Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do


Uwaga: Ogólne zasady dotyczące warunków stosowania dodatków do żywności wymienionych w części 5Pobieranie 0.76 Mb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
1   2   3   4
Uwaga: Ogólne zasady dotyczące warunków stosowania dodatków do żywności wymienionych w części 5

(1) Dodatki do żywności wymienione w tabeli 1 części 6 niniejszego załącznika, które są generalnie dopuszczone do stosowania w żywności zgodnie z ogólną zasadą „Quantum satis”, zamieszczone w załączniku II część C(1) grupa I, zostały umieszczone jako dodatki do żywności w składnikach odżywczych zgodnie z ogólną zasadą „Quantum satis”, o ile nie określono inaczej

(2) W przypadku fosforanów i krzemianów, jeżeli są stosowane jako dodatki, maksymalne poziomy określono tylko w preparacie składników odżywczych, a nie w gotowej żywności.

(3) W przypadku wszystkich pozostałych dodatków do żywności z podaną liczbową wartością ADI, maksymalne poziomy określono w odniesieniu do preparatu składników odżywczych oraz do gotowej żywności.

(4) Żadne dodatki do żywności nie zostały dopuszczone w funkcji barwnika, substancji słodzącej lub substancji wzmacniającej smak i zapach.

Część 6: Definicje grup dodatków do żywności do celów części 1–5

Tabela 1:

Nr E

Nazwa

E 170

Węglan wapnia

E 260

Kwas octowy

E 261

Octan potasu

E 262

Octany sodu

E 263

Octan wapnia

E 270

Kwas mlekowy

E 290

Dwutlenek węgla

E 296

Kwas jabłkowy

E 300

Kwas askorbinowy

E 301

Askorbinian sodu

E 302

Askorbinian wapnia

E 304

Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

E 306

Mieszanina tokoferoli

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gamma-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 322

Lecytyny

E 325

Mleczan sodu

E 326

Mleczan potasu

E 327

Mleczan wapnia

E 330

Kwas cytrynowy

E 331

Cytryniany sodu

E 332

Cytryniany potasu

E 333

Cytryniany wapnia

E 334

Kwas winowy (L(+)-)

E 335

Winiany sodu

E 336

Winiany potasu

E 337

Winian sodowo-potasowy

E 350

Jabłczany sodu

E 351

Jabłczan potasu

E 352

Jabłczany wapnia

E 354

Winian wapnia

E 380

Cytrynian triamonowy

E 400

Kwas alginowy

E 401

Alginian sodu

E 402

Alginian potasu

E 403

Alginian amonu

E 404

Alginian wapnia

E 406

Agar

E 407

Karagen

E 407a

Przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euchema

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

E 412

Guma guar

E 413

Tragakanta

E 414

Guma akacjowa (guma arabska)

E 415

Guma ksantanowa

E 417

Guma tara

E 418

Guma gellan

E 422

Glicerol (gliceryna)

E 440

Pektyny

E 460

Celuloza

E 461

Metyloceluloza

E 462

Etyloceluloza

E 463

Hydroksypropyloceluloza

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

E 465

Etylometyloceluloza

E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowa

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza, enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa

E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

E 470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E 472a

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

E 472b

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

E 472d

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

E 472e

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym

E 472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego

E 500

Węglany sodu

E 501

Węglany potasu

E 503

Węglany amonu

E 504

Węglany magnezu

E 507

Kwas chlorowodorowy (kwas solny)

E 508

Chlorek potasu

E 509

Chlorek wapnia

E 511

Chlorek magnezu

E 513

Kwas siarkowy

E 514

Siarczany sodu

E 515

Siarczany potasu

E 516

Siarczan wapnia

E 524

Wodorotlenek sodu

E 525

Wodorotlenek potasu

E 526

Wodorotlenek wapnia

E 527

Wodorotlenek amonu

E 528

Wodorotlenek magnezu

E 529

Tlenek wapnia

E 530

Tlenek magnezu

E 570

Kwasy tłuszczowe

E 574

Kwas glukonowy

E 575

Lakton kwasu glukonowego

E 576

Glukonian sodu

E 577

Glukonian potasu

E 578

Glukonian wapnia

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

E 938

Argon

E 939

Hel

E 941

Azot

E 942

Podtlenek azotu

E 948

Tlen

E 949

Wodór

E 1103

Inwertaza

E 1200

Polidekstroza

E 1404

Skrobia utleniona

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

E 1412

Fosforan diskrobiowy

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420

Skrobia acetylowana

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

Tabela 2: Kwas sorbowy – sorbiniany

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

Tabela 3: Dwutlenek siarki – siarczyny

Numer E

Nazwa

E 220

Dwutlenek siarki

E 221

Siarczyn sodu

E 222

Wodorosiarczyn sodu

E 223

Pirosiarczyn sodu

E 224

Pirosiarczyn potasu

E 226

Siarczyn wapnia

E 227

Wodorosiarczyn wapnia

E 228

Wodorosiarczyn potasu

Tabela 4: Polisorbaty

Numer E

Nazwa

E 432

Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)

E 433

Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)

E 434

Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)

E 435

Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)

E 436

Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)

Tabela 5: Estry sorbitolu

Numer E

Nazwa

E 491

Monostearynian sorbitolu

E 492

Tristearynian sorbitolu

E 493

Monolaurynian sorbitolu

E 494

Monooleinian sorbitolu

E 495

Monopalmitynian sorbitolu

Tabela 6: Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany

Numer E

Nazwa

E 338

Kwas fosforowy

E 339

Fosforany sodu

E 340

Fosforany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 343

Fosforany magnezu

E 450

Difosforany

E 451

Trifosforany

E 452

Polifosforany

Tabela 7: Kwas alginowy – alginiany

Numer E

Nazwa

E 400

Kwas alginowy

E 401

Alginian sodu

E 402

Alginian potasu

E 403

Alginian amonu1Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

2Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1.

3Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 7.

4Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

5Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

6Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

7Dz.U. L 269 z 14.10.2009, s. 9.

8Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności w sprawie dodatków w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności podawanej niemowlętom w czasie odstawiania od piersi, Sprawozdania KNŻ (seria 40, 1998 r.).

9Sprawozdanie Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej COM(2001) 542 wersja ostateczna.

10Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19.

11Dz.U. L 6 z 10.1.2009, s. 20.

12Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 17.

13Dz.U. L 253 z 20.9.2008, s. 1.

14Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

15Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

16Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 29.

PL   PL

: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2011
2011 -> D012257/03 załĄcznik
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia
2011 -> Komisja europejska
2011 -> D014761/03 decyzja komisji z XXX w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
2011 -> ZAŁĄcznik uwaga: Tlenek etylenu nie może być stosowany do wyjaławiania dodatków do żywności
2011 -> Załącznik II do rozporządzenia we (nr) 1333/2008 otrzymuje brzmienie
2011 -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie monitorowania I sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady
2011 -> Pl sanco/12644/2010 Rev. 3 (Pool/E3/2010/12644/12644R3-en doc)
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna