Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Access 3Pobieranie 337.6 Kb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar337.6 Kb.
1   2   3   4   5
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 8

8d

Culture Corner

kwiecień

 • tekst informacyjny o rezerwatach przyrody w Szkocji: przewidywanie treści tekstu (przygotowywanie pytań na temat rezerwatów), wyszukiwanie informacji (rezerwaty, w których żyją wymienione gatunki zwierząt i ptaków), tworzenie pytań na temat rezerwatów i odpowiadanie na nie • krótki tekst na temat rezerwatu przyrody w Polsce (Project)

TEMAT LEKCJI: 1. Przyroda Szkocji. Rezerwat przyrody w Polsce – opis.

8e

Funkcje językowe

kwiecień

 • rozmowa telefoniczna – wpłacanie datku na rzecz organizacji zajmującej się ochroną zwierząt: uzupełnianie formularza brakującymi informacjami, wyszukiwanie w dialogu zwrotów o podanych znaczeniach

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wpłacanie datku
  na rzecz organizacji chroniącej wieloryby (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Help out! – ofiarowywanie darowizny. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.

8f

Science

kwiecień

 • słownictwo związane
  z wyjaśnianiem zjawiska kwaśnego deszczu i jego skutków: emit toxic fumes, react with oxygen and water, poison trees itd. • tekst informacyjny na temat kwaśnego deszczu: przewidywanie treści tekstu (przygotowywanie listy pytań i wyszukiwanie odpowiedzi w tekście), tworzenie zdań z podanymi zwrotami

 • prezentacja na temat kwaśnego deszczu (Project)TEMAT LEKCJI: 1. Acid Rain – czytanie i słuchanie. Gromadzenie i prezentowanie informacji na temat zanieczyszczenia środowiska.
MODUŁ 8

kwiecień/ maj

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 8./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
kwiecień/ maj


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie w tekście określonych informacji, określanie kontekstu wypowiedzi (wybór wielokrotny);

Znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w dialogu brakującymi słowami (wybór wielokrotny);

Znajomość funkcji językowych: reagowanie w typowych sytuacjach (dobieranie: wybór właściwej odpowiedzi na usłyszane pytania);

Rozumienie tekstów pisanych: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu (dobieranie: uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami – poziom rozszerzony).

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 9

Słownictwo: sklepy: boutique, optician’s, shopping mall itd;

Mówienie: udzielanie informacji: produkty, jakie można kupić w różnych sklepach, godziny otwarcia sklepów w Polsce; udzielanie informacji o sobie: sklepy w sąsiedztwie, robienie zakupów (jak często uczniowie robią zakupy, z kim lubią chodzić na zakupy itd.)

9a

maj • regularne
  i nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników;

 • rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie pojedynczej lub wyłącznie w liczbie mnogiej

 • artykuł na temat sposobów opierania się wpływowi reklamy: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, pytania otwarte

 • udzielanie informacji o sobie: niedawna wyprawa na zakupy, przyczyny, które decydują
  o wyborze towarów do kupienia;

 • udzielanie informacji: sposoby zachęcania ludzi do kupowania różnych produktów (na podstawie artykułu);

 • udzielanie rad: opieranie się wpływowi reklam (na podstawie artykułu) • trzy krótkie rozmowy: dopasowywanie dialogów do miejsc,
  w których się odbywająTEMATY LEKCJI: 1. Sklepy i towary – słownictwo. Shopping time – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. Udzielanie rad na temat mądrych zakupów – ćwiczenia
w mówieniu.

2. Rzeczowniki – liczba pojedyncza i mnoga, pisownia końcówek.9b

maj

 • produkty żywnościowe: beans, low fat milk, sweets, yoghurt itd.

 • artykuł o związku pomiędzy spożywanymi produktami a nastrojem: przewidywanie treści tekstu, zastępowanie zaimków w podanych zdaniach odpowiednimi słowami i zwrotami

 • udzielanie informacji o sobie: codzienna dieta uczniów

 • krótki tekst: codzienna dieta uczniów, jej dobre i złe strony

TEMATY LEKCJI: 1. Food for thought – praca z tekstem, słownictwo: żywność.

2. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz wyrażenia określające liczbę i ilość – many/ much, (a) few/ (a) little, lots of/ lots, etc. What do you eat


every day? – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

9c

maj

 • zaproszenie na przyjęcie: uzupełnianie luk • dyskusja: planowanie przyjęcia urodzinowego

 • list z zaproszeniem na przyjęcie urodzinowe (Portfolio)

 • list z zaproszeniem na przyjęcie: uzupełnianie tekstu podanymi zdaniami

TEMAT LEKCJI: 1. Be there! – zapraszanie. Wyrażenia z czasownikiem give. Piszemy zaproszenie.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 9

9d

Culture Corner

maj

 • idiomy i powiedzenia zawierające nazwy produktów żywnościowych:
  as cool as a cucumber,
  too many cooks spoil the broth
  itd.

 • idiom
  a powiedzenie/
  przysłowie • kwiz: idiomy
  i przysłowia zawierające nazwy produktów spożywczych (na podstawie słownika lub informacji
  z internetu) (Project)

TEMAT LEKCJI: 1. Let’s Talk Food! – idiomy i wyrażenia dotyczące jedzenia. Ćwiczenia leksykalne.

9e

Funkcje językowe

maj

 • dwie krótkie rozmowy – dawanie/ przyjmowanie prezentów: pytanie otwarte, wyszukiwanie w dialogach zwrotów o podanych znaczeniach

 • dawanie/ przyjmowanie prezentów (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Just for you – wręczanie prezentów i wrażanie podziękowania. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 9

9f

Science

maj

 • słownictwo związane z opisem łańcucha pokarmowego: producer, primary consumer, decomposer,
  fungi
  itd. • tekst informacyjny na temat łańcucha pokarmowego: czytanie – uzupełnianie luk w tekście przedimkami
  i zaimkami,
  słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia, definiowanie pojęć

 • prezentacja: łańcuch pokarmowy (na przykładzie opisanym w tekście);

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat innego przykładu łańcucha pokarmowegoTEMAT LEKCJI: 1. The food chain – łańcuch pokarmowy. Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.

maj

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 9./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
maj


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych informacji, określanie kontekstu wypowiedzi (wybór wielokrotny);

Znajomość funkcji językowych: przekazanie w języku obcym treści sformułowanych w języku polskim – dobieranie odpowiedniej reakcji do podanych sytuacji (wybór wielokrotny);

Rozumienie tekstów pisanych: znajdowanie w tekście określonych informacji (dobieranie: dopasowywanie pytań do opisów sklepów).

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 10

Słownictwo: dyscypliny sportowe: go snowbiking, do the pole vault, throw the javelin itd; miejsca, gdzie uprawia się różne dyscypliny sportu: indoor hall, rink, court itd;

Mówienie: udzielanie informacji o sobie: ulubione dyscypliny sportowe; udzielanie informacji: kategoryzacja dyscyplin sportowych (drużynowe, ekstremalne itd.)

10a

maj/ czerwiec • konstrukcje czasownikowe

 • opisy trzech sportów ekstremalnych: przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii, uzupełnianie podanych zdań brakującymi informacjami;

 • quiz na temat igrzysk olimpijskich:
  czytanie – odpowiadanie na pytania quizu,
  słuchanie: sprawdzanie poprawności odpowiedzi

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: sporty ekstremalne

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): kwiz na temat igrzysk olimpijskich

TEMATY LEKCJI: 1. Słownictwo związane z uprawianiem sportu. Extreme sports – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu.

2. Czasownik z końcówką -ing, bezokolicznik z to lub bez to. Ćwiczenia gramatyczne. The Olympic Games – quiz: praca w grupach.10b

czerwiec

 • przyimki: określanie kierunku ruchu: across, out of, up itd.

 • zaimki nieokreślone: anybody, everywhere, something itd.

 • opis gry komputerowej: pytania typu prawda/ fałsz

 • wskazywanie drogiTEMATY LEKCJI: 1. Game on – słownictwo, ćwiczenia w czytaniu.

2. Przyimki kierunku, złożenia z some/ any/ no/ every – ćwiczenia gramatyczne. Peter’s route – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.10c

czerwiec

 • gatunki muzyczne: funk, heavy metal, soul itd.;

 • słownictwo związane z opisem muzyki i filmów: cast, catchy tunes, lyrics itd. • krótka wypowiedź: określanie tematyki wypowiedzi (wielokrotny wybór)

 • recenzja albumu CD: określanie rodzaju tekstu, uzupełnianie brakujących informacji w krótkiej notatce
  o płycie

 • udzielanie informacji, wyrażanie opinii: album płytowy Enrique Iglesiasa (na podstawie recenzji)

 • recenzja albumu CD (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. In the charts! – piszemy recenzję ulubionej płyty CD.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 10

10d

Culture Corner

czerwiec

 • słownictwo związane z opisem ulicznego festynu: stalls selling food, admission is free, worthy cause itd. • artykuł na temat festynu ulicznego połączonego
  ze zbiórką pieniędzy na cele dobroczynne (Glastonbury Festival): przewidywanie treści tekstu na podstawie fotografii,
  czytanie – układanie akapitów we właściwej kolejności,
  słuchanie – sprawdzanie poprawności wykonania zadania, układanie zdań z podanymi zwrotami

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: Glastonbury Festival (na podstawie tekstu);

 • prezentacja: znany polski festyn uliczny (Project)TEMAT LEKCJI: 1. Festiwal w Glastonbury – praca z tekstem: kolejność akapitów. Wyrażenia z czasownikiem raise. Rozmowa na temat festiwalu w Glastonbury
i w Polsce.

10e

Funkcje językowe

czerwiec

 • dwie krótkie rozmowy – kupowanie biletów do kina: pytania otwarte, wyszukiwanie w dialogach zwrotów o podanych znaczeniach

 • kupowanie biletów do kina (Portfolio)


Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Next, please. – kupowanie biletu do kina. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.

10f

Music

czerwiec

 • rodzaje filmów: adventure film, comedy, thriller itd. • artykuł o muzyce filmowej:
  czytanie – dopasowanie nagłówków do poszczególnych akapitów tekstu,
  słuchanie: sprawdzanie poprawności wykonania zadania, pytania otwarte

 • wyrażanie opinii: ocenianie,
  do jakiego rodzaju filmów pasują usłyszane utwory muzyczne;

 • prezentacja: opis kadru z filmu na tle samodzielnie dobranej muzyki (Project)TEMAT LEKCJI: 1. Does this sound familiar? – praca z tekstem: dobieranie nagłówków.
MODUŁ 10

czerwiec

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 10./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
czerwiec


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych informacji, określanie intencji nadawcy/ autora tekstu (wybór wielokrotny);

Znajomość funkcji językowych: przekazanie w języku obcym treści sformułowanych w języku polskim – dobieranie odpowiedniej reakcji do podanych sytuacji (wybór wielokrotny);

Znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście brakującymi słowami (wybór wielokrotny);

Rozumienie tekstów pisanych: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu – poziom rozszerzony (dobieranie: dopasowywanie nagłówków do akapitów).

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.
1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna