Rusza peletonPobieranie 23.45 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.45 Kb.


IX Wyścig MTB  CROSS COUNTRY "RUSZA PELETON" – 15-lecia klubu UKS Wygoda BiałystokPROGRAM MINUTOWY WYŚCIGU

RUSZA PELETON”

10 kwietnia 2011r

BIAŁYSTOK

900 – 1000 Przyjmowanie zapisów w miejscu startu

1000 – 1100 Oficjalny trening

1100 – 1115 Start kategorii SP 11÷12 lat,

1120 – 1200 Start kategorii Młodzik, Młodziczka, Amator GP

1200 Dekoracja kategorii Sz.P. i PG oraz Młodzika i Młodziczki

1210 – 1250 Start kategorii Junior mł., Kobiety Open

1300 – 1400 Start kategorii Junior,

1400 – 1500 Start kategorii Elita, Amator 18÷< lat

1530 Zakończenie imprezy

Start ostatnich trzech kategorii w przypadku rozegrania wyścigu

Open nastąpi o godzinie 13:00

ORGANIZATORREGULAMIN WYŚCIGU

RUSZA PELETON”


I. CEL:

 • Otwarcie sezonu imprez kolarskich na terenie Podlaskiego Regionalnego Związku Kolarskiego w Białymstoku

 • Powiększenie obszaru aktywności ruchowej młodzieży Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów o wyścigi z użyciem roweru górskiego MTB;

 • Popularyzacja kolarstwa MTB

 • Wyścig objęty Challenge PZKol Klasa A


II. ORGANIZATOR:

 • Uczniowski Klub Sportowy „WYGODA”

 • Sklepy Rowerowe „Peleton”

 • APG Akcesoria Rowerowe


III. TERMIN I MIEJSCE:
Wyścigi odbędą się w dniu 10 kwietnia 2011 r w godz. 1100 - 1500 na terenie Wzgórza Las Pietrasze.
IV. UCZESTNICTWO:

Prawo startu w wyścigu posiadają:

 • w wyścigu Szkół Podstawowych uczniowie klas V i VI;

 • w wyścigu Publicznych Gimnazjów uczniowie klas I - III;

 • w kategorii młodzik, młodziczka (wiek 13 ÷14 lat rocznik ’98 ÷ ’97)

 • w kategorii junior młodszy (wiek 15 ÷16 lat rocznik ’96 ÷ ’95)

 • w kategorii junior (wiek 17 ÷18 lat rocznik ’94 ÷ ’93)

 • w kategorii Elita + M-23 (wiek 19 i starsi rocznik ’91÷ < )

 • Kobiety Open to kategoria Elita, Juniorka i Juniorka młodsza

 • w kategorii amator (wiek 18 lat i starsi)

V. SPOSÓB ROZEGRANIA:

 • wyścigi rozegrane zostaną na trasie określonej w terenie

 • długość rundy dla Szkół Podstawowych około 2 km, długość rundy dla pozostałych uczestników około 3,7 km.

 • wyścigi rozegrane zostaną na odpowiednich dla poszczególnych grup wiekowych dystansach czasowych

 • Szkoły Podstawowe - 10 min

 • Publiczne Gimnazja - 30 min

 • Młodzik - 30 min

 • Junior młodszy, M. i Kobiety Open - 40 min

 • Amator, Junior, Elita - 60 min

 • wyścigi rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej

 • w wyścigach SzP i PG prowadzona będzie również klasyfikacja zespołowa,

 • wyścig SzP i PG rozegrany zostanie wg szczegółowego regulaminu;

 • zwycięzcą każdego wyścigu zostanie zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona trasę wyścigu i jako pierwszy pokona linię mety.VI. BIURO WYŚCIGU I ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do dnia 10 kwietnia 2011 r prosimy przesyłać na adres:UKS ”WYGODA” Białystok

ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok

tel./fax. (085) 654 51 48 e-mail: ukswygoda@wp.pl

oraz w dniu zawodów od godz. 900 - 1100 w miejscu Startu i Mety polana na terenie wzgórza Las Pietrasze.


VII. PROGRAM MINUTOWY:

900 – 1000 Przyjmowanie zapisów w miejscu startu

1000 – 1100 Oficjalny trening

1100 – 1115 Start kategorii SP 11÷12 lat,

1120 – 1200 Start kategorii Młodzik, Młodziczka, Amator GP

1200 Dekoracja kategorii Sz.P. i PG oraz Młodzika i Młodziczki

1210 – 1250 Start kategorii Junior mł., Kobiety Open

1300 – 1400 Start kategorii Junior,

1400 – 1500 Start kategorii Elita, Amator 18÷< lat

1530 Zakończenie imprezy

Start ostatnich trzech kategorii w przypadku rozegrania wyścigu

Open nastąpi o godzinie 13VIII. NAGRODY:

 • za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii Sz.P. i PG zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i medale Mistrzostw Szkół m. Białegostoku

 • kategoria Junior młodszy: Puchar oraz dla trzech pierwszych zawodników nagrody pieniężne: I-200,00 zł; II-150,00 zł; III-100,00 zł, IV-80,00 zł, V-50,00 zł

 • kategoria Kobiety Open: Puchar oraz dla pierwszych zawodników nagrody pieniężne: I-300,00 zł; II-200,00 zł; III-100,00 zł

 • kategoria Junior: Puchar oraz dla pięciu pierwszych zawodników nagrody pieniężne: I-200,00 zł; II-150,00 zł; III-100,00 zł; IV-80,00 zł; V-50,00 zł

 • kategoria Elita: Puchar oraz dla pięciu pierwszych zawodników nagrody pieniężne: I-500,00 zł; II-300,00 zł; III-250,00 zł; IV-150,00 zł; V-100,00 zł

 • kategoria Amator: Puchar oraz dla pięciu pierwszych zawodników nagrody rzeczowe.

W przypadku rozegrania wyścigu OPEN wielkość nagród zostanie podana na odprawie przed startem tej kategorii.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • wyścig rozegrany zostanie wg przepisów UCI i PZKol.;

 • w wyścigu zawodnicy zrzeszeni winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby; amatorzy ubezpieczeni zostaną przez organizatora;

 • zawodnicy zobowiązani są do startu w wyścigu w sztywnych kaskach ochronnych;

 • startowe dla kategorii amator wynosi: do lat 18 - 5,00 zł; powyżej 18 lat - 10,00 zł;

 • Komisję Sędziowską wyznaczy Podlaski Okręgowy Związek Kolarski w Białymstoku;

 • osoby odpowiedzialne za organizacje wyścigu:

 • Dyrektor wyścigu - Wiesław Kisielewski, tel. 0 601 394 338

 • Komisarz Sportowy - Wiesław Grabek tel. 0 506 043 419

 • we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione.


ORGANIZATOR
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna