Rynek turystyczny australiiPobieranie 209.12 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2016
Rozmiar209.12 Kb.
  1   2   3   4RYNEK TURYSTYCZNY AUSTRALII

Karina Stolarczyk

Tir V/z

Gr.ORT


AWF Kraków


Spis treści:
1. Informacje ogólne…………………………………………………………………………3
2. Regiony turystyczne…………………………………………………………………….. 11
2.1 Nowa Południowa Walia………………………………………………………………..11

2.2 Australijskie Terytorium Stołeczne……………………………………………………..13

2.3 Wiktoria…………………………………………………………………………………14

2.4 Oueensland……………………………………………………………………………....15

2.5 Terytorium Północne…………………………………………………………………….17

2.6 Australia Zachodnia……………………………………………………………………..18

2.7 Australia Południowa……………………………………………………………………18

2.8 Tasmania…………………………………………………………………………………19


3. Turystyka przyjazdowa…………………………………………………………………..20
3.1Przyjazdy turystów zagranicznych do Australii………………………………………….20

3.2 Porównanie tendencji w turystyce przyjazdowej w Australii i na świecie………………21

3.3 Przyczyny wahań w turystyce przyjazdowej do Australii……………………………….22

3.4 Kraje emisyjne……………………………………………………………………………23

3.5 Porównanie przyjazdów do Australii z poszczególnych krajów w roku 1997 i 2006……25

3.6 Trendy w turystyce przyjazdowej z najważniejszych krajów 2005/2006……………………………………………………………………………………26

3.7 Zmiany w natężeniu przyjazdów między rokiem 2002 a 2006………………………….27

3.8 Cele przyjazdów………………………………………………………………………….28

3.9 Turyści według krajów i celów podróży………………………………………………. 29

3.10 Długość pobytu………………………………………………………………………….30

3.11 Regiony recepcyjne……………………………………………………………………..30

3.12 „Pierwsze” i „powtórne” przyjazdy do Australii………………………………………..31

3.13 Sposoby spędzania wolnego czasu przez turystów…………………………………….33

3.14 Wydatki turystów zagranicznych w Australii…………………………………………..34


4. Turystyka wyjazdowa……………………………………………………………………..36
4.1 Liczba wyjeżdżających…………………………………………………………………..36

4.2 Kraje docelowe dla Australijczyków…………………………………………………….37

4.3 Długość pobytu za granicą……………………………………………………………….38

4.4 Wydatki na podróże ze zagraniczne………………………………………………………40

4.5 Różnice między turystyką przyjazdowa i wyjazdowa…………………………………....40
5. Turystyka krajowa Australii……………………………………………………………….41
5.1 Liczba podróży krajowych……………………………………………………………….41

5.2 Zmiany w turystyce krajowej…………………………………………………………….42

5.3 Cele podróży krajowych………………………………………………………………….42

5.4 Regiony recepcyjne……………………………………………………………………….43

5.5 Sposób spędzania czasu wolnego……………………………………………...…………43

5.6 Spędzanie czasu wolnego według grup wiekowych……………………………………44

5.7 Wydatki turystów krajowych……………………………………………………………44

5.8 Wydatki turystów w poszczególnych stanach…………………………………………..45

5.9 Procentowy udział wydatków odwiedzających jednodniowych i turystów…………….46

5.10 Procentowy podział wydatków na podróże krajowe…………………………………...47

5.11 Krajowa aktywność turystyczna Australijczyków a liczba nocy i wydatki
6. Znaczenie turystyki w gospodarce australijskiej………………………………………..48
6.1 Udział turystyki w Produkcie Krajowym Brutto Australii……………………………48

6.2 Zatrudnienie w australijskim przemyśle turystycznym……………………………….48

6.3 Zatrudnienie w poszczególnych sektorach turystyki………………………………….49
7. Infrastruktura turystyczna……………………………………………………………….50
7.1 Liczba pokoi i ich wykorzystanie……………………………………………………….50

7.2 Liczba noclegów turystów krajowych i zagranicznych………………………………..51

7.3 Źródła przychodu w obiektach zakwaterowania………………………………………..51

7.4 Wielkość przedsiębiorstw świadczących usługi hotelarskie……………………………52

7.5 Obiekty zakwaterowania według stanów………………………………………………...52

7.6 Ceny pokoi według ich standardów……………………………………………………..53

7.7 Sieci hotelowe……………………………………………………………………………53
8. Branża turystyczna……………………………………………………………………….54
8.1 Turoperatorzy…………………………………………………………………………….54
9.Targi turystyczne…………………………………………………………………………..56
10. Podsumowanie…………………………………………………………………………….58
Spis rysunków i fotografii……………………………………………………………………….…………59

Spis tabel i wykresów…………………………………………………………………….59

Bibliografia………………………………………………………………………………..60

1.Informacje ogólne:
AUSTRALIA - najmniejszy kontynent Ziemi, na półkuli południowej. Od południa i zachodu otoczony Oceanem Indyjskim, od północy i wschodu przybrzeżnymi morzami Oceanu Spokojnego (Morze: Arafura, Timor, Koralowe i Tasmana).

Skrajnymi punktami lądowej części Australii są przylądek Jork 10°41'S, Wilsons Promontory 39°08'S, Steep Point 113°09'E, Byron 153°39'E. Największa rozciągłość południkowa 3150 km (z Tasmanią 3680 km), równoleżnikowa ok. 4000 km.


Powierzchnia: 7682,3 tys. km2
ZWIĄZEK AUSTRALIJSKI - COMMONWEALTH OF AUSTRALIA - państwo na kontynencie australijskim i na wyspie Tasmania. Do Australii należą także terytoria zamorskie - wyspy: Norfolk, Bożego Narodzenia, Kokosowe (Keeling), Heard i McDonalda, Ashmore i Cartier oraz stacje naukowe na Antarktydzie: Mawson, Davis i Casey

Stolica: Canberra
Ludność: 19 488 963 mieszk. (2001),w tym ludność rdzenna 372 tys. mieszkańców. Polonia australijska stanowi ok. 140 tys. osób.
Średnia gęstość zaludnienia: 2,5 osoby/km2

Australia to najsłabiej zaludnione państwo świata. 75% ludności mieszka na południu kraju, na obszarze stanowiącym ok. 5% powierzchni kontynentu australijskiego. Najgęściej zaludnionymi prowincjami są: Australijskie Terytorium Stołeczne (120 osób/km2) i Wiktoria (19,4 osoby/km2). Stolica Canberra (307 tys. mieszkańców, 1997). Najbardziej zurbanizowane państwo świata, w którym ludność miejska stanowi 85%. W 13 miastach, liczących ponad 100 tys. mieszkańców, mieszka ok. 70% ludności kraju.


Skład etniczny: Europejczycy - 91%, Aborygeni - 2%, Azjaci - 5%
Język urzędowy: angielski
Jednostka monetarna: dolar australijski
Polskie jednostki dyplomatyczne:
Ambasada RP w Canberze

7 Turrana Street, Yarralumla

ACT 2600, Australia
Konsulat RP w Sydney

10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025

Australia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia

Podział administracyjny: 6 stanów i 2 terytoria federalne, mające autonomię

Rys 1.Podział administracyjnyhttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.australia.com.pl/grafika/aus_stany.gif&imgrefurl=http://www.australia.com.pl/stany.htm&h=260&w=390&sz=5&hl=pl&start=7&um=1&tbnid=g5eA8mt3Ti0nPM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=
Australia Południowa (Adelaide)

Australia Zachodnia (Perth)

Nowa Południowa Walia (Sydney)

Queensland (Brisbane)

Tasmania (Hobart)

Wiktoria (Melbourne)

TERYTORIUM ZWIĄZKOWE:

Terytorium Północne (Darwin)

STOŁECZNY DYSTRYKT FEDERALNY
Największe miasta:

1 Sydney (Nowa Południowa Walia)

2 Melbourne (Wiktoria)

3 Brisbane (Queensland)

4 Perth (Australia Zachodnia)

5 Adelaide (Australia Południowa)

6 Gold Coast (Queensland)

7 Newcastle (Nowa Południowa Walia)

8 Canberra (Australijskie Terytorium Stołeczne)

9 Wollongong (Nowa Południowa Walia)

10 Sunshine Coast (Queensland)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia

11 Geelong (Wiktoria)

12 Hobart (Tasmania)
Ustrój polityczny:

Federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem - Senatem z 76 senatorami, wybieranymi na 6 lat, (co 3 lata połowa składu jest wymieniana) i Izbą Reprezentantów ze 148 deputowanymi, wybieranymi na 3 lata. Australia jest członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego. Władzę wykonawczą pełni rząd z premierem na czele, pod przewodnictwem gubernatora generalnego, który go powołuje. Każdy stan ma własną konstytucję, rząd stanowy i 2-izbowy parlament lokalny (z wyjątkiem Queenslandu, który ma 1-izbowe ciało ustawodawcze). Na czele stanów stoją gubernatorzy, mianowani przez monarchę brytyjskiego na wniosek rządu australijskiego. Stany dzielą się na hrabstwa, okręgi i miasta, mające organy samorządowe - rady municypalne. Sprawami polityki zagranicznej, handlu zagranicznego, obrony oraz imigracji zajmują się wyłącznie władze federalne.


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna