Rozkaz L. 12/ 2007 Druhny i druhowie! Zarządzenia i informacje ZarządzeniaPobieranie 59.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.16 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Węgierska Górka, 08. 10. 2007

Komendantka Hufca ZHP Węgierska Górka

im. Obrońców Węgierskiej Górki

Rozkaz L. 12/ 2007

Druhny i druhowie!


  1. Zarządzenia i informacje

    1. Zarządzenia

      1. Zgodnie ze Statutem ZHP uchwalonym 3 grudnia 2005 r. na XXXIII Zjeździe ZHP, na wniosek komendy hufca z dnia 3 6 października 2007 roku zwołuję Zjazd Hufca ZHP Węgierska Górka na dzień 3 listopada 2007 roku.

    2. Informacje

1.2.1 Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Statutem ZHP §37 pkt.1 Czynne prawo wyborcze ma kadra, która posiada opłacone składki członkowskie. Zaś zgodnie z § 21 pkt.1 Kadrę stanowią instruktorzy zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie; pkt. 3 Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest:

  1. funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP,

  2. funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru.

1.2.2 Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze podczas Zjazdu Hufca ZHP Węgierska Górka.

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Funkcja

1

Adam Urbański

­-

Drużynowy

2

Agnieszka Maślanka

Pwd.

Członek Komisji Rewizyjnej

3

Aleksander Tlałka

-

Drużynowy

4

Alina Zbylut

Pwd.

Z-ca Komendanta Hufca

5

Anna Madejczyk

-

Drużynowa

6

Anna Pawlusińska

Pwd.

Drużynowa

7

Barbara Stec

Pwd.

Drużynowa

8

Barbara Zawada

Pwd.

Namiestnik zuchowy

9

Bożena Hutyra

-

Drużynowa

10

Cecylia Tomiczek

Pwd.

Komisarz zagraniczny

11

Celina Motyka

Pwd.

Drużynowa

12

Danuta Płoskonka

-

Drużynowa

13

Dominika Drewniak

-

Drużynowa

14

Dorota Tyrlik

Pwd.

Drużynowa

15

Edyta Dziedzic

Phm.

Członek Komisji Stopni Instruktorskich

16

Elżbieta Rudnicka

Pwd.

Drużynowa

17

Ewa Gawlińska

Phm.

Członek Komendy Hufca

18

Ewa Kojro

Hm.

Drużynowa

19

Ewa Marszałek

Pwd.

Przewodnicząca Kręgu Starszyzny

20

Jan Gałysa

-

Kapelan

21

Joanna Feil

-

Drużynowa

22

Joanna Hachuła

Pwd.

Drużynowa

23

Joanna Skupień

-

Drużynowa

24

Joanna Stec

Pwd.

Drużynowa

25

Kamila Jończy

-

Drużynowa

26

Karol Suchanek

Hm.

Przewodniczący Kręgu Seniora

27

Karolina Janik

-

Drużynowa

28

Katarzyna Kamińska

Pwd.

Drużynowa

29

Katarzyna Tlałka

-

Drużynowa

30

Katarzyna Zawada

Pwd.

Drużynowa

31

Lech Giżycki

Hm.

Członek Komisji Stopni Instruktorskich

32

Lucyna Fijak

Pwd.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

33

Magdalena Hachuła

-

Drużynowa

34

Magdalena Kanik

-

Drużynowa

35

Magdalena Pawlus

Pwd.

Komendant Szczepu ZHP Węgierska Górka

36

Marcin Tyrlik

Pwd.

Kwatermistrz hufca

37

Marek Kamiński

Pwd.

Skarbnik Hufca

38

Marek Tomiczek

Phm.

Członek Komendy Hufca

39

Monika Kąkol

Pwd.

Namiestnik Harcerski

40

Natalia Pawlusińska

-

Drużynowa

41

Piotr Gawliński

Pwd.

Członek Komisji Rewizyjnej

42

Rafał Matuszewski

Pwd.

Członek Komendy Hufca

43

Urszula Figura

Phm.

Komendant hufca

44

Urszula Kopeć

Pwd.

Drużynowa

45

Wojciech Konior

-

Drużynowy

46

Zbigniew Dziedzic

Phm.

Członek Komendy Hufca

Proszę o niezawodne przybycie.
Czuwaj!

phm. Urszula Figura

Pobieranie 59.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna