Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Access 3Pobieranie 337.6 Kb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar337.6 Kb.
1   2   3   4   5
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 2

Słownictwo: przymiotniki opisujące nastroje i emocje: calm, excited, relieved itd.;

Mówienie: udzielanie informacji o sobie: chwile, kiedy uczniowie doznali różnych emocji

2a

październik • czas przeszły prosty (past simple)

 • opowiadanie o tsunami: przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii, uzupełnianie podanych zdań brakującymi informacjami, pytania otwarte

 • wyrażanie emocji: reakcje na opowiadanie o tsunami;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wspomnienia
  z wakacji;

 • relacjonowanie: wspomnienia kolegi/ koleżanki z wakacji

Wymowa: końcówki form przeszłych czasowników regularnych: , ,TEMATY LEKCJI: 1. True Stories – praca z tekstem. Przymiotniki i ich synonimy.

2. Czas Past Simple – twierdzenia, przeczenia i pytania; określenia czasu; użycie. Ćwiczenia w mówieniu – praca w parach.2b

październik

 • zjawiska naturalne, klęski żywiołowe: flood, lightning, tornado itd.

 • słowotwórstwo: przysłówki;

 • użycie słów
  i zwrotów ukazujących sekwencję wydarzeń: as soon as, while, when itd.

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: historia Titanica;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat innej słynnej morskiej katastrofy • historia Titanica: uzupełnianie lukTEMATY LEKCJI: 1. It could happen to you! – zjawiska naturalne: słownictwo; praca z tekstem.

2. The Titanic – tworzenie przysłówków, wyrażenia określające czas (np. as soon as, when). Ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Katastrofy morskie –


praca w grupach.

2c

październik

 • opowiadanie o huraganie: przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii i słyszanych dźwięków;
  czytanie – uzupełnianie tekstu podanymi zwrotami, układanie listy wydarzeń w kolejności chronologicznej;
  słuchanie – sprawdzanie poprawności uzupełnienia • opowiadanie
  o niezwykłym doświadczeniu (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Relieved – relacjonowanie wydarzeń, ich kolejność. Piszemy opowiadanie.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 2

2d

Culture Corner

październik

 • krótki tekst informacyjny – mity i legendy irlandzkie: przewidywanie treści tekstu na podstawie ilustracji, pytania otwarte

 • udzielanie informacji, wyrażanie opinii: znane uczniom legendy/ baśnie i wynikające z nich morały;

 • opowiadanie polskiej legendy (Project)TEMAT LEKCJI: 1. The Gift of Storytelling – praca z tekstem. Wyrażenia z czasownikiem spend.

2e

Funkcje językowe

październik

 • rozmowa przyjaciół – przygoda w zoo: przewidywanie treści dialogu na podstawie ilustracji, słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań, czytanie – układanie chronologicznej listy wydarzeń, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanych znaczeniach

 • opowiadanie o niezwykłym wydarzeniu, okazywanie zainteresowania, wyrażanie reakcji emocjonalnych na treść opowiadania (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Oh my goodness! – relacjonowanie wydarzeń z przeszłości. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.

2f

Literature

październik

 • fragment opowiadania Oscara Wilde’a: przewidywanie treści tekstu na podstawie ilustracji
  i słyszanych dźwięków, uzupełnianie zdań podanymi zwrotami, przewidywanie dalszego ciągu opowiadania

 • ciąg dalszy opowiadania: sprawdzanie trafności przewidywań uczniówTEMAT LEKCJI: 1. The Canterville Ghost – ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Kontynuowanie opowieści – praca w grupach.MODUŁ 2

październik/listopad

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 2./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
październik/ listopad


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w tekście określonych informacji (wybór wielokrotny);

Znajomość funkcji językowych: reagowanie w typowych sytuacjach (dobieranie: wybór właściwej odpowiedzi na usłyszane pytania);

Rozumienie tekstów pisanych: znajdowanie w tekście określonych informacji i określanie głównej myśli tekstu (wybór wielokrotny);

Znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w e-mailu odpowiednimi formami podanych wyrazów – poziom rozszerzony (uzupełnianie luk)

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 3

Słownictwo: słowa i zwroty związane z opisem wakacyjnych kurortów: nice hotels, scorching hot, relaxing atmosphere itd.;

Mówienie: udzielanie informacji o sobie: preferowane sposoby spędzania wakacji; wyrażanie opinii, uzasadnianie: edukacyjna rola podróżowania

3a

listopad

 • słownictwo związane
  z wakacjami:
  visit a theme park, stay in a tent,
  go on a cruise,
  go diving
  itd.

 • czas present perfect

 • dwa krótkie artykuły opisujące atrakcje turystyczne: przewidywanie treści tekstów (przygotowywanie pytań i szukanie odpowiedzi w artykułach), pytania otwarte

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: wybór jednej z atrakcji turystycznych opisanych
  w artykułach

 • kartka pocztowa
  z jednego z miejsc opisanych
  w artykułach

 • pięć wypowiedzi: dopasowywanie (wakacyjne zajęcia)TEMATY LEKCJI: 1. Places to visit – praca z tekstem. Słownictwo dotyczące wakacji – ćwiczenia leksykalne.

2. Czas Present Perfect – twierdzenia, przeczenia i pytania; użycie. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.3b

listopad • czas present perfect continuous;

 • porównanie czasów: czas przeszły prosty (past simple)
  i present perfect

 • artykuł o kinie zbudowanym z lodu i śniegu: przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii, uzupełnianie brakujących informacji w podanych zdaniach • przyczyny, dla których warto odwiedzić kino opisane
  w artykule;

 • zdania opisujące podróże uczniów

TEMATY LEKCJI: 1. Out of the ordinary – praca z tekstem. Określenia czasu w czasie Present Perfect.

2. Czas Present Perfect Continuous – tworzenie i użycie. Porównanie czasów Past Simple i Present Perfect – opisywanie doświadczeń w podróży.3c

listopad • użycie form has been
  i has gone

 • email z wakacji:
  czytanie – uzupełnianie tekstu podanymi zwrotami; słuchanie – sprawdzanie poprawności uzupełnienia

 • udzielanie informacji o sobie: wspomnienia z wakacji

 • e-mail z wakacji (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Greetings from... – piszemy pocztówkę. Różnica między have been i have gone.

3d

Culture Corner

listopad • słowotwórstwo: rzeczowniki odczasownikowe

 • artykuł o kalifornijskim Legolandzie: przewidywanie treści tekstu (przygotowanie pytań, szukanie odpowiedzi w tekście), wyszukiwanie informacji (części Legolandu) • artykuł o atrakcji turystycznej
  w Polsce (ProjectPortfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Legoland California – praca z tekstem. Przyrostki -tion i -ment. Przygotowujemy broszurkę o atrakcyjnym miejscu w Polsce.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 3

3e

Funkcje językowe

listopad

 • rozmowa przyjaciół – plany wakacyjne: przewidywanie treści dialogu na podstawie podanych zwrotów,
  słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań, czytanie – wyszukiwanie w dialogu zwrotów
  o podanych znaczeniach

 • zapraszanie, przyjmowanie
  i odrzucanie zaproszeń (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. How about...? – zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.

3f

Physical Education

Listopad

 • instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania
  z basenu: dopasowanie poszczególnych wskazówek do ilustrujących je obrazków

 • prezentacja: udzielanie wskazówek na temat bezpiecznego korzystania
  z basenu;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat bezpieczeństwa nad wodą (Project)TEMAT LEKCJI: 1. Safe splashing – zasady bezpieczeństwa na basenie. Wyrażenia z czasownikiem keep. Wyszukiwanie informacji na temat bezpieczeństwa nad wodą.

listopad

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 3./ Sprawdzian.

Przygotowanie
do egzaminu
listopad


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w tekście określonych informacji (wybór wielokrotny);

Rozumienie tekstów pisanych: określanie głównej myśli tekstu (wybór wielokrotny); określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu – poziom rozszerzony (dobieranie: dopasowywanie nagłówków do akapitów);

Znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście podanymi słowami (wybór wielokrotny)

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 4

Słownictwo: typy programów radiowych i telewizyjnych, typy artykułów gazetowych: editorials, documentaries, chat shows, reviews itd.;

Mówienie: udzielanie informacji o sobie: korzystanie z prasy, radia, telewizji, internetu; wyrażanie opinii, uzasadnianie: ulubione źródło informacji i rozrywki, wpływ mediów na ludzi

4a

listopad/ grudzień • porównanie czasów: czas przeszły prosty (past simple)
  i ciągły (past continuous)

 • trzy notatki prasowe: określanie źródła tekstów (gazeta, czasopismo, gazeta internetowa), przewidywanie treści tekstów na podstawie nagłówków, pytania typu prawda/ fałsz

 • wyrażanie opinii: możliwe zachowania w sytuacji opisanej w jednej z notatek prasowych;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: zajęcia uczniów
  w poprzednią sobotę/ niedzielęTEMATY LEKCJI: 1. Daily news – słownictwo: media, ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu.

2. Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous – ćwiczenia w mówieniu.Tworzenie i odgrywanie dialogów z wykorzystaniem czasów przeszłych.4b

grudzień • czasy zaprzeszłe: past perfect, past perfect continuous

 • wywiad z człowiekiem, na którego samochód spadł żółw: przewidywanie treści dialogu na podstawie pierwszych wypowiedzi, uzupełnianie notatek reportera, wyszukiwanie w dialogu zwrotów
  o podanych znaczeniach

 • relacjonowanie wydarzeń: historia o człowieku, na którego samochód spadł żółw (na podstawie wywiadu);

 • przekazywanie wiadomości, reagowanie na wiadomości;

 • przeprowadzanie wywiadu
  z chłopcem, który uratował
  z pożaru swoją młodszą siostrę (Project) • historia chłopca, który uratował swoją siostrę z pożaru: robienie notatekTEMATY LEKCJI: 1. That's incredible! – praca z tekstem. Ćwiczenia w mówieniu – odgrywanie dialogów.

2. Porównanie czasów Past Perfect i Past Perfect Continuous – zasady tworzenia i użycia, określenia czasu. Przekazywanie informacji i reagowanie nie


– ćwiczenia gramatyczne, w słuchaniu i mówieniu.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna