Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3BPobieranie 0.95 Mb.
Strona8/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

141.

Praca jako wartość szczególnaPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Pomysł na życie

s. 241–243


– Marek Miller,

„Dom na Jamnej”postać ojca Jana Góry, elementy charakterystyki, nowicjat

– tłumaczy, w jakim celu powstał dom na Jamnej

– omawia trudności, z jakimi spotkał się duchowny podczas realizacji swojego przedsięwzięcia

– charakteryzuje ojca Jana Górę

– wyjaśnia, na czym, według dominikanina, polegają cuda

– opowiada, czym jest praca dla bohaterów utworu

– na podstawie fragmentu „Śpiewu ptaka” Anthony’ego de Mello charakteryzuje dwie postawy wobec życia przedstawione

w historii


– wymienia sposoby rozwiązywania problemów przez ojca Jana Górę

– określa postawę dominikanina wobec życia i ludzi

– zapisuje swoją opinię na temat wskazanych słów duchownego, popierając ją przykładami z życia


1

I.1.2

II.1.2


II.4.2

II.4.3


III.1.1


142.

O pomysłach na życiePodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Pomysł na życie

s. 245–247


– Zofia Piotrowska,

„Chłopaki działają”aktywny i bierny styl życia, animacje komputerowe, artykuł

– określa, na czym polega aktywny, a na czym – bierny styl życia

– przedstawia pomysły na życie bohaterów tekstu

– omawia projekt „Spod klatki do siatki”

– tłumaczy, czym są animacje komputerowe

– odpowiada, co zmotywowało Damiana i Karola do zrobienia pierwszego filmu

– opowiada o fascynacjach Jacka

– opisuje trudności, które musi pokonywać Jacek, działając

w Teatrze, Którego Być Nie Powinno

– wyjaśnia, w czym realizuje się grupa nsXteam

– pisze artykuł do szkolnej gazetki na jeden z zaproponowanych tematów– wyraża swoją opinię

o zaprezentowanych pomysłach na życie

– pisze artykuł do szkolnej gazetki na jeden z zaproponowanych tematów, dbając o poprawność językową, ortograficzną

i interpunkcyjną1

I.1.2

I.1.10


II.1.2

II.4.3


III.1.1

III.1.4


III.2.11


143.

Media nie jedno mają imięPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Media – przyjaciel czy wróg?

s. 252–253


– „Różne oblicza mediów”

– „Media

a rzeczywistość”


środki masowego przekazu, szum medialny, manipulacja

– podaje odpowiednie argumenty na temat: Czy utożsamianie wirtualnej rzeczywistości ze światem realnym jest groźne?

– określa, które z przedstawionych cech mediów uważa za pozytywne, a które – za negatywne

– wyjaśnia, w jaki sposób środki masowego przekazu manipulują odbiorcą

– tłumaczy, czym jest szum medialny– wymienia, inne niż wskazane, cechy współczesnych mediów

– omawia konkretne przykłady zjawiska szumu medialnego1

I.1.2

I.1.4


I.1.8

I.2.1


II.2.11

II.4.1


II.4.3

III.1.1144.

W jaki sposób komunikujemy się ze sobą?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Media – przyjaciel czy wróg?

s. 254–255


– „Ja i ty w wirtualnym świecie”

świat wirtualny, strona internetowa

– wymienia zalety i wady różnych sposobów porozumiewania się

– określa tematykę przeczytanych fragmentów

– opisuje autorów tekstów na podstawie ich wypowiedzi

– wyjaśnia zwrot ilość przechodzi w jakość

– omawia zagrożenia związane

z zatraceniem się w wirtualnym świecie

– redaguje rozprawkę na temat:

Czy internet sprzyja zawieraniu przyjaźni, czy raczej niszczy bliskie relacje?


– wskazuje, co łączy oba fragmenty

– przedstawia, jaki jest stosunek autorów tekstów do wirtualnego świata i nowoczesnych mediów, przytaczając odpowiednie cytaty

– projektuje stronę internetową,

na której znajdą się informacje o niebezpieczeństwach wiążących się z korzystaniem z sieci1

I.1.2

I.1.7


II.1.2

II.4.2


II.4.3

III.1.1


III.1.2

III.1.6


III.1.8


145.

Dobrodziejstwa kultury masowejPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Media – przyjaciel czy wróg?

s. 256–257


– Daria Zielińska-

-Pękał, „Telewizyjne fascynacje”kultura masowa

– określa założenia programów typu reality show

– opowiada o lekcji opisanej

w tekście

– wymienia emocje, które wśród uczniów wzbudziła treść otrzymanego SMS-a

– wskazuje zdanie będące oceną zdarzenia dokonaną przez nauczyciela

– omawia kolejne stopnie zapoznawania się młodego widza ze światem mediów

– wypisuje skojarzenia dotyczące wyrażenia kultura masowa


– zapisuje nazwiska trzech osób znanych z mediów i uzasadnia,

za co ceni każdą z wymienionych postaci

– bierze aktywny udział

w organizowaniu konferencji „Media przyszłości”1

I.1.2

I.1.7


II.1.2

II.4.3


III.1.1

III.1.8


146.

Czy strach ma wielkie oczy?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Media – przyjaciel czy wróg?

s. 262


– Bill Watterson,

„Czy film wzbudza strach?”podświadomość, percepcja, komiks, opowiadanie

– przypomina, kim był Zygmunt Freud

– opisuje rzeczywistość, w jakiej toczy się akcja komiksu

– ustala, kim mogą być postacie ukazane przez Billa Wattersona

– wyjaśnia, jak w opowieści obrazkowej przedstawione jest schodzenie do podświadomości

– określa, co znajduje się

w podświadomości Calvina

– wypowiada się na temat ograniczeń wiekowych, które

są wyznaczane dla filmów wyświetlanych w kinach– przedstawia poglądy Zygmunta Freuda na temat psychiki człowieka

– redaguje opowiadanie o dziele filmowym, które w określony sposób wpłynęło na jego życie

– bierze aktywny udział w dyskusji o oddziaływaniu filmów na postrzeganie świata oraz na kształtowanie się osobowości młodych ludzi


1

I.1.2

II.1.2


II.2.4

II.2.10


II.2.11

II.3.1


III.1.1

III.1.5


III.2.11


147.

Co decyduje o sile reklamy?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Blok: Media – przyjaciel czy wróg?

s. 263–265


– Terry Pratchett,

„Siła reklamy”postać Terry’ego Pratchetta, manipulacja, perswazja, funkcje reklamy

– podaje, czym kieruje się Dibbler w swoich działaniach zawodowych

– na podstawie tekstu formułuje wnioski na temat właściwości reklamy

– spośród podanych funkcji reklamy wybiera te, które odnoszą się do zapowiedzi „Peliasa

i Melisandy”

– porównuje cel, jaki stawia ruchomym obrazkom Silverfish,

a jaki – Dibbler

– wyjaśnia pojęcie perswazji

i układa zdanie z tym wyrazem

– wskazuje w utworze elementy humorystyczne

– układa tekst reklamowy na określony temat– krótko omawia postać Terry’ego Pratchetta

– ocenia postawę Dibblera

– gromadzi argumenty na rzecz zwolenników i przeciwników reklam


1

I.1.2

I.1.6


I.1.7

II.1.2


II.2.4

II.3.1


II.4.3

III.1.1148.

Najważniejsze wynalazki ludzkości – powtórzenie wiadomościPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

s. 266–268– „Śladami epoki”


najważniejsze wynalazki w dziejach ludzkości, współczesna miniaturyzacja

– wymienia najważniejsze wynalazki ludzkości

– podaje epokowe wydarzenia historii nowożytnej

– gromadzi informacje na temat paryskiego Muzeum Sztuki

i Rzemiosła

– wyjaśnia, na czym polega współczesna miniaturyzacja


– omawia najważniejsze wynalazki ludzkości

– przygotowuje prezentację multimedialną na temat paryskiego Muzeum Sztuki i Rzemiosła1

I.1.2

I.2.1


III.1.1

III.1.3149.

Już to wiem!Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 4

Quiz


s. 269–271
zagadnienia zamieszczone

w rozdziale 4 podręcznika do kształcenia literackiego i kulturowego– zamieszcza w odpowiednich miejscach na osi tytuły poznanych utworów

– uzupełnia notatkę na temat poznanych autorów

– łączy cytaty z tytułami dzieł

i nazwiskami twórców

– podaje imiona i nazwiska przedstawionych osób

– wyjaśnia, czego metaforą może być podróż– uzupełnia zdania, odwołując się

do fragmentu wiersza Stanisława Barańczaka

– na podstawie zamieszczonych fragmentów obrazów zapisuje tytuł dzieła oraz jego autora


1

I.1.2

II.2.2


II.2.6

II.2.7


II.2.11

II.4.1


II.4.2

Do rozkładu należy doliczyć 13 godzin lekcyjnych, na których tematy złożą się:

- trzy dwugodzinne zadania klasowe z literatury = 6 godzin + ich poprawa - 3godziny,

- sprawdzian ortograficzny - 2 godziny,- omówienie i poprawa próbnych testów kompetencji - 2 godziny.
W sumie rozkład zawiera 162 tematy.

: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna