Rozporządzenie rady (WE) nr 1697/2002 z dnia 23 września 2002 r nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur I przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej pochodzących z Republiki Czeskiej, PolskiPobieranie 213.52 Kb.
Strona1/2
Data28.04.2016
Rozmiar213.52 Kb.
  1   2
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1697/2002
z dnia 23 września 2002 r.
nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej pochodzących z Republiki Czeskiej, Polski, Tajlandii, Turcji i Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej1 (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9,
uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:
A. ŚRODKI TYMCZASOWE


 1. Komisja, rozporządzeniem (WE) nr 540/20022 (zwanym dalej „rozporządzeniem tymczasowym”), nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej objętych kodami CN: ex 7306 30 51, ex 7306 30 59, ex 7306 30 71 i ex 7306 30 78 (kody TARIC 7306 30 51 10, 7306 30 59 10, 7306 30 71 10, 7306 30 71 20, 7306 30 78 10 i 7306 30 78 20), pochodzących z Republiki Czeskiej, Polski, Tajlandii, Turcji i Ukrainy.

B. DALSZE POSTĘPOWANIE
 1. Po ujawnieniu istotnych faktów i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję o nałożeniu tymczasowych środków antydumpingowych, wiele zainteresowanych stron złożyło na piśmie swoje opinie w sprawie wstępnych ustaleń. Stronom, które o to wystąpiły zapewniono możliwość przesłuchania.
 1. Służby Komisji kontynuowały badanie i weryfikację wszystkich informacji uznanych za niezbędne dla ostatecznych ustaleń.
 1. Wszystkie strony powiadomiono o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej pochodzących z Republiki Czeskiej, Polski, Tajlandii, Turcji i Ukrainy oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych z tytułu cła tymczasowego. Danym krajom przyznano również okres na przedstawienie uwag po ujawnieniu podstawowych faktów i okoliczności.
 1. Rozpatrzono argumenty stron, przedstawione ustnie i w formie pisemnej i w przypadkach, w których uznano to za właściwe, odpowiednio skorygowano ustalenia.

C. PRODUKT ROZWAŻANY I PRODUKT PODOBNY
 1. Wobec braku uwag po ujawnieniu wstępnych ustaleń w sprawie rozważanego produktu i produktu podobnego, potwierdza się wstępne ustalenia, przedstawione w ust. 12-15 rozporządzenia tymczasowego.

D. DUMPINGPolska i Ukraina

 1. Wobec braku nowych argumentów w sprawie dumpingu potwierdza się wstępne ustalenia, podane w ust. 37-43 dotyczące Polski i ust. 60-85 dotyczące Ukrainy w rozporządzeniu tymczasowym.Czechy

 1. Železárny Veselí, czeski producent eksportujący, odpowiedział na wstępne ustalenia Komisji twierdząc, że rzekomo podlegały one wyższym technicznym normom oceny dla rodzajów rur sprzedawanych na rynku krajowym w Republice Czeskiej niż dla produktów wywożonych na rynek wspólnotowy. Należy zauważyć, że skarga ta została wniesiona w bardzo zaawansowanej fazie postępowania i dlatego nie mogła być zbadana w trakcie kontroli na miejscu przeprowadzonej w siedzibie czeskiego producenta. Ponadto nie przedstawił on żadnych dowodów, które mogłyby wspierać jego skargę. poza tym w swojej odpowiedzi na kwestionariusz Komisji przedsiębiorstwo stwierdziło, że przeciwnie do obecnej skargi czeskie i zagraniczne normy dla rozważanego produktu są porównywalne i że porównanie cen nie wymaga pod tym względem dostosowania. Nie otrzymano żadnych innych informacji otrzymanych w trakcie dochodzenia w odniesieniu do sprzedaży rozważanego produktu na czeskim rynku wskazujących, że istnieją uzasadnione różnice w normach technicznych. Dlatego skarga musiała zostać odrzucona.
 1. Potwierdza się wstępny poziom dumpingu w stosunku do tego producenta.
 1. Inny czeski eksportujący producent Jäkl Karvina złożył uzasadnioną skargę dotyczącą różnic pod względem właściwości fizycznych między rodzajem rur wybranym dla wartości normalnej a rodzajem wywożonym do Wspólnoty.
 1. Skargę tą uznano za uzasadnioną i ostateczny margines dumpingowy zmieniono odpowiednio na 28,3%.Turcja

 1. W przypadku Turcji, trzy przedsiębiorstwa wnioskowały o nieznaczne korekty dotyczące dziennych kursów walutowych i stóp procentowych, które zostały przyjęte w uzasadnionych przypadkach.
 1. Po otrzymaniu ostatecznych obliczeń wynikających z ustaleń, przedsiębiorstwa twierdziły, że margines dumpingu powinien był zostać ustalony na podstawie porównania średnich ważonych wartości normalnych ze średnią ważoną wszystkich transakcji wywozowych do Wspólnoty, ponieważ wywóz nie różnił się istotnie pod względem nabywców, regionów lub okresów. Dumping nie był „dumpingiem celowym”, dla tych przedsiębiorstw, ale wynikał z sytuacji wynikłej z powodu dewaluacji liry tureckiej w lutym 2001 r., tj. w połowie okresu badanego. Twierdzenia przedsiębiorstw zostały zweryfikowane i okazało się, że różnice w cenach faktycznie nie były znaczące. W rezultacie podstawa obliczeń została zmieniona na wyżej wymienioną metodę. Doprowadziło to do redukcji marginesów dumpingu w przypadku omawianych przedsiębiorstw.
 1. Ostateczne marginesy dumpingu w przypadku współpracujących przedsiębiorstw uwzględnionych w próbie wynoszą:
— Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara

0%,

— Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istambuł i Mannesmann Boru Endüstrisi AS, Istambuł

5,0%,


— Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istambuł i Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istambuł

0%,


— Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri

6,0%.
 1. Powyższe doświadczenie doprowadziło do ustalenia zrewidowanego średniego ważonego marginesu dumpingu w wysokości 5,2% w przypadku następujących współpracujących przedsiębiorstw nieuwzględnionych w próbie:

— Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,


— Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,
— Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd Sti, Istambuł,
— Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli,
— Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istambuł,
— Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,
— Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istambuł.


 1. Poziom współpracy w przypadku Turcji był wysoki i pozostały ostateczny margines dumpingu został ustalony na poziomie najwyższego marginesu współpracującego przedsiębiorstwa, tj. 6,0%.
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 213.52 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna