Rozwój kadry naukowej w imp w okresie 1980 – 2008Pobieranie 365.42 Kb.
Strona1/7
Data10.05.2016
Rozmiar365.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ W IMP W OKRESIE 1980 – 2008


Rok

Doktor
Doktor habilitowany

Profesor

Osoby spoza IMP

Pracownicy IMP
Osoby spoza IMP

Pracownicy IMP


1980

1981


1982

1983


1984

1985


1986

1987


1988

1989


1990

1991


1992

1993


1994

1995


1996

1997


1998

1999


2000

2001


2002

2003


2004

2005


2006

2007


2008

2

-

-1

6

-4

-

--

-

--

1

-1

3

24

3

12

-

15

7

11

3


11

6

910

1

79

5

13

2

43

4

24

1

45

2

46

4

54

2

23

6


-

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

-

--

1

--

2


2

2

1-

1

11

2

12

-

-1

4

11

1

11

1

41

2

-1

3

1-

2


-

-

--

-

--

-

-1

-

15

1

--

1

-1

2

1-

1

-1

1

2-Razem


48


129


3


38


18


PROJEKTY FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Działanie 1.4. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo–rozwojową a gospodarką

Poddziałanie 1.4.5 - Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight) pod tytułem: „Priorytetowe technologie dla Zrównoważonego rozwoju województwa”.
LORIS WIZJA. Regionalny Foresight Technologiczny”

Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Projekt realizowany w ramach konsorcjum siedmiu jednostek. Koordynatorem jest Uniwersytet Łódzki.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Barierowe materiały nowej generacji, chroniące  człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska”

Lider projektu: Instytut Włókiennictwa


Zadania realizowane przez Instytut Medycyny Pracy:Analiza potrzeb ekranowania przed polami elektromagnetycznymi pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń szczególnej ochrony wraz z ustaleniem kryteriów skuteczności ekranowania materiałów barierowych”
Kierownik zadania: dr Halina Aniołczyk
Ocena materiałów barierowych metodą „okienkową” i jej modyfikacjami dla wybranych zakresów częstotliwości”

Kierownik zadania: dr Halina Aniołczyk


Ocena skuteczności modelowych ekranów przed PEM w warunkach rzeczywistych”

Kierownik zadania: dr Halina Aniołczyk
  1. Ocena działania drażniącego i uczulającego u zwierząt wg Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dyspersji różnych filtrów UV w zróżnicowanych stężeniach przeznaczonych do naniesienia na materiały tekstylne”

Kierownik zadania: dr Joanna Piasecka-Zelga
Ocena działania drażniącego u ludzi wg OECD, dyspersji różnych filtrów UV w zróżnicowanych stężeniach przeznaczonych do naniesienia na materiały tekstylne”

Kierownik zadania: dr Beata Kręcisz


Ocena działania drażniącego u ludzi wg OECD próbek tekstyliów z naniesionymi różnymi filtrami w zróżnicowanych stężeniach”

Kierownik zadania: dr Beata Kręcisz


Ocena działania protekcyjnego UV odzieży ochronnej wykonanej tkaniny barierowej, z zastosowaniem lampy emitującej niezależne promieniowa-nie UVA i UVB dokonana w oparciu o próby świetlne przeprowadzone u ochotników”

Kierownik zadania: dr Beata Kręcisz


PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Działanie 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Wzmocnienie służb medycyny pracy w zakresie opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym”

Kierownik projektu: dr Jerzy Kopias

Program Operacyjny Kapitał LudzkiDziałanie 2.3 Wzmocnie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych„Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych”

Kierownik projektu: doc. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa


Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy”

Kierownik projektu: doc. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa


PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE
WE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ


6. PROGRAM RAMOWY BADAŃ I POSTĘPU TECHNICZNEGO

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Environmental cancer risk, nutrition and individual susceptibility. Network of Excellence” ECNIS

Kierownik tematu: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Koordynacja: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna