Rozkład zajęĆ na rok akademicki 2015/2016 wydział mechanicznyPobieranie 78.86 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar78.86 Kb.
ROZKŁAD ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WYDZIAŁ MECHANICZNYsemestr ZIMOWY

I I I

I STOPNIAstudia NIESTACJONARNE

Data wydruku: 2015-10-01


Zj. 1 – 5Zj. 6 - 10

KIER.

69 M. i B.M.M. i B.M.nr grupy

M1

M2M1

M2
08.15 - 09.00

JĘZYK

OBCY
JĘZYK

OBCY
09.15 - 10.00

CENTRUM

JĘZYKOWE
CENTRUM

JĘZYKOWE

10.15 - 11.00

JĘZYK

OBCY
JĘZYK

OBCY

S

11.15 - 12.00

CENTRUM

JĘZYKOWE
CENTRUM

JĘZYKOWE


O

12.15 - 13.00

MATEMA

TYKA III
MATEM. III

10 godz.


TERMOD.

B

13.15 - 14.00

w

1M01
l C3/528


10 godz.

l A20 IIIpO

14.15 - 15.00

CHEMIA

w 10 godz.TECHNICZ.

1M01

CHEMIA
w 5 godz.

TECHNICZ.

1M01


T

15.15 - 16.00

TERMODY

w 10godz.NAMIKA

B13 230A

16.15 - 17.00

MATEM. III

TERMOD
lab CHEM.

TECH. (10godz.)MATEM. III

10 godz.

17.15 - 18.00

ć 4M14

ć B13 215

A27-parter, A18/330, 331

l C3/528

18.15 - 19.00

TERMOD

MATEM. III
TERMOD.

lab CHEM.

TECH. (10godz.)


19.15 - 20.00

ć B13 216


ć 4M14

10 godz.

l A20 IIIpA27-parter, A18/330, 331
08.15 - 09.00

WYTRZ.MATER.

WF

zj. 9 , zj.10

N

09.15 - 10.00

W 10 godz


A18/109
CENTRUM SPORTU
I

10.15 - 11.00

INFORMAT.

WYTRZ. MATER.

INFORM.

15 godz.


E

11.15 - 12.00
Zj.1-4
6-10zj.10 godz.

p A18/111½ gr.

4M IIp.


D

12.15 - 13.00

w

A18/109
WYTRZ. MATER.

l K 14

Z

13.15 - 14.00

TERMODY

w 10godz.NAMIKA

B13 230

10 godz.

l 1M04


WYTRZ. MATER.

I

14.15 - 15.00

WYT.MAT.


W. MAT.

INFORM.

15 godz.


10 godz.

l 1M04


E

15.15 - 16.00
½ gr.

4M IIp.


WYTRZ. MATER.

L

16.15 - 17.00

p A18/111

p A18/117
l K 14

6-10zj.10 godz.

p A18/111A

17.15 - 18.00

INFORM.

15 godz.INFORM.

15 godz.

18.15 - 19.00

½ gr.

4M IIp.½ gr.

4M IIp.

19.15 - 20.00

l K 14

UWAGA:

Chemia

Techniczna lab.

wg. harm.l K 14

Terminy zjazdów: (numeracja zjazdów oznaczonych dodatkowo literą „a” odbiega od numeracji w systemie 10 zjazdowym)

1.

03 – 04.10

3.

24 - 25.10

5.

14 - 15.11

7.

05 - 06.12

9.

09 - 10.01

2.

10 – 11.10

4.

07– 08.11

6.

28 – 29.11

8.

19 – 20.12

10.

23 - 24.01

Oznaczenia audytoriów: 1M... w budynku A22a (część w której znajduje się Dziekanat Wydziału Mechanicznego),

2M... w budynku A22b (część w której znajduje się portiernia),4M... w budynku A20, 5M... w budynku A19,

A18…w budynku „Fabryka Inżynierów”

Pobieranie 78.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna