Rozporządzenie Ministra FinansówPobieranie 22.23 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar22.23 Kb.
Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 23 sierpnia 2005 r.w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

Na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

________


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GWARANTÓW I PORĘCZYCIELI UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI LUB PORĘCZEŃ SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

I. Banki

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. Bank BPH S.A

4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

6. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Ochrony Środowiska S.A.

10. Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A.

11. Bank Pocztowy S.A.

12. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

13. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

14. Bank PSA Finance S.A. Oddział w Polsce

15. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

16. Bank Zachodni WBK S.A.

17. BNP Paribas Bank Polska S.A.

18. BRE Bank S.A.

19. Calyon Bank Polska S.A.

20. DaimlerChrysler Bank Polska S.A.

21. Danske Bank Polska S.A.

22. Deutsche Bank PBC S.A.

23. Deutsche Bank Polska S.A.

24. DOMINET BANK S.A.

25. Dresdner Bank Polska S.A.

26. DZ BANK Polska S.A.

27. EURO Bank S.A.

28. FCE Bank Polska S.A.

29. Fiat Bank Polska S.A.

30. FORTIS BANK POLSKA S.A.

31. GE Money Bank S.A.

32. Getin Bank S.A.

33. GMAC Bank Polska S.A.

34. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

35. HSBC Bank Polska S.A.

36. ING Bank Śląski S.A.

37. INWEST-BANK S.A.

38. Jyske Bank AS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

39. Kredyt Bank S.A.

40. LUKAS Bank S.A.

41. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

42. NORDEA BANK POLSKA S.A.

43. NORD/LB Bank Polska S.A.

44. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

45. PTF Bank S.A.

46. Rabobank Polska S.A.

47. Raiffeisen Bank Polska S.A.

48. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. Oddział w Polsce

49. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

50. Sygma Banque Societe Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

51. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

52. WestLB Bank Polska S.A.

53. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.II. Zakłady ubezpieczeń

1. ACE European Group Limited Oddział w Polsce

2. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

3. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Spółka Akcyjna w Warszawie

4. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

5. "CONCORDIA WIELKOPOLSKA" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu

6. Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

7. ELVIA TRAVEL Insurance Company Główny Oddział w Polsce

8. Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft Oddział w Polsce

9. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

10. "Gerling Polska" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

11. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Radomiu

12. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

13. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie

14. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

15. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

16. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

17. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie

18. Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie

19. Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu

22. Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR S.A. w Szczecinie

23. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie

24. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie

25. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. w Warszawie

26. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

27. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ w Warszawie28. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi
Pobieranie 22.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna