Rozstrzygnięcie rady gminy wólka w sprawie uwag dotyczących sposobu zagospodarowania terenu, wniesionych po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planuPobieranie 140.59 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2016
Rozmiar140.59 Kb.
  1   2   3
Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/249/09

Rady Gminy Wólka

z dnia 25 maja 2009 r.ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY WÓLKA

w sprawie uwag dotyczących sposobu zagospodarowania terenu,

wniesionych po I wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu:

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Wólka część II

Uwaga Nr 1

W dniu 26.02.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Wojciecha Szynkory. Pan Szynkora wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na zaprojektowaną drogę wojewódzką na terenie działek nr 2432/1 i 2432/2, położonych w Świdniku Dużym. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi).Projektowana droga główna zamienna w stosunku do ul. Mełgiewskiej jest drogą w klasie głównej kategorii drogi wojewódzkiej, z której niemożliwe jest projektowanie zjazdów bramowych. Dostęp do drogi możliwy jest jedynie przez skrzyżowanie. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 2

W dniu 05.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Agnieszki i Konrada Lubowieckich. Państwo Lubowieccy wnieśli uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki nr 2298/2, położonej, w Świdniku Dużym, na tereny przemysłowo – usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działka o nr 2298/2 położona w Świdniku Dużym znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Państwa działki na tereny przemysłowo – usługowe, gdyż niewskazane jest utrzymanie terenów mieszkaniowych przy obszarze związanym z funkcjonowaniem lotniska. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 3

W dniu 09.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Anny i Jarosława Kozieł. Państwo Kozieł wnieśli uwagę dotyczącą przekształcenia działki zagrodowej nr 116, położonej w Kolonii Świdnik Mały na działkę mieszkalno – usługową. Urząd Gminy Wólka informuje, że Państwa działka w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się poza obszarem opracowania koniecznym dla potrzeb modernizacji i rozbudowy istniejącego lotniska w Świdniku. W związku z powyższym Państwa uwaga będzie uwzględniona w następnej edycji zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka.Uwaga Nr 4

W dniu 11.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Doroty Szyszko. Pani Szyszko wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki nr 273/7, położonej w Kolonii Świdnik Mały na tereny przemysłowo – usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działka o nr 273/7, położona w Kolonii Świdnik Mały, znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Pani działki na tereny przemysłowo - usługowe. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 5

W dniu 11.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Iwony i Tomasza Stachańskich. Państwo Stachańscy wnieśli uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki nr 2432/6, położonej w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo – usługowe. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działka o nr 2432/6, położona w Świdniku Dużym, znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Państwa działki na tereny przemysłowo - usługowe. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 6

W dniu 11.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Włodzimierza Kolczarka. Pan Kolczarek wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na zaprojektowaną drogę wojewódzką oraz przekształcenie działek o nr 2410/4 i 2411/3, położonych w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo - usługowe. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Projektowana droga główna zamienna w stosunku do ul. Mełgiewskiej jest drogą w klasie głównej kategorii drogi wojewódzkiej, z której niemożliwe jest projektowanie zjazdów bramowych. Dostęp do drogi możliwy jest jedynie przez skrzyżowanie. Działki o nr 2410/4 i 2411/3, położone w Świdniku Dużym, znajdują się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Pana działek na tereny przemysłowo - usługowe. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 7

W dniu 11.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Mieczysława Kapicy .Pan Kapica wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na zaprojektowaną drogę wojewódzką na terenie działki o nr 2404, położonej w Świdniku Dużym. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Projektowana droga główna zamienna w stosunku do ul. Mełgiewskiej jest drogą w klasie głównej kategorii drogi wojewódzkiej. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 8

W dniu 13.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Sławomira Nowaka. Pan Nowak wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 273/1 i 273/9, położonych w Kolonii Świdnik Mały, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowo-zagrodowe na działki przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku położonych. Urząd Gminy Wólka informuje, że Pana działki w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się poza obszarem, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Pana aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Odstąpiono zatem od zmiany przeznaczenia Pana działek na tereny przemysłowo-usługowe.Uwaga Nr 9

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Mariusza Liwiaka. Pan Liwiak wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki nr 276/6, położonej w Kolonii Świdnik Mały na tereny przemysłowo – usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działka o nr 276/6, położona w Kolonii Świdnik Mały, znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Pana działki na tereny przemysłowo – usługowe, gdyż niewskazane jest utrzymanie terenów mieszkaniowych przy obszarze związanym z funkcjonowaniem lotniska. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 10

W dniu 13.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Agnieszki Zwolińskiej. Pani Zwolińska wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki o nr 273/2, położonej w Kolonii Świdnik Mały, na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że Pani działka nr 273/2 w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częściowo znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Panią aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Odstąpiono zatem od zmiany przeznaczenia Pani działki na tereny przemysłowo-usługowe.Uwaga Nr 11

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Haliny i Bogusława Pawlonka. Państwo Pawlonka wnieśli uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki nr 2284, położonej w Świdniku Dużym, na tereny przemysłowo – usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działka o nr 2284 położona w Świdniku Dużym znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Państwa działki na tereny przemysłowo – usługowe, gdyż niewskazane jest utrzymanie terenów mieszkaniowych przy obszarze związanym z funkcjonowaniem lotniska. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 12

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Joanny i Tadeusza Ciemińskich. Państwo Ciemińscy wnieśli uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek zagrodowych o nr 53 oraz 70/3, położonych w Kolonii Świdnik Mały, oraz działek o nr 2151, 2152, 2158/1 oraz 2284, położonych w Świdniku Dużym na działki przemysłowe. Urząd Gminy Wólka informuje, że Państwa działki w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się poza obszarem opracowania koniecznym dla potrzeb modernizacji i rozbudowy istniejącego lotniska w Świdniku. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Państwa aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Odstąpiono zatem od zmiany przeznaczenia Państwa działek na tereny przemysłowe.Uwaga Nr 13

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Haliny i Artura Woźnicy. Państwo Woźnica wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 2278, 2279/5, 2280/2, 2281 oraz 2143/1 położonych w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że działka o nr 2143/1 w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się poza obszarem, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Państwa aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Natomiast działki o nr 2278, 2280/2, 2279/5 oraz 2281, położone w Świdniku Dużym, znajdują się w większej części w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie części Państwa działek na tereny przemysłowo - usługowe. Pozostała część działek znajdująca się w obszarze poza przewidywaną izofoną 60 dB pozostaje bez zmian.Uwaga Nr 14

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Danuty Drogomireckiej. Pani Drogomirecka wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 2264, 2266 oraz 2272, położonych w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że działki o nr 2264, 2266 oraz 2272 w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się częściowo w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie części Pani działek na tereny przemysłowo - usługowe. Pozostała część działek znajdująca się w obszarze poza przewidywaną izofoną 60 dB pozostaje bez zmian.Uwaga Nr 15

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Tomasza Bomby. Pan Bomba wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 2290 oraz 2292, położonych w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że działka o nr 2292 w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się poza obszarem, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Pana aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Natomiast działka o nr 2290, położona w Świdniku Dużym, znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie części Pana działki na tereny przemysłowo – usługowe do nowo projektowanej drogi KDD. Część działki znajdująca się poza projektowaną drogą pozostaje bez zmian.Uwaga Nr 16

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Zofii Gospodarczyk. Pani Gospodarczyk wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki o nr 2299 położonej w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że działka o nr 2299, położona w Świdniku Dużym, znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie części Pani działki na tereny przemysłowo – usługowe do nowo projektowanej drogi KDD. Część działki znajdująca się poza projektowaną drogą pozostaje bez zmian.Uwaga Nr 17

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Barbary Liwiak. Pani Liwiak wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek nr 276/1 i 276/3, położonych w Kolonii Świdnik Mały na tereny przemysłowo – usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działki o nr 276/1 i 276/3, położone w Kolonii Świdnik Mały, znajdują się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Pani działek na tereny przemysłowo – usługowe, gdyż niewskazane jest utrzymanie terenów mieszkaniowych przy obszarze związanym z funkcjonowaniem lotniska. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 18

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Elżbiety Pawłowskiej. Pani Pawłowska wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek nr 276/5, położonej, w Kolonii Świdnik Mały oraz nr 2306, położonej w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo – usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działki o nr 276/5, położona w Kolonii Świdnik Mały oraz nr 2306, położona w Świdniku Dużym, znajdują się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Pani działek na tereny przemysłowo – usługowe, gdyż niewskazane jest utrzymanie terenów mieszkaniowych przy obszarze związanym z funkcjonowaniem lotniska. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.Uwaga Nr 19

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Barbary i Stanisława Garbacz. Państwo Garbacz wnieśli uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 2273 oraz 2274, położonych w Świdniku Dużym, na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że jedna z Państwa działek w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częściowo znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Państwa aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Odstąpiono zatem od zmiany przeznaczenia Państwa działek na tereny przemysłowo-usługowe.Uwaga Nr 20

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Alicji Świderskiej. Pani Świderska wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek, położonych w Świdniku Dużym, na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że w związku z nie podaniem przez Panią numerów działek nie można odnieść się indywidualnie do Pani uwagi. Jeżeli zatem Pani działki w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB, wówczas przekształcone będą na działki przemysłowo – usługowe, gdyż takie rozwiązanie uznano za najwłaściwsze, Jeżeli jednak Pani działki znajdują się poza przewidywaną izofoną , wówczas aktualne pozostaną dotychczasowe ustalenia planistyczne.Uwaga Nr 21

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Teresy i Wiesława Małaj. Państwo Małaj wnieśli uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 2260/2, 2262/1, 2314 oraz 2311/2, położonych w Świdniku Dużym na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że działki o nr 2260/2, 2262/1, 2314 oraz 2311/2 w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się częściowo w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie części Państwa działek na tereny przemysłowo - usługowe. Pozostała część działek znajdująca się w obszarze poza przewidywaną izofoną 60 dB pozostaje bez zmian.Uwaga Nr 22

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Włodzimierza Kisiela. Pan Kisiel wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 272/1 i 272/3, położonych w Kolonii Świdnik Mały, na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że Pana działki w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się poza obszarem, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Pana aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Odstąpiono zatem od zmiany przeznaczenia Pana działek na tereny przemysłowo-usługowe.Uwaga Nr 23

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Ewy Płaski. Pani Płaska wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 2102/1, 2102/2, 2103 oraz 2104/1, położonych w Świdniku Dużym oraz wyznaczenie nowych dróg w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że Pani działki w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się poza obszarem, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Panią aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne.Uwaga Nr 24

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Grzegorza Płaski. Pan Płaska wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek o nr 2102/1, 2102/2, 2103 oraz 2104/1, położonych w Świdniku Dużym oraz wyznaczenie nowych dróg w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że Pana działki w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się poza obszarem, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Pana aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne.Uwaga Nr 25

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Zdzisława Kisiela. Pan Kisiel wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki o nr 270/1, położonej w Kolonii Świdnik Mały, na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że Pana działka w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się poza obszarem, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska. W związku z powyższym oraz uwagą złożoną przez Pana aktualne pozostają dotychczasowe ustalenia planistyczne. Odstąpiono zatem od zmiany przeznaczenia Pana działki na tereny przemysłowo-usługowe.Uwaga Nr 26

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Urszuli Mierzejewskiej. Pani Mierzejewska wniosła uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działek, położonych w Świdniku Dużym, na tereny przemysłowo-usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Urząd Gminy Wólka informuje, że w związku z nie podaniem przez Panią numerów działek nie można odnieść się indywidualnie do Pani uwagi. Jeżeli zatem Pani działki w powyższym projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB, wówczas przekształcone będą na działki przemysłowo – usługowe, gdyż takie rozwiązanie uznano za najwłaściwsze, Jeżeli jednak Pani działki znajdują się poza przewidywaną izofoną , wówczas aktualne pozostaną dotychczasowe ustalenia planistyczne.Uwaga Nr 27

W dniu 16.03.2009 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka uwaga p. Mariusza Liwiaka. Pan Liwiak wniósł uwagę dotyczącą braku zgody na przekształcenie działki nr 276/6, położonej w Kolonii Świdnik Mały na tereny przemysłowo – usługowe w związku z modernizacją i rozbudową istniejącego lotniska w Świdniku. Przyjęty w planie układ drogowy w poprzedzającym opracowania planistyczne projekcie koncepcyjnym dojazdowego układu do lotniska uznany został za optymalny, tj. godzący obsługę obszaru i uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska (obszar NATURA 2000, przez który nie projektuje się żadnej nowej drogi). Działka o nr 276/6, położona w Kolonii Świdnik Mały, znajduje się w obszarze, na który bezpośrednio oddziaływać będzie obiekt lotniska, a w tym przewidywana izofona 60 dB. W związku z tym za najwłaściwsze uznano przekształcenie Pana działki na tereny przemysłowo – usługowe, gdyż niewskazane jest utrzymanie terenów mieszkaniowych przy obszarze związanym z funkcjonowaniem lotniska. Wobec powyższego niemożliwe jest uwzględnienie uwagi, czego domaga się wnioskujący.
Pobieranie 140.59 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna