Rozwoju kulturyPobieranie 325.62 Kb.
Strona4/6
Data27.04.2016
Rozmiar325.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.1.

Cel główny

Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności

Cel operacyjny

Badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu - ustalenie tematyki i zakresu prac badawczych i dokumentacyjnych oraz wdrożenie do realizacji


Opis celu

Stworzenie naukowego zbioru danych o dziedzictwie kulturowym i kulturze współczesnej regionu do wykorzystania przy opracowywaniu projektów ich zabezpieczania, ochrony, zagospodarowania, upowszechniania i promocji

Przedsięwzięcia

 • Opracowanie studium historycznego województwa

 • Opracowanie programu badań i dokumentacji kultury regionu zapewniającego dane źródłowe do analiz i ocen oraz wytyczania kierunków działania

 • Zlecenie prowadzenia badań i dokumentacji

 • Realizacja programów badawczych i dokumentacyjnych muzeów i archiwów

Efekty

 • Powstanie naukowych katalogów zbiorów i opracowań dziedzictwa kulturowego

 • Wydanie publikacji prezentujących dziedzictwo kulturowe regionu

 • Bieżące monitorowanie zmian zachodzących w życiu kulturalnym regionu

 • Uzyskanie materiałów źródłowych do analiz, ocen i planowania

 • Zapewnienie ciągłości dokumentacyjnej kultury regionu

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków, muzea, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, fundusze strukturalne, środki właścicieli i użytkowników zabytków, sponsorzy

Zadania / projekty

 • Badania nad kulturami składającymi się na dziedzictwo kulturowe regionu

 • Badania terenowe i pozyskiwanie artefaktów kultury materialnej

 • Badania tradycyjnej kultury społecznej i duchowej

 • Badania dawnych przemysłów i rzemiosła

2.2.

Cel główny

Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności

Cel operacyjny

Zintegrowanie działań w dziedzinie kultury, oświaty i turystyki w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu w kształtowaniu osobowości i świadomości narodowej oraz w kształtowaniu atrakcyjności regionu

Opis celu

Wspieranie wspólnych przedsięwzięć kultury, oświaty i turystyki oraz przedsięwzięć wykorzystujących dorobek kulturalny regionu w działalności edukacyjnej i promocyjnej

Przedsięwzięcia

 • Integracja środowisk działających na rzecz ochrony zabytków kultury materialnej, społecznej i duchowej

 • Wspieranie autorskich regionalnych projektów badania i upowszechniania dziedzictwa kulturowgo regionu lubuskiego oraz rozwijania świadomości regionalnej, wzbogacających zakres usług kulturalnych, edukacyjnych

 • Promocja oferty edukacyjnej i turystycznej muzeów (wydawnictwa reklamowe, internet, media lokalne i ogólnopolskie)

Efekty

 • Zwiększenie potencjału programów naukowych i dydaktycznych

 • Podniesienie atrakcyjności regionu

 • Poprawa stanu zabytków w regionie

 • Ochrona, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w regionie

 • Przeciwdziałanie marginalizacji życia kulturalnego

 • Wzrost poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców regionu

 • Wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia, poziomu życia mieszkańców regionu i rozwoju społeczno – gospodarczego

 • Rozszerzenie ram rutynowych działań w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego i uczestnictwa w kulturze mieszkańców regionu

 • Podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu działań kulturalnych

 • Wzrost uczestnictwa w kulturze

Podmioty uczestniczące

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, jednostki organizacyjne oświaty i turystyki, organizacje pozarządowe

Źródła finansowania

Budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, fundusze strukturalne, budżety jednostek organizacyjnych kultury, oświaty i turystyki

Zadania / projekty

Projekt „Oczarować tradycją – kultura, turystyka, edukacja, rekreacja”

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
2013 -> Harmonogram sesji zimowej w roku akademickim 2015/16. Kierunek Ekonomia. Studia stacjonarne. Rok I

Pobieranie 325.62 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna