Rozpoznawanie choroby Parkinsona na podstawie głosu przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowychPobieranie 332.6 Kb.
Strona5/5
Data27.04.2016
Rozmiar332.6 Kb.
1   2   3   4   5

6Podsumowanie i wnioski


Podsumowując chciałem stwierdzić, że udało mi się w pełni zrealizować założony plan pracy. Opisałem metodę detekcji choroby Parkinsona na podstawie głosu oraz dokonałem jej implementacji w postaci działającego programu. Aplikacja rozpoznaje chorobę Parkinsona ze skutecznością około 78,3% (cel pracy zakładał wartość na poziomie 70%). Podejrzewam, że jeżeli przeprowadziłbym własne badania i sam uzyskał próbki głosowe do nauki przez SSN, wynik działania programu mógłby być lepszy. Przeanalizowałbym wówczas więcej parametrów głosowych oraz miałbym pewność co do jakości posiadanych próbek. Rezultat uzyskany za pomocą programu nie stanowi explicite o rozpoznaniu choroby Parkinsona, ale raczej o detekcji problemów głosowych. Badania wykazywały, że chrypka osoby w stanie przeziębienia również powodowała rozpoznanie u tej osoby choroby Parkinsona. Takie badanie może być jednak wartościowe jeżeli połączymy je z innymi, ponieważ problemy głosowe to tylko jedna z cech charakterystycznych dla osób cierpiących na Parkinsona. Poza tym, aby w pełni potwierdzić skuteczność detekcji programu konieczne byłoby wykorzystanie do testów plików z głosami dużej grupy ludzi, u których choroba Parkinsona rozwinęła się w różnym stopniu.

Wersja programu, która została utworzona na potrzeby pracy inżynierskiej nie jest ostatnią. Planowane są dalsze prace nad aplikacją. Zakres przyszłych zmian ma objemować poprawę współczynnika rozpoznawalności choroby Parkinsona oraz wykorzystanie danych zawartych w bazie do utworzenia profili użytkowników. Każdy posiadający profil miałby możliwość przeglądania historii uzyskiwanych wyników, a program oceniałby zmiany jakie zachodziły pomiędzy różnymi badaniami użytkownka w przeszłości.

Utworzenie aplikacji w postaci sieciowej stanowi dużą zaletę. Dzięki temu badania mogą być przeprowadzane przez Internet. Ludzie mieszkający w stosunkowo odległych miejscach od placówek, w których takie badania są przeprowadzane mają szansę wykonać je bez wychodzenia z domu.

Ostatnimi czasy bardzo popularnym terminem jest telemedycyna. Coraz więcej schorzeń jest możliwych do zdiagnozowania w sposób zautomatyzowany bez konieczności odbywania wizyty lekarskiej. Są to m.in. rozpoznawanie epilepsji, chorób serca, a także detekcja raka piersi u kobiet. Do wykrywania większości chorób wykorzystywane są w różnej postaci sztuczne sieci neuronowe. Stan ten potwierdza jedynie jak wielką rolę mogą odgrywać w nowoczesnej medycynie SSN. Ciekawym pomysłem w przyszłości mogłoby być utworzenie zintegrowanej, internernetowej platformy medycznej, na której użytkownicy mieliby szansę podlegania szeregowi badań specjalistycznych.

Podejrzewam, że znaczny postęp w dziedzinie nowoczesnej diagnostyki mógłby nastąpić, gdyby duża część wyników badań chorób była powszechnie dostępna. Pozyskiwanie odpowiednich danych stanowi obecnie jedną z największych trudności do tworzenia programów opierających swoje działanie na wykorzystaniu SSN.

W wyniku napisanej pracy poznałem dużo nowych dla mnie terminów i technik związanych ze sztucznymi sieciami neuronowymi oraz nauczyłem się wiele o chorobie Parkinsona. Na uwagę zasługuje Statistica, które stanowiło doskonałe narzędzie do pracy z SSN. Program może być stosowany zarówno przez laików w dziedzinie SSN ze względu na prosty interfejs i stosunkowo duży stopień automatyzacji dobierania odpowiednich parametrów do nauki sieci, jak i przez osoby doświadczone, które potrzebują wykonywać skomplikowane konfiguracje sieci.


7Bibliografia


[AnRTeqq] Autor nieznany, http://astrophysics.fic.uni.lodz.pl/medtech/pakiet11/pkt_11_3.html

[AnParkImgZm] Autor nieznany, http://www.chorobaparkinsona.strefa.pl/park.html

[AnPastPark] Autor nieznany, http://pastylka.pl/choroby/parkinson/opis

[AnSenPark] Autor nieznany, http://www.choroby.senior.pl/158,0,Choroba-Parkinsona,804.html

[AnParkZDR] Autor nieznany, http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1578704,1,choroba-parkinsona,index.html

[AnSNoPark] Autor nieznany, http://www.zdrowie.med.pl/parkinson/choroba/

[AnKIZCZSN] Autor nieznany, http://kik.pcz.pl

[AnKOPSN] Autor nieznany, http://kopernik.matfiz.polsl.pl/www/marcin.wozniak/inne/sieci_neuronowe/rodzaje.html

[AnINTELEMED] Autor nieznany, http://www.integrativemedicine.eu/pl/telemedycyna,

[AnDAO] Autor nieznany, http://stencel.mimuw.edu.pl/abwi/20020319/dao.html.

[AnNEKYL] Autor nieznany, http://www.neuron.kylos.pl/pliki/jednokier/jednokier3.html

[StsoftSN] http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstneunet.html, Internetowy podręcznik statystyki

[BpauPRAT] Boersma Paul, Weenink David, Praat: doing phonetics by computer [Computer program]. Version 5.3.03, retrieved 21 November 2011 from http://www.praat.org/.

[BpauPRATHNR] Boersma Paul, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/Harmonicity.html, 2003.

[BresSN] Begg Rezaul, Kamruzzaman Joarder, Sarker Ruhul, Neural networks in healthcare: potential and challenges, IGI Global, 2006.

[JJakARTSTATIS] Jakubski Jarosław, Dobosz Stanisław, Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania jakością prac formerskich, AGH, 2009

[KTanhPDLP] Khan Taha, Parkinson’s disease assesstment using speech anomalies: A Review.

[KjozSN] Korbicz Józef, Obuchowicz Andrzej, Uciński Dariusz, Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania., Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 2004.

[KrobSN] Kosiński Robert, Sztuczne sieci neuronowe. Dynamika nieliniowa i chaos, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.

[KrobSN2] Kosiński Robert, Sztuczne sieci neuronowe. Dynamika nieliniowa i chaos, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.

[LmaxZBDAT] Little Max A., McSharry P. E., Roberts S. J., Costello D. A. E., Moroz I. M, Exploiting Nonlinear Recurrence and Fractal Scaling Properties for Voice Disorder Detection, BioMedical Engineering OnLine, 2007.

[LmaxSNPark] Little Max A., Hunter Eric J., Spielman Jennifer, Ramig Lorraine, Suitability of dysphonia measurements for telemnonitoring Parkinson’s disease, http://precedings.nature.com/documents/2298/version/1, 2008.

[MjusZABM] Matukiewicz Justyna, http://www.medigo.pl/a,i,17735,chore_slowa, 2005.

[NewaOCANA] Ewa Niebudek-Bogusz, Fiszer Marta, Kotyło Piotr, Just Marcin, Śliwińska-Kowalska Mariola, Ocena parametrów analizy akustycznej głosu u zdrowych kobiet, Otorynolaryngologia, 2004.

[OstaSN] Osowski Stanisław, Sieci neuronowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1994

[OstaSN2] Osowski Stanisław, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996

[OstaSN3] Osowski Stanisław, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000

[RlesSN] Rutkowski Leszek, Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo naukowe PWN, 2005[RtadSN] Tadeusiewicz Ryszard, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993.

Dodatki (TODO://)

  1. Konfiguracja środowiska.

  2. Instalacja programu.

1 Telemedycyna – medycyna na odległość. Forma konsultacji pacjentów, którzy nie są w stanie dotrzeć do praktyki lekarskiej. [AnINTELEMED]

2 Zasada czarnej skrzynki - nie wnikamy w wewnętrzną strukturę programu lecz analizujemy wyłącznie zależności jakie zachodzą pomiędzy zmianami na wyjściach


: svn -> trunk -> praca
trunk -> 1Analiza zadania 1Opis zadania
trunk -> Autor: Neil Sholer Status: Złamany Uwagi
trunk -> Beton zgodnie z normą pn-en 206-1– materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego I grubego, wody oraz ewentualnych domieszek I dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Brązy
trunk -> Etyka: Wiedza z zakresu filozofii, nauk humanistycznych, usamodzielniła się. (Etyk teolog). Etyka to wiedza o moralności. Rzeczywistością badaną przez etykę jest moralność
trunk -> Inżynieria systemów informatycznych Oprogramowanie komponentowe w środowisku Microsoft
trunk -> Izomorfizm grafów acyklicznych skierowanych z kolorowymi wierzchołkami
trunk -> Historia dokumentu
trunk -> Wojskowa akademia techniczna
trunk -> Katedra informatyki

Pobieranie 332.6 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna