Rozszerzenia plików obsługiwanych przez program . bmpPobieranie 273.9 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar273.9 Kb.
  1   2   3   4


Rozszerzenia plików obsługiwanych przez program

.bmp

format zbioru rastrowego (oryginalne zdjęcia, obrazy epipolarne, ortofotografie) b&w, 8bit/pixel;

.bmp.txt

informacje tekstowe dla obrazu epipolarnego (lewego lub prawego);

.wrl

zbiór tymczasowy zakładany podczas generowania ortofotografii;

.wrlm

zbiór tymczasowy zakładany podczas generowania obrazów perspektywicznych;

.cc

zbiór zawierający dane kalibracji kamery;

.cl

zbiór numeryczny zawierający dane wektorowe (treść mapy);

.dem

zbiór punktów Numerycznego Modelu Terenu;

.hmlg

zbiór par punktów homologicznych wykorzystywanych do orientacji wzajemnej
oraz matchingu w układzie tłowym każdego zdjęcia;

.OAApply

zbiór współrzędnych punktów wiążących po wyrównaniu w układzie terenowym;

.OActrl

zbiór współrzędnych fotopunktów w układzie terenowym;

.OAhmlg

zbiór par punktów homologicznych odpowiadających położeniu fotopunktów
na zdjęciach (układ tlowy);

.OAparam

zbiór elementów orientacji bezwzględnej modelu ( , , , k, X0, Y0, Z0);

.OIparam

zbiór współczynników transformacji pikseli zdjęcia lotniczego do układu tłowego;

.ORparam

zbiór elementów orientacji wzajemnej modeli (1, 2, 1, 2, 2)
Zalecany skrypt: J. Buttowt, R. Kaczyński: "Fotogrametria". Warszawa WAT, 2003.EDUKACYJNE OPROGRAMOWANIE CYFROWEJ FOTOGRAMETRII LOTNICZEJ
"Development of an educational photogrammetric package for digital aerial photographs"

Cooperation Partners :
Belgium Prof. J-P. Donnay

Benoît SCHUMACKER – Researcher

Rudy DAUNE

SURFACES Laboratory, Department of Geomatics, University of Liege

Address: 7, Place du 20 Août, B-4000 Liege, Belgium

Tel: 32-(0)4-366.54.24 - Fax: 32-(0)4-366.56.93
Poland Prof. R. Kaczynski

Department of Photogrammetry, Institute of Geodesy and Cartography (IGiK)

Address: 2/4 Jasna St., PL-00-950 Warszawa, Poland

Tel: 48-22-827.03.28 - Fax: 48-22-827.03.28

rom@igik.edu.pl
M.Sc. Irek EWIAK

rene@igik.edu.pl


Department of Photogrammetry , Institute of Geodesy and Cartography (IGiK)

Address: 2/4 Jasna St., PL-00-950 Warszawa, Poland

Prof. Z. PASZOTTA

Department of Photogrammetry & Remote Sensing, University WM Olsztyn

Adress: 1, Oczapowski Str., 10-957 Olsztyn, Poland

Tel: 48-89-523.49.15 – Email: zygmunt.paszotta@kfit.uni.olsztyn.pl


Word of gratitude
We want to express our gratitude to all the people who helped us to successfully complete our project, especially:
Director Ir. Albert COLLIGNON from the M.E.T. (Ministry of Equipments and Transportations and Roland BILLEN from SURFACES LABORATORY in the University in Liege.

Thanks also to the KBN in Poland for support in the co-operation between Poland and Belgium.

Program może być używany jedynie w celach edukacyjnych
Interfejs graficzny opracowano w celu łatwego operowania programem napisanym
w języku C++

Oprogramowanie powstało w wyniku współpracy naukowej dot. fotogrametrii cyfrowej pomiędzy Uniwersytetem w Liege i Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Oprogramowanie może być używane jedynie dla celów dydaktycznych.

Większość opisu oprogramowania napisana jest w języku angielskim. Tylko niektóre objaśnienia podano w języku polskim (druk w barwie niebieskiej).Table of contents
Tutorial


Rozszerzenia plików obsługiwanych przez program 1

Word of gratitude 2

Introduction 7

What is photogrammetry ? 7

Possibilities and functionnalities of the softWAre 9

1. REQUIREMENTS AND possibilities 9

1.1. Requirements - Wymagania 9

Dla przeprowadzenia orientacji zewnętrznej konieczna jest odpowiednia ilość fotopunktów. 9

1.2. Possibilities - Możliwości 9

INNER ORIENTATION 10

Pixel coordinates => Photo coordinates 10

2. To Move in the images 11

3. to track down points on the images 11

Przesuwanie i pomiar punktu na obrazie 11

4. To move in the charts 12

Wybór linii w liscie wykazu punktów 12

Po wybraniu punktu z listy (kliknij lewym klawiszem myszy) można przesuwać sie na niej używając klawiszy ze strzałkami. 12

5. To make a zoom 12

Powiększanie obrazu 12

6. The Threads. Określenie czasu trwania procesu. 12DATA PROCESSING 13

1. INNER ORIENTATION – Orientacja wewnętrzna 13

1.3. Theory 13

14

1.2.Application 18

2. EXTERIOR ORIENTATION - Orientacja zewnętrzna 22

2.1. Theory 22

2.2. Relative orientation by rotations: theory - Orientacja wzajemna modelu 23

B jest bazą fotgrafowania w terenie. 25

2.3.Relative orientation by rotations: application 25

2.4.Absolute Orientation: theory- Orientacja bezwzględna 27

2.5. Absolute orientation: application – Orientacja bezwzględna modelu 28

3. RESTITUTION 31

3.1 . Monoscopic Restitution: theory 31

3.2. Monoscopic Restitution: application 31

W oknie "Project" kliknij " AO & Restitution" - menu "Module" option "Application" 31

3.3. Geo – Coding: theory 32

3.4. Geo – Coding: application 32

3.5. Image Matching techniques: theory- Image Matching 33

3.6.Image Matching techniques: application 35

4. EPIPOLAR RESAMPLING – Generowanie obrazów epipolarnych 36

4.1. Theory 36

4.2. Application 38

5. Image matching 39

5.1. Theory 39

5.2. Application 39

6. GENERATION OF THE DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)
GENEROWANIE NMT 42

6.1. Theory 42

6.2. Application 43

7. ORTHORECTIFICATION 45

7.1. Theory 45

7.2. Application 46

8. VRML Model Generation and Visualization 47

Step by Step example 48

Przykład 48

1. Create a project - Utwórz projekt 48

2. Load the images 48

3. Inner orientation – Orientacja wewnętrzna 49

4. Relative orientation - Orientacja wzajemna modelu 51

5. Absolute orientation - Orientacja bezwzględna 53

6. Epipolar resampling - Utworzenie obrazów epipolarnych 57

7. Image matching/DEM generation - Matching obrazów i generowanie NMT 58

8. Orthorectification - Ortorektyfikacja 61

BIBLIOGRAPHY 63

Annexes 64

COORDINATES OF POINT OF SYMMETRY 66

71


List of Figures

Introduction


This program was developed within the framework of a cooperative project between the SURFACES Laboratory, Department of Geomatics, University of Liege, Belgium and the Institute of Geodesy and Cartography (IGiK), Department of Photogrammetry, Warsaw, Poland.


Our main objective was to elaborate a complete and integrated educational photogrammetric package. The graphic interface was made with a didactical objective, rapid as possible and easy to understand. The final result is a very user-friendly interface. No special knowledge is needed (except in photogrammetry) for using the software.
What is photogrammetry ?

The photogrammetry is a technique allowing the determination of the form, the dimensions and the position of an object in a three-dimensional space as from measures made on plane perspective images. It exploits the faculties of the human to perceive the relief as from two photographs of the same objects, taken from different points of view and containing an overlay zone.


In natural vision, we discern points located at different distances because every eye records distinct images of these points. Indeed, for every eye, images of a same point don’t make exactly at the same place of the retina. Our brain records these distinct images and merges them in only one spatial image.
The photogrammetry works in the same way by creating an artificial stereoscopy. So two images of the same object captured from two different points of view show differences, named parallaxes. Constructing the geometry of the system as it was at the time of the data capture allows eliminating these parallaxes. So the three-dimensional vision is possible.
In general, a distinction is made between the aerial and the terrestrial photogrammetry. With aerial photogrammetry, the axe of the data capture is in accordance with the vertical direction. Images are recorded from airplanes and the purpose is the realisation of topographic maps, geological studies, etc. Satellite images can also be oriented by photogrammetry. With terrestrial photogrammetry, the photographs are made from the terrestrial surface and the axe of the data capture is generally directed in the direction of the Y-axe of the terrestrial system. Terrestrial photogrammetry is devoted to archeology, architecture.

Possibilities and functionnalities of the softWAre  1. REQUIREMENTS AND possibilities


1.1. Requirements - Wymagania
Digital Photogrammetric Software processes digital images with 8 bits/pixel (grey level). File format is BMP.

Tylko obrazy monochromatyczne 8 – bitowe zapisane w formacie BMP moga byc opracowane.

The images must be photographs taken with a metric camera for that characteristics are known. So the user must have at one's disposal the calibration certificate of the camera. Konieczna jest metryka kamery jaką wykonano lotnicze zdjęcia fotogrametryczne.
To enable the absolute orientation of the photos, a sufficient number of control points (GCP's) discernible on the two stereo photos must be known.

Dla przeprowadzenia orientacji zewnętrznej konieczna jest odpowiednia ilość fotopunktów.


1.2. Possibilities - Możliwości

A complete photogrammetric treatment is possible with Digital Photogrammetric Sofware. The following general workflow can be use to realise it:

Poniżej na rysunku przedstawiono proces fotogrametrii cyfrowej:
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna