Rynek turystyczny austriiPobieranie 0.59 Mb.
Strona1/8
Data08.05.2016
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


RYNEK TURYSTYCZNY

AUSTRIIJoanna Kucharska


4 rok TiR/dzienne

ORT 1SPIS TREŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE

I.1 Położenie i podział administracyjny……………………........5

I.2 Ludność……………………………………………………....7

I.3 Warunki naturalne………………………………………........8

I.4 Gospodarka……………………………………………….....10
 1. WARUNKI ROZWOJU TURYSTYKI

II.1 Regiony turystyczne………………………………………...11

1.1 Burgenland……………………………………………….11

1.2 Styria……………………………………………………..12

1.3 Karyntia………………………………………………….13

1.4 Tyrol……………………………………………………...14

1.5 Vorarlberg………………………………………………..15

1.6 Salzburg………………………………………………….16

1.7 Górna Austria…………………………………………….17

1.8 Wiedeń i Dolna Austria………………………………….19

II.2 Komunikacja……………………………………………….21

II.3 Parki Narodowe……………………………………………22


 1. ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO

III.1 Rynek recepcji turystycznej……………………………….23

  1. Turystyka przyjazdowa………………………………...23

  2. Noclegi…………………………………………………25

  3. Najczęściej odwiedzane regiony……………………….26

  4. Główne miejsca zakwaterowania………………………27

  5. Wpływy z turystyki i wydatki na turystykę……………27

  6. Przyjazdy Polaków do Austrii……………………........29

III.2 Rynek emisji turystycznej………………………………...31

  1. Turystyczne i biznesowe podróże mieszkańców Austrii31

  2. Wydatki turystów z Austrii……………………………34

  3. Główne środki lokomocji……………………………...36
 1. BRANŻA TURYSTYCZNA

IV.1 Obiekty zbiorowego zakwaterowania…………………….. 37

IV.2 Liczba miejsc noclegowych………………………………. 37

IV.3 Hotele w Austrii…………………………………………... 39

IV.4 Touroperatorzy……………………………………………. 45

IV.5 Organizacja Turystyczna…………………………………. 46


 1. ZNACZENIE RYNKU TURYSTYCZNEGO DLA POLSKI

V.1 Przyjazdy i czas pobytu……………………………………47

V.2 Sposób organizacji przyjazdu i główne motywy…………..48

V.3 Rodzaj zakwaterowania……………………………………49

V.4 Odwiedzane województwa i najważniejsze atrakcje………49


VI. PODSUMOWANIE……………………………………...51

INFORMACJE OGÓLNE
I.1 Położenie i podział administracyjny

Republika Austrii – państwo (o powierzchni 83 858 km2 ) położone w Europie Środkowej, w dorzeczu górnego biegu Dunaju i jego dopływów: Innu, Anizy, Morawy i Drawy.

Austria graniczy od zachodu ze Szwajcarią (164 km) i Liechtensteinem (35 km), Włochami (430 km) i Słowenią (330 km) od południa, Węgrami (366 km) i Słowacją (91 km) od wschodu i z Niemcami (784 km) oraz Czechami (632 km) od północy. Łączna długość granic lądowych wynosi 2562 km. Nie ma dostępu do morza.1Mapa 1 – Austria na tle świata i Europy źródło: www.wikipeda.plMapa 2 – Austria i jej sąsiedzi źródło: www.wikipeda.pl


Podział administracyjny Austrii


Republika Austrii jest federacją, którą tworzy 9 krajów związkowych (landów). Kraje związkowe dzielą się na 85 powiatów (Bezirk) i 15 miast (Stadt), które dzielą się na 2368 gmin (Gemeinde). Oddzielny kraj związkowy stanowi również stolica Austrii - Wiedeń.1
Polska nazwa

Niemiecka nazwa

Stolica

Powierzchnia

Ludność

1

Burgenland

Burgenland

Eisenstadt

3965 km2

227 570

2

Karyntia

Kärnten

Klagenfurt

9536 km2

559 400

3

Dolna Austria

Niederösterreich

Sankt Pölten

19 178 km2

1 545 800

4

Górna Austria

Oberösterreich

Linz

11 982 km2

1 376 800

5

Salzburg

Salzburg

Salzburg

7154 km2

515 330

6

Styria

Steiermark

Graz

16 392 km2

1 183 300

7

Tyrol

Tirol

Innsbruck

12 648 km2

673 500

8

Vorarlberg

Vorarlberg

Bregencja

2601 km2

372 790

9

Wiedeń

Wien

Wiedeń

415 km2

1 550 120

Tabela 1 – podział Austrii na kraje związkowe (Landy) źródło: www.wikipeda.pl


I.2 Ludność

Austrię zamieszkuje ok. 8 mln obywateli, a gęstość zaludnienia wynosi 97 osób na km2 . Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Obszary wysokogórskie (powyżej 1500 m n.p.m.) są prawie bezludne. Najgęściej zaludnione są wielkie miasta oraz tereny pagórkowate i równinne. W miastach mieszka 64% ludności.Struktura wiekowa : 0-14 lat: 15,1% (mężczyźni 633375, kobiety 603459), 15-64 lat: 67,5% (mężczyźni 2781291, kobiety 2749539), 65 lat i więcej: 17,5% (mężczyźni 585747, kobiety 846372)
Przyrost naturalny: 0,08%
Kobiety/Mężczyźni: 51,2% / 48,8%
Średnia życia całej populacji: 79,21 lat
Średnia życia kobiet: 82,26 lat
Średnia życia mężczyzn: 76,32 lat
Grupy wyznaniowe:

katolicy 73,6%, protestanci 4,7%, muzułmanie 4,2%, inne 3,5%, nie zdeklarowani 2%, bezwyznaniowi 12%

Pod względem narodowościowym jest to kraj jednolity. Mniejszości narodowe stanowią tu nieco ponad 3% ( Chorwaci, Słoweńcy, Turcy, Niemcy, Czesi, Węgrzy i Słowacy). 1

I.3 Warunki naturalne
Austria należy do krajów górzystych, 2/3 jej powierzchni zajmują Alpy Wschodnie oddzielone podłużnymi głębokimi obniżeniami. Dzielą się one na: Alpy Północne - wapienne i fliszowe, Alpy Centralne - krystaliczne zbudowane z gnejsów i łupków oraz Alpy Południowe - wapienne i łupkowe.

Najwyższe pasma górskie kraju występują w Alpach Centralnych. Wysokie Taury z najwyższą kulminacją Austrii - Grossglockner (3797 m n.p.m.) i Alpy Ötztalskie z Wildspitze (3774 m n.p.m.). Najwyższe partie gór są zlodowacone, a najbardziej znany jest lodowiec Pasterze spływający do stóp najwyższego szczytu w kraju.Mapa 3 – mapa geograficzna Austrii źródło: www.info-austria.com

Na północ od Alp rozciąga się Przedgórze Alpejskie przechodzące następnie w Masyw Czeski. Należy do niego graniczne z Czechami pasmo Szumawy, osiągające w Plöckenstein 1378 m n.p.m.

Północno-wschodnią część terytorium zajmuje faliste Przedpole Karpackie. Jego rzeźbę urozmaicają strome wzgórza zbudowane ze skał wulkanicznych. Znajdują się tu cieplicowe źródła wody mineralnej. Na zachodzie znajdują się tereny nizinne z zapadliskową Kotliną Wiedeńską i niewielkim fragmentem Niziny Węgierskiej. Najniżej położoną jej częścią jest bagnista kraina słonych jezior - Seewinkel z największym Jeziorem Nezyderskim (115 m n.p.m.).1


Austria leży w strefie klimatów umiarkowanych szerokości. Na klimat Austrii od zachodu wpływają masy powietrza oceanicznego, od wschodu kontynentalnego a od południa śródziemnomorskiego. Rzeźba terenu i wysokość nad poziom morza powodują silne zróżnicowanie klimatu. W wysokich partiach gór panuje klimat wysokogórski; powyżej 3000 m śnieg pokrywa góry przez cały rok.

Średnie temperatury stycznia wynoszą (-1)°C w dolinie Dunaju do (-10)°C w górnych partiach Alp, zaś w lipcu od poniżej 10°C w Alpach do 20°C w Kotlinie Wiedeńskiej. Opady w ciągu roku kształtują się na poziomie 500-900 mm na nizinach i w kotlinach śródgórskich oraz 2000 mm i wyżej w wyższych piętrach Alp. W dolinach alpejskich często dochodzi do inwersji termicznej, a po ich stokach spływa ciepły wiatr - fen.

Mapa 4 – średnia roczna temperatura w Austrii źródło: www.waldwissen.net

Prawie całe terytorium Austrii leży w zlewisku Morza Czarnego i jest odwadniane przez Dunaj i jego dopływy. Rzeka płynie na długości 345 km z zachodu na wschód, przez północną część kraju, tworząc gdzieniegdzie malownicze przełomy tak jak między Melk i Krems. Głównymi dopływami Dunaju na obszarze Austrii są: Inn z Salzachem, Enns, Drawa z Murą i graniczna Morawa. Największe jeziora Austrii jak Bodeńskie i Nezyderskie są pochodzenia lodowcowego. Większe skupiska jezior występują w Austrii Górnej i Karyntii.

Około 2/5 obszaru Austrii zajmują lasy. Roślinność ma układ piętrowy. W niższych partiach gór występują lasy bukowe i bukowo-jodłowe, przechodzące wyżej w świerkowe. Nad piętrem lasów rozpościera się piętro zarośli, kosodrzewiny, jeszcze wyżej występują hale, na których można spotkać rzadkie gatunki alpejskie, jak np. szarotkę. Ponad nimi występują już tylko nagie skały i lodowce.1
I.4 Gospodarka
Gospodarka Austrii, z dobrze rozwiniętą gospodarką rynkową i wysokim poziomem życia, jest silnie powiązana z innymi krajami UE, zwłaszcza Niemcami. Czerpie także znaczne zyski z silnych powiązań, zwłaszcza w bankowości i ubezpieczeniach, z krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Dla gospodarki Austrii charakterystyczny jest duży sektor usług, nieźle rozwinięty przemysł i niewielkie, ale wysoko rozwinięte rolnictwo.
2003

2004

2005

2006

PKB (w cenach bieżących; w mld euro)

226,2

235,8

245,1

256,0

Stopa bezrobocia (w %)

4,3

4,8

5,2

4,8

Stopa inflacji (w %)

1,3

2,0

2,1

1,7

Tabela 2 – Dane makroekonomiczne w latach 2003 – 2006 1


Struktura PKB: rolnictwo 1,8%;

przemysł 30,4%;

usługi 67,8%

Przemysł: budownictwo, maszyny, pojazdy i części, żywność,

metale, chemikalia, drewno i przetwórstwo drewna, papier

i tektura, urządzenia telekomunikacyjne, turystyka
Rolnictwo: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, wino, owoce; nabiał,

bydło, świnie, drób; drewno


Eksport - surowce i produkty: maszyny i urządzenia, pojazdy silnikowe i części,

papier i tektura, wyroby metalowe, chemikalia,

żelazo i stal; tekstylia, żywność
Import - surowce i produkty: maszyny i urządzenia, pojazdy silnikowe,

chemikalia, wyroby metalowe, ropa naftowa i

przetwory ropy naftowej; żywność 2

WARUNKI ROZWOJU TURYSTYKI

II.1 Regiony turystyczneII.1.1 BURGENLAND

Ten przygraniczny kraj związkowy ma długą historię konfliktów o władzę. Jest ziemią winnic, zamków i bocianich gniazd, szczyci się jednym z największych jezior Europy1

Burgenland jest obszarem coraz częściej odwiedzanym przez turystów, zwłaszcza krajowych. Koncentruje się tu przede wszystkim ruch wypoczynkowy mieszkańców pobliskiego Wiednia i Grazu. Funkcje wypoczynkowo-uzdrowiskowe zlokalizowane są głównie w rejonie Jeziora Nezyderskiego. Z bardziej znanych ośrodków turystycznych należy wymienić miejscowości Podersdorf, Neusiedel am See, a także w centralnej części Burgenlandu Bad Tatzmannsdorf. Zainteresowaniem turystów cieszą się niewielkie miasta tego kraju, a zwłaszcza jego stolica – Eisenstadt, miejsce urodzenia Józefa Haydna. 2

Jezioro Nezyderskie

jedna z winnic regionu

II.1.2 STYRIA

Położona na południu Styria, nazywana „zielona prowincją”, zaprasza w piękne góry, do gorących źródeł i na łagodne stoki zielonych wzgórz.1

Styria jest drugim co do wielkości krajem Austrii, zajmuje środkową i południowo-wschodnią jej część. Jest to kraina licznych pasm górskich, urodzajnych dolin, bystrych rzek i rozległych obszarów leśnych. Istnieją tu doskonałe warunki dla rozwoju turystyki zimowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Liczne i ciekawe miasta oraz folklor umożliwiają rozwój turystyki krajoznawczej.


Graz, w tle zamek
MariazellStolicą kraju jest Graz, drugie co do wielkości miasto Austrii, posiadające liczne zabytki, a wśród nich XII-wieczną dzielnicę staromiejską, zamek Schlossberg, zbudowany na wyniosłym wzgórzu, niezwykle interesujące muzeum folkloru Styrii. Funkcje uzdrowiskowo-wypoczynkowe koncentrują się w kilku znanych miejscowościach kuracyjnych, spośród których należy wymienić kurort i stację sportów zimowych Mariazell, pełniącą również funkcję znanej i najważniejszej miejscowości pielgrzymkowej w Austrii, wielkie uzdrowisko Bad Ausee również doskonale przystosowane do potrzeb sportów zimowych. Szeroko znanymi miejscowościami wypoczynkowymi i stacjami sportów zimowych są Murzuschlag, Kulm(słynna skocznia narciarska) i Schladming.2


II.1.3 KARYNTIA
Najdalej na południe wysunięty austriacki kraj związkowy, Karyntia, jest mało znany poza krajem, chociaż tak samo jak inne regiony kusi pięknem gór i jezior.1Krajobraz tego kraju tworzą wysokie grzbiety Alp, rozległe łąki górskie i niezwykle malownicze, ciepłe jeziora. Warunki naturalne i walory krajobrazu kulturowego stwarzają tu możliwość rozwoju wszystkich rodzajów turystyki.

Główną strefą turystyczną Karyntii jest obszar występowania jezior, z których największym jest Worthersee. Nad jeziorem leżą liczne ośrodki sportów wodnych i kąpieliska, takie jak np. Maria Worth, Milstadt, Portschach, Velden czy szeroko znane kąpielisko i uzdrowisko Villach. Natomiast najbardziej znaną, dobrze zagospodarowa-ną stacją sportów zimowych jest Bad Kleinkirchheim.
Grossglockner – najwyższy szczyt Austrii
Jezioro WortherseeNa stokach Grossglocknera , na wysokości 2428m n.p.m., znajduje się wysokogórskie schronisko (hotel im. Franciszka Józefa), z którego kolejką można dostać się na lodowiec Pasterze. Ważnym ośrodkiem turystyki międzynarodowej jest stolica Karyntii, Klagenfurt. Miasto leży w śródgórskiej kotlinie w dogodnym przejściu przez Alpy. Jest interesującym miastem, z licznymi zabytkami architektury.

Funkcje ośrodków turystki krajoznawczej w Karyntii pełnią również Friesach, Gurk i Hochosterwitz.2

II.1.4 TYROLDo ośrodków narciarskich w stromych górach tego sławnego zachodniego regionu Austrii każdej zimy ściągają miliony gości, ale latem wciąż można tu odnaleźć prawdziwy spokój.1

Tyrol to górzysta kraina w zachodniej Austrii o specyficznych warunkach geograficzno-klimatycznych, sprzyjających przede wszystkim rozwojowi turystyki zimowej, alpinizmu, a także stacji klimatycznych i miejscowości kuracyjnych. Wysokie szczyty Alp pokryte grubą pokrywą śniegu i jednocześnie niezwykle łagodny, wyróżniający się dużym usłonecznieniem klimat uczyniły z Tyrolu bardzo ważny rejon koncentracji turystyki krajowej i zagranicznej, szczególnie popularny w okresie zimy.

Centrum turystycznym Tyrolu jest Innsbruck, jedna z najlepiej wyposażonych miejscowości turystycznych Austrii, stolica sportów zimowych i turystyki wysoko-górskiej w tej części Alp. W 1964 r. odbyły się tutaj zimowe Igrzyska Olimpijskie, co roku odbywają się konkursy w ramach zawodów o puchar świata w skokach narciarskich. Jest także ważnym ośrodkiem turystyki krajoznawczej dzięki licznym zabytkom architektury i ciekawym zbiorom zgromadzonym w tyrolskim Muzeum Sztuki Ludowej. Innsbruck jest również miastem targów międzynarodowych, centrum przemysłu artystycznego, ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym.
Innsbruck nocą


Innsbruck stolica sportów zimowych w AustriiNajwiększy rozwój funkcji turystyczno-uzdrowiskowych nastąpił w uprzywilejowanej klimatycznie dolinie Innu. Do najważniejszych miejscowości tego regionu, obok Innsbrucku, należą Igls, Seefeld, Hall. Popularnymi ośrodkami sportów zimowych są także: Kufstein, Mayerhofen, St. Johan in Tirol, St. Anton am Arlberg oraz Landeck, pełniący jednocześnie funkcję miejscowości uzdrowiskowej.2


II.1.5 VORARLBERGW tym małym, wysuniętym na zachód kraju związkowym, rozciągającym się od brzegów Jeziora Bodeńskiego po szczyty pasma Silvretta, są piękne budowle sakralne i czarujące górskie krajobrazy.1
Warunki naturalne sprzyjają tu przede wszystkim rozwojowi turystyki w sezonie zimowym. Doskonale zagospodarowane stoki gór i świetnie wyposażone liczne stacje sportów zimowych ściągają do Vorarlbergu licznych turystów i amatorów narciarstwa. Głównym ośrodkiem ruchu turystycznego jest tu Bregencja(Bregenz), stolica kraju, niewielkie miasto malowniczo położone nad Jeziorem Bodeńskim, pełne zabytków architektury i sztuki prawie ze wszystkich okresów jego rozwoju. Bregencja jest także znanym uzdrowiskiem austriackim.


Krajobraz wysokogórski regionu
Stolica regionu – Bregencja położona nad Jeziorem BodeńskimRuch turystyczny koncentruje się również w kilku innych miasteczkach (Dornbirn, Feldkirchen, Bludenz) oraz w stacjach sportów zimowych: Lech am Arlberg, Partenen i Schrunns. Partenen jest punktem wyjściowym drogi wysokogórskiej Silvretta.2


II.1.6 SALZBURG
Imponujące dziedzictwo architektoniczne księstw-biskupstw, związki z Mozartem i coroczny festiwal muzyczny czynią z Salzburgu jedno z najbardziej lubianych miast Austrii.1

Salzburg to piękna górska kraina o doskonałych warunkach dla rozwoju turystyki i rekreacji niemal w ciągu całego roku. Liczne jeziora, źródła wód mineralnych, wspaniałe warunki do uprawiania sportów zimowych, cenne zabytki architektury i pamiątki przeszłości umożliwiły rozwój wszystkich rodzajów funkcji turystycznych. Salzburg spełnia jednak przede wszystkim funkcję obszaru realizacji rekreacji letniej i sportów zimowych. Do najważniejszych ośrodków wypoczynkowych i jednocześnie uzdrowisk i stacji sportów zimowych należą: Zell am See, Obertauern, Sallbach, Kaprun, Lofer, Radstadt, St. Johann in Pongau oraz słynne uzdrowiska z gorącymi źródłami radioaktywnymi Badgastein i Bad Hofghastein.

Salzburg
Salzburg zimowy krajobraz


Stolica kraju związkowego Salzburg jest ważnym ośrodkiem międzynarodowej turystyki krajoznawczej, a także znanym uzdrowiskiem i ośrodkiem sportów zimowych. Miasto wyróżnia się przepięknym położeniem, obfitością zabytków 2architektury (m.in. katedra wzorowana na Bazylice św. Piotra w Rzymie, zamek Hohensalzburg) i festiwalami muzyki Mozarta, który tu się urodził. Interesującym obiektem krajoznawczym omawianego obszaru jest góra Durnberg z kopalnią soli w partii szczytowej, do której prowadzi kolejka górska, a także największa jaskinia lodowa na świecie w Tennen-Gebirge koło Werfen.

Jaskinia lodowa w Tennen-Gebirge
II.1.7 GÓRNA AUSTRIA


Górna Austria to nie tylko barokowe klasztory, jak Sankt Florian czy Kremsmunster, i zabytkowe miasta, jak Steyr czy Freistadt, ale także wielkie połacie dzikich terenów.1

Austria Górna to jeden z najważniejszych rejonów turystycznych Austrii, bardzo popularny cel turystyki zagranicznej. Dominuje tu funkcja letniej rekreacji w połączeniu z możliwościami uprawiania sportów wodnych. Ważną rolę odgrywa także funkcja uzdrowiskowa i krajoznawcza.

Szczególnie silny rozwój funkcji turystycznych obserwuje się w rejonie Salzkammer-gut. Jest to obszar obfitujący w liczne piękne jeziora (Attersee, Mondsee, Traunsee i inne), nad którymi powstało wiele miejscowości wypoczynkowych i uzdrowisk,

np. Ater, Kammer, Ebensee. Wielkim współczesnym uzdrowiskiem z licznymi zabytkami architektury jest Gmunden, a także Bad Ischl.

Do ośrodków turystyki krajoznawczej należy zaliczyć stolicę kraju Linz, Steyr, St. Florian i niezwykle ciekawe miasteczko Hallstatt, leżące u podnóża góry Dachstein. W miasteczku odkryto słynne cmentarzysko prehistoryczne ze starszej epoki żelaza, które nadało nazwę kulturze i okresowi (halsztacki) w pradziejach Europy. Rejon Hallstatt to również obszar rozwoju górnictwa solnego, którego ślady i tradycje eksponuje muzeum w Hallstatt i udostępniona do zwiedzania stara kopalnia.2

Linz

Jedno z uroczych jezior w rejonie Salzkammergut
Hallstatt
Zabytkowe miasto SteyrII.1.8 WIEDEŃ I DOLNA AUSTRIA

Łagodne wzgórza i winnice największego austriackiego kraju związkowego, Dolnej Austrii, usiane są klasztorami i zamkami, a całość przecinają na połowę szeroko rozlane wody Dunaju.Wiedeń, jedno z najwspanialszych miast świata, obdarzone wyjątkowym dziedzictwem artystycznym i kulturowym, jest zarazem urocze i fascynujące, tętniące życiem i spokojne.1

Głównym ośrodkiem zagranicznego ruchu turystycznego w Austrii jest stolica Wiedeń – uważana za czwarte centrum światowego ruchu turystycznego. Wielki ruch turystyczny, notowany corocznie w Wiedniu, wiąże się przede wszystkim z jego walorami krajoznawczymi i dogodnym położeniem komunikacyjnym, a także z międzynarodowymi targami, festiwalami muzycznymi i kongresami. Do największych obiektów o charakterze krajoznawczym w Wiedniu zaliczyć należy m.in.: wspaniały zabytek architektury gotyckiej – katedrę św. Szczepana, pałac Habsburgów – Hofburg, Belweder, Schonbrunn z pięknym parkiem w stylu francuskim. Tu znajduje się jedna ze światowych scen operowych Wiener Staatsoper i narodowy teatr Austrii – Burgtheater. W Wiedniu znajduje się również wiele pamiątek po wybitnych kompozytorach tej miary co: J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, J.Strauss, F.Schubert, J.Brahms i innych. Odbywający się co roku Wienerfestwochen ściąga do Wiednia turystów z całego świata.

Dużą popularnością wśród turystów cieszy się Grinzing, dzielnica folklorystycznych zajazdów, winiarni i karczm, a także rozrywkowo-wypoczynkowa dzielnica – Prater.

Na wzgórzu Kahlenberg, dominującym nad miastem, znajduje się kościół a w nim kaplica króla Jana Sobieskiego.


Dolna Austria jest przede wszystkim obszarem wypoczynkowym mieszkańców Wiednia. Istnieją tu dobre warunki rozwoju rekreacji zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Popularnymi ośrodkami wypoczynkowymi są m.in. Lilienfeld, Semmering i Raxalpe. Rozwijają się tu również funkcję uzdrowiskowe. W odległości ok. 26km od Wiednia leży słynne uzdrowisko z obfitymi źródłami siarkowymi – Baden. Z innych bardziej znanych uzdrowisk na uwagę zasługuje Deutsch Altenburg. Dolna Austria jest także niezwykle ciekawym rejonem turystyki krajoznawczej. Pod tym względem szczególnie wyróżnia się odcinek doliny Dunaju od starego miasteczka Krems do Melk, znany pod nazwą doliny Wachau. Ponadto ciekawe walory krajoznawcze reprezentują liczne miasteczka (Eggenburg, Heiligenkreuz, Klossterneuburg, St. Polten) i przepięknie położone wioski.2


Wiedeń katedra św. Szczepana

Wiedeń pałac Habsburgów - HofburgWiedeń


Pałac Schonbrunn


Wiedeń


francuskie ogrody Schonbrunn

Wiedeń Wiener Staatsoper nocą
Wiedeń - Prater


  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna