Rynek turystyczny cypruPobieranie 199.39 Kb.
Strona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar199.39 Kb.
  1   2   3   4   5

RYNEK TURYSTYCZNY CYPRU

Mateusz Zygmunt

HOT 2
SPIS TREŚCI1.Wprowadzenie 3

Informacje polityczno-geograficzne 3

informacje demograficzne 5

sytuacja ekonomiczno – gospodarcza 8

Komunikacja 12

Regiony koncentracji ruchu turystycznego 13

Warunki rozwoju turystyki 14

2. Analiza rynku turystycznego 15

a) rynek emisyjny 15

Wyjazdy zagraniczne obywateli Cypru 15

Najczęściej odwiedzane kraje przez obywateli Cypru 16

Motywy wyjazdów rezydentów Cypru za granicę 20

b) Rynek recepcji 21

Przyjazdy turystów na Cypr 21

Kraje najczęściej odwiedzające Cypr 22

Profil turystyczny osób przybywających na Cypr 27

Rynek emisyjny czy recepcyjny? 32

Wybrane informacje z branży turystycznej. 32

a) formy promocji i strategia rozwoju turystyki 32

b) branża hotelarska w zarysie 33

3. Znaczenie rynku turystycznego Cypru dla Polski 35

4. Podsumowanie 36

  1. Wprowadzenie

Informacje polityczno-geograficzne


Republika cypryjska jest to bardzo niewielkie państwo, zajmujące dopiero 167 miejsce na świecie z powierzchnią 9 250 km². Jest usytuowane na wyspie Cypr we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Pod względem podziału politycznego Cypr jest zaliczany do Europy, jednak pod względem położenia znajduje się w Azji - na terenie Bliskiego Wschodu. Liczba ludności Cypru również nie jest imponująca - 788 457 osób, niemniej jednak już średnia gęstość zaludnienia jest większa niż w Polsce i wynosi 132 osób/km²1. Wybrzeże morskie ma długość 648 km. Dominującą religią jest prawosławie, natomiast mniejszościami narodowymi są maronici oraz muzułmanie.


Ryc. nr 1. Położenie CypruŹródło: http://pl.wikipedia.org

Sytuacja polityczna Cypru jest dość skomplikowana. Otóż jest członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poza tym jest republiką prezydencką, w której funkcje głowy państwa sprawuje prezydent, który jest jednocześnie szefem rządu, wyłanianym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza znajduje się w rękach parlamentu. Po proklamowaniu w 1979 Federalnego Państwa Tureckiej Republiki Cypryjskiej, a następnie przekształceniu go w Republikę Turecką Cypru Północnego (1983) ustanowiono w niej odrębne struktury władzy – Zgromadzenie Ustawodawcze i rząd, które jednak nie zyskały uznania ONZ i wspólnoty międzynarodowej.

Aby w pełni zrozumieć sytuację panującą na Cyprze, nie sposób nie wspomnieć troszkę o genezie ukształtowania tego kraju. Chociaż rozmiary mogą temu przeczyć, to jednak Cypr ma za sobą burzliwą historię. Wszystko zaczęło się w VI wieku p.n.e. w osadzie Chirokitia osiedliło się około 1500 osób. W II wieku p.n.e. nastąpił napływ ludności mykeńskiej. Pół wieku później zaczęły się formować kolonie greckie i fenickie. W 525 r p.n.e. Persowie zaczęli panować nad wyspą, a w 300 lat później Cypr wszedł w skład państwa Ptolemeuszy. W latach 30. p.n.e. kraj przeszedł pod władzę Rzymu.

W VII wieku następuje pierwszy najazd arabski i przez następne 300 lat Arabowie walczą o Cypr z Bizantyjczykami. Zaowocowało to utratą wyspy przez Arabów i Izaak Komnenos odrywa wyspę od Bizancjum. Pod koniec dwunastego stulecia powstaje Królestwo Cypru. W XVI wieku Turcy podbijają wyspę i w ciągu kilkudziesięciu lat na wyspę przybywa ponad 50 tysięcy tureckich osadników.

W 1914 roku dokonała się aneksja Cypru przez Wielką Brytanię. Następnie na wskutek żądań biskupa Makariosa III w 1960 Cypr uzyskuje niepodległość. 3 lata później dochodzi do pierwszych krwawych starć między Grekami a Turkami. 1974 r. dochodzi do zamachu stanu skierowanego przeciwko prezydentowi Cypru Makariosowi III. Konsekwencją tureckiej interwencji zbrojnej jest podział wyspy. W 1983 r. turecka część wyspy deklaruje niepodległość, jako Turecka Republika Północnego Cypru (uznawana tylko przez Turcję i kilka organizacji). 1999 to rok począteku negocjacji pod egidą ONZ, mających doprowadzić do ponownego zjednoczenia wyspy. Jednak w 4 lata później prezydentem Cypru został Tassos Papadopoulos, przeciwnik kompromisu z Turkami. W kwietniu 2004 r. grecka część wyspy odrzuciła w referendum plan zjednoczenia na warunkach stawianych przez ONZ z turecką częścią, a Turcy cypryjscy głosowali za przyjęciem planu. 1 maja 2004 r. Cypr stał się członkiem UE ( tylko grecka część wyspy), natomiast z początkiem 2008 r. wszedł do strefy EURO.Trzeba zaznaczyć też, że Cypr jest jednym z ostatnich epizodów walki chrześcijan i muzułmanów w rejonie Morza Śródziemnego i jednym z ostatnich śladów ekspansji tureckiej w Europie. W chwili obecnej na Cyprze panuje separatyzm i dochodzi do częstych konfliktów etnicznych pomiędzy Turkami a Grekami. Grecy stanowią 78% wszystkich mieszkańców (99,5% Greków zamieszkuje grecką część wyspy), Turcy - 18%, natomiast 4% to inne narodowości.2

informacje demograficzneTab. nr 1. Dane demograficzne.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Liczba ludności uwzględniająca Turków

785,3

793,1

802,5

818,2

837,3

854,3

867,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba ludności kontrolowana prawnie

697,5

705,5

715,1

730,4

749,2

766,4

778,7

Mężczyźni

342,7

346,2

350,6

359,3

369,2

377,8

383,4

Kobiety

354,8

359,3

364,5

371,1

380,0

388,6

395,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba ludności ze względu na wiek

 

 

 

 

 

 

 

0-14

22,3

21,5

20,9

20,0

19,2

18,4

18,0

15-64

66,4

66,8

67,3

68,1

68,9

69,5

69,8

65 i powyżej

11,3

11,7

11,8

11,9

11,9

12,1

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Populacja w poszczególnych regionach

 

 

 

 

 

 

 

Lefkosia

277,9

280,3

283,5

289,1

296,1

302,6

307,1

Ammochostos

37,8

38,5

39,1

40,1

41,2

42,2

43,0

Larnaka

116,2

117,5

119,3

121,9

125,2

128,1

130,1

Lemesos

199,5

201,6

204,6

209,2

214,8

219,9

223,6

Pafos

66,1

67,6

68,6

70,1

71,9

73,6

74,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Populacja miejska (%)

68,8

69,0

69,1

69,3

69,4

69,6

69,7

Liczba gospodarstw domowych

224,3

229,0

233,0

238,8

247,7

256,6

263,3

Średnia wielkość gospodarstw domowych

3,09

3,06

3,05

3,04

3,01

2,97

2,94

Źródło: http://www.pio.gov.cy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony http://www.pio.gov.cy

Jak można zaobserwować z powyższych danych, liczba ludności Cypru systematycznie wzrasta od 2000 roku o średnio 10 tys. osób w każdym roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ludność turecką to tendencja jest podobna, z tym że przyrost jest nieco większy – ok. 20 tys. średnio co roku od 2004.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze

strony http://www.pio.gov.cy
Wykres drugi wskazuje na zdecydowana przewagę osób w wieku produkcyjnym, a więc jest to jak najbardziej korzystny układ dla gospodarki. Emeryci stanowią 12% społeczeństwa, natomiast prawie co piąty mieszkaniec Cypru ma poniżej 15 roku ycia.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony http://www.pio.gov.cy
Rzut okiem na płeć pokaże prawie idealną równowagę liczbową między mężczyznami a kobietami. Dane wskazują taki stan rzeczy od 2000 roku. Wskaźnik urbanizacyjny jest na normalnym poziomie - 7 na 10 mieszkańców wyspy jest zameldowana w miastach.
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna