Rynek turystyczny BrazyliiPobieranie 498.16 Kb.
Strona1/7
Data02.05.2016
Rozmiar498.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7Rynek turystyczny Brazylii

Seredyńska Joanna

II TiR SUM/Z T3


Spis treści


Spis treści 2

I. INFORMACJE OGÓLNE 3

1. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni. 3

2. Klimat 4

3. Gospodarka - Dane statystyczne 4

4. Historia 6

5. Ustrój polityczny i podział administracyjny 9

II. WARUNKI ROZWOJU TURYSTYKI 14

1. Przyrodnicze warunki rozwoju turystyki 14

2. Ośrodki koncentracji ruchu turystycznego- atrakcje turystyczne 15

3. Kuchnia Brazylijska 19

4. Ciekawostki 19

III. ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO 20

1. Rynek recepcji turystycznej 20

2. Rynek emisji turystycznej 29

3. Baza Turystyczna 34

4. Dostępność komunikacyjna i turystyczna 39

Spis tabel 45

Spis wykresów 46

Zdjęcia 47

Strony internetowe 47


I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni.

Brazylia jest piątym z największych krajów na świecie o powierzchni8.547.404km, zajmuje prawie połowę kontynentu Ameryki Południowej.


Ukształtowanie powierzchni wyżynno-nizinne. Na południowym-wschodzie znajduje się Wyżyna Brazylijska, zajmująca ok. 60% powierzchni kraju, która opada stromą krawędzią ku wybrzeżom Oceanu Atlantyckiego. Na północy występuje rozległa, aluwialna, miejscami zabagniona Nizina Amazonki, która rozciąga się gęstą siecią rzek. Na północy znajduje się Wyżyna Gujańska z najwyższym szczytem kraju: Pico da Neblina, 3014 m n.p.m. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, jedynie na północy i południu są większe zatoki i przybrzeżne wyspy. Wzdłuż wybrzeża występują rafy koralowe.1.Położenie Brazylii na mapie świata www.braziltourism.org

2. Klimat

Większość terytorium Brazylii leży między równikiem, a Zwrotnikiem Koziorożca. W strefie tropikalnej temperatury zmieniają się w zależności od szerokości geograficznej, a także ukształtowania terenu. Pory roku są mniej wyraziste niż w strefie umiarkowanej.


3. Gospodarka - Dane statystyczneLiczba ludności: 174.630.000 mln mieszkańców (dane 01/07/2002), jest to szóste pod względem ludności państwo świata i najbardziej zaludniony kraj Ameryki Południowej

Skład etniczny:

- 55% mieszkańców to potomkowie Europejczyków, głównie Portugalczyków; -- 38% mieszkańców to mulaci i metysi; 6% mieszkańców to murzyni; zaledwie -- 0,2% populacji stanowią Indianie.


- 81% Brazylijczyków mieszka w miastach.

Rozmieszczenie ludności:

* Region Południowo - Wschodni  ( stany Săo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo ) - 72,4 miliony;

* Region Północno - Wschodni ( stany: Bahia, Maranhăo, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe ) - 47,7 mln;

* Region Południowy (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul)  - 25,1mln

* Region Północny (Amazonas, Pará,  Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins) - 12,9 mln;
* Region Środkowo-Zachodni (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Dystrykt Federalny) - 11,7 mln mieszkańców ( w 2000 roku ).

Średnia gęstość zaludnienia: 20 osób/km2
Język – portugalski, w użyciu również hiszpański, angielski i francuski

Religia – 90% ludności wyznania rzymskokatolickiego. Brazylia to największy kraj katolicki na świecie.

Strefy czasowe – GMT minus 3godz. (ponad połowa terytorium i większość głównych miast)

Waluta – Real BRL czyli 100 centavos , kurs wymiany bardzo zmienny 1USD to ok. 3BRL

PKB – 600mld USD w 2003r.

Brazylia jest najbardziej uprzemysłowionym państwem rozwijającym się, o największym rynku konsumenckim,

-jest największym eksporterem kawy,

-największy producentem cukru i soku pomarańczowego, drugim soi i mięsa, czwartym- zboża, piątym kakao.

Rolnictwo niegdyś filar brazylijskiej gospodarki stanowi zaledwie 7% PKB, przemysł-29%, usługi 64%.
Zatrudnienie

W okresie I-V 2007 Przybyło w Brazylii 913.800 nowych miejsc pracy (+3,1% w stosunku do tego samego okresu roku 2006).

W ujęciu sektorowym największy przyrost zatrudnienia zanotowano w usługach – 289 tys. pracowników, w przemyśle przetwórczym 271 tys. pracowników oraz w rolnictwie 172 tys. pracowników. Najwyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia odnotowano w rolnictwie - 11,94%, a następnie w budownictwie – 5,85% i przemyśle przetwórczym. Najniższa dynamika zatrudnienia miała miejsce w tym okresie w handlu.
Bezrobocie

Poziom bezrobocia mierzony jest jedynie w 6 wielkich ośrodkach miejskich wskaźnikiem IBGE i utrzymuje się na poziomie nieco ponad 9,8%

( w São Paulo 10,5%) . Podniesiono płace minimalną o 16,6% do poziomu 350 reali miesięcznie ( ok 167 USD).

Rząd przeznacza znaczne sumy na programy pomocowe i socjalne m.in. Bolsa Familia, które w niektórych regionach, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, wyrównują brak środków pochodzących z pracy i podtrzymują konsumpcje stanowiąc nawet więcej jak 5% całości dochodów ludności.


Według dostępnych danych na koniec października 2006 roku, największy wzrost zatrudnienia odnotowano w produkcji żywności i napojów (+6,8%), przetwórstwa ropy naftowej i produkcji alkoholu (+16,7%) oraz produkcji środków transportu (+2,3%). Największe spadki zatrudnienia miały miejsce w przemyśle skórzanym i obuwniczym (-14,1%), odzieżowym (-6,1%) oraz w sektorze maszyn i urządzeń (-3,7%).
Inflacja

Według danych Ministerstwa Finansów, wskaźnik inflacji, mierzonej za okres ostatnich 12 miesięcy, na koniec II kwartału 2007r. kształtował się na poziomie 3,5%, natomiast na koniec III kwartału wyniesie 3,7 %. Na koniec 2007r., wskaźnik cen konsumpcyjnych powinien ponownie sięgnąć 3,5%. Przewidywania inflacyjne na rok przyszły zakładają wzrost wskaźnika cen do poziomu 4,1%.


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna