Rozporządzenie komisji (WE) nr 1754/2002 z dnia 1 października 2002 r zmieniające po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektórePobieranie 18.77 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar18.77 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1754/2002
z dnia 1 października 2002 r.
zmieniające po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al - Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al - Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1644/20022, w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem.
(2) W dniach 11 i 30 września 2002 r. Komitet ds. Sankcji zadecydował zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, wobec których stosuje się zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych i dlatego w załączniku I należy wprowadzić odpowiednie zmiany.
(3) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie to musi niezwłocznie wejść w życie,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 października 2002 r.
W imieniu Komisji
Christopher Patten

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:


1. Pod pozycją „Osoby prawne, grupy i podmioty” wyrazy „Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias „Eastern Turistan Islamic Party”) zastępuje się wyrazami:
„Eastern Turkistan Islamic Movement lub East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party lub Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)”.
2. W pozycji „osoby fizyczne” dodaje się następujące osoby fizyczne:
a) Bahaji, Said, zamieszkały poprzednio Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 15 lipca 1975 r.; miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy; paszport tymczasowy niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg;
b) Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); data urodzenia: 1 maja 1972 r. lub 16 września 1973 r.; miejsce urodzenia: Hadramawt w Jemenie lub Chartum w Sudanie; obywatelstwo: sudańskie lub jemeńskie; paszport Jemenu nr 00 085 243 wydany dnia 12 listopada 1997 r. w Sanie, w Jemenie;
c) El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 3 kwietnia 1974 r.; miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko; obywatelstwo: marokańskie; paszport marokański nr H 236 483 wydany dnia 24 października 2000 r. przez Ambasadę Maroka w Berlinie, w Niemczech;
d) Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 3 kwietnia 1977 r.; miejsce urodzenia: Essaouria w Maroku; obywatelstwo: marokańskie; paszport nr M 271 351 wydany dnia 24 października 2000 r. przez Ambasadę Maroka w Berlinie, w Niemczech.
3. Pod pozycją „Osoby fizyczne” wyrazy „Wa’el Hamza Julaidan (alias Wa’il Hamza Julaidan, Wa’el Hamza Jaladin, Wa’il Hamza Jaladin, i Abu Al - Hasan al Madani); data urodzenia: 22 stycznia 1958 r.; miejsce urodzenia: Al - Madinah w Arabii Saudyjskiej; paszport saudyjski nr A-992535” zastępuje się wyrazami:
„Wa’el Hamza Julaidan (alias Wa’il Hamza Julaidan, Wa’el Hamza Jalaidan, Wa’il Hamza Jalaidan, Wa’el Hamza Jaladin, Wa’il Hamza Jaladin, i Abu Al - Hasan al Madani); data urodzenia: 22 stycznia 1958 r.; miejsce urodzenia: Al-Madinah w Arabii Saudyjskiej; paszport saudyjski nr A-992535”.

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

2 Dz.U. L 247 z 14.9.2002, str. 25.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna