Rozporządzenie komisji (WE) nr 1184/2003 z dnia 2 lipca 2003 r zmieniające po raz dwudziesty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom I podmiotom związanym z Osamą binPobieranie 22.37 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar22.37 Kb.


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1184/2003
z dnia 2 lipca 2003 r.
zmieniające po raz dwudziesty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/200

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1012/20032, w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 ustala listę osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.
(2) Dnia 25 czerwca 2003 r., Komitet ds. Sankcji zdecydował o zmianie listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których powinno się stosować się zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dlatego załącznik I powinien zostać odpowiednio zmieniony,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W Załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2003 r.
W imieniu Komisji
Christopher PATTEN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:
Do pozycji „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:
1. Youssef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Miejsce urodzenia: Kairouan (Tunezja). Data urodzenia: 4 czerwca 1966 r.
2. Mohamed Amine AKLI (alias (a) Mohamed Amine Akli, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Miejsce urodzenia: Abordj El Kiffani (Algieria). Data urodzenia: 30 marca 1972 r.
3. Mehrez AMDOUNI (alias (a) Fabio FUSCO, (b) Mohamed HASSAN, (c) Thale ABU). Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 18 grudnia 1969 r.
4. Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 19 grudnia 1965 r.
5. Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Kairouan (Tunezja).Data urodzenia: 18 marca 1967 r.
6. Lionel DUMONT (alias (a) BILAL, (b) HAMZA, (c) Jacques BROUGERE). Miejsce urodzenia: Roubaix (Francja). Data urodzenia: 21 stycznia 1971 r.
7. Moussa Ben Amor ESSAADI (alias (a) DAH DAH, (b) ABDELRAHMMAN, (c) BECHIR), Via Milano 108, Brescia, Włochy. Miejsce urodzenia: Tabarka (Tunezja).Data urodzenia: 4 grudnia 1964 r.
8. Rachid FETTAR (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Mediolan, Włochy. Miejsce urodzenia: Boulogin (Algieria). Data urodzenia: 16 kwietnia 1969 r.
9. Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Miejsce urodzenia: Goubellat (Tunezja) Data urodzenia: 20 listopada 1971 r.
10. Khalil JARRAYA (alias (a) Khalil YARRAYA, (b) Aziz Ben Narvan ABDEL’, (c) AMRO, (d) OMAR, (e) AMROU, (f) AMR) Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy lub Via Lazio 3, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja Data urodzenia: 8 lutego 1969 r. Został on również zidentyfikowany jako Ben Narvan Abdel Aziz, urodzony w Serece (była Jugosławia) 15 sierpnia 1970 r.
11. Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole 11, Bolonia, Włochy lub Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Data urodzenia: 25 października 1963 r.
12. Faouzi JENDOUBI (alias (a) SAID, (b) SAMIR) Via Agucchi 250, Bolonia, Włochy lub Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Beja (Tunezja).Data urodzenia: 30 stycznia 1966 r.
13. Fethi Ben Rebai MNASRI (alias (a) AMOR, (b) Omar ABU, (c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bolonia, Włochy lub Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Nefza (Tunezja).Data urodzenia: 6 marca 1969 r.
14. Najib OUAZ, Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Hekaima (Tunezja).Data urodzenia: 12 kwietnia 1960 r.
15. Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH). Miejsce urodzenia:<0} Bologhine (Algiera). Data urodzenia: 12 września 1974 r.
16. Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy lub Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r.
17. Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, region wschodniego Kazachstanu, ZSRR. Data urodzenia: 12 września 1952 r. Obywatelstwo: Federacja Rosyjska. Paszporty: rosyjski paszport nr 1600453.

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

2 Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 50.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 22.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna