Rozpoczęcie nowej myśliPobieranie 16.38 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.38 Kb.


prof. dr hab. Imię Nazwisko

Katedra Finansów Publicznych,
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Nieznany

Tytuł artykułu

Wprowadzenie

Rozpoczęcie nowej myślitekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu.

Kontynuacja myśli od nowego wiersza – tekst akapitu1 tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu.


  • lista wyliczana,

  • kolejne pozycje,

  • kolejne pozycje,

  • kolejne pozycje:

  • lista wyliczana 2 poziomu,

  • kolejne pozycje,

  • kolejne pozycje.

Tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu:2

1. Lista numerowana.

2. Kolejne pozycje,

3. Kolejne pozycje:

a) lista numerowana 2 poziomu,

b) kolejne pozycje,

c) kolejne pozycje

Formatowanie grafikiFormatowanie rysunków

Rysunek 1. Tytuł wykresuŹródło: Opracowanie własne

Tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu.

Formatowanie tabel

Tabela 1. Tytuł tabeli


aaaaa

aaaaaaa

aaaaaa

aaaaaaa

aaaa

aaaaaa

aaaa

aa

aaaaa

aaaa

aaa

Źródło: J. Kowalski, Tytuł publikacji, Wydawnictwo, Szczebrzeszyn 2007, s.111.

Tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu.Formatowanie wzorów

gdzie:


S2 – zmienna

i – numer obserwacji

n – liczba obserwacji

Formatowanie przypisów – tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu,:3

Literatura

[1] Nowak A., Tytuł publikacji, Wydawnictwo, Poznań 2007.

[2] www.nbp.pl.

1Tekst przypisu – tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu, tekst akapitu,

2A. Nowak, Tytuł publikacji, Wydawnictwo, Poznań 2007, s. 111.

3J. Kowalski, Tytuł rozdziałui [w:] Tytuł publikacji, red. A Nowak, Wydawnictwo, Poznań 2007, s. 101–123 .Pobieranie 16.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna