Rozpoczęcie pracy z programemPobieranie 48.56 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.56 Kb.


1

Rozpoczęcie pracy z programem

Lekcja ta przygotuje Ciebie do wykonywania najprostszych czynności w programie Adobe Photoshop. Poznasz następujące zagadnienia:


 • Otwieranie i zarządzanie plikami graficznymi.

 • Wybieranie oraz funkcje narzędzi dostępnych w programie Photoshop.

 • Używanie opcji podglądu do powiększania i pomniejszania wyświetlanego obrazu.

 • Praca z paletami narzędziowymi.

 • Używanie wbudowanej pomocy.

Lekcja powinna trwać około 90 minut i zakończyć się całkowitym opanowaniem materiału przez ucznia. Lekcja przygotowana jest z myślą o programie Adobe Photoshop, ale zawarte w niej wskazówki będą też pomocne w programie Adobe ImageReady, który wchodzi w skład całego pakietu i jest zainstalowany na twoim komputerze.

Rozpoczęcie pracy z programem i otwieranie
plików


Przed rozpoczęciem pracy w programie Adobe Photoshop i Adobe ImageReady przywrócimy domyślne ustawienia, które odpowiadają za położenie palet narzędziowych. Przestrzeń robocza programów zawiera menu widoczne na górze ekranu i różnorodne palety z narzędziami ułożone w wielu miejscach za pomocą, których można zmieniać i dodawać elementy graficzne, stosować filtry, zmieniać kolory, nasycenie, rozdzielczość itd. - jednym słowem modyfikować twoje zdjęcia lub grafikę na najróżniejsze sposoby. Do istniejących standardowo filtrów istnieje możliwość dodania specjalnie przygotowanych dodatkowych modułów w postaci tzw. plug-inów, możesz używać ich, kiedy opanujesz całkowicie te techniki, którymi będziemy posługiwać się w tych ćwiczeniach.

Rozpoczynamy pracę: 1. Klikamy podwójnie na ikonę programu Adobe Photoshop w celu uruchomienia programu. Kiedy program uruchomi się pojawi się pasek tytułowy, menu, pogrupowane palety narzędziowe.

 2. Aby przywrócić domyślne rozmieszczenie wszystkich elementów wybieramy z menu komendę Windows­­ Reset Pallete Locations.

Poniżej przedstawiono ekran z uruchomionym programem Adobe Photoshop z domyślnymi ustawieniami i otwartym plikiem graficznym.

Zarówno program Adobe Photoshop jak i ImageReady pracują z grafiką bitmapową, cyfrowo przetworzonymi obrazami (zeskanowane zdjęcia, zdjęcia z aparatów cyfrowych) jak i grafiką wektorową. W Photoshopie możemy stworzyć też grafikę od podstaw przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i przebogatej różnorodności technik edycyjnych. 1. Aby otworzyć plik graficzny w dowolnym formacie graficznym wybieramy z menu polecenie File Open.

Na powyższym zdjęciu widać otwarte okno wyboru pliku do otwarcia. Program Adobe Photoshop obsługuje najróżniejsze formaty graficzne i potrafi je konwertować. W polu Pliki typu możemy wybrać odpowiedni dla nas format lub wybrać opcję wszystkie znane typy: All Formats. W katalogu Samples znajdziesz przykładowe grafiki w różnych formatach, które mogą posłużyć Tobie do opanowania czynności otwierania i zarządzania plikami.


Używanie narzędzi


Pasek narzędzi jest rozmieszczony domyślnie z lewej strony ekranu. Zawiera narzędzia do selekcji i edycji, ustawiania koloru pierwszoplanowego i drugoplanowego oraz narzędzia do sterowania wyglądem grafiki na polu roboczym. Tutaj pokażemy jak wybierać narzędzia opiszemy krótko zastosowanie. W miarę przerabiania kolejnych lekcji będziesz zdobywać szerszą wiedzę o nich.

Na powyższym rysunku przedstawiono narzędzia dostępne z „pływającego” paska narzędziowego. Podano opis w języku angielskim, ponieważ w naszych ćwiczeniach posługujemy się angielską wersją programu. W nawiasach podano klawisz skrótu z klawiatury, który można używać zamiast czasochłonnego wybierania ikony przy pomocy myszki. Początkujący użytkownik zapewne w większości będzie używać myszki, ale w miarę przerabiania ćwiczeń większe znaczenie z pewnością będą miały skróty klawiaturowe. Na rysunku pokazano zarówno narzędzia dostępne w Photoshopie jak i w programie ImageReady. Różnice zaznaczono i opisano.

Aby użyć danego narzędzia klikamy na jego ikonę, jeśli nie pamiętasz oznaczenia konkretnego narzędzia, możesz najechać myszką nad ikonę i poczekać na wyświetlenie podpowiedzi. W podpowiedzi będzie też podane, jakiego klawiszu skrótu należy użyć. Wybrane narzędzie jest aktywne dopóki nie wybierzemy innego.

Niektóre narzędzia dostępne w pływającym pasku mają w prawym dolnym rogu malutki trójkącik. Jeśli przy danym narzędziu on występuje oznacza to, że są dostępne są dodatkowe ukryte warianty narzędzia.

Wyświetlona podpowiedź

Ukryte warianty narzędzia Erase

Wyświetlenie ukrytych narzędzi można uzyskać na kilka sposobów:

 • Można kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszki dopóki nie zostanie wyświetlona dodatkowa lista narzędzi (jak pokazano na rysunku wyżej). Następnie wybrać potrzebne narzędzie z listy klikając na nie.

 • Przytrzymać wciśnięty przycisk Alt i kliknąć myszką na odpowiednim narzędziu. Nie pokaże się wówczas lista wszystkich ukrytych narzędzi, ale zmieni się aktywne narzędzie na następne z listy.

 • Trzymając wciśnięty klawisz Shift należy powtarzać naciskanie odpowiedniego klawiszu skrótu do momentu wyboru właściwego narzędzia.

Używanie paska opcji


Wiele narzędzi posiada dodatkowe opcje, które pojawiają się w momencie, kiedy narzędzie jest aktywne na pasku opcji na górze ekranu (pod paskiem menu). Niektóre ustawienia w opcjach narzędzi są wspólne dla różnych narzędzi, np. ustawienie przeźroczystości, a niektóre są specyficzne dla danego narzędzia. Możesz przenieść pasek opcji, tak jak każdy inny element programu, w inne miejsce. Na prawej części paska opcji znajduje się specjalnie wydzielone puste pole. Służy ono do dokowania tam pływających palet. Dokowanie polega na tym, że będzie widoczna tylko nazwa palety a w momencie, kiedy będziemy chcieli uzyskać do niej dostęp trzeba będzie na nią kliknąć. Można tam umieścić wszystkie widoczne z prawej strony palety, ale nie jest to wygodne i zalecane. Te najczęściej wykorzystywane palety takie jak Layers dobrze jest mieć zawsze widoczne a wiec nie możemy ich dokować.

Na rysunku powyżej widać pasek opcji przedstawiający ustawienia dotyczące narzędzia Gradient. Z prawej strony widać zadokowane palety Color i Styles, dopóki nie są nam potrzebne nie zajmują miejsca.Uwaga: Podwójne kliknięcie na lewej krawędzi paska opcji powoduje ukrycie ustawień i pozostawia tylko widoczne aktywne narzędzie. Powtórzenie tej czynności przywraca poprzedni stan.

 1. Wybierz z paska narzędzi różne narzędzia i zapoznaj się z opcjami, które są dla nich dostępne. Zobacz opisy w pojawiających się podpowiedziach. Sposób wykorzystania poszczególnych opcji poznasz w dalszych ćwiczeniach.

 2. Kliknij na pasku opcji na ikonie przedstawiającej wybrane narzędzie. Wybierz Reset Tool lub Reset All Tools z menu kontekstowego, które się pojawi. Wybranie tych komend spowoduje przywrócenie ustawień bieżącego narzędzia lub wszystkich narzędzi do pierwotnych ustawień.

 3. Przenieś pasek opcji w inne miejsce chwytając za lewą krawędź i przeciągając w inne miejsce.

 4. Na zakończenie przywróć domyślne ustawienia (Window Reset Pallete Locations).

Wprowadzanie wartości


Przy niektórych narzędziach znajdziesz w opcjach możliwość wprowadzenie wartości liczbowych np. szerokość linii, kąt obrotu, wielkość czcionki itd. Teraz poznasz metody wprowadzania tych wartości:

 • Wpisujemy wartość w polu tekstowym danej opcji. Aby zastosować wprowadzone wartości możemy przejść do ustawień następnego pola w opcjach lub nacisnąć Enter.

 • Jeśli pole ma możliwość wprowadzenia wartości za pomocą suwaka tak jak na rysunku poniżej (pola z wartościami procentowymi) możemy korzystać z myszki, ale także z klawiszy kursora. Jeśli będziemy przesuwać suwak lub używać klawiszy kursora z wciśniętym klawiszem Shift wprowadzana wartość będzie się zmieniać z krokiem 10%.

 • W polach tekstowych bez suwaka możemy skorzystać z klawiszy kursora: klawisz Up Arrow - powoduje zwiększenie wprowadzanej wartości, Down Arrow – zmniejszenie.

 • Jeśli myszka jest wyposażona w pokrętło przewijacza możemy wykorzystać je podobnie do klawiszy kursora.

 • Jeśli chcemy zrezygnować z wprowadzonej wartości przed zaakceptowaniem jej i powrócić do porzedniej używamy klawisza Escape.

Podgląd obrazu


Możemy oglądać nasz dokument w dowolnym powiększeniu w zakresie wartości: od 0,25% (Photoshop) lub 12,5% (ImageReady) do 1600%. Aktualne powiększenie jest wyświetlane na pasku tytułowym otwartego pliku graficznego. Kiedy zmieniamy opcje podglądu nie zmienia się ani fizyczny rozmiar pliku, ani jego rozmiary, otrzymujemy jedynie inny podgląd obrazu.

Używanie menu View


Aby powiększyć lub pomniejszyć wyświetlany dokument możemy wykorzystać menu View. Zawarte są w nim wszystkie dostępne opcje wyglądu dokumentu. Wykonujemy poniższe czynności:

 • Wybieramy View Zoom In aby powiększyć wyświetlany obraz.

 • Wybieramy View Zoom Out aby pomniejszyć wyświetlany obraz.

Powyżej widać pomniejszone okno otwartego dokumentu do wartości 66,7%.Możemy również dopasować obraz do rozmiarów naszego ekranu. W tym celu wykonaj:

 1. Wybierz z menu View Fit on Screen. Rozmiar obrazu zostanie dopasowany do naszego ekranu, zależnie od rozdzielczości, z jaką pracujemy będzie on pomniejszony lub powiększony automatycznie tak, aby zająć jak najwięcej miejsca.

 2. Aby powrócić do 100% możemy zrobić to na kilka sposobów. Można wybrać z menu View Actual Pixels lub skorzystać z paska narzędziowego i wybrać odpowiednie narzędzie . Podwójne klikniecie na tej ikonie przywróci oryginalny rozmiar obrazu.

 3. W analogiczny sposób klikając dwukrotnie na ikonę na pasku narzędziowym spowodujemy powtórne dopasowanie obrazka do naszego ekranu. Zgodzisz się jest to o wiele szybsze niż szukanie tych opcji w menu.

Używanie narzędzia Zoom


Jak już zauważyłeś wykorzystanie narzędzi z paska narzędziowego jest dużo szybsze nić wykorzystanie do tego celu menu. Przećwicz to teraz dokładniej:

 1. Wybierz narzędzie Zoom i przesuń wskaźnik myszki nad otwarty dokument. Jeśli na wskaźniku myszki jest widoczny plusik oznacza to, że narzędzie znajduje się w trybie powiększania – jest to tryb domyślny.

 2. Umieść wskaźnik myszki na wybranym elemencie zdjęcia i kliknij lewym przyciskiem myszki – obraz powiększy.

 3. Aby przełączyć narzędzie w tryb pomniejszania naciśnij lewy klawisz Alt, zobaczysz zmianę we wskaźniku – pojawi się minus. Trzymając wciśnięty klawisz kliknij lewym przyciskiem myszki na obrazku – zostanie on pomniejszony.

 4. Możesz też powiększać precyzyjnie wybrane obszary dokumentu. W tym celu musimy zaznaczyć obszar na zdjęciu.

W
ybrany obszar powiększenia

W
ynik powiększenia

Robimy to przeciągając myszką po obrazie i zwalniając lewy przycisk dopiero w momencie, gdy obszar powiększenia odpowiada naszym wymaganiom. Na rysunku powyżej widać obszar przed powiększeniem i po. Wynikowy obrazek dokładnie odpowiada temu, co zaznaczyliśmy myszką.

Uwaga: Nie można zastosować tej metody przy pomniejszaniu. Obraz po prostu będzie się pomniejszać ze stałym krokiem równym 100%.

Ponieważ sterowanie wyglądem obrazu jest bardzo często wykorzystywaną funkcją, poznasz teraz skróty z klawiatury, które przyspieszą tą czynność i dodatkowo nie będą zmuszały Ciebie do zmiany aktywnego narzędzia. 1. Aby pracując w danej chwili jakimś narzędziem przełączyć się na chwilę na narzędzie Zoom naciśnij i przytrzymaj dwa klawisze: Ctrl + Spacja. Aktywne narzędzie zostanie przełączone na Zoom i będziesz mógł kliknąć myszką na obrazie lub wybrać jego część przez przeciągniecie myszką w celu powiększenia obrazu.

 2. Analogicznie przeprowadź pomniejszenie obrazu. Zauważ, że podczas tej operacji musisz mieć wciśnięte trzy klawisze: Ctrl + Spacja + lewy Alt.

Przewijanie obrazu


Jeśli dokument jest powiększony i nie mieści się w całości na ekranie możesz skorzystać na narzędzia Hand. Pozwala ono przesuwać obraz w aktywnym oknie i przechodzić do niewidocznych części obrazu. Narzędzie to działa, jeśli nie włączyliśmy opcji dopasowania obrazu do naszego ekranu. Przypominam, że podwójne kliknięcie na tej ikonie powoduje włączenie funkcji Fit on Screen. Wykonaj poniższe polecenia:

 1. Zmień rozmiar okna z otwartym dokumentem tak, aby było ono mniejsze niż obraz.

 2. Wybierz narzędzie Hand . Chwyć i przesuń obraz w oknie tak, aby przejść do nowej partii obrazu.

 3. Podobnie jak przy narzędziu Zoom istnieje możliwość korzystania z narzędzia Hand bez przełączania się z innego aktywnego narzędzia.

 4. Wybierz dowolne inne narzędzie oprócz Hand i naciśnij klawisz Spacja, przesuń obraz do wymaganego i miejsca i zwolnij klawisz. Możesz wykonać tą czynność w dowolnym momencie bez względu na wybrane narzędzie.

Używanie palety Navigator


Paleta Navigator służy w Photoshopie (ImageReady jej nie posiada) do przewijania powiększonego obrazu w oknie, powiększania oraz pomniejszania obrazu.

 1. Jeśli paleta Navigator nie jest widoczna, wybierz komendę Window Show Navigator. 1. Przesuń na palecie suwak odpowiadający za powiększenie na około 200%. W podglądzie będziesz widział jak zmienia się widoczna przestrzeń obrazu – wyznacza ją czerwona linia.

 2. Jeśli ustawisz wskaźnik myszki w środku obszaru wyznaczonego czerwoną linia, przybierze on postać narzędzia Hand. Przesuń ten obszar aby zobaczyć inne partie obrazu.

 3. Możesz też wykorzystać technikę powiększania wybranych części obrazu. W tym celu przytrzymaj klawisz Ctrl i przeciągnij myszką w okienku podglądu palety Navigator.

Używanie paska informacyjnego


Pasek informacyjny znajduje się w lewym dolnym narożniku. Za pomocą menu kontekstowego mamy możliwość przełączania się pomiędzy dostępnymi informacjami w tym polu. W programie Photoshop może tam być wyświetlany jeden z parametrów: aktualny rozmiar obrabianego dokumentu, model kolorów, ilość pamięci zajętej na wyświetlenie otwartych dokumentów i wolnej, efektywności wykorzystania zasobów systemowych, czasu wykonania operacji lub aktualnie wybranego narzędzia. W programie ImageReady znajdziemy informacje o: oryginalnym i zoptymalizowanym dokumencie, wymiarach obrazka, znakach wodnych, funkcji undo/redo, oryginalnym rozmiarze dokumentu w bajtach, rozmiarze po optymalizacji w bajtach, stopniu optymalizacji i czasie ładownia na stronie WWW.

Pasek Info z otwartym menu wyboru w programie Photoshop

Pasek Info z otwartym menu wyboru w programie ImageReady

Domyślnie jest wyświetlana informacja o rozmiarze pliku. Jest ona podzielona na dwie części. W pierwszej części znajdziemy informację o rozmiarze pliku oryginalnego obrazu, w drugiej jest podany aktualny rozmiar przeprowadzonych zmian (wszystkie dodatkowe warstwy, kanały i zmiany na nich). Zmienimy teraz rodzaj wyświetlanej informacji:

 1. Umieść wskaźnik myszki na czarnym trójkącie, który znajduje się na pasku Info. Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszki, aby zobaczyć menu wyboru. Zmień rodzaj wyświetlanej informacji i przekonaj się na różnych plikach o przydatności poszczególnych informacji.

Praca z paletami


Palety będą służyły Tobie nieocenioną pomocą podczas kontrolowania i edycji grafiki. Domyślnie są one pogrupowane i znajdują się w oknach na prawej części twoje ekranu. Jeśli któraś paleta nie jest widoczna możesz wybrać z menu komendę Window Show ... aby wyświetlić potrzebną paletę. Podobna komenda Window Hide ... powoduje ukrycie wskazanej palety.

Zmiana wyświetlanej palety


Możesz zmienić środowisko pracy w programie Photoshop na kilka różnych sposobów.

 • Możesz ukrywać lub wyświetlać wszystkie otwarte palety i pasek narzędziowy za pomocą klawisza Tab.

 • Do ukrywania lub wyświetlania tylko palet wykorzystaj zestaw klawiszy Shift+Tab.

 • Dla wyciągnięcia palety na przedni plan, kliknij na jej tytuł w oknie tak jak pokazano na rysunku niżej.

  Kliknij na tytuł palety Swatches, aby przesunąć ją na przedni plan

 • Aby rozdzielić lub przestawić palety w oknie, chwyć tytuł palety i wyciągnij ją z okna lub przestaw, aby uzyskać inną kolejność.

  Wyciąganie palety History z grupy

  Teraz paleta History stanowi samodzielną grupę

 • W analogiczny sposób możesz paletę wstawić do innej grupy.

 • Aby zadokować paletę na pasku opcji, wyciągnij ją z grupy i przenieś na prawą część paska opcji i upuść ją tam (zobacz Używanie paska opcji).

 • Aby wyświetlić dodatkowe opcje dostępne na palecie kliknij na trójkącik znajdujący się w prawym górnym rogu każdej grupy. Zobacz rysunek. • Aby zmienić rozmiary palety, przeciągnij dolny prawy narożnik palety do żądanej pozycji. Aby przywrócić domyślny rozmiar palety naciśnij ikonę Minimalizuj/Maksymalizuj w prawym górnym rogu. Jeśli klikniesz na tej ikonie jeszcze raz, palety zostaną zwinięte, aby zająć mniej miejsca. Niektórych palet nie można zmieniać, są to w Photoshopie: Info, Color, Charakter, Paragraph oraz w ImageReady: Optimize, Info, Color, Layer Options, Character, Paragraph, Slice i Image Map.

Ustawianie pozycji palet i okien dialogowych


Pozycja wszystkich otwartych palet oraz pasków narzędziowych i informacyjnych jest zapamiętywana w momencie kończenia pracy z programem. Jeśli chcesz wyłączyć funkcję zapisu ustawień przy wyjściu z programu wykonaj poniższe polecenie:

 • Wybierz Edit Preferences General i odznacz polecenie Save Palette Locations. Zadziała przy następnym uruchomieniu programu Adobe Photoshop lub Image Ready.

Używanie menu kontekstowego


Menu kontekstowe jest dodatkową możliwością wydawania poleceń. Do wyświetlenia tego menu klikamy prawym przyciskiem myszki na obrazie, palecie lub innym elemencie. W zależności od tego gdzie klikniemy pokażą się specyficzne komendy dla tego elementu. Czasem jest ono bardzo pomocne, ponieważ mamy zawsze pod ręką potrzebne polecenia.

Używanie pomocy


Wszystkie dodatkowe informacje o używaniu palet, narzędzi, pasków informacyjnych itp., możesz uzyskać wykorzystując wbudowaną w pakiet Adobe Photoshop pomoc. W pomocy znajdziesz kompletną dokumentację o każdym narzędziu Photoshopa, skrótach klawiatury, przykłady wykorzystania poleceń i wiele innych przydatnych informacji.

Wbudowana pomoc jest prosta w użyciu. Wyszukiwać informacje możesz na kilka różnych sposobów: • Przeglądając spis treści

 • Wyszukując słowa kluczowe

 • Używając indeksu słów

 • Przechodząc od tematu do tematu używając powiązań między poszczególnymi stronami pomocy

Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić jest przejrzenie spisu treści. Da to tobie ogólny pogląd na zawarte w pomocy treści.

 1. Naciśnij klawisz F1 lub wybierz z menu Help Contens. Operacja ta spowoduje otwarcie domyślnej przeglądarki internetowej z wyświetloną stroną pomocy. Z lewej strony znajdują się tematy dla programu Photoshop 6.0.

 2. Chwyć i przesuń pasek przewijania, aby zobaczyć całość listy. Spis treści jest ułożony według hierarchii tematycznej. 1. Kliknij lewym przyciskiem myszki, aby wyświetlić podtematy głównego zagadnienia: Loking at the Work Area.

 2. Wybierz podtemat: Toolbox overview, masz tu do dyspozycji ilustracje prezentujące używanie poszczególnych narzędzi Photoshopa.

  Jeśli znasz obsługę stron WWW to korzystanie z pomocy będzie dla ciebie bardzo łatwe.


Używanie słów kluczowych, powiązań i indeksu


Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego tobie tematu w spisie treści, spróbuj skorzystać z wyszukiwarki słów kluczowych.

 1. Kliknij Search na czarnym, górnym polu okna pomocy. Okno wyszukiwania pojawi się zamiast spisu tematów.

 2. Przy użyciu klawiatury wprowadź słowo kluczowe, które ciebie interesuje i wybierz pole Search. Przykładowo, jeśli chcesz znaleźć informacje o narzędziu Pen – wprowadź w polu wyszukiwarki „Pen” i kliknij Search, spowoduje do przeszukanie całej pomocy i wyświetlenie wszystkich tematów i podtematów, w których występuje informacja o tym narzędziu.

Oprócz tego, możesz wykorzystywać indeks zagadnień posortowanych alfabetycznie.

 1. Kliknij Index tak jak poprzednio Search. W polu z lewej strony zostaną wyświetlone literki. Każda z nich prezentuje grupę zagadnień, które rozpoczynają się właśnie na tą literę.

 2. Kliknij na literkę, aby wyświetlić indeks zagadnień.

 3. Kliknij na numer strony przy zagadnieniu by wyświetlić treść.

Jeśli chcesz skończyć korzystać z pomocy możesz po prostu zamknąć okno przeglądarki.


Przełączanie pomiędzy Photoshopem i ImageReady


Podczas tworzenia grafiki dla stron WWW będziesz w przyszłości często korzystać z dwóch aplikacji, Adobe Photoshop i ImageReady. Obydwa programy mają możliwość szybkiego przełączenia się między sobą. Przy czym otwarte pliki w jednym zostają automatycznie zapisane i otwarte w drugim programie.

 1. Aby przełączyć się z programu Photoshop do ImageReady kliknij przycisk Jump to ImageReady . Jeśli w Photoshopie był otwarty jakiś dokument do zostanie otwarty również w ImageReady.

Ponieważ ImageReady ściśle współpracuje z przeglądarką HTML, istnieją w nim dodatkowe możliwości przełączania się do wskazanych aplikacji, ale tym zagadnieniem zajmiemy się w przyszłości.

 1. Będąc w programie ImageReady wybierz podobną ikonę, aby przełączyć się do Photoshopa lub wybierz z menu File Jump to Adobe Photoshop.

 2. Do przełączania się między aplikacjami możesz używać też skrótu z klawiatury: Ctrl + Shift +M.

Uwaga: Zmiany dokonane w jednym programie będą widoczne w drugim dopiero po operacji przełączenia, nie zadziała to, kiedy przełączymy się w tradycyjny sposób (z paska zadań w Windows).

Teraz jesteś przygotowany, aby podjąć dalszą naukę, ale najpierw sprawdź czy umiesz odpowiedzieć na poniższe pytania.


Pytania kontrolne


 1. Opisz dwie metody zmiany widoku otwartego dokumentu.

 2. W jaki sposób można wybierać narzędzia w programie Adobe Photoshop lub ImageReady?

 3. Do czego służą palety w programie Photoshop i ImageReady.

 4. W jaki sposób przywrócić domyślne ustawienia dotyczące położenia i wyglądu pasków narzędziowych, informacyjnych oraz palet?

 5. W jaki sposób przywrócić domyślne ustawienia używanego narzędzia?

 6. Czy Photoshop ma możliwość tworzenia i edycji grafiki wektorowej?

 7. W jaki sposób można uzyskać więcej informacji o omawianym zagadnieniu np. o używaniu danego narzędzia? Pokaż to na przykładzie.

 8. Opisz dwie możliwe metody powstania obrazu w Photoshopie.

 9. Jak możesz przełączać się pomiędzy programem Photoshop a ImageReady?


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna