Rozporządzenie komisji (WE) nr 2605/1999 z dnia 9 grudnia 1999 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowychPobieranie 57.74 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar57.74 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2605/1999
z dnia 9 grudnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1253/19992, w szczególności jego art. 13 oraz odpowiednie przepisy innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/873, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1230/19994, ustanawia na podstawie Nomenklatury Scalonej nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych;
2) w celu ułatwienia elektronicznego przesyłania danych oraz zmniejszenia w ten sposób kosztów, rozporządzenia ustalające refundacje wywozowe dla każdego sektora powinny być przedstawione w bardziej ujednolicony sposób. W tym celu, miejsca przeznaczenia lub stabilne grupy krajów wspólne dla kilku organizacji rynków należy oznaczyć kodami i dodać tę kodyfikację do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87;
3) w uzupełnieniu do kodów miejsc przeznaczenia lub stabilnych grup krajów, w nomenklaturze krajów i terytoriów wymienione są kody państw trzecich do celów statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego oraz handlu między Państwami Członkowskimi. Rozporządzenia sektorowe mogą również zawierać kody grup krajów;
4) środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetów zarządzających,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany:


1. W art. 1 zdanie drugie wyraz „Załącznikiem” zastępuje się wyrazami „Załącznikiem I”.
2. Dodaje się art. 3a w brzmieniu:
Artykuł 3a
Miejsca przeznaczenia lub stabilne grupy krajów wspólne dla kilku organizacji rynków są oznaczone kodami wymienionymi w Załączniku II.”
3. Istniejący Załącznik „Nomenklatura produktów rolnych” staje się Załącznikiem I.
4. Załącznik do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako Załącznik II.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 1999 r.W imieniu Komisji

Franz FISCHLER


Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK II

Kody miejsc przeznaczenia dla refundacji wywozowych
A00

Wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz ze Wspólnoty).

A01

Inne miejsca przeznaczenia.

A02

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

A03

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii.

A04

Wszystkie państwa trzecie.

A05

Inne państwa trzecie.

A10

Kraje EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

A11

Kraje AKP (Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku strony Konwencji z Lomé)
Angola, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Dominika, Dżibuti, Etiopia, Fidżi Republika, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Gwinea, Gwinea Równikowa Gwinea - Bissau, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komory (z wyjątkiem Mayotte), Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Republika Dominikańska, Ruanda, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Suazi, Sudan, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspy Salomona, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Zielony Przylądek, Zimbabwe.

A12

Kraje lub terytoria Basenu Morza Śródziemnego
Ceuta i Melillia, Gibraltar, Malta, Turcja, Albania, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Federacyjna Republika Jugosławii, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt, Cypr, Liban, Syria, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania.

A12

Państwa OPEC (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową)
Algieria, Libia, Nigeria, Gabon, Wenezuela, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja.

A14

Kraje ASEAN (Stowarzyszanie Narodów Azji Południowo - Wschodniej)
Birma (Myanmar), Tajlandia, Laos, Wietnam, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny.

A15

Kraje Ameryki Łacińskiej
Meksyk, Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Haiti, Republika Dominikańska, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Peru, Brazylia, Chile, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna.

A16

Kraje SAARC (Południowo Azjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Gospodarczej)
Pakistan, Indie, Bangladesz, Malediwy, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Kraje EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) inne niż Unia Europejska
Islandia, Norwegia, Liechtenstein.

A18

Państwa Europy Środkowej i Wschodniej
Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Federalna Republika Jugosławii, była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

A19

Kraje NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)
Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk.

A20

Kraje Mercosur (Wspólny Rynek Południa)
Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna.

A21

Nowo uprzemysłowione kraje Azji
Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Hong Kong.

A22

Dynamiczne gospodarki azjatyckie
Tajlandia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Hong Kong.

A23

Kraje APEC (Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku)
Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Chile, Tajlandia, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Hong Kong, Australia, Papua Nowa Gwinea, Nowa Zelandia.

A24

Wspólnota Niepodległych Państw
Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan.

A25

Kraje OECD, nienależące do UE (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Republika Czeska, Polska, Węgry, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Korea Południowa, Japonia, Australia, Australijskie Terytoria Pacyfiku, Nowa Zelandia, Terytoria Pacyfiku Nowej Zelandii.

A26

Kraje europejskie lub terytoria poza Unią Europejską
Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Andora, Gibraltar, Watykan, Malta, Turcja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Federalna Republika Jugosławii, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Cypr.

A27

Afryka (A28) (A29)
Kraje lub terytoria Północnej Afryki, inne kraje Afryki.

A28

Kraje lub terytoria Północnej Afryki
Ceuta i Melillia, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt.

A29

Inne kraje Afryki
Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Zielony Przylądek, Senegal, Gambia, Gwinea - Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, Lesoto.

A30

Ameryka (A31) (A32) (A33)
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Antyle, Ameryka Południowa.

A31

Ameryka Północna
Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Grenlandia, Saint Pierre i Miquelon.

A32

Ameryka Środkowa i Antyle
Meksyk, Bermudy, Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts i Nevis, Haiti, Bahamy, Wyspy Turks i Caicos, Republika Dominikańska, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Antigua i Barbuda, Dominika, Wyspy Kajmany, Jamajka, Saint Lucia, Saint Vincent, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Barbados, Montserrat, Trinidad i Tobago, Grenada, Aruba, Antyle Niderlandzkie.

A33

Ameryka Południowa
Kolumbia, Wenezuela, Gujana, Surinam, Ekwador, Peru, Brazylia, Chile, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Falklandy.

A34

Azja (A35) (A36)
Bliski i Środkowy Wschód, pozostałe kraje Azji.

A35

Bliski i Środkowy Wschód
Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Wschodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen.

A36

Inne kraje Azji
Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Afganistan, Pakistan, Indie, Bangladesz, Malediwy, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Birma (Myanmar), Tajlandia, Laos, Wietnam, Kambodża, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Mongolia, Chiny, Korea Północna, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Hong Kong, Makao.

A37

Oceania i regiony polarne (A38) (A39)
Australia i Nowa Zelandia, inne kraje Oceanii i regionów polarnych.

A38

Australia i Nowa Zelandia
Australia, Australijskie Terytoria Pacyfiku, Nowa Zelandia, Terytoria Pacyfiku Nowej Zelandii.

A39

Inne kraje Oceanii i regionów polarnych
Papua New Gwinea, Nauru, Wyspy Salomona, Tuvalu, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Amerykańskie Terytoria Pacyfiku, Wyspy Wallis i Futuna, Kiribati, Pitcaim, Fidżi, Vanuatu, Tonga, Samoa, Wyspy Północne Mariany, Polinezja Francuska, Federacja Mikronezji (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Wyspy Marshalla, Palau, regiony polarne.

A40

Kraje i terytoria zamorskie (KTZ)
Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Mayotte, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego.

A96

Gminy Livigno i Campione d’Italia, Helgoland

A97

Zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz ze Wspólnoty
Miejsca przeznaczenia określone w art. 36, 44 i 45 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.”
1 Dz.U. L 181 z 1.07.1992, str. 21.

2 Dz.U. L 160 z 26.06.1999, str. 18.

3 Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1.

4 Dz.U. L 149 z 16.06.1999, str. 3.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 57.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna