Rozporządzenie komisji (WE) nr 1580/2002 z dnia 4 września 2002 r po raz drugi zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom I podmiotom związanym z Osamą binPobieranie 45.13 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar45.13 Kb.


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1580/2002
z dnia 4 września 2002 r.
po raz drugi zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie1, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 951/20022, w szczególności jego art. 7 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 ustala listę osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.
  1. 8 lipca, 26 sierpnia i 3 września 2002 r. Komitet ds. Sankcji zdecydował o zmianie i uzupełnieniu listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których stosuje się zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych i dlatego załącznik I powinien zostać odpowiednio zmieniony.
  1. Ummah Tameer E-Nau został umieszczony na liście jako osoba fizyczna w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002. Jednakże decyzja Komitetu ds. Sankcji z dnia 24 grudnia 2001 r., na której oparty jest ten wpis oraz ujednolicona lista wydana przez Komitet ds. Sankcji wykazują, że Ummah Tameer E-Nau jest osobą prawną, grupą lub podmiotem. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 881/2002 ma na celu wykonanie wyłącznie oznaczeń ONZ, jest niezbędne i właściwe umieszczenie Ummah Tameer E-Nau w odpowiedniej sekcji listy.
  1. W celu zapewnienia efektywności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


Artykuł 1
1. Osoby, grupy i podmioty wymienione w Załączniku dodaje się do listy w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002
2. Następujące osoby, grupy i podmioty zostają usunięte z listy w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002:
„Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 177 50 Spånga, Szwecja, data urodzenia: 1 stycznia 1955 r.”;
„Aden, Adirisak, Skäftingebacken 8, 163 67 Spånga, Szwecja, data urodzenia: 1 czerwca 1968 r.”;
„Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada.”;
„Jama, Garad (alias Nor, Garad K.) (alias Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota; data urodzenia: 26 czerwca 1974 r.”;
„Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.”;
„Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.”;
„Global Service International, 1929, 5th Street, pokój 204, Minneapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.”
3. W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, zapis „Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan” zostaje przesunięty z listy osób fizycznych na listę osób prawnych, grup lub podmiotów.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 września 2002 r.W imieniu Komisji
Christopher PATTEN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
Osoby, grupy i podmioty, które dodaje się do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002
Osoby fizyczne
1. Adel Ben Soltane, Via Latisana nr 6, Mediolan, Włochy, data urodzenia: 14 lipca 1970 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; włoski kod fiskalny: BNSDLA70L14Z352B
2. Nabil Benattia, data urodzenia: 11 maja 1966 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja
3. Yassine Chekkouri, data urodzenia: 6 października 1966 r.; miejsce urodzenia: Safi, Maroko
4. Riadh Jelassi, data urodzenia: 15 grudnia 1970 r.; miejsce urodzenia: Tunezja
5. Mehdi Kammoun, Via Masina nr 7, Mediolan, Włochy; data urodzenia: 3 kwietnia 1968 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; włoski kod fiskalny: KMMMHD68D03Z352N
6. Samir Kishk, data urodzenia: 14 maja 1955 r.; miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt
7. Tarek Ben Habib Maaroufi, data urodzenia: 23 listopada 1965 r.; miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja
8. Abdelhalim Remadna, data urodzenia: 2 kwietnia 1966 r.; miejsce urodzenia: Bistra, Algeria
9. Mansour Thaer, data urodzenia 21 marca 1974 r.; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak
10. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta nr 97, Legnano, Włochy; data urodzenia: 26 marca 1969 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; włoski fiskalny kod: TLLLHR69C26Z352G
11. Habib Waddani, Via unica Borighero nr 1, San Donato M.se (MI), Włochy; data urodzenia 10 czerwca 1970 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; włoski kod fiskalny: WDDHBB70H10Z352O
Osoby prawne, grupy i podmioty
12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (dawniej znane jako AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (dawniej znane jako IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.
13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (dawniej znane jako AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.
14. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Lichtenstein; (dawniej: c/o Asat Trust reg.).
15. GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; kod fiskalny: 07341170152; Numer V.A.T.: IT 07341170152.
16. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (dawniej znane jako GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Szwajcaria.
17. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (dawniej: c/o Asat Trust reg.).
18. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS WE, Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; kod fiskalny: 01406430155; Numer V.A.T.: IT 01406430155.
19. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istambuł, Turcja.
20. NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Mediolan; kod fiskalny: 08557650150; Numer V,A.T.: IT 08557650150.
21. NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko.
22. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN WE, Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; kod fiskalny: 03464040157; numer V.A.T.: IT 03464040157.
23. NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.
25. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Mediolan, Włochy.

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

2 Dz.U. L 145 z 4.6.2002, str. 14.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 45.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna