Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowaniaPobieranie 1.75 Mb.
Strona11/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 6A205.
Uwaga 1: „Lasery impulsowe obejmują lasery z falą ciągłą (CW), z nakładanymi na nią impulsami.
Uwaga 2: „Lasery wzbudzane impulsowo obejmują lasery działające w trybie wzbudzenia ciągłego z nakładającym się wzbudzeniem impulsowym.
Uwaga 3: Status kontroli „laserów” Ramana wynika z parametrów „laserów” pompujących. „Laserem” pompującym może być każdy z „laserów” określonych poniżej.
a. Następujące „lasery” gazowe:
1. „Lasery” ekscymerowe posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Długość fali wyjściowej nieprzekraczającą 150 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa powyżej 50 mJ na impuls; lub
2. Średnia moc wyjściowa powyżej 1 W;
b. Długość fali wyjściowej przekraczającą 150 nm, ale nie dłuższą niż 190 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa przekraczająca 1,5 J na impuls; lub
2. Przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 120 W;
c. Długość fali wyjściowej przekraczająca 190 nm, ale nie przekraczająca 360 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa powyżej 10 J na impuls; lub
2. Przeciętna moc wyjściowa powyżej 500 W; lub
d. Długość fali wyjściowej przekraczająca 360 nm oraz jeden z poniższych parametrów:
1. Energia wyjściowa powyżej 1,5 J na impuls; lub
2. Średnia moc wyjściowa powyżej 30 W;
Uwaga: Dla laserów ekscymerowych specjalnie przeznaczonych dla urządzeń litograficznych, patrz pozycja 3B001.
2. Następujące „lasery” na parach metali:
a. „Lasery” na miedzi (Cu) o średniej mocy wyjściowej powyżej 20 W;
b. „Lasery” na złocie (Au) o średniej mocy wyjściowej przekraczającej 5 W;
c. „Lasery” na sodzie (Na) o mocy wyjściowej przekraczającej 5 W;
d. „Lasery” na barze (Ba) o przeciętnej mocy wyjściowej przekraczającej 2 W;
3. „Lasery” na tlenku węgla (CO) posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 2 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu przekraczająca 5 kW; lub
b. Przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 5 kW;
4. „Lasery” na ditlenku węgla (CO2) posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 15 kW;
b. Wyjście impulsowe z „szerokością impulsu” przekraczająca 10 mikrosekund oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 10 kW; lub
2. „Moc szczytowa” impulsu przekraczająca 100 kW; lub
c. Wyjście impulsowe o „szerokości impulsu” równą lub mniejszą niż 10 μs posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia impulsu przekraczająca 5 J na impuls; lub
2. Przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 2,5 kW;
5. Następujące „lasery chemiczne”:
a. „Lasery” fluorowodorowe (HF);
b. „Lasery” na fluorku deuteru (DF);
c. „Lasery z przekazaniem energii”:
1. „Lasery” tlenowo - jodowe (O2 - I);
2. „Lasery” na mieszaninie fluorku deuteru i ditlenku węgla (DF - CO2);
6. „Lasery” jarzeniowo - jonowe, tj. „lasery” na jonach kryptonu lub argonu posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 1,5 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 50 W; lub
b. Przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 50 W;
7. Inne „lasery” gazowe, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
Uwaga: Pozycja 6A005.a.7. nie obejmuje kontrolą „laserów” azotowych.
a. Długość fali wyjściowej nieprzekraczająca 150 nm oraz posiadające jedną z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa przekraczająca 50 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 1 W; lub
2. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;
b. Długość fali wyjściowej przekraczająca 150 nm, ale nieprzekraczająca 800 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa przekraczająca 1,5 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 30 W; lub
2. Przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 30 W;
c. Długość fali wyjściowej przekraczająca 800 nm, ale nie dłuższa niż 1 400 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa przekraczająca 0,25 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 10 W; lub
2. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 10 W; lub
d. Długość fali wyjściowej przekraczająca 1 400 nm oraz średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;
b. Następujące „lasery” półprzewodnikowe:
1. Indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym posiadające jakiekolwiek z następujących właściwości:
a. Długość fali równą lub mniejszą niż 1 510 nm i średnią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 1,5 mW; lub
b. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściową przekraczająca 500 mW;
2. Indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z wielokrotnym przejściem poprzecznym posiadające wszystkie z następujących właściwości:
a. Długość fali mniejszą niż 950 nm lub większą niż 2 000 nm: oraz
b. Średnią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 10 W;
3. Indywidualne zestawy oddzielnych „laserów” półprzewodnikowych posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Długość fali mniejszą niż 950 nm i średnią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 60 W; lub
b. Długość fali większą niż 2 000 nm i średnią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 10 W;
Uwaga techniczna:
Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „laserowymi”.
Uwaga 1: Pozycja 6A005.b. obejmuje „lasery” półprzewodnikowe wyposażone w optyczne złącza wyjściowe (np. kable z włókien światłowodowych).
Uwaga 2: Status kontroli „laserów” półprzewodnikowych specjalnie opracowanych do innych urządzeń wynika ze statusu kontroli tych innych urządzeń.
c. Następujące „lasery” na ciele stałym:
1. „Lasery” „przestrajalne” posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
Uwaga: Pozycja 6A005.c.1. obejmuje „lasery” tytanowo - szafirowe (Ti: Al2O3), tul - YAG (Tm: YAG), tul - YSGG (Tm: YSGG), aleksandrytowe (CR: BeAl2O4) oraz „lasery” barwnikowe.
a. Długość fali wyjściowej poniżej 600 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa przekraczająca 50 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 1 W; lub
2. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;
b. Długość fali wyjściowej 600 nm lub większa, ale nieprzekraczająca 1 400 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa przekraczająca 1 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 20 W; lub
2. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 20 W; lub
c. Długość fali wyjściowej przekraczająca 1 400 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Energia wyjściowa przekraczająca 50 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu powyżej 1 W; lub
2. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;
2. Następujące „lasery” nieprzestrajalne:
Uwaga: Pozycja 6A005.c.2. obejmuje kontroli „lasery” na ciele stałym z przemianą atomową.
a. Następujące „lasery” ze szkła neodymowego:
1. „Lasery modulowane dobrocią” posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 20 J, ale nie więcej niż 50 J na impuls i przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 10 W; lub
b. Energia wyjściowa przekraczająca 50 J na impuls;
2. „Lasery niemodulowane dobrocią” posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 50 J, ale nie więcej niż 100 J na impuls i przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 20 W; lub
b. Energia wyjściowa przekraczająca 100 J na impuls;
b. Następujące „lasery” z domieszką neodymu (inną niż szkło) z falą wyjściową o długości przekraczającej 1 000 nm, ale nie nieprzekraczającej 1 100 nm;
Uwaga: „Lasery” z domieszką neodymową (inną niż szkło), o długościach fali wyjściowej nieprzekraczającej 1 000 nm lub przekraczającej 1 100 nm ujęto w pozycji 6A005.c.2.c.
1. Wzbudzane impulsowo, z blokadą trybu działania, „lasery modulowane dobrocią” o „szerokości impulsu” poniżej 1 ns oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. „Moc szczytowa” przekraczająca 5 GW;
b. Przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 10 W; lub
c. Energia impulsu przekraczająca 0,1 J;
2. Wzbudzane impulsowo „lasery modulowane dobrocią” o „szerokości impulsu” równej albo większej niż 1 ns oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego mający:
1. „Moc szczytową” przekraczającą 100 MW;
2. Średnią moc wyjściową przekraczającą 20 W; lub
3. Energię impulsu przekraczającą 2 J; lub
b. Sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego posiadający jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. „Moc szczytową” przekraczająca 400 MW;
2. Przeciętną moc wyjściową przekraczająca 2 kW; lub
3. Energię impulsu przekraczająca 2 J;
3. Wzbudzane impulsowo „lasery innego typu niż modulowane dobrocią”, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Wyjście w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego oraz posiadające:
1. „Moc szczytową” przekraczającą 500 kW; lub
2. Średnią moc wyjściową przekraczającą 150 W; lub
b. Wyjście w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego oraz posiadające:
1. „Moc szczytową” przekraczającą 1 MW; lub
2. Średnią moc wyjściową przekraczającą 2 kW;
4. „Lasery” o wzbudzeniu ciągłym posiadające:
a. Wyjście w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego oraz oraz posiadające:
1. „Moc szczytową” przekraczającą 500 kW; lub
2. Srednią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 150 W; lub
b. Wyjście w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego oraz posiadające:
1. „Moc szczytową” przekraczającą 1 MW; lub
2. Średnią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 2 kW;
c. Inne „lasery” nieprzestrajalne posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości::
1. Długość fali wyjściowej poniżej 150 nm oraz jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 50 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu powyżej 1 W; lub
b. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;
2. Długość fali wyjściowej 150 nm lub więcej, ale nieprzekraczająca 800 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 1,5 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu powyżej 30 W; lub
b. Przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 30 W;
3. Następujące lasery o długości fali wyjściowej przekraczającej 800 nm, ale nie powyżej 1 400 nm:
a. „Lasery modulowane dobrocią” posiadające:
1. Energię wyjściową przekraczającą 0,5 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu powyżej 50 W; lub
2. Średnią moc wyjściową przekraczającą:
a. 10 W dla „laserów” pracujących w trybie pojedynczym;
b. 30 W dla „laserów” pracujących w trybie wielokrotnym;
b. „Lasery niemodulowane dobrocią” posiadające:
1. Energię wyjściową przekraczającą 2 J na impuls i „moc szczytową” impulsu przekraczającą 50 W; lub
2. Średnią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 50 W; lub
4. Długość fali przekraczającą 1 400 nm oraz jeden z poniższych parametrów:
a. Energia wyjściowa powyżej 100 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu powyżej 1 W; lub
b. Średnią albo ciągłą (CW) moc wyjściową przekraczającą 1 W;
d. „Lasery” barwnikowe i inne cieczowe, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Długość fali wyjściowej poniżej 150 nm oraz:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 50 mJ na impuls i „moc szczytowa impulsu” przekraczająca 1 W; lub
b. Przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;
2. Długość fali 150 nm lub więcej, ale nieprzekraczająca 800 nm posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 1,5 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 20 W;
b. Przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 20 W; lub
c. Impulsowy pojedynczy oscylator podłużny o średniej mocy wyjściowej przekraczającej 1 W i częstotliwości powtarzania impulsów 1 kHz w przypadku gdy „szerokość impulsu” wynosi poniżej 100 ns;
3. Długość fali przekraczająca 800 nm, ale nie więcej niż 1 400 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 0,5 J na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 10 W; lub
b. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 10 W; lub
4. Długość fali przekraczająca 1 400 nm oraz posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Energia wyjściowa przekraczająca 100 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 1 W; lub
b. Średnia albo ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;
e. Następujące elementy:
1. Zwierciadła ‘chłodzone czynnie’ lub za pomocą termicznej chłodnicy rurkowej;
Uwaga techniczna:
Chłodzenie czynne’ jest techniką chłodzenia elementów optycznych za pomocą cieczy przepływającej między powierzchnią optyczną a dodatkową (zazwyczaj znajdującą się w odległości poniżej 1 mm od powierzchni optycznej), wskutek czego następuje odprowadzenie ciepła z powierzchni optycznej.
2. Zwierciadła optyczne albo przepuszczalne lub częściowo przepuszczalne elementy optyczne lub elektrooptyczne specjalnie przeznaczone do „laserów” objętych kontrolą;
f. Następujące urządzenia optyczne:
Uwaga: W odniesieniu do elementów optycznych dla dzielonej apertury, zdolnych do pracy w „Laserach super wysokiej mocy”, patrz : wykazy kontrolne towarów wojskowych.
1. Dynamiczne urządzenia pomiarowe do czoła fali (faza) umożliwiające mapowanie co najmniej 50 położeń na czole wiązki falowej posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Szybkość analizy obrazów równa lub wyższa niż 100 Hz oraz dyskryminacja fazy co najmniej na 5% długości fali wiązki; lub
b. Szybkość analizy obrazów równa lub wyższa niż 1 000 Hz i dyskryminacja fazy co najmniej na 20% długości fali wiązki;
2. „Laserowe” urządzenia diagnostyczne umożliwiające pomiar błędów sterowania położeniem kątowym „systemów laserowych bardzo wysokiej mocy” („SHPL”) z dokładnością równą lub lepszą niż 10 µrad;
3. Urządzenia optyczne, zespoły lub elementy specjalnie przeznaczone do systemów „SHPL” w formie zespołów fazowanych w celu sterowania wiązkami koherentnymi z dokładnością lambda/10 dla określonej długości fali, lub 0,1 µm, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza;
4. Teleskopy projekcyjne specjalnie przeznaczone do systemów „SHPL”.
6A006 Następujące „magnetometry”, „mierniki gradientu magnetycznego”, „mierniki gradientu magnetycznego własnego” i systemy kompensacji oraz specjalnie do nich opracowane elementy:
Uwaga: Pozycja 6A006 nie obejmuje kontrolą instrumentów specjalnie przeznaczonych do pomiarów biomagnetycznych do celów diagnostycznych w medycynie.
a. „Magnetometry”, w których zastosowano techniki „nadprzewodnictwa”, pompowania optycznego lub precesji jądrowej (proton / Overhauser), charakteryzujące się „poziomem szumów” (czułością) niższą (lepszą) niż 0,05 nT (średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;
b. „Magnetometry” z cewką indukcyjną, o „poziomie szumów” (czułości) poniżej (lepszej) niż jedna z poniższych:
1. 0,05 nT rms/pierwiastek kwadratowy z Hz w zakresie częstotliwości poniżej 1 Hz;
2. 1 × 10-3 nT rms/square root Hz w zakresie częstotliwości 1 Hz lub powyżej, ale nieprzekraczających 10 Hz; lub
3. 1 × 10-4 nT rms/ pierwiastek kwadratowy Hz w zakresie częstotliwości powyżej 10 Hz;
c. „Magnetometry” światłowodowe o „poziomie szumów” (czułości) poniżej (lepszą) niż 1 nT na pierwiastek kwadratowy z Hz;
d. „Mierniki gradientu magnetycznego”, wykorzystujące pewną liczbę „magnetometrów” określonych w pozycjach 6A006.a., 6A006.b. lub 6A006.c.;
e. Światłowodowe „mierniki gradientu magnetycznego własnego” o „poziomie szumów” gradientu pola magnetycznego (czułością) niższym (lepszą) niż 0,3 nT/m rms/ pierwiastek kwadratowy Hz;
f. „Mierniki gradientu magnetycznego własnego”, wykorzystujące inną „technologię” niż światłowodowa, charakteryzujące się „poziomem szumów” gradientu pola magnetycznego (czułość) poniżej (lepszym niż) 0,015 nT/m rms/ pierwiastek kwadratowy Hz;
g. Systemy kompensacji magnetycznej do czujników magnetycznych przeznaczonych do działania na ruchomych platformach;
h. „Nadprzewodzące” czujniki elektromagnetyczne zawierające części składowe wytworzone z materiałów „nadprzewodzących”, posiadające wszystkie z następujących właściwości:
1. Przeznaczone do działania w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z ich elementów „nadprzewodzących” (włącznie z urządzeniami, których działanie jest oparte na zjawisku Josephsona lub urządzeniami nadprzewodzącymi działającymi na zasadzie interferencji kwantowej (SQUIDS));
2. Przeznaczone do wykrywania zmian pola elektromagnetycznego z częstotliwościami 1 kHz lub mniejszymi; oraz:
3. Posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Zawierające cienkowarstwowe elementy SQUIDS o minimalnym wymiarze charakterystycznym poniżej 2 µm zaopatrzone w przyłączone wejściowe i wyjściowe obwody sprzęgającymi;
b. Przeznaczone do działania w przypadku szybkości zmian pola magnetycznego powyżej 1 × 106 strumienia magnetycznego na sekundę;
c. Przeznaczone do działania w ziemskim polu magnetycznym bez ekranowania magnetycznego; lub
d. Posiadające współczynnik temperaturowy poniżej (mniejszy niż) 0,1 strumienia magnetycznego/K.
6A007 Następujące grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 6A107.
a. Grawimetry przeznaczone lub zmodyfikowane do pomiarów naziemnych o dokładności statycznej poniżej (lepszej niż) 10 µgal;
Uwaga: Pozycja 6A007.a. nie obejmuje kontrolą grawimetrów do pomiarów naziemnych z elementem kwarcowym (Wordena).
b. Grawimetry opracowane do stosowania na ruchomych platformach posiadające wszystkie spośród następujących parametrów:
1. Dokładność statyczna poniżej (lepsza niż) 0,7 mgal; oraz
2. Dokładność eksploatacyjna (robocza) poniżej (lepsza niż) 0,7 mgal posiadające czas do ustalenia warunków rejestracji poniżej 2 minut bez względu na sposób kompensacji oddziaływań ubocznych i wpływu ruchu;
c. Mierniki gradientu pola grawitacyjnego.
6A008 Systemy, urządzenia i zespoły radarowe posiadające jedną z następujących właściwości oraz specjalnie do nich przeznaczone części składowe:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 6A108.
Uwaga: Pozycja 6A008 nie obejmuje kontroli:
a. Pomocniczych radarów kontroli rejonu (SSR);
b. Radarów samochodowych ostrzegających przed zderzeniami;
c. Wyświetlaczy lub monitorów stosowanych w kontroli ruchu powietrznego o nie więcej niż 12 rozróżnialnych elementach na mm;
d. Radarów meteorologicznych (do kontroli pogody).
a. Działające w zakresie częstotliwości 40-230 GHz i posiadające przeciętną mocą wyjściową powyżej 100 mW;
b. Posiadające przestrajalne pasma częstotliwości w zakresie powyżej ± 6,2% od ‘środkowej częstotliwości roboczej’;
Uwaga techniczna:
Środkowa częstotliwość robocza’ równa się połowie sumy najwyższej i najniższej nominalnej częstotliwości roboczej.
c. Zdolne do równoczesnego działania na dwóch lub więcej częstotliwościach nośnych;
d. Zdolne do działania w trybie z syntezą apertury (SAR), z odwróconą syntezą apertury (ISAR) lub jako radiolokatory pokładowe obserwacji bocznej (SLAR);
e. Zaopatrzone w „sterowany elektronicznie fazowany układ antenowy”;
f. Zdolne do określania wysokości niepowiązanych ze sobą celów;
Uwaga: Pozycja 6A008.f. nie obejmuje kontrolą urządzeń radiolokacyjnych dokładnej kontroli podejścia do lądowania (PAR) odpowiadających standardom ICAO.
g. Przeznaczone specjalnie dla lotnictwa (zainstalowane na balonach lub samolotach) i posiadające możliwość „przetwarzania sygnałów” Doppler’a w celu wykrywania obiektów ruchomych;
h. Wykorzystujące przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych z wykorzystaniem następujących technik:
1. „Rozproszonego widma radiolokacyjnego”; lub
2. „Regulacji częstotliwości sygnałów radiolokacyjnych”;
i. Zapewniające działania naziemne o maksymalnym „zasięgu roboczym” powyżej 185 km;
Uwaga: Pozycja 6A008.i. nie obejmuje kontrolą:
a. Radarów kontroli łowisk rybackich;
b. Radarowych instalacji naziemnych specjalnie przeznaczonych do kierowania ruchem lotniczym, pod warunkiem, że spełniają wszystkie poniższe warunki:
1. Ich maksymalny „zasięg roboczy” wynosi 500 km lub mniej;
2. Są skonfigurowane w taki sposób, że umożliwiają transmisję danych o celach radarowych tylko w jedną stronę, od miejsca zainstalowania radaru do jednego lub więcej cywilnych ośrodków ATC (kierowania ruchem lotniczym);
3. Nie zawierają żadnych elementów umożliwiających zdalneg sterowanie szybkością przeszukiwania radaru z ośrodka ATC; oraz
4. Mają być zainstalowane na stałe;
c. Meteorologicznych, balonowych radiolokatorów śledzących.
j. Radary „laserowe” lub optyczne (LIDAR'y), posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Parametry „klasy kosmicznej”; lub
2. Zastosowanie koherentnych heterodynowych lub homodynowych technik wykrywania obiektów oraz posiadanie rozdzielczości kątowej poniżej (lepszej) niż 20 µrad;
Uwaga: Pozycja 6A008.j. nie obejmuje kontroli urządzeń LIDAR'owych specjalnie przeznaczonych do badań lub do obserwacji meteorologicznych.
k. Wyposażone w podukłady do „przetwarzania sygnałów” techniką „kompresji impulsów” z jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Wskaźnik „kompresji impulsów” przekraczający 150; lub
2. Szerokość impulsu poniżej 200 ns; lub
l. Posiadające podukłady do przetwarzania z jakąkolwiek z następujących funkcji:
1. „Automatyczne śledzenie celu” zapewniające, przy dowolnym położeniu kątowym anteny, przewidzenie położenia celu w okresie między kolejnymi przejściami wiązki radiolokacyjnej;
Uwaga: Pozycja 6A008.l.1. nie obejmuje kontroli układów ostrzegających przed możliwością zderzenia, wchodzących w skład systemów kontroli ruchu powietrznego albo morskiego lub portowego.
2. Obliczanie prędkości celu za pomocą radaru głównego, o nieperiodycznych (zmiennych) częstotliwościach przeszukiwania;
3. Przetwarzanie danych do automatycznego rozpoznawania typu (wychwytywanie właściwości) i porównywania z właściwościami celu znajdującymi się w bazie danych (w postaci kształtu fal lub obrazów) w celu identyfikacji celu; lub
4. Nakładanie i korelację lub scalanie danych o celu z dwóch lub więcej „współpracujących czujników radarowych” „rozrzuconych geograficznie” w celu wzmocnienia i wyodrębnienia celów.
Uwaga: Pozycja 6A008.l.4. nie obejmuje kontrolą systemów, urządzeń lub zespołów używanych do kontroli ruchu na morzu.
6A102 ‘Detektory’ zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niż określone w pozycji 6A002, stosowane w ochronie przed skutkami wybuchów jądrowych (np. impulsów elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, kombinowanych efektów podmuchu i udaru termicznego) i znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”, skonstruowane lub przystosowane w taki sposób, że są w stanie wytrzymać łączną dawkę promieniowania o wartości 5 × 105 radów (Si).
Uwaga techniczna:
W pozycji 6A102 ‘detektor’ definiowany jest jako urządzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne, do automatycznej identyfikacji i rejestracji takich bodźców, jak zmiany warunków otoczenia, np. ciśnienie lub temperatura, sygnał elektryczny lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiału radioaktywnego. Obejmuje to urządzenia, które wykrywają bodziec poprzez jednorazowe zadziałanie lub uszkodzenie się.
6A107 Następujące grawimetry i podzespoły do mierników grawitacji i mierników gradientu pola grawitacyjnego:
a. Grawimetry inne niż określone w pozycji 6A007.b., przeznaczone lub zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie lub w warunkach morskich, posiadające dokładność statyczną lub eksploatacyjną (roboczą) równą lub niższą (lepszą) niż 7 × 10-6 m/s2 (0,7 miligala) przy czasie do ustalenia warunków rejestracji równym lub krótszym od dwóch minut;
b. Specjalnie opracowane podzespoły do grawimetrów określonych w pozycjach 6A007.b. lub 6A107.a. oraz do mierników gradientu pola grawitacyjnego określonych w pozycji 6A007.c.
6A108 Następujące instalacje radarowe i śledzące, inne niż określone w pozycji 6A008:
a. Instalacje radarowe lub laserowe przeznaczone lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych określonych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych określonych w pozycji 9A104;
Uwaga: Pozycja 6A108.a. obejmuje następujące obiekty:
a. Urządzenia do wykonywania map konturowych terenu;
b. Urządzenia czujnikowe obrazów;
c. Urządzenia do wykonywania i korelacji obrazów terenu (analogowe i cyfrowe);
d. Urządzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej;
b. Następujące precyzyjne instalacje do śledzenia torów obiektów, znajdujące zastosowanie w „pociskach rakietowych”:
1. Instalacje do śledzenia torów, które wykorzystują interpretatory kodów współpracujące z instalacjami naziemnymi lub nadziemnymi lub satelitarnymi instalacjami nawigacyjnymi w celu pomiaru w czasie rzeczywistym położeń i prędkości obiektów w locie;
2. Radary kontroli obszaru powietrznego współpracujące z instalacjami śledzenia obiektów w zakresie optycznym i w podczerwieni, posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Rozdzielczość kątową lepszą niż 3 miliradiany (0,5 mils);
b. Zasięg 30 km lub większy z rozdzielczością odległości lepszą niż 10 m (średnia kwadratowa);
c. Dokładność ustalania prędkości lepszą od 3 m/s.
6A202 Lampy fotopowielaczowe posiadające obie następujące właściwości:
a. Powierzchnię fotokatody powyżej 20 cm2; oraz
b. Czas narastania impulsu katody poniżej 1 ns.
6A203 Następujące kamery filmowe i ich podzespoły, inne niż określone w pozycji 6A003:
a. Następujące kamery z wirującym zwierciadłem napędzanym mechanicznie i specjalnie do nich opracowane podzespoły:
1. Kamery filmowe z kadrowaniem z szybkością powyżej 225 000 klatek zdjęciowych na sekundę;
2. Kamery smugowe z prędkościami zapisu powyżej 0,5 mm na mikrosekundę;
Uwaga: W pozycji 6A203.a podzespoły do takich kamer obejmują specjalnie skonstruowane elektroniczne elementy synchronizujące oraz specjalne zespoły wirników (składające się z turbinek, zwierciadeł i łożysk).
b. Następujące elektroniczne kamery i lampy smugowe i obrazowe:
1. Elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczości czasowej 50 ns lub mniejszej;
2. Lampy smugowe do kamer określonych w pozycji 6A203.b.1.;
3. Kamery elektroniczne (lub z elektroniczną migawką) o czasie naświetlania 50 ns lub krótszym.
4. Następujące lampy obrazowe i półprzewodnikowe urządzenia obrazowe do kamer filmowych określonych w pozycji 6A203.b.3:
a. Lampy wzmacniające ogniskowanie obrazów zbliżeniowych, posiadające fotokatodę w postaci warstwy osadzonej na przezroczystej powłoce przewodzącej w celu zmniejszenia jej oporności;
b. Lampy wzmacniające na bramkach wykonanych w technologii SIT (wzmacniająca płytka krzemowa), w których szybki układ umożliwia bramkowanie fotoelektronów z fotokatody przed ich uderzeniem w płytkę SIT;
c. Migawki elektrooptyczne z fotokomórkami działającymi na zasadzie efektu Kerra lub Pockela;
d. Inne lampy obrazowe oraz półprzewodnikowe urządzenia obrazowe o czasie bramkowania szybkich obrazów poniżej 50 ns, specjalnie przeznaczone do kamer filmowych określonych w pozycji 6A203.b.3.;
c. Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem oraz soczewki do nich, opracowane lub przystosowane w taki sposób, że są w stanie wytrzymać promieniowanie o natężeniu powyżej 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si)) bez pogorszenia możliwości eksploatacyjnych.
Uwaga techniczna:
Termin Gy (Krzem) odnosi się do energii w dżulach na kilogram, zaabsorbowanej przez próbkę nieosłonionego krzemu wystawionego na promieniowanie jonizujące.
6A205 Następujące „lasery”, wzmacniacze laserowe i oscylatory, inne niż określone w pozycjach 0B001.g.5., 0B001.h.6. i 6A005:
a. „Lasery” na jonach argonu posiadające obydwie następujące właściwości:
1. Pracujące w zakresie fal o długościach między 400 nm a 515 nm; oraz
2. Przeciętną moc wyjściową powyżej 40 W;
b. Przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujące w trybie pojedynczym, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Pracujące w przedziale długości fal 300-800 nm;
2. Średnia moc wyjściowa wyższa niż1 W;
3. Częstotliwości powtarzania powyżej 1 kHz; oraz
4. Szerokość impulsu mniejsza niż 100 ns;
c. Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Pracujące w przedziale długości fal między 300 a 800 nm;
2. Średnia moc wyjściowa większa niż 30 W;
3. Częstotliwość powtarzania wyższa niż 1 kHz; oraz
4. Szerokość impulsu mniejsza niż 100 ns;
Uwaga: Pozycja 6A205.c. nie obejmuje kontrolą oscylatorów pracujących w trybie pojedynczym;
d. Impulsowe „lasery” na ditlenku węgla, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Pracujące w przedziale długości fal 9 000-11 000 nm;
2. Częstotliwości powtarzania powyżej 250 Hz;
3. Średnia moc wyjściowa powyżej 500 H; oraz
4. Szerokości impulsu poniżej 200 ns;
e. Przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, opracowane do pracy na fali 16 mikrometrowej z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz;
f. Wzbudzane impulsowo „lasery modulowane dobrocią”, z domieszką neodymu (inną niż szkło), posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Wyjściową długość fali przekraczającą 1 000 nm, ale nieprzekraczającą 1 100 nm;
2. Czas trwania impulsu równy lub większy niż 1 ns; oraz
3. Wyjście w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego posiadające średnią mocą wyjściową przekraczającą 50 W.
6A225 Interferometry do pomiaru prędkości w zakresie powyżej 1 km/s w odstępach czasowych poniżej 10 mikrosekund.
Uwaga: Pozycja 6A225 interferomery laserowe Doppler’a jak VISAR’y, DLI, itp.
6A226 Następujące czujniki ciśnienia:
a. Czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru ciśnień wyższych niż 10 GPa;
b. Kwarcowe przetworniki ciśnieniowe do pomiarów ciśnień wyższych niż 10 GPa.
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna