Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Access 3Pobieranie 337.6 Kb.
Strona3/5
Data07.05.2016
Rozmiar337.6 Kb.
1   2   3   4   5LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 4

4c

grudzień

 • notatka prasowa – wypadek szkolnego autobusu: pytania otwarte

 • opisywanie wypadku samochodowego (na podstawie obrazków);

 • przyjmowanie roli: opowiadanie o wypadku opisanym w notce prasowej z punktu widzenia jednego z uczestników wypadku

 • notatka prasowa opisująca atak rekina na turystę (Portfolio)

 • doniesienie o turyście, który przeżył atak rekina: przewidywanie treści nagrania na podstawie nagłówka prasowego i podanych zwrotów, sprawdzanie trafności przewidywańTEMAT LEKCJI: 1. Lucky days – piszemy relację prasową.

4d

Culture Corner

grudzień • słowotwórstwo: przymiotniki odrzeczownikowe

 • tekst informacyjny o brytyjskich czasopismach dla nastolatków: przewidywanie zawartości czasopism
  na podstawie ich okładek, uzupełnianie brakujących informacji w podanych zdaniach

 • udzielanie informacji: polskie czasopisma dla młodzieży

 • przygotowywanie sześciostronicowe-go czasopisma
  dla młodzieży (Project)

TEMAT LEKCJI: 1. British Teen Magazines – czasopisma dla młodzieży. Tworzenie przymiotników (przyrostki -ful i -less). Przygotowujemy czasopismo – praca
w grupach.

4e

Funkcje językowe

grudzień

 • typy programów telewizyjnych: cookery programme, soap opera, reality show itd. • rozmowa przyjaciół – wybór programu do oglądania: przewidywanie treści dialogu na podstawie podanych zwrotów, wyszukiwanie w dialogu zwrotów
  o podanych znaczeniach

 • udzielanie informacji o sobie: ulubiony program telewizyjny (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: , ,TEMAT LEKCJI: 1. What's on? – wybór programu TV. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 4

4f

Media Studies

grudzień

 • tekst informacyjny o studenckich radiostacjach
  w Wielkiej Brytanii: pytania otwarte

 • przygotowanie krótkiego programu radiowego;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat pracy stacji radiowych • program radiowy: pytania otwarteTEMAT LEKCJI: 1. Turn on & tune in – radio. Wyrażenia z czasownikiem make. Przygotowujemy audycję radiową.

grudzień

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 4./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
grudzień


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie w tekście określonych informacji (wybór wielokrotny);

Rozumienie tekstów pisanych: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu – poziom rozszerzony (dobieranie: dopasowywanie nagłówków do akapitów); znajdowanie w tekście określonych informacji, określanie intencji nadawcy/ autora tekstu (wybór wielokrotny);

Znajomość funkcji językowych: reagowanie w typowych sytuacjach (dobieranie: wybór właściwej odpowiedzi na usłyszane pytania)

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 5

Słownictwo: urządzenia elektroniczne: laptop, digital camera, robot helpers itd.; funkcje urządzeń elektronicznych: store music files, do the housework itd.

5a

styczeń • wyrażanie przyszłości: czas przyszły prosty (future simple), konstrukcja
  be going to,
  czas teraźniejszy ciągły (present continuous)

 • artykuł na temat dostępu do najnowszej technologii w różnych częściach świata: definiowanie pojęcia digital divide, zadawanie pytań o treść artykułu
  i odpowiadanie na nie, streszczanie artykułu

 • wyrażanie opinii: sposoby rozwiązania problemu różnic
  w dostępie do nowoczesnej technologii;

 • udzielanie informacji o sobie: plany/ zamiary;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: sprecyzowane plany uczniów na najbliższy weekend;

 • dyskusja: rozwój techniki
  w ciągu najbliższych 80 lat

 • krótki tekst: przewidywania dotyczące rozwoju techniki w ciągu następnych 80 lat (Project)

 • krótka wypowiedź: określanie tematyki wypowiedzi (wielokrotny wybór)TEMATY LEKCJI: 1. Digital divide – słownictwo, praca z tekstem.

2. Sposoby wyrażania przyszłości – be going to/ will/ won’t/ czas Present Continuous. What New technology will we have in 80 years’ time? – dyskusja


i ćwiczenia w pisaniu.

5b

styczeń • zdania warunkowe: typ 1, 2 i 3;

 • wyrażanie życzeń/ żalu: wish, if only • kwiz – pesymistyczne/ optymistyczne spojrzenie na przyszłość: odpowiadanie na pytania quizu, interpretacja wyników

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: klonowanie;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat ocieplenia klimatuTEMATY LEKCJI: 1. Are you optimistic or pessimistic about the future? – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.

2. Zdania warunkowe typu 1, 2 i 3 oraz konstrukcje I wish/if only – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 5

5c

styczeń • krótka wypowiedź
  na temat przyszłości: dobór zdania rozpoczynającego wypowiedź (dwie opcje); wyszukiwanie słów służących nadaniu tekstowi logicznej struktury (wypunktowanie)

 • wyrażanie opinii, zgadzanie/ niezgadzanie się z opiniami innych

 • krótki artykuł – opinia o życiu
  na świecie
  w przyszłości (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Life in the future – budowa akapitu, wyrażanie opinii, (nie)zgadzanie się. Piszemy artykuł wyrażający opinię.

5d

Culture Corner

styczeń

 • artykuł o urządzeniach elektronicznych, jakie posiadają brytyjskie nastolatki: pytania otwarte

 • udzielanie informacji: dane statystyczne dotyczące urządzeń, jakie posiadają brytyjskie nastolatki (na podstawie wykresu);

 • prezentacja: wyniki ankiety dotyczącej urządzeń elektronicznych, jakie posiadają polskie nastolatki (Project)TEMAT LEKCJI: 1. High-tech teens! – gadżety i nastolatki. Ankieta klasowa i jej wyniki – praca w grupach.

5e

Funkcje językowe

styczeń

 • słownictwo związane z pocztą elektroniczną: website address, dot, dash itd. • rozmowa przyjaciół – udzielanie instrukcji: układanie rysunków ilustrujących opisane czynności we właściwej kolejności, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanych znaczeniach

 • udzielanie instrukcji: wysyłanie wiadomości tekstowej (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Sounds easy – podawanie instrukcji. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 5

5f

ICT

styczeń

 • tekst informacyjny o wykorzystaniu symulacyjnych możliwości komputerów: przewidywanie treści tekstu,
  czytanie – uzupełnianie tekstu pojedynczymi słowami (wielokrotny wybór),
  słuchanie – sprawdzanie poprawności uzupełnienia, pytania otwarte

 • udzielanie informacji: wykorzystanie programów symulacyjnych (na podstawie tekstu)TEMAT LEKCJI: 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne. Wyrażenia z czasownikiem develop.

styczeń

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 5./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
styczeń


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie w tekście określonych informacji (wybór wielokrotny);

Znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście podanymi słowami (wybór wielokrotny); uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów – poziom rozszerzony (uzupełnianie luk);

Rozumienie tekstów pisanych: znajdowanie w tekście określonych informacji, określanie głównej myśli tekstu (wybór wielokrotny)

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 6

Słownictwo: przestępstwa: burglary, pickpocketing, vandalism, steal clothes from a shop itd.

6a

styczeń • czasowniki modalne:
  must, have to, should, can, may, might, could;

 • porównanie could
  i was/ were able to

 • artykuł na temat niebezpieczeństw związanych
  z pływaniem i nurkowaniem w pobliżu australijskiej rafy koralowej: przewidywanie treści tekstu, dopasowywanie wymienionych w tekście zwierząt do podanych opisów

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): ulotka: zasady bezpiecznego korzystania ze słońca

TEMATY LEKCJI: 1. Danger down under – ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Słownictwo związane z łamaniem prawa.

2. Czasowniki modalne – formy teraźniejsze i przeszłe. Zasady bezpieczeństwa podczas nurkowania i przebywania na słońcu.6b

luty

 • przestępstwa: mugging, robbery itd.

 • mowa zależna: zdania twierdzące, nakazy i zakazy, zdania pytające

 • ulotka na temat bezpieczeństwa na ulicy: przewidywanie treści ulotki (pytania otwarte)
  i sprawdzanie trafności przewidywań, streszczanie tekstu (przy użyciu podanych zwrotów)

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: najpoważniejsze przestępstwa

 • e-mail: udzielanie rad na temat bezpieczeństwa podczas podróży (Project)

 • krótka wypowiedź: określanie tematyki wypowiedzi (wielokrotny wybór)TEMATY LEKCJI: 1. Streetwise – praca z tekstem. Ćwiczenia leksykalne. Mowa zależna – zdania oznajmujące.

2. Mowa zależna – zdania oznajmujące, rozkazujące i pytające. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.6c

luty

 • źródła stresu: sitting exams, being bullied, losing something valuable itd.

 • fragment e-maila opisujący problem: pytanie otwarte;

 • e-mail z poradami: analiza tekstu (zawartość poszczególnych akapitów)

 • e-mail z poradami dla osoby, która przeżywa stres
  w związku ze zbliżającymi się egzaminami (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Take it easy – problemy nastolatków. Pisanie e-maila – udzielanie rad.


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna