamieszczonego życiorysu wypisuje w punktach

odpowiednie informacje, używając równoważników zdań

– wykreśla z CV niepotrzebne informacje i – tam, gdzie to możliwe – zastępuje je odpowiednimi propozycjami– wyjaśnia, z jakiego powodu poeta napisał swój życiorys w sposób odbiegający od ustalonych zasad tworzenia tej formy wypowiedzi

– pisze swoje CV, a następnie przekształca je na życiorys przy użyciu zamieszczonych sformułowań2

I.1.2

I.3.1


I.3.6

III.1.1


III.1.2

III.1.4


III.1.7

III.2.1


III.2.2


111.

Odkrywać nowe lądy...Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 165–167
Słownik synonimów, słownik frazeologiczny


– Olga Tokarczuk, „Świat w głowie”

postać Olgi Tokarczuk, synonimy, streszczenie,

typ narracji, związki frazeologiczne, sprawozdanie z filmu– odszukuje w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy słowa podróż

streszcza przeczytany tekst

w kilku zdaniach

– określa typ narracji zastosowanej w powieści

– opisuje, w jaki sposób w utworze przedstawieni są rodzice

– tworzy listę cech potrzebnych podróżnikowi

– wyjaśnia, dlaczego wyjazdy rodziców nie są uznawane przez bohaterkę za prawdziwe podróżowanie

– przy użyciu słownika wypisuje związki frazeologiczne odnoszące się do postawy bohaterki

– odpowiada, jak kobieta charakteryzuje samą siebie

– tłumaczy, z jakich powodów ludzie decydują się poświęcić życie na poznawanie nowych lądów, zdobywanie gór i odkrywanie niezbadanych terytoriów

– pisze sprawozdanie z wybranego filmu, którego motywem przewodnim jest podróż

– opowiada o swojej wymarzonej wyprawie– dokonuje hierarchizacji cech potrzebnych podróżnikowi

– wskazuje w tekście fragment świadczący o dystansie bohaterki do własnej osoby

– charakteryzuje typ nowoczesnego człowieka ukazanego

w utworze

– pisze sprawozdanie z wybranego filmu, którego motywem przewodnim jest podróż, dbając

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

– opowiada o swojej wymarzonej wyprawie, a także przedstawia jej plan uwzględniający wycieczki, środki lokomocji, miejsca pobytu oraz obiekty warte obejrzenia


1

I.1.1

I.1.2


I.2.3

II.1.2


II.2.3

II.2.10


II.2.11

II.3.1


III.1.1

III.1.4112.

Kim są pan i pani K?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 170–172


– Ray Bradbury, „Pan i pani K”

postać Raya Bradbury’ego, elementy świata przedstawionego, opowiadanie fantastycznonaukowe, telepatia

– wymienia tytuły utworów Raya Bradbury’ego

– gromadzi informacje o planecie Mars i sporządza notatkę na ten temat

– opowiada, jak wyobraża sobie życie na Marsie

– określa narratora historii

– odszukuje w tekście fragmenty dotyczące domu i otoczenia Marsjan

– charakteryzuje wygląd pana

i pani K oraz podaje, czym się zajmują

– odpowiada, co zakłóciło codzienny rytm dnia małżonków

– przedstawia w kilku zdaniach niezwykły sen Ylli

– opisuje, jak wygląda obcy przybysz, który ukazuje się bohaterce we śnie

– wie, do jakiego gatunku literackiego można zaliczyć

„Kroniki marsjańskie”

– zapisuje w punktach dokonania, którymi mieszkańcy Ziemi mogliby zaimponować przybyszom z innej planety


– krótko omawia postać Raya Bradbury’ego

– wyjaśnia, dlaczego bohaterowie uznają mieszkańca trzeciej planety za dziwnego i nierzeczywistego

– podaje odpowiednie argumenty

na poparcie tezy, że utwór Raya Bradbury’ego to opowiadanie fantastycznonaukowe

– redaguje notatkę na temat szans

i zagrożeń związanych z dążeniem człowieka do odkrywania tajemnic wszechświata i innych cywilizacji
1

I.1.2

I.2.1


II.2.3

II.2.8


III.1.1


113. i 114

Na tropie zabójcy

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 173–175


– Agatha Christie,

„Kto zabił?”postać Agathy Christie, powieść kryminalna, rodzaj narracji

– podaje tytuły utworów Agathy Christie

– określa rodzaj narracji prowadzonej w tekście

– wyjaśnia, co o swojej rozmówczyni myślał inspektor Curry podczas spotkania w holu

– charakteryzuje pannę Marple, podkreślając cechy jej osobowości, które pozwoliły bohaterce rozwiązać zagadkę morderstwa

– zapisuje w punktach plan, jaki ułożył Lewis Serrocold, aby nie wykryto, że to on jest zabójcą

– wymienia zdolności, jakie powinien posiadać dobry detektyw– krótko omawia postać Agathy Christie

– opowiada, w jaki sposób panna Marple odkryła mordercę Christiana Gulbrandsena

– tłumaczy, jaką rolę

w przedsięwzięciu odegrał Edgar Lawson

– odszukuje w tekście trzy motywy typowe dla powieści kryminalnej


2

I.1.2

II.2.3


II.2.8

III.1.1115.

Co nas fascynuje

w powieściach grozy?


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 176–178
Słownik symboli


– Dean Koontz, „Niewytłumaczalny lęk”

postać Deana Koontza, thriller, suspense

– wymienia tytuły utworów Deana Koontza

– wyjaśnia, kim jest bohater powieści

– opisuje, jak wyglądało życie Dominicka, gdy zaczął lunatykować

– odnajduje w tekście informacje dotyczące uczuć mężczyzny

– charakteryzuje nastrój przeczytanych fragmentów

– na podstawie słownika symboli tłumaczy, jaką rolę odgrywa

w powieści księżyc

– wskazuje w utworze typowe cechy thrillera

– uczestniczy w dyskusji na temat: Czy ludzie lubią się bać?


– charakteryzuje postać Deana Koontza

– omawia, jak zmieniały się emocje bohatera wraz z rozwojem wydarzeń

– określa, dzięki czemu autor

uzyskał nastrój niepokoju w utworze

– bierze aktywny udział w dyskusji na temat: Czy ludzie lubią się bać?, a następnie formułuje wnioski


1

I.1.2

I.2.1


II.1.1

II.2.8


III.1.1

III.1.5116.

Prawdziwych księżniczek już nie ma...Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 179–183


– Andrzej Sapkowski, „Prawdziwa księżniczka”

postać Andrzeja Sapkowskiego, fantasy, baśń, elementy świata przedstawionego,

plan wydarzeń,

styl potoczny


– wymienia tytuły książek Andrzeja Sapkowskiego

– przypomina, czym charakteryzują się baśnie

– wskazuje wyrazy i wyrażenia odpowiadające tematyce utworów średniowiecznych

– omawia elementy świata przedstawionego

– odszukuje w tekście postacie i wydarzenia realistycznie oraz fantastyczne

– określa, do jakiego gatunku literackiego można zaliczyć utwór Andrzeja Sapkowskiego

– charakteryzuje Geralta, biorąc pod uwagę jego zachowanie

i sposób mówienia

– podaje nazwę epoki, do której nawiązuje tekst

– pisze plan przeczytanej historii

– odnajduje we fragmentach powieści cechy stylu potocznego


– krótko omawia postać Aleksandra Sapkowskiego

– gromadzi odpowiednie przykłady z tekstu na potwierdzenie tezy,

że utwór należy do gatunku fantasy

– wyjaśnia, w jakim celu autor zastosował w powieści styl potoczny

– zbiera informacje na temat trzech polskich i zagranicznych pisarzy fantasy oraz publikacji tego gatunku


2

I.1.2

I.2.1


I.3.1

II.2.1


II.2.8

II.2.10


III.1.1


117.

Co to znaczy usychać z miłości?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 184–185
Słownik frazeologiczny


– Marta Fox, „Usychanie

z miłości”elementy świata przedstawionego, powieść obyczajowa

– ustala, jaką tematykę powinny podejmować książki dla nastolatków

– określa tematykę utworu

– odszukuje we fragmencie wskazówki pozwalające ustalić miejsce i czas akcji powieści

– podaje imiona postaci z tekstu oraz krótko charakteryzuje wybrane osoby

– przytacza opinie bohaterów

o szesnastowiecznej historii miłosnej

– tłumaczy, jaką wartość stanowi miłość dla bohaterów opowiadania

– na podstawie słownika wyjaśnia znaczenie zwrotu usychać z miłości– omawia ponadczasowy wzorzec miłości utrwalony w literaturze

– krótko charakteryzuje każdą

z postaci

wymienia oznaki stanu, który można określić usychaniem z miłości

– gromadzi argumenty potwierdzające, że utwór Marty Fox można uznać za współczesną powieść obyczajową

– bierze aktywny udział w przygotowaniu inscenizacji wybranego fragmentu książki należącej do literatury młodzieżowej1

I.1.2

I.2.3


II.1.2

II.2.8


II.2.10

II.4.2


II.4.3

III.1.1


III.2.4


118.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – ćwiczenia testPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 142–143

rodzaj narracji, tytuł, podtytuł, śródtytuły, dedykacja, list motywacyjny

– określa narratora występującego w tekście

– wymienia fakty z życia bohatera

– proponuje tytuły i podtytuły w tekście oraz odpowiednie śródtytuły

– uzupełnia dedykację

– redaguje list motywacyjny, przestrzegając norm kompozycyjnych


– redaguje list motywacyjny, przestrzegając norm kompozycyjnych, a także językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych


1

I.1.2

II.1.2


II.2.3

III.1.1


III.1.2

III.1.4119.

Wyższość prasy nad internetemPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Prasa

a internet

s. 186–187– „Właściwości komunikacji prasowej

i internetowej”

– „Rola i aktywność odbiorcy”

– „Nadawca prywatny”

– „Wybór komunikatów”

– „Zasięg oddziaływania”komunikacja prasowa

i internetowa, prenumerata– omawia różnice między tradycyjną prasą a gazetami publikowanymi w internecie

– określa, czy komentarze czytelników są wiarygodnym źródłem informacji

– ustala, czy lepiej jest zaprenumerować czasopismo poświęcone swojemu hobby,

czy czytać je w internecie

i uzasadnia swoją odpowiedź

– podaje trzy powody, dla których w dobie rozwoju internetu ludzie czytają tradycyjne gazety– wymienia więcej niż trzy powody,

dla których w dobie rozwoju internetu ludzie czytają tradycyjne gazety1

I.1.2

II.1.2


II.4.3

III.1.1


III.1.8


120.

Witajcie w świecie bloggerówPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Prasa

a internet

s. 188–189

s. 158 – 159 podr. językowy


– Artur Bazak,

„Kraj bloggerów”blog, blogosfera, dziennikarstwo internetowe

– zapisuje swoje skojarzenia

z wyrażeniem salon literacki

– wymienia formy dziennikarstwa internetowego, o jakich jest mowa

w tekście Artura Bazaka

– określa, jaką formą wypowiedzi jest blog

– podaje najważniejsze elementy blogu

– tłumaczy, czym jest blogosfera

– wyjaśnia, co sprawia, że blogi stają się coraz bardziej znaczącą

i poważaną formą wypowiedzi

– omawia rolę blogu Salon24.pl

– wypowiada się na temat przyczyn popularności blogów


– opowiada, jaką funkcję pełnią blogi publicystyczne i czym różnią się od tych prowadzonych przez nastolatków

– redaguje notatkę dotyczącą trzech wybranych blogów publicystycznych1

I.1.2

I.1.10


I.2.1

III.1.1


III.1.6

III.1.8121.

Gazeta marzeńPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Prasa

a internet

s. 190–191– „Nowoczesna gazeta”

prasa internetowa, dystrybucja

– opisuje gazetę marzeń Krzysztofa Urbanowicza

– wymienia dwie zalety oraz dwie wady czasopism papierowych oraz gazety multimedialnej, o której jest mowa w tekście

– wskazuje fragment wypowiedzi zawierający opinię Krzysztofa Urbanowicza na temat przyszłości prasy

– odpowiada, która forma prasy – tradycyjna czy internetowa – bardziej mu odpowiada i uzasadnia swoje zdanie– przypomina, w którym wieku nastąpił rozwój prasy w Polsce

i z jakimi nastrojami był związany

– wymienia 3–4 zalety oraz 3–4 wady czasopism papierowych oraz gazety multimedialnej, o której jest mowa w tekście

– wyjaśnia, w jakim znaczeniu autor blogu używa wyrażenia indywidualizacja treści

– określa, który rodzaj prasy pozwala czytelnikowi na indywidualizację treści

– formułuje swoją opinię na temat zakresu swobody publikowania różnych wypowiedzi w internecie

i podaje odpowiednie argumenty


1

I.1.2

I.2.1


II.1.2

III.1.1


III.1.8


122.

Etyka i etykieta językowa w sieci internetowejPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Wypowiedzi w sieci

Tematy: W sieci formy też obowiązują

– e-mail;

Mało znaków, dużo treści – SMS

s. 152–155

zasady etyki i etykiety językowej obowiązujące

w komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej

i SMS-ów, redagowanie poprawnego tekstu

e-maila i SMS-a– podkreśla sformułowania, które mogłyby się znaleźć w e-mailu do wychowawczyni

– redaguje tekst e-maila będącego odpowiedzią na zamieszczoną

wiadomość

– pisze w zeszycie SMS-a dotyczącego przekazania określonych treści

– formułuje trzy argumenty na temat: Dlaczego nawet

w przypadku SMS-ów powinniśmy dbać o poprawność językową naszych wypowiedzi?


– formułuje ponad trzy argumenty na temat: Dlaczego nawet

w przypadku SMS-ów powinniśmy dbać o poprawność językową naszych wypowiedzi?

1

I.1.2

III.1.1


III.1.6

III.1.7


III.1.8

III.2.2123.

Niebezpieczeństwa w sieciPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Prasa a internet

s. 194–197


– „Wirtualne i realne fałszerstwa”

strona internetowa, komiks

– przedstawia sposoby, które mogą uchronić przed oszustami pojawiającymi się w sieci

– określa temat obu zaprezentowanych tekstów

– wylicza elementy strony internetowej budzące podejrzenia bohaterów utworu

– uczestniczy w dyskusji na temat: Jak powinni byli się zachować Gogel i przyjaciele, gdy odkryli nieuczciwych użytkowników sieci?

– wymienia elementy, dzięki którym artykuł zamieszczony

w komiksie przykuwa uwagę czytelnika– ustala, które medium – prasa czy internet – ze względu na swoje właściwości ułatwia popełnianie przestępstw

– wskazuje, co mają ze sobą wspólnego postacie występujące

w przeczytanych fragmentach

– na podstawie komiksu i posiadanej wiedzy omawia rolę prasy w życiu społecznym

– wyjaśnia, dlaczego obecnie bardzo popularne są śledztwa dziennikarskie


1

I.1.2

II.1.2


II.2.11

II.4.1


III.1.1

III.1.5


III.1.6

III.1.8124.

Śledzimy fora internetowePodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Prasa

a internet

s. 198–199


Słownik języka polskiego

– Patrycja Kozera,

„Dr Google, czyli na co jestem dziś chory”hipochondria, hipochondryk,

fora internetowe, cyberchondria, webdiagnozowanie, cyberprzemoc
– na podstawie słownika wyjaśnia znaczenie terminów hipochondria

i hipochondryk

– tłumaczy, dlaczego niektórzy ludzie zaglądają na fora internetowe w poszukiwaniu informacji o dolegliwościach

i sposobach ich leczenia

– charakteryzuje portale społecznościowe, o których pisze autorka

– podaje znaczenie terminu cyberchondria

– odszukuje w internecie strony dotyczące kampanii społecznej „Dziecko w sieci” i tłumaczy,

na czym polega cyberprzemoc

– tworzy plakat ostrzegający przed zjawiskiem cyberprzemocy


– rozważa, czy na podstawie wiadomości znalezionych

w internecie i prasie można podejmować ważne decyzje

– wyraża swoją opinię na temat portali społecznościowych

– opisuje osobę nazywaną cyberchondrykiem

– określa, w jaki sposób zasada ograniczonego zaufania obowiązuje w odniesieniu do zawartości sieci

– odpowiada, kiedy można mieć pewność, że wiadomości zamieszczone w sieci są rzetelne

i wiarygodne


1

I.1.2

I.2.1


I.2.3

II.1.2


III.1.1

III.1.6


III.1.8


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna