Rozporządzenie rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r zmieniające I aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów I technologii podwójnego zastosowania


B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjnePobieranie 1.75 Mb.
Strona3/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

1B001 Następujące urządzenia do produkcji włókien, materiałów do prasowania laminatów zbrojonych, preform lub „materiałów kompozytowych” określonych w pozycji 1A002 lub 1C010 oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły i akcesoria:


UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJE 1B101 I 1B201.
a. Maszyny nawojowe do włókien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji elementów „kompozytowych” lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”;
b. Maszyny do układania taśm lub mat z włókien, z koordynowanymi i programowanymi w dwóch lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm, mat lub płyt, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji „materiałów kompozytowych” płatowca lub ‘pocisku rakietowego’;
Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1B001.c. technika przeplatania obejmuje tkanie.
Uwaga: W pozycji 1B001.b. „pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzałogowe systemy obiektów latających w powietrzu.


  1. Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, włącznie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania, przeplatania lub oplatania włókien w celu wytworzenia elementów „kompozytowych”;


Uwaga: Pozycja 1B001.c. nie obejmuje kontroli maszyn włókienniczych nie zmodyfikowanych do wspomnianego powyżej użycia końcowego.
d. Następujące urządzenia specjalnie skonstruowane lub przystosowane do produkcji włókien wzmocnionych:
1. Urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej, pak lub polikarbosilan) we włókna węglowe lub włókna węglika krzemu, włącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;
2. Urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych w celu wyprodukowania włókien z węglika krzemu;
3. Urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek aluminium);
4. Urządzenia do przetwarzania za pomocą obróbki termicznej włókien macierzystych zawierających aluminium we włókna aluminiowe;
e. Urządzenia do produkcji materiałów do prasowania laminatów zbrojonych, określonych w pozycji 1C010.e., metodą topienia termicznego;
f. Urządzenia do badań nieniszczących, umożliwiające kontrolę wad w trzech wymiarach, metodą tomografii ultradźwiękowej lub rentgenowskiej i specjalnie skonstruowane do materiałów „kompozytowych”.
1B002 Urządzenia specjalnie zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i skonstruowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji stopów metali, proszków ze stopów metali lub materiałów stopowych według jednego z procesów określonych w pozycji 1C002.c.2.
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1B102.
1B003 Narzędzia, matryce, formy lub osprzęt o specjalnej konstrukcji, do przetwarzania tytanu lub aluminium lub ich stopów w „stanie nadplastycznym” lub metodą „zgrzewania dyfuzyjnego” z przeznaczeniem do wytwarzania:
a. Konstrukcji lotniczych i kosmicznych;
b. Silników „statków powietrznych” i silników kosmicznych; lub
c. Specjalnie skonstruowanych podzespołów do wspomnianych wyżej konstrukcji lub silników.
1B101 Następujące urządzenia, inne niż określone w pozycji 1B001, do „produkcji” kompozytów konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły i akcesoria:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1B201.
Uwaga: Do określonych w pozycji 1B101 podzespołów i akcesoriów należą formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrządowanie do wstępnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementów kompozytowych, laminatów i wytworzonych z nich wyrobów.
a. Maszyny nawojowe do włókien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji elementów kompozytowych lub laminatów z materiałów włóknistych lub włókienkowych;
b. Maszyny do układania taśm z koordynowanymi i programowanymi w dwóch lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do „kompozytowych” elementów konstrukcyjnych płatowca lub „pocisku rakietowego”;
c. Następujące urządzenia skonstruowane lub zmodyfikowane do „produkcji” „materiałów włóknistych lub włókienkowych”:
1. Urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) włącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;
2. Urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych;
3. Urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek aluminium);
d. Urządzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obróbki powierzchniowej włókien lub do wytwarzania materiałów do prasowania laminatów zbrojonych i preform określonych w pozycji 9C110.
Uwaga: Do urządzeń ujętych w pozycji 1B101.d. zalicza się rolki, naprężacze, zespoły powlekające, urządzenia do cięcia i formy zatrzaskowe.
1B102 „Urządzenia produkcyjne” do wytwarzania proszków metali, inne niż określone w pozycji 1B002 oraz następujące podzespoły:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1B115.b.
a. „Urządzenia produkcyjne” do wytwarzania proszków metali nadające się do „produkcji”, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych lub pylistych materiałów określonych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. lub w wykazie kontrolnym towarów wojskowych;
b. Specjalnie zaprojektowane podzespoły do „urządzeń produkcyjnych” określonych w pozycjach 1B002 lub 1B102.a.
Uwaga: Pozycja 1B102 obejmuje:
a. Generatory plazmowe (na zasadzie łuku elektrycznego wysokiej częstotliwości) nadające się do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon - woda;
b. Urządzenia elektroimpulsowe nadające się do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon - woda;
c. Urządzenia nadające się do produkcji sferycznych proszków aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu w atmosferze obojętnej (np. azocie).
1B115 Urządzenia, inne niż określone w pozycjach 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i składników paliw oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły:
a. „Urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw płynnych i składników paliw określonych w pozycji 1C011.a, 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie kontrolnym uzbrojenia;
b. „Urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytłaczania lub testowania odbiorczego paliw stałych i składników paliw określonych w pozycji 1C011.a, 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie kontrolnym uzbrojenia.
Uwaga: Pozycja 1B115.b. nie obejmuje kontroli mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów patrz pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.
Uwaga 1: W przypadku urządzeń specjalnie skonstruowanych do produkcji towarów wojskowych patrz wykaz kontrolny towarów wojskowych.
Uwaga 2: Pozycja 1B115 nie obejmuje kontroli urządzeń do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego węgliku boru.
1B116 Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materiałów pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podłożu, z gazów macierzystych rozkładających się w zakresie temperatur l 573 K (1 300 °C) - 3 173 K (2 900 °C), przy ciśnieniach w zakresie 130 Pa-20 kPa.
1B117 Mieszarki okresowe umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można regulować temperaturę w komorze mieszania, posiadające wszystkie następujące właściwości oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły:
a. całkowitą wydajność objętościową 110 litrów lub większą; oraz
b. co najmniej jeden wał mieszający / ugniatający osadzony mimośrodowo.
1B118 Mieszarki ciągłe umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można regulować temperaturę w komorze mieszania, posiadające wszystkie następujące właściwości oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły:
a. dwa lub więcej wałów mieszających / ugniatających osadzonych mimośrodowo; oraz
b. możliwość otwierania komory mieszalniczej.
1B119 Młyny wykorzystujące energię płynów, nadające się do rozdrabniania lub mielenia substancji określonych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie kontrolnym towarów wojskowych oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły;
1B201 Następujące maszyny do nawijania włókien i związane z nimi wyposażenie, inne niż określone w pozycji 1B001 lub 1B101:
a. Maszyny do nawijania włókien, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, w dwóch lub więcej osiach;
2. Są specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji elementów kompozytowych lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”; oraz
3. Są zdolne do nawijania cylindrycznych wirników o średnicy 75-400 mm i długości 600 mm lub większej;
b. Sterowniki koordynujące i programujące do maszyn do nawijania włókien określonych w 1B201.a.;
c. Trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania włókien określonych w 1B201.a.
1B225 Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 250 g fluoru na godzinę.
1B226 Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy z jednym lub wielu źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu wynoszącym 50 mA lub więcej, lub wyposażone w takie źródło lub źródła.
Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje separatory:
a. Zdolne do wzbogacania izotopów trwałych;
b. Ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola.
1B227 Konwertery do syntezy amoniaku lub urządzenia do syntezy amoniaku, w których gaz do syntezy (azot lub wodór) jest odprowadzany z wysokociśnieniowej kolumny wymiennej amoniakowo - wodorowej, a zsyntetyzowany amoniak wraca do wspomnianej kolumny.
1B228 Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnętrznych 35 K (- 238 °C) lub mniejszych;
b. Skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach wewnętrznych od 0,5 do 5 MPa;
c. Skonstruowane albo:
1. Ze stali nierdzewnej klasy 300 o niskiej zawartości siarki i o wielkości ziarna 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych); lub
2. Równoważnych materiałów, które są zgodne zarówno pod względem kriogenicznym jak i H2; oraz
d. O średnicach wewnętrznych 1 m lub większych i długościach efektywnych 5 m lub większych.
1B229 Następujące kolumny półkowe do wymiany typu woda - siarkowodór oraz „kontaktory wewnętrzne” do nich:
Uwaga: W przypadku kolumn specjalnie skonstruowanych lub przygotowanych do produkcji ciężkiej wody patrz pozycja 0B004.
a. Kolumny półkowe do wymiany typu woda - siarkowodór, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Są przeznaczone do pracy przy ciśnieniu 2 MPa lub wyższym;
2. Są wykonane ze stali węglowej o wielkości ziarna 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych); oraz
3. Mają średnicę 1,8 m lub większą;
b. „Kontaktory wewnętrzne” dla kolumn półkowych do wymiany typu woda - siarkowodór określonych w pozycji 1B229.a.
Uwaga techniczna:
Kontaktory wewnętrzne” w kolumnach są segmentowymi półkami o zespołowej średnicy roboczej 1,8 m lub większej, skonstruowanymi w sposób ułatwiający kontakt czynników w przepływie przeciwprądowym, wykonanymi ze stali nierdzewnej o zawartości węgla 0,03% lub mniejszej. Mogą one mieć postać półek sitowych, półek zaworowych, półek dzwonowych lub rusztowych.
1B230 Pompy do przetłaczania roztworów katalizatora z amidku potasu rozcieńczonego lub stężonego w ciekłym amoniaku (KNH2 / NH3), posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Szczelność dla powietrza (tj. hermetycznie zamknięte);
b. Wydajność powyżej 8,5 m3/h; oraz
c. Nadające się do:
1. Stężonych roztworów amidku potasu (1% lub powyżej) - ciśnienie robocze 1,5-60 MPa; lub
2. Do rozcieńczonych roztworów amidku potasu (poniżej 1%) - ciśnienie robocze 20-60 MPa.
1B231 Następujące urządzenia i instalacje do obróbki trytu lub ich podzespoły:
a. Urządzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania lub manipulowania trytem;
b. Następujące podzespoły urządzeń lub instalacji do obróbki trytu:
1. Urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (- 250 °C) lub poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła powyżej 150 W;
2. Instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopów wodoru za pomocą wodorków metali jako środków do magazynowania lub oczyszczania.
1B232 Turborozprężarki lub zestawy turborozprężarka - sprężarka posiadające obie następujące właściwości:
a. Przeznaczone do działania przy temperaturze wylotowej poniżej 35 K
(- 238 °C) lub niższej; oraz
b. Posiadające przepustowość gazu wodorowego większą lub równą 1 000 kg/h.
1B233 Następujące urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu lub ich podzespoły:
a. Urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu;
b. Następujące podzespoły do separacji izotopów litu:
1. Kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo - cieczowej specjalnie przeznaczone do amalgamatów litu;
2. Pompy do pompowania rtęci lub amalgamatu litu;
3. Ogniwo elektrolityczne amalgamatu litu;
4. Aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu.

1C Materiały
Uwaga techniczna:
Metale i stopy:
Jeżeli nie przewidziano inaczej, terminy „metale” i „stopy” z pozycji 1C001 - 1C012 dotyczą następujących form surowych i półfabrykatów:
Formy surowe:
Anody, kule, pręty (łącznie z prętami karbowanymi i ciągnionymi), kęsy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, kryształy, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryły, pastylki, surówki, proszki, podkładki, śruty, płyty, owale osadnicze, gąbki, drążki;
Półfabrykaty (nawet powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone lub wykrawane):
a. Przerobione plastycznie lub obrobione materiały wyprodukowane poprzez walcowanie, wyciąganie, wytłaczanie, prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kątowniki, ceowniki, koła, tarcze, pyły, płatki, folie, odkuwki, płyty, proszki, wytłoczki, wypraski, wstęgi, pierścienie, pręty (w tym pręty spawalnicze, walcówki i druty walcowane), kształtowniki, arkusze, taśmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty ciągnione lub tłoczone;
b. Materiały odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokile, formy metalowe, gipsowe i inne, w tym odlewanie pod ciśnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.
Przedmioty nie powinny być zwalniane z kontroli poprzez wywóz wyrobów niewymienionych, uważanych za wyroby gotowe, ale będące w rzeczywistości formami surowymi lub półfabrykatami.
1C001 Następujące materiały specjalnie przeznaczone do wykorzystania jako pochłaniacze fal elektromagnetycznych, lub polimery przewodzące samoistnie:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C101.
a. Materiały pochłaniające fale o częstotliwościach powyżej 2 × 108 Hz, ale poniżej 3 × 1012 Hz;
Uwaga 1: Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontroli:
a. Pochłaniaczy typu włosowego, wykonanych z włókien naturalnych lub syntetycznych, w których pochłanianie osiąga się innym sposobem niż magnetyczny;
b. Pochłaniaczy nie wykazujących strat magnetycznych, oraz takich, których powierzchnia na którą pada promieniowanie nie jest planarna, w tym ostrosłupów, stożków, klinów i powierzchni zwichrowanych;
c. Pochłaniaczy planarnych posiadających jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Wykonanie z jednego następujące materiałów:
a. Ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych lub nieelastycznych) wzmacnianych węglem, lub z materiałów organicznych, włącznie z materiałami wiążącymi, dających więcej niż 5% echa w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości przekraczającej ± 15% częstotliwości centralnej padającej fali i nieodpornych na temperatury przekraczające 450 K (177 °C); lub
b. Z materiałów ceramicznych dających ponad 20% echa więcej w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości przekraczającej ± 15% częstotliwości centralnej padającej fali i nieodpornych na temperatury przekraczające 800 K (527 °C);
Uwaga techniczna:
Próbki do badania stopnia pochłaniania materiałów określonych w uwadze 1.c.1. do pozycji 1C001.a. powinny być kwadratami o boku równym co najmniej 5 długościom fali o częstotliwości centralnej i umieszczone w polu dalekim od elementu promieniującego fale elektromagnetyczne.
2. Wytrzymałość na rozciąganie poniżej 7 × 106 N/m2; oraz
3. Wytrzymałość na ściskanie poniżej 14 × 106 N/m2;
d. Pochłaniaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, charakteryzującego się:
1. Ciężarem właściwym powyżej 4,4; oraz
2. Maksymalną temperaturą roboczą 548 K (275 °C).
Uwaga 2: Żadne sformułowanie w uwadze 1 do pozycji 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materiałów magnetycznych używanych jako pochłaniacze fal w farbach.
b. Materiały pochłaniające fale o częstotliwościach w zakresie 1,5 × 1014 Hz - 3,7 × 1014 Hz i nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego;
c. Materiały polimerowe przewodzące samoistnie, o „objętościowej przewodności elektrycznej” powyżej 10 000 S/m (simensów na metr) lub ‘oporności powierzchniowej’ poniżej 100 omów/m2, których podstawowym składnikiem jest jeden z następujących polimerów:
1. Polianilina;
2. Polipirol;
3. Politiofen;
4. Polifenylenowinylen; lub
5. Politienylenowinylen.
Uwaga techniczna:
Objętościową przewodność elektryczną” oraz „oporność powierzchniową” należy określać zgodnie z normą ASTM D-257 lub równoważnymi normami krajowymi.
lC002 Następujące stopy metali, proszek stopu metalu i materiały stopowe:
UWAGA: PATRZ TAKŻE POZYCJA 1C202.
Uwaga: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontroli stopów metalu, proszku stopu metalu i materiałów stopowych do powlekania podłoża.
Uwagi techniczne:
1. Do stopów metalu według pozycji 1C002. zalicza się takie, które zawierają wyższy procent w masie danego metalu niż dowolnego innego pierwiastka.
2. Trwałość w próbie pełzania do zerwania powinna być określana według normy E-139 ASTM lub równoważnych norm krajowych.
3. Trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych należy określać według normy E-606 ASTMZalecana metoda niskocyklowego badania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie’ albo równoważnych norm krajowych. Badania należy prowadzić przy obciążeniu skierowanym osiowo, przy średniej wartości współczynnika asymetrii cyklu 1 oraz wartości współczynnika spiętrzenia naprężeń (Kt) równej 1. Naprężenie średnie definiuje się jako różnicę naprężenia maksymalnego i minimalnego podzieloną przez naprężenie maksymalne.
a. Następujące glinki:
1. Glinki niklu zawierające w masie minimum 15 i maksimum 38 procent aluminium i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
2. Glinki tytanu zawierające w masie 10 procent lub więcej aluminium i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
b. Następujące stopy metali wykonane materiałów określonych w pozycji 1C002.c.:
1. Stopy niklu o:
a. Trwałości w próbie pełzania do zerwania wynoszącej 10 000 lub więcej godzin, w temperaturze 923 K (650 °C), przy naprężeniach 676 MPa; lub
b. Trwałości w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych wynoszącej 10 000 lub więcej cykli, w temperaturze 823 K (550 °C), przy maksymalnym naprężeniu 1 095 MPa;
2. Stopy niobu o:
a. Trwałości w próbie pełzania do zerwania wynoszącej 10 000 lub więcej godzin, w temperaturze 1 073 K (800 °C), przy naprężeniach 400 MPa; lub
b. Trwałości w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych wynoszącej 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 973 K (700 °C), przy maksymalnym naprężeniu 700 MPa;
3. Stopy tytanu o:
a. Trwałości w próbie pełzania do zerwania wynoszącej 10 000 lub więcej godzin, w temperaturze 723 K (450 °C), przy naprężeniu 200 MPa; lub
b. Trwałości w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych wynoszącej 10 000 lub więcej cykli, w temperaturze 723 K (450 °C), przy maksymalnym naprężeniu 400 MPa;
4. Stopy aluminium o wytrzymałości na rozciąganie:
a. 240 MPa lub większej, przy temperaturze 473 K (200 °C); lub
b. 415 MPa lub większej, przy temperaturze 298 K (25 °C);
5. Stopy magnezu o:
a. Wytrzymałości na rozciąganie 345 MPa lub większej; oraz
b. Szybkości korozji poniżej 1 mm/rok w 3% wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzonej według normy G-31 ASTM albo równoważnej normy krajowej;
c. Proszki stopu metalu albo materiału jednorodnego do wyrobu materiałów posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Wykonane w jakimkolwiek z następujących składów:
Uwaga techniczna:
X występujące poniżej odpowiada jednemu lub kilku pierwiastkom stopowym.
a. Stopy niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczone do części lub podzespołów silników turbinowych, tj. zawierających mniej niż 3 cząsteczki niemetalowe (wprowadzane podczas procesu produkcyjnego) większe niż 100 μm w 109 cząsteczkach stopu;
b. Stopy niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);
c. Stopy tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);
d. Stopy aluminium (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub
e. Stopy magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);
2. Wykonane w środowisku pod kontrolą poprzez zastosowanie dowolnego z niżej podanych procesów:
a. „Rozpylania próżniowego”;
b. „Rozpylania gazowego”;
c. „Rozpylania rotacyjnego”;
d. „Chłodzenia ultraszybkiego”;
e. „Przędzenia ze stopu” i „proszkowania”;
f. „Ekstrakcji ze stopu” i „proszkowania”; lub
g. „Stapiania mechanicznego”; oraz
3. Zdolne do formowania materiałów określonych w pozycjach 1C002.a. lub 1C002.b.
d. Materiały stopowe, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Wykonane w jakimkolwiek z następujących składów określonych w pozycji 1C002.c.1.;
2. Mające postać niesproszkowanych płatków, wstążek lub cienkich pręcików;
3. Wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedną z następujących metod:
a. „Ultraszybkiego chłodzenia”;
b. „Formowania rotacyjnego z fazy stopionej”; lub
c. „Formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej”.
1C003 Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
a. Początkową względną przenikalność magnetyczną 120 000 lub wyższą i grubość 0,05 mm, lub mniejszą;
Uwaga techniczna:
Początkową względną przenikalność magnetyczną należy mierzyć na materiałach całkowicie wyżarzonych.
b. Stopy magnetostrykcyjne posiadające jakąkolwiek z następujących właściwości:
1. Magnetostrykcję nasycenia powyżej 5 × 10-4; lub
2. Współczynnik sprzężenia żyromagnetycznego (k) powyżej 0,8; lub
c. Taśmy ze stopów amorficznych lub ‘nanokrystalicznych’ posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Skład minimum 75 procent żelaza, kobaltu lub niklu w masie;
2. Indukcję magnetyczną nasycenia (BS) 1,6 T lub wyższą; oraz
3. Jeden następujące parametrów:
a. Grubość taśmy 0,02 mm lub mniejszą; lub
b. Oporność właściwą 2 × 10-4 ohm cm lub większą.
Uwaga techniczna:
Pod pojęciem stopy „nanokrystaliczne” w pozycji 1C003.c. rozumie się materiały o rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszącym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.
1C004 Stopy uranowo - tytanowe lub stopy wolframu na „matrycy” z żelaza, niklu lub miedzi, posiadające wszystkie następujące właściwości:
a. Gęstość przekraczającą 17,5 g/cm3;
b. Granicę sprężystości przekraczającą 880 MPa;
c. Wytrzymałość na rozciąganie przekraczającą 1 270 MPa; oraz
d. Wydłużenie przekraczające 8%.
1C005 Następujące „nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe” o długości powyżej 100 m lub masie powyżej 100 g:
a. Wielowłókienkowe „nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi jedno lub więcej włókien niobowo - tytanowych:
1. Osadzonych w „matrycy” innej niż miedziana lub „matrycy” mieszanej na osnowie miedzi; lub
2. Posiadające pole przekroju poprzecznego poniżej 0,28 × 10-4 mm2 (o średnicy 6 μm w przypadku włókien o przekroju kołowym);
b. „Nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi jedno lub więcej włókien „nadprzewodzących” innych niż niobowo - tytanowe, posiadających wszystkie następujące właściwości:
1. „Temperaturę krytyczną” przy zerowej indukcji magnetycznej powyżej 9,85 K (- 263,31 °C), ale poniżej 24 K (- 249,16 °C);
2. Pole przekroju poprzecznego poniżej 0,28 × 10-4 mm2; oraz
3. Pozostawanie w stanie „nadprzewodności” w temperaturze 4,2 K
(- 268,96 °C) pod działaniem pola magnetycznego równoważnego indukcji magnetycznej 12 T.
1C006 Następujące ciecze i materiały smarne:
a. Ciecze hydrauliczne zawierające jako składniki podstawowe dowolny z następujących związków lub materiałów:
1. Syntetyczne oleje krzemowęglowodorowe posiadające wszystkie następujące właściwości:
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 1C006.a.1. oleje krzemowęglowodorowe zawierają wyłącznie krzem, wodór i węgiel.
a. Temperatura zapłonu przekraczająca 477 K (204 °C);
b. Temperatura krzepnięcia 239 K (- 34 °C) lub niższa;
c. Wskaźnik lepkości 75 lub więcej; oraz
d. Stabilność termiczna w temperaturze 616 K (343 °C); lub
2. Chlorofluoropochodne węglowodorów posiadające wszystkie następujące właściwości:
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 1C006.a.2., chlorofluoropochodne węglowodorów zawierają wyłącznie węgiel, fluor i chlor.
a. Brak temperatury zapłonu;
b. Temperatura samozapłonu przekraczająca 977 K (704 °C);
c. Temperatura krzepnięcia 219 K (- 54 °C) lub niższa;
d. Wskaźnik lepkości 80 lub więcej; oraz
e. Temperatura wrzenia 473 K (200 °C) lub wyższa;
b. Materiały smarne zawierające jako składniki podstawowe dowolny z następujących związków lub materiałów:
1. Etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe, lub ich mieszanki, zawierające powyżej dwóch grup funkcyjnych eteru lub tioeteru, lub ich mieszaninę; lub
2. Fluorowe oleje silikonowe o lepkości kinematycznej poniżej 5 000 mm2/s (5 000 centystokesów) mierzonej w temperaturze 298 K (25 °C);
c. Ciecze zwilżające lub flotacyjne o czystości powyżej 99,8%, zawierające mniej niż 25 cząstek o średnicy 200 μm lub większej w 100 ml i wykonane co najmniej w 85% z jednego z następujących związków lub materiałów:
1. Dibromotetrafluoroetanu;
2. Polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem lub woskiem); lub
3. Polibromotrifluoroetylenu;
d. Fluorowęglowe elektroniczne płyny chłodzące posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. Zawartość w masie 85% lub więcej następujących związków lub ich mieszanin:
a. Monomeryczne postacie perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeterów;
b. Perfluoroalkiloaminy;
c. Perfluorocykloalkany; lub
d. Perfluoroalkany;
2. Gęstość, przy 298 K (25 °C), wynoszącą 1,5 g/ml lub więcej;
3. Stan ciekły w temperaturze 273 K (0 °C); oraz
4. Zawartość fluoru w masie 60% lub więcej.
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 1C006:
a. Temperaturę zapłonu określa się metodą otwartego kubka (Cleveland Open Cup Metod) opisaną w normie D-92 ASTM lub w równoważnych normach krajowych;
b. Temperaturę krzepnięcia określa się metodą opisaną w normie D-97 ASTM lubw równoważnej normie krajowej;
c. Wskaźnik lepkości określa się metodą opisaną w normie D-2270 ASTM lub w równoważnej normie krajowej;
d. Stabilność termiczną określa się według przedstawionej poniżej procedury lub jej krajowych odpowiedników:
Umieścić dwadzieścia ml badanej cieczy w komorze ze stali nierdzewnej typu 317 o pojemności 46 ml, w której znajdują się trzy kulki o średnicy (nominalnej) 12,5 mm, jedna ze stali narzędziowej M-10, druga ze stali 52 100 i trzecia z mosiądzu morskiego dwufazowego (60% Cu, 39% Zn, 0.75% Sn);
Następnie napełnić komorę azotem, zamknąć pod ciśnieniem atmosferycznym, podnieść temperaturę do 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) i utrzymać ją na tym poziomie przez sześć godzin;
Próbkę uznaje się za stabilną termicznie, jeżeli po zakończeniu badania spełnione są wszystkie następujące warunki:
1. Spadek wagi każdej z kulek jest mniejszy niż 10 mg/mm2 powierzchni kulki;
2. Zmiana lepkości początkowej określonej w temperaturze 311 K (38 °C) jest mniejsza niż 25%; oraz
3. Całkowita liczba kwasowa lub zasadowa jest mniejsza niż 0,40;
e. Temperaturę samozapłonu wyznacza się metodą opisaną w normie E-659 ASTM lub w równoważnych normach krajowych.
1C007 Następujące materiały na osnowie ceramicznej, „niekompozytowe” materiały ceramiczne, materiały „kompozytowe” na „matrycy” ceramicznej oraz materiały macierzyste:
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 1.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna