Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do


Uwaga: Ogólne zasady dotyczące warunków stosowania dodatków do żywności wymienionych w części 3Pobieranie 0.76 Mb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
1   2   3   4
Uwaga: Ogólne zasady dotyczące warunków stosowania dodatków do żywności wymienionych w części 3:

(1) Dodatki do żywności wymienione w tabeli 1 części 6 niniejszego załącznika, które są generalnie dopuszczone do stosowania w żywności zgodnie z ogólną zasadą „Quantum satis”, zamieszczone w załączniku II część C(1) grupa I, zostały umieszczone jako dodatki do żywności w enzymach spożywczych zgodnie z ogólną zasadą „Quantum satis”, o ile nie określono inaczej.

(2) W przypadku fosforanów i krzemianów, jeżeli są stosowane jako dodatki, maksymalne poziomy określono tylko w preparacie enzymów spożywczych, a nie w gotowej żywności.

(3) W przypadku wszystkich pozostałych dodatków do żywności z podaną liczbową wartością ADI, maksymalne poziomy określono w odniesieniu do preparatu enzymów spożywczych oraz do gotowej żywności.

(4) Żadne dodatki do żywności nie zostały dopuszczone w funkcji barwnika, substancji słodzącej lub substancji wzmacniającej smak i zapach.

Część 4: Dodatki do żywności, w tym nośniki, w środkach aromatyzujących

Nr E dodatku

Nazwa dodatku

Kategorie środków aromatyzujących, do których dany dodatek może być dodawany

Maksymalny poziom

Tabela 1
Wszystkie środki aromatyzujące

„Quantum satis”

E 420

E 421


E 953

E 965


E 966

E 967


E 968

Sorbitol

Mannitol


Izomalt

Maltitol


Laktitol

Ksylitol


Erytrytol

Wszystkie środki aromatyzujące

„Quantum satis” do celów innych niż słodzenie, nie jako substancje wzmacniające smak i zapach

E 200 − 203

E 210


E 211

E 212


E 213

Kwas sorbowy i sorbiniany (tabela 2),

Kwas benzoesowy,

Benzoesan sodu,

Benzoesan potasu

Benzoesan wapnia


Wszystkie środki aromatyzujące

1500 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na wolny kwas) w środkach aromatyzujących

E 310

E311


E 312

E 319


E 320

Galusan propylu

Galusan oktylu

Galusan dodecylu

Tert-butylohydrochinon (TBHQ)Butylohydroksyanizol (BHA)

Olejki eteryczne

1000 mg/kg (galusany, TBHQ i BHA, pojedynczo lub łącznie) w olejkach eterycznych

Środki aromatyzujące inne niż olejki eteryczne

100 mg/kg* (galusany, pojedynczo lub łącznie)
200 mg/kg* (TBHQ i BHA,
pojedynczo lub łącznie) w środkach aromatyzujących

E 338 – 452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany (tabela 6)

Wszystkie środki aromatyzujące

40 000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie w przeliczeniu na P2O5) w środkach aromatyzujących

E 392

Ekstrakty z rozmarynu

Wszystkie środki aromatyzujące

1000 mg/kg (jako suma karnozolu i kwasu karnozowego) w środkach aromatyzujących

E 416

Guma karaya

Wszystkie środki aromatyzujące

50 000 mg/kg w środkach aromatyzujących

E 425

Konjac

Wszystkie środki aromatyzujące

„Quantum satis”

E 432 – E 436

Polisorbaty (tabela 4)

Wszystkie środki aromatyzujące z wyjątkiem środków aromatyzujących dymu wędzarniczego w postaci płynnej oraz środków aromatyzujących na bazie oleożywic z przypraw**

10 000 mg/kg w środkach aromatyzujących

Środki spożywcze zawierające środki aromatyzujące dymu wędzarniczego w postaci płynnej oraz środki aromatyzujące na bazie oleożywic z przypraw

1 000 mg/kg w gotowej żywności

E 459

Beta-cyklodekstryna

Kapsułkowane środki aromatyzujące w:

— herbatach aromatyzowanych i aromatyzowanych napojach instant w proszku

500 mg/l w gotowej żywności

— przekąskach smakowych

1000 mg/kg w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcjami producenta

E 551

Dwutlenek krzemu

Wszystkie środki aromatyzujące

50 000 mg/kg w środkach aromatyzujących

E 900

Dimetylopolisiloksan

Wszystkie środki aromatyzujące

10 mg/kg w środkach aromatyzujących

E 901

Wosk pszczeli

Środki aromatyzujące w aromatyzowanych napojach bezalkoholowych

200 mg/l w napojach aromatyzowanych

E 1505

Cytrynian trietylowy

Wszystkie środki aromatyzujące

3000 mg/kg ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcjami producenta; pojedynczo lub łącznie. W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 ze wszystkich źródeł wynosi 1000 mg/l.

E 1517

Dioctan glicerolu (diacetyna)

E 1518

Trioctan glicerolu (triacetyna)

E 1520

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

E 1519

Alkohol benzylowy

Środki aromatyzujące do:
— likierów, win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów na bazie wina i aromatyzowanych koktajli na bazie wina

100 mg/l w gotowej żywności

— wyrobów cukierniczych, w tym czekolady i drobnych wyrobów piekarskich

250 mg/kg ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcjami producenta

Gwiazdka (*) w tabeli odnosi się do zasady proporcjonalności: w przypadku, gdy stosowane są połączenia galusanów, TBHQ i BHA, poszczególne poziomy należy proporcjonalnie zmniejszyć.

** Oleożywice z przypraw są zdefiniowane jako ekstrakty z przypraw, z których w wyniku odparowania został usunięty rozpuszczalnik ekstrakcyjny; ekstrakt ten jest mieszaniną lotnych olejków i składników żywicznych pochodzących z przypraw.Część 5: Dodatki do żywności w składnikach odżywczych

Sekcja A: DODATKI DO ŻYWNOŚCI W SKŁADNIKACH ODŻYWCZYCH Z WYJĄTKIEM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI, WYMIENIONYCH W PKT 13.1 CZĘŚCI E ZAŁĄCZNIKA IINr E dodatku do żywności

Nazwa dodatku do żywności

Maksymalny poziom

Składnik odżywczy, do którego dany dodatek do żywności może być dodawany

Czy może być stosowany jako nośnik?

E 170

Węglan wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 260

Kwas octowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 261

Octan potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 262

Octany sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 263

Octan wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 270

Kwas mlekowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 290

Dwutlenek węgla

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 296

Kwas jabłkowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 300

Kwas askorbinowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 301

Askorbinian sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 302

Askorbinian wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 306

Mieszanina tokoferoli

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 307

Alfa-tokoferol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 308

Gamma-tokoferol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 309

Delta-tokoferol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 322

Lecytyny

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 325

Mleczan sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 326

Mleczan potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 327

Mleczan wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 330

Kwas cytrynowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 331

Cytryniany sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 332

Cytryniany potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 333

Cytryniany wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 334

Kwas winowy (L(+)-)

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 335

Winiany sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 336

Winiany potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 337

Winian sodowo-potasowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 338 – 452

Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany (tabela 6)

40 000 mg/kg w przeliczeniu na P2O5 w preparacie składników odżywczych

Wszystkie składniki odżywcze
E 350

Jabłczany sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 351

Jabłczan potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 352

Jabłczany wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 354

Winian wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 380

Cytrynian triamonowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 392

Ekstrakty z rozmarynu

1000 mg/kg w preparacie beta-karotenu i likopenu, 5 mg/kg w produkcie końcowym jako suma kwasu karnozowego i karnozolu

W preparatach beta-karotenu i likopenu
E 400 – 404

Kwas alginowy – alginiany (tabela 7)

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 406

Agar

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 407

Karagen

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euchema

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 412

Guma guar

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 413

Tragakanta

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 414

Guma akacjowa (guma arabska)

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 415

Guma ksantanowa

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 417

Guma tara

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 418

Guma gellan

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 420

Sorbitol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 421

Mannitol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 422

Glicerol (gliceryna)

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 432 – 436

Polisorbaty (tabela 4)

„Quantum satis ” tylko w preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E. W preparatach witaminy A i D maksymalny poziom w gotowej żywności wynosi 2 mg/kg

W preparatach karotenu, luteiny, likopenu i witamin A, D i E.

Tak

E 440

Pektyny

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 459

Beta-cyklodekstryna

100 000 mg/kg w preparacie i 1000 mg/kg w gotowej żywności

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 460

Celuloza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 461

Metyloceluloza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 462

Etyloceluloza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 463

Hydroksypropyloceluloza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 465

Etylometyloceluloza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 466

Karboksymetyloceluloza

Sól sodowa karboksymetylocelulozyGuma celulozowa

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

„Quantum satis”

W preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E

Tak

2 mg/kg w gotowej żywności

W preparatach witaminy A i D

E 475

Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu

„Quantum satis”

W preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E

Tak

2 mg/kg w gotowej żywności

W preparatach witaminy A i D

E 491 − 495

Estry sorbitolu (tabela 5)

„Quantum satis”

W preparatach beta-karotenu, luteiny, likopenu i witaminy E

Tak

2 mg/kg w gotowej żywności

W preparatach witaminy A i D

E 500

Węglany sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 501

Węglany potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 503

Węglany amonu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 504

Węglany magnezu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 508

Chlorek potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 509

Chlorek wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 511

Chlorek magnezu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 513

Kwas siarkowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 514

Siarczany sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 515

Siarczany potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 516

Siarczan wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 524

Wodorotlenek sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 525

Wodorotlenek potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 526

Wodorotlenek wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 527

Wodorotlenek amonu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 528

Wodorotlenek magnezu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 529

Tlenek wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 530

Tlenek magnezu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 551,

E 552


Dwutlenek krzemu

Krzemian wapnia50 000 mg/kg w suchym preparacie w proszku (pojedynczo lub łącznie)

W suchych preparatach wszystkich składników odżywczych w proszku
10 000 mg/kg w preparacie (tylko E 551)

W preparatach chlorku potasu stosowanych w substytutach soli

E 554

Krzemian glinowo-sodowy

15 000 mg/kg w preparacie

W preparatach witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
E 570

Kwasy tłuszczowe

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze z wyjątkiem składników odżywczych zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe
E 574

Kwas glukonowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 575

Lakton kwasu glukonowego

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 576

Glukonian sodu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 577

Glukonian potasu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 578

Glukonian wapnia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 640

Glicyna i jej sól sodowa

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 900

Dimetylopolisiloksan

200 mg/kg w preparacie, 0,2 mg/l w gotowej żywności

W preparatach beta-karotenu i likopenu
E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 938

Argon

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 939

Hel

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 941

Azot

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 942

Podtlenek azotu

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 948

Tlen

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 949

Wodór

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 953

Izomalt

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 965

Maltitol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 966

Laktitol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 967

Ksylitol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 968

Erytrytol

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 1103

Inwertaza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze
E 1200

Polidekstroza

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1404

Skrobia utleniona

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1412

Fosforan diskrobiowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1420

Skrobia acetylowana

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Tak

E 1452

Sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego

35 000 mg/kg w gotowej żywności

W suplementach żywnościowych określonych w dyrektywie 2002/46/WE14 z uwagi na ich zastosowanie w preparatach wyłącznie do celów kapsułkowania.

Tak

E 1518

Trioctan glicerolu (triacetyna)

(zob. przypis)*

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

E 1520*

Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)

1000 mg/kg w gotowej żywności (jako zawartość przeniesiona)*

Wszystkie składniki odżywcze

Tak, tylko jako nośnik

* maksymalny poziom w odniesieniu do E 1518 i E 1520 ze wszystkich źródeł w środkach spożywczych wynosi 3000 mg/kg (pojedynczo lub łącznie z E 1505 i E 1517). W przypadku napojów, z wyjątkiem likierów kremowych, maksymalny poziom E 1520 ze wszystkich źródeł wynosi 1000 mg/l

Sekcja B: DODATKI DO ŻYWNOŚCI DODAWANE DO SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI, WYMIENIONYCH W PKT 13.1 CZĘŚCI E ZAŁĄCZNIKA IINr E dodatku do żywności

Nazwa dodatku do żywności

Maksymalny poziom

Składnik odżywczy, do którego dany dodatek do żywności może być dodawany

Kategoria środków spożywczych

E 301

Askorbinian sodu

Całkowita zawartość przeniesiona 75 mg/l

Powłoki preparatów składników odżywczych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 304 (i)

Palmitynian askorbylu

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 306

E 307


E 308

E 309


Mieszanina tokoferoli

Alfa-tokoferol

Gamma-tokoferol

Delta-tokoferolDo zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 322

Lecytyny

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 330

Kwas cytrynowy

„Quantum satis”

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 331

Cytrynian sodu

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony, a warunki stosowania w nim wyszczególnione są przestrzegane

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 332

Cytrynian potasu

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony, a warunki stosowania w nim wyszczególnione są przestrzegane

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 333

Cytrynian wapnia

Całkowita zawartość przeniesiona 0,1 mg/kg w przeliczeniu na wapń i w granicach zawartości wapnia i stosunku wapnia do fosforu ustalonych dla danej kategorii środków spożywczych

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 341 (iii)

Fosforan triwapniowy

Należy przestrzegać maksymalnego poziomu 1000 mg/kg podanego w przeliczeniu na P2O5 ze wszystkich zastosowań w gotowej żywności wymienionej w pkt 13.1.3. części E załącznika II (tylko w odniesieniu do E 341 (iii) z uwzględnieniem przepisu dotyczącego maksymalnego poziomu glinu)

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE15

E 401

Alginian sodu

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 402

Alginian potasu

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 404

Alginian wapnia

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 414

Guma arabska (guma akacjowa)

150 000 mg/kg w preparacie składników odżywczych i 10 mg/kg zawartości przeniesionej w produkcie końcowym

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 415

Guma ksantanowa

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 421

Mannitol

1000 razy więcej niż witamina B12,

Całkowita zawartość przeniesiona 3 mg/kgJako nośnik w przypadku witaminy B12

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 440

Pektyny

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Preparaty do dalszego żywienia niemowląt, przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 466

Karboksymetyloceluloza, Sól sodowa karboksymetylocelulozy,

Guma celulozowaDo zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, określone w dyrektywie 1999/21/WE16

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony, a warunki stosowania w nim wyszczególnione są przestrzegane

Wszystkie składniki odżywcze

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz preparaty do dalszego żywienia niemowląt dla zdrowych niemowląt i małych dzieci

E 551

Dwutlenek krzemu

10 000 mg/kg w preparatach składników odżywczych

Suche preparaty składników odżywczych w proszku

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

E 1420

Skrobia acetylowana

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

Zawartość przeniesiona 100 mg/kg

Preparaty witaminowe

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

Zawartość przeniesiona 1000 mg/kg

Preparaty wielonienasyconych kwasów tłuszczowych

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

Do zastosowań w preparatach składników odżywczych pod warunkiem, że maksymalny poziom w środkach spożywczych wymienionych w pkt 13.1.3 części E załącznika II nie jest przekroczony

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE


: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2011
2011 -> D012257/03 załĄcznik
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia
2011 -> Komisja europejska
2011 -> D014761/03 decyzja komisji z XXX w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
2011 -> ZAŁĄcznik uwaga: Tlenek etylenu nie może być stosowany do wyjaławiania dodatków do żywności
2011 -> Załącznik II do rozporządzenia we (nr) 1333/2008 otrzymuje brzmienie
2011 -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie monitorowania I sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady
2011 -> Pl sanco/12644/2010 Rev. 3 (Pool/E3/2010/12644/12644R3-en doc)
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna