Rozporządzenie komisji (ewg) nr 2891/93 z dnia 21 października 1993 r zmieniające rozporządzenie


Artykuł 2 Rozporządzenia (EWG) nr 2967/76 i (EWG) nr 2785/80 tracą moc. Artykuł 3Pobieranie 338.22 Kb.
Strona2/4
Data28.04.2016
Rozmiar338.22 Kb.
1   2   3   4

Artykuł 2

Rozporządzenia (EWG) nr 2967/76 i (EWG) nr 2785/80 tracą moc.Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1993 r.


Art. 1 pkt 7 i art. 2 stosuje się od dnia 1 marca 1994 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 1993 r.
W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I
ART. 1.1 - NAZWY TUSZ DROBIOWYCHE

F

D

DK

ESP

GR

Ι

NL

P

1.

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Hähnchen

Kylling, slagte-kylling

Pollo (de carne)

Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Pollo, « Broiler »

Kuiken, braadkuiken

Frango

2.

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Suppenhuhn

Hane, høne, suppehøne

Gallo, gallina

Πετεινοί και κότες (για βράσιμο)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Haan, hen, soepof stoofkip

Galo, galinha

3. 4.

Capon

Poussin, CoqueletChapon

Poussin, coqueletKapaun Stubenküken

Kapun

Poussin, CoqueletCapón

Polluelo


Καπόνια Νεοσσός, πετεινάρι

Cappone

Galletto


Kapoen Piepkuiken

Capão,

franguitos1.

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Mini)kalkun

Pavo (joven)

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Giovane) tacchino

(Jonge) kalkoen

Peru

2.

Turkey

Dinde (à bouillir)

Pute, Truthahn

Avlskalkun

Pavo

Γάλοι και γαλοπούλες

Tacchino/a

Kalkoen

Peru adulto

1.

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de barbarie (jeune) canard mulard

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente1 (Junge) Mulardente

(Ung) and (Ung) berberieand (Ung) mulardand

Pato (joven o anadino), pato de Berbería (joven), Pato cruzado (joven)

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Giovane) Anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra «mulard»

(Jonge) eend (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard"-eend

Pato, pato Barbary, Pato Mulard

2.

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Ente Barbarieente1 Mulardente

Avlsand Berberieand Mulardand

Pato, pato de Berbería Pato cruzado

Πάπιες, πάπιες δαρβαρίας, πάπιες mulard

Anatra

Anatra muta Anatra «mulard»Eend

Barbarijse eend „Mulard”-eendPato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

1.

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

Frühmastgans, (Junge) Gans

(Ung) gås

Oca (joven), ansarón

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Giovane) oca

(Jonge) gans

Ganso

2.

Goose

Oie

Gans

Avlsgås

Oca

Χήνες

Oca

Gans

Ganso adulto

1.

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Junges) Perlhuhn

(Ung) perlehøne

Pintada (joven)

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Giovane) faraona

(Jonge) parelhoen

Pintada

2.

Guinea fowl

Pintade

Perlhuhn

Avlsperlehøne

Pintada

Φραγκόκοτες

Faraona

Parelhoen

Pintada adulta

1 Nazwa: „Flugente” może być stosowana do dnia 31 grudnia 1995 r.


ART. 1.2. - NAZWY KAWAŁKÓW DROBIU
E

F

D

DK

ESP

GR

I

NL

P

(a)

Half

Demi ou moitié

Hälfte oder halbes

Halvt

Medio

Μισά

Metà

Helft

Metade

(b)

Quarter

Quart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Kvart

Cuarto

Τεταρτημόριο

Quarto

Kwart

Quarto

(c)

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Hinterviertel am Stück

Sammenhængende lårstykker

Cuartos traseros unidos

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Cosciotto

Niet - gescheiden achterkwarten

Quartos de coxa não separados

(d)

Breast


Poitrine, blanc ou filet sur os

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Bryst

Pechuga

ΣτήΟος

Petto con osso

Borst

Peito

(e)

Leg

Cuisse

Schenkel, Keule

Helt lår

Muslo y contramuslo

Πόδι

Coscia

Hele poot, hele dij

Perna inteira

(f)

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Hähnchenschenkel mit Rückenstück

Kyllingelår med en del af ryggen

Cuarto trasero de pollo

Πόδι από κοτό-πουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Coscetta

Poot / dij met rugdeel (bout)

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

(g)

Thigh

Haut de cuisse

Oberschenkel, Oberkeule

Overlår

Contramuslo

Μηρός (μπούτι)

Sovraccoscia

Bovenpoot, bovendij

Coxa

(h)

Drumstick

Pilon

Unterschenkel, Unterkeule

Underlår

Muslo

Κνήμη

Fuso

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Perna

(i)

Wing

Aile

Flügel

Vinge

Ala

Φτερούγα

Ala

Vleugel

Asa

(j)

Unseparated wings

Ailes non séparées

Beide Flügel, ungetrennt

Sammenhængen-de vinger

Alas unidas

Αδιαχώριστες φτερούγες

Ali non separate

Niet - gescheiden vleugels

Asas não separadas

(k)

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Brustfilet, Filet aus der Brust

Brystfilet

Filete de pechuga

Φιλέτο στήθους

Filetto, fesa (tacchino)

Borstfilet

Carne de peito

(1)

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Brustfilet mit Schlüsselbein

Brystfilet med ønskeben

Filete de pechuga con clavícula

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Borstfilet met vorkbeen

Carne de peito com fúrcula

(m)

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, Maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret

Magret, maigret

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 338.22 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna