Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3BPobieranie 0.95 Mb.
Strona7/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

125.

Świadectwa współczesności – powtórzenie wiadomościPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

s. 200–202– „Śladami epoki”

największe osiągnięcia współczesności, sztuka XX i XXI w.

– wymienia najważniejsze odkrycia i wydarzenia współczesności

– redaguje notatkę na temat rozwoju technologii informacyjnej

– podaje przykłady sztuki XX

i XXI w.


– omawia najważniejsze odkrycia

i wydarzenia współczesności

– prezentuje charakterystyczne tendencje w sztuce XX i XXI w.

– redaguje notatkę na temat rozwoju technologii informacyjnej, dbając

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną


1

I.1.2

II.2.11


III.1.1

III.1.4


III.2.11

126.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – ćwiczenia, testPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 203–204

popkultura, twórcy filozofii postmodernistycznej, stylizacja, dialektyzacja, opowiadanie fantastycznonaukowe, powieść kryminalna, thriller, eufemizmy, mass media, wideo-art, abakan, groteska, rozprawka

– łączy imiona i nazwiska twórców z tytułami ich dzieł

– wskazuje właściwą definicję stylizacji

– nazywa środek stylistyczny zastosowany w podanym fragmencie

– zapisuje przy wskazanych utworach nazwy odpowiednich gatunków literackich

– wyjaśnia, czym jest eufemizm

i w jakim celu się go stosuje

– charakteryzuje krótko blog jako formę wypowiedzi

– pisze rozprawkę na jeden

z podanych tematów


– na podstawie tekstu określa rodzaje krytyki popkultury

– podaje, jak oceniani są odbiorcy popkultury przez przedstawicieli „arystokratów” i „demokratów”

– wymienia nazwiska głównych twórców filozofii postmodernistycznej

– redaguje krótkie definicje podanych pojęć

– pisze rozprawkę na jeden

z określonych tematów, dbając

o poprawność kompozycyjną

i językową1

I.1.2

I.1.7


I.3.3

II.1.2


II.2.4

II.2.8


III.1.1

III.1.2


III.1.4

127.

Trudna sztuka wyboruPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Wybory bohaterów literackich w dawnych epokach

s. 210–211


– „Wybory bohaterów literackich

w dawnych epokach”wzorce zachowań, dylematy bohaterów literackich

– ocenia, który z wyborów przedstawionych na osi wydaje się najtrudniejszy i uzasadnia swoją opinię

– wybiera z podanych utworów trzech innych bohaterów, którzy również dokonują wyborów,

i omawia podjęte przez nich decyzje


– porównuje dylematy bohaterów literackich minionych epok

z problemami nurtującymi współczesnego człowieka i zapisuje swoje spostrzeżenia1

I.1.2

II.4.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.2.11


128.

Czy miłość wymaga ofiar?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Wybory bohaterów literackich w dawnych epokach

s. 212–214
Słownik języka polskiego


– Giovanni Boccaccio,

„Sokół”


postać Giovanniego Boccaccia, teoria sokoła, streszczenie, typ narracji

– podaje tytuł zbioru stu nowel Giovanniego Boccaccia

– na podstawie słownika wyjaśnia znaczenie podanych wyrazów

– pisze w punktach streszczenie przeczytanego tekstu

– przedstawia swoje odczucia na temat poświęcenia Federiga w imię miłości

– ocenia postępowanie głównej postaci

– wyjaśnia, co przekonało Monnę Giovannę do Federiga

– ustala, jakich wyborów dokonują bohaterowie utworu

– nazywa typ narracji

– formułuje tezę i podaje dwa argumenty na temat: Czy, Twoim zdaniem, miłość wymaga ofiar?


– krótko charakteryzuje postać Giovanniego Boccaccia

– prezentuje swoją opinię

o wyborach bohaterów tekstu

– określa, jaką funkcję pełni

w utworze zastosowany typ narracji

– formułuje tezę i podaje co najmniej cztery argumenty na temat: Czy, Twoim zdaniem, miłość wymaga ofiar?1

I.1.2

I.2.3


II.1.1

II.1.2


II.2.1

II.2.3


II.2.7

II.4.2


II.4.3

III.1.1129.

Nowy gatunek – powieść w listachPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Wybory bohaterów literackich w dawnych epokach

s. 214–215


– Jean Jacques Rousseau,

„Nieśmiertelna miłość”postać Jeana Jacques’a Rousseau, powieść

w listach, list– wymienia sposoby i okoliczności sprzyjające wyrażaniu swoich uczuć drugiej osobie

– charakteryzuje obraz bohaterów wyłaniający się z listów

– wskazuje cytaty dotyczące postępowania Julii i Saint-Preux

– odszukuje fragmenty określające, jak miłość wpłynęła na zakochanych

– odpowiada, przed jakim wyborem stanęli bohaterowie

– redaguje opowiadanie o dalszych losach zakochanych, przenosząc ich w czasy współczesne– krótko omawia postać Jeana Jacques’a Rousseau

– określa sposób wypowiadania się postaci

– wyjaśnia, dlaczego uczucie pomiędzy Julią i Saint-Preux było zakazane, odwołując się do realiów epoki

– ocenia decyzję, którą podjęli bohaterowie

– redaguje opowiadanie o dalszych losach zakochanych, przenosząc ich w czasy współczesne, a także dbając w pracy o poprawność językową ortograficzną i interpunkcyjną


1

I.1.2

II.1.2


II.3.2

II.4.2


II.4.3

III.1.1


III.1.4

III.2.11


130.

Starożytny Rzym areną wydarzeń

w „Quo vadis”


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Wybory bohaterów literackich w dawnych epokach s. 216–218– Henryk Sienkiewicz,

„Siła wybaczania”

– Henryk Siemiradzki, „Pochodnie Nerona”


postać Henryka Sienkiewicza, heroizm

– wymienia tytuły utworów Henryka Sienkiewicza

– wskazuje fragmenty dotyczące krzywd, których Glaukus doznał od Chilona

– ocenia postawę Chilona

– ustala, czy śmierć Glaukusa można nazwać heroiczną

omawia wybory, jakich musieli dokonać bohaterowie

– nazywa emocje, które wzbudza

w nim zamieszczony fragment utworu

– redaguje krótką wypowiedź dotyczącą tego, czy istnieją granice przebaczania osobom, które wyrządziły nam krzywdę

– wyjaśnia, co łączy obraz Henryka Siemiradzkiego z przeczytanymi

fragmentami powieści Henryka Sienkiewicza– przypomina najważniejsze informacje o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

– wyjaśnia, na czym

polega wewnętrzna przemiana Chilona

– porównuje ostatnie chwile życia Glaukusa ze scenami żegnania się ze światem wybranych bohaterów literackich lub filmowych

– określa wpływ decyzji podejmowanych przez postacie na postępowanie innych bohaterów tekstu

– rozważa, czy powieść Henryka Sienkiewicza ma charakter ponadczasowy i uzasadnia swoją opinię1

I.1.2

II.1.1


II.1.2

II.2.7


II.2.11

II.3.1


II.4.1

II.4.2


II.4.3

III.1.1131..

Co czuje człowiek w chwili zagrożenia?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Wybory bohaterów literackich w dawnych epokach

s. 219–222


– Joseph Conrad, „Katastrofalna decyzja”

– Théodore Gèricault, „Tratwa Meduzy”postać Josepha Conrada, elementy świata przedstawionego

– wymienia tytuły utworów Josepha Conrada

– przedstawia sytuację, w której znalazł się Jim

– opowiada, dlaczego bohater nie pomógł pielgrzymom

– dzieli tekst na części ukazujące kolejne etapy przeżyć Jima i nadaje tytuł każdej z nich

– wypisuje z utworu wyrazy oznaczające hałas oraz słowa określające ciszę

– wyjaśnia, dlaczego mówi się,

że kapitan powinien ostatni zejść

ze statku

– wypowiada się na temat znaczenia odwagi i poczucia obowiązku

– odnosi się do stwierdzenia,

że pośpiech jest złym doradcą

– gromadzi informacje dotyczące obrazu Théodore’a Géricaulta „Tratwa Meduzy” i redaguje krótką notatkę– krótko omawia postać Josepha Conrada

tłumaczy, w jaki sposób autor wykorzystuje nazwy dźwięków,

aby podkreślić atmosferę chwili

– określa związek między obrazem „Tratwa Meduzy” a przeczytanym fragmentem2

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.2.1


II.2.4

II.2.11


II.3.1

II.4.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1


132.

Zamęt, chaos, nieporozumienie... – co oznacza dziś wieża Babel?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Rozterki człowieka współczesnego

s. 226–227
Słownik frazeologiczny


– Jerzy Duda-Gracz,

„Babel 2”

– Pieter Bruegel,

„Wieża Babel”wyrażenie wieża Babel, kompozycja obrazu

– zapoznaje się z biblijną historią

o wieży Babel i odpowiada,

co symbolizowała ta budowla

– wyjaśnia na podstawie słownika, jakie jest współczesne znaczenie wyrażenia wieża Babel

– opisuje obraz Pietera Bruegla

– porównuje oba dzieła, uwzględniając: wielkość wieży, przedstawienie ludzi, detale widoczne po lewej i prawej stronie pierwszego planu oraz tło– opowiada starotestamentową opowieść o wieży Babel

– określa, w jaki sposób Jerzy Duda-

-Gracz nawiązuje do obrazu „Wieża Babel”

– omawia rozterki współczesnego człowieka wyrażone w dziele Jerzego Dudy-Gracza1

I.2.1

I.2.3


II.2.11

II.3.1


II.4.1

II.4.2


III.1.1

III.2.4133.

Zasady netykietyPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Wypowiedzi w sieci

Tematy: Wirtualne rozmowy

bez realnych błędów

– o pogawędkach

na czacie;

W zgodzie

z netykietą

s.156 - 157

s. 160–164

zasady etyki i etykiety językowej obowiązujące podczas komunikacji na czacie, cechy języka internetowego

(emotikony, skróty internetowe – akronimy i ucięcia) netykieta, konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla komunikacji

internetowej (e-mail, post internetowy,

blog, czat), zasady odpowiedzialnego

i kulturalnego korzystania

z elektronicznych środków przekazywania

informacji


– łączy skróty internetowe

z odpowiednimi sformułowaniami

– dopisuje własną odpowiedź na forum internetowym, w której zachęca innych do czytania komiksów


– wymienia zasady netykiety, które zostały złamane przez niektóre osoby wypowiadające się na forum

– przekształca zamieszczone wypowiedzi osób rozmawiających na czacie tak, aby były napisane językiem ogólnym1

I.1.2

I.1.6


I.1.8

I.3.1


I.3.3

III.1.6


III.1.7

III.1.8134.

Kiedy marzenia nie zostają spełnione...Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Rozterki człowieka współczesnego

s. 228–230


– Arthur Miller,

„Niespełnione marzenia”postać Arthura Millera, idealista, altruista, pragmatyk

– wskazuje rzeczowniki najtrafniej charakteryzujące postacie dramatu

– opowiada o życiu, jakie wiódł Biff

– przedstawia marzenia Biffa

– określa, czy bracia są zadowoleni ze swojego losu i uzasadnia swoją odpowiedź

– podaje przyczyny rezygnacji Biffa z marzeń

– pisze, jak potoczą się dalsze losy bohaterów sztuki

– tworzy „Kodeks szczęśliwego człowieka”, składający się

z siedmiu punktów– krótko omawia postać Arthura Millera

– ocenia, jak rezygnacja Biffa

z marzeń wpływa na osąd tego bohatera

– odnosi się do podanych słów postaci, a następnie tłumaczy,

czym jest dla niego przyszłość

– tworzy „Kodeks szczęśliwego człowieka”, składający się co najmniej z dziewięciu punktów1

I.1.2

II.1.2


II.2.6

II.2.11


II.3.1

II.4.2


II.4.3

III.1.1135.

Życie emigrantów dawniej i dziśPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Rozterki człowieka współczesnego

s. 232–233


– Józef Baran,

„Rozmowa

z emigrantką”

– René Magritte, „Tęsknota za własnym krajem”postać Józefa Barana, obraz poetycki, dialog, opis dzieła sztuki, emigracja

– omawia obrazy poetyckie ukazane w utworze

– określa, które fragmenty wiersza przypominają dialog oraz wskazuje rozmówców

– przytacza cytat mówiący o tym, kiedy emigranci czują się najbardziej samotni

– odnajduje w tekście frazeologizmy

– charakteryzuje wizerunek emigracji wyłaniający się z utworu i wymienia środki stylistyczne, które stworzyły taki efekt

– podaje sposoby radzenia sobie

z tęsknotą za bliskimi

– uczestniczy w dyskusji na temat współczesnej emigracji zarobkowej

– wypisuje dwa argumenty przemawiające za wyjazdami za granicę i dwa argumenty przeciw takim podróżom

– opisuje obraz René Magritte’a– krótko charakteryzuje postać Józefa Barana

– wskazuje, który z frazeologizmów został zmieniony

– wyjaśnia znaczenie znalezionych wyrażeń

– bierze aktywny udział w dyskusji na temat współczesnej emigracji zarobkowej

– wypisuje cztery argumenty przemawiające za wyjazdami za granicę i cztery argumenty przeciw takim podróżom

– interpretuje obraz René Magritte’a1

I.1.2

II.1.2


II.2.2

II.2.4


II.2.11

II.3.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.1.5


III.2.4


136.

Ponadczasowe wartości obecne

w utworze Zbigniewa Mentzla


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Rozterki człowieka współczesnego

s. 233–235


– Zbigniew Mentzel, „Torpeda”

postać Zbigniewa Mentzla, wartość, narrator, opis sytuacji

– wyjaśnia, co rozumie pod pojęciem wartość

– określa, kim jest narrator opowiadania i w jaki sposób opisuje świat

– opowiada, o czym marzyła matka

– podaje, jakiego wyboru dokonała bohaterka tekstu

– nazywa uczucia towarzyszące narratorowi i matce

– przedstawia obraz rodziny ukazanej w utworze

– opisuje sytuację z własnego życia, w której osiągnięcie upragnionego celu stało się powodem frustracji lub zmartwień

– gromadzi argumenty do dyskusji na temat: Czy warto realizować marzenia za wszelką cenę?– krótko charakteryzuje postać Zbigniewa Mentzla

– omawia, jaką rolę odgrywają wartości w życiu człowieka

– ocenia postępowanie bohaterki

– tłumaczy, jak rozumie zakończenie utworu

– ustala, w jakim stopniu marzenia bohaterki są odzwierciedleniem pragnień współczesnych ludzi

i przytacza odpowiednie cytaty

na potwierdzenie swojej opinii

– opisuje sytuację z własnego życia, w której osiągnięcie upragnionego celu stało się powodem frustracji lub zmartwień, dbając o poprawność językową, ortograficzną

i interpunkcyjną

– bierze aktywny udział w dyskusji na temat: Czy warto realizować marzenia za wszelką cenę?1

I.1.2

II.1.2


II.3.1

II.4.1


II.4.3

III.1.1


III.1.4

III.1.5137.

Samotność – cicha lokatorka życiaPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Rozterki człowieka współczesnego

s. 236–240


– Krystyna Kofta,

„Mała Pachnąca”postać Krystyny Kofty, zdrobnienia, elementy charakterystyki

– wymienia tytuły utworów Krystyny Kofty

– charakteryzuje Bognę

– przedstawia wybory, których dokonała bohaterka tekstu

– wyjaśnia, czemu służą zdrobnienia używane w utworze

– określa problematykę przeczytanego fragmentu

– rozważa, jakie ograniczenia nakłada na nas rodzina,

a jakie ważne wartości dzięki niej otrzymujemy

– tłumaczy, dlaczego współcześnie tak wielu ludzi wybiera samotność

– pisze wypracowanie, którego mottem będą słowa księdza Jana Twardowskiego: Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...


– krótko charakteryzuje postać Krystyny Kofty

– omawia, w jaki sposób zdrobnienia wpływają na sposób narracji

– pisze wypracowanie, którego mottem będą słowa księdza Jana Twardowskiego: Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..., dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną


1

I.1.2

II.1.2


II.2.3

II.3.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.1.4


III.2.11

138, 139

praca klasowa z nauki o języku
+ poprawa

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

Przed egzaminem

s. 144–150

zapożyczenia, podstawa słowotwórcza, wyrazy pochodne, formanty, rodzina wyrazów, rdzeń, wyrazy potoczne, wyrazy ogólne i szczegółowe, synonimy, antonimy, peryfrazy słowotwórcze, opis sytuacji, motto, tytuł, śródtytuły, skróty

i skrótowce, dedykacja, blog, podanie– wskazuje słowo, które jest zapożyczeniem

– zaznacza określenie, którym można zastąpić zapożyczenie

– zapisuje podstawy słowotwórcze wyrazów pochodnych i oznacza

w nich formanty

– uzupełnia rodzinę wyrazów oraz podkreśla rdzeń we wszystkich słowach

– dopisuje do wymienionych wyrazów odpowiednie synonimy, antonimy i peryfrazy słowotwórcze

– zastępuje wyrazy potoczne ich odpowiednikami z języka ogólnego

– wskazuje w tekście wyrazy ogólne i szczegółowe

– opisuje sytuację przedstawioną na obrazie

– na podstawie reprodukcji

i własnych przemyśleń wyjaśnia, dlaczego internet nie powinien być jedynym źródłem wiedzy

– wymienia tytuły i śródtytuły występujące w przeczytanym fragmencie

– podaje skrócone formy wskazanych wyrazów i wyrażeń

– tworzy skrótowce od poszczególnych nazw

– pisze dedykację na określony temat

– uzasadnia, dlaczego warto pisać blog

– redaguje podanie, będące prośbą o przyjęcie na bezpłatny kurs tworzenia stron internetowych


– opisuje sytuację przedstawioną na obrazie, dbając o poprawność językową, ortograficzną

i interpunkcyjną

– podaje własne propozycje podtytułu

– zapisuje utworzone skrótowce

w odpowiednim przypadku

– redaguje podanie, będące prośbą

o przyjęcie na bezpłatny kurs tworzenia stron internetowych, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych


1

I.1.2

I.3.1


I.3.3

I.3.9


II.2.11

III.1.1


III.1.2

III.1.4


III.1.6

III.1.7


III.2.1

III.2.3140.

Gdy życie jest wędrówką...Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Pomysł na życie

s. 240–241


– Ryszard Kapuściński,

„Wieczne podróżowanie”pielgrzym, podróżnik, wędrowiec, tułacz, reportaż, zaproszenie

– wyjaśnia, czym różnią się pojęcia: pielgrzym, podróżnik, wędrowiec, tułacz

– wymienia rodzaje podróżowania, o których mówi Ryszard Kapuściński

– określa cel wędrówek pisarza

– podaje, jaką ważną prawdę

o ludziach i świecie odkrył autor podczas swoich wędrówek

– tłumaczy, dlaczego reportażysta uważa, że jego sposób na życie jest trudny i odpowiedzialny

– redaguje zaproszenie na spotkanie ze znanym podróżnikiem


– wskazuje różnice między poszczególnymi rodzajami podróżowania

– omawia, co to znaczy być wykorzenionym człowiekiem, podając przykłady postaci

z literatury lub filmu

– pisze wypracowanie, którego myślą przewodnią będzie fragment wiersza Zbigniewa Herberta1

I.1.2

I.1.10


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.2.11


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna