Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDAPobieranie 61.98 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar61.98 Kb.
RYNKI KAPITAŁOWE I PIENIĘŻNE. GIEŁDA 1. Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany / Mariusz Poślad, Stanisław Thiel, Tomasz Zwoliński ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.- Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku.- Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2006.
  Sygnatura: 34952
  1 egz.
 2. AMERYKAŃSCY supermaklerzy / red. Alan Rubenfeld; tł. z ang. Katarzyna Kozłowska-Lang. - Warszawa : K.E. Liber, 1996. - [13], 206 s. : 1 wykr ; 23 cm . - (Inwestowanie)
  Sygn. 11093
  1 egz. 3. ANALIZA fundamentalna / John C. Ritchie; tł. z ang. Jarosław Sobkowiak, Aneta Wynimko, Tomasz Wiazowski. - Warszawa : WIG Press, 1997. - XIV, 358, [5] s. : 1 rys., 1 schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15935 – 15938
  4 egz. 4. ANALIZA fundamentalna i techniczna / Mariusz Czekała. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 194 s. : tab., wykr ; 24 cm . - (Rynek Kapitałowy)
  Sygn. 9070 – 9092
  23 egz. 5. ANALIZA portfelowa / Marek Wierzbicki. - Łódź : Motte, 1995. - 95, [1] s. : tab., wykr ; 21 cm . - (Biblioteka Inwestora Giełdowego)
  Sygn. 9943
  1 egz. 6. ANALIZA techniczna rynków finansowych / John J. Murphy ; tł. z ang. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG Press : Gazeta Giełdy "Parkiet", 1999. - XXX, 547, [4] s.: rys., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 9919
  1 egz. 7. ANALIZA techniczna w teorii i praktyce / Waldemar Mączka. - Kraków : Wydaw. Best, 1994. - 120 s. : rys., wykr. ; 21 cm . - (Rynek Kapitałowy - Wydaw. Best)
  Sygn. 9918
  1 egz. 8. BANKI i biura maklerskie na rynku papierów wartościowych (W OPRACOWANIU) / Wojciech R. Gębicki. - Bielsko-Biała : Park, 1991. - 79, [1] s. ; 21 cm . - (Nieznany Świat Finansów)
  1 egz. 9. BANKI i instytucje finansowe w Polsce / red. Małgorzata Bernacik. - Warszawa : Merkuriusz Polski, 1994. - 297, 7, [6] s. : tab., wykr. ; 30 cm
  Sygn. 9710
  1 egz.
 10. BANKI i instytucje finansowe w Polsce / red. Małgorzata Bernacik. - Warszawa : Merkuriusz Polski, 1995. - 359, [3] s. : schem., wykr. ; 30 cm + 5 tab. [12] s.
  Sygn. 9711 – 9713
  3 egz.
 11. BANKI inwestycyjne : nowe spojrzenie na restrukturyzację finansową i prywatyzację / Krzysztof Czerkas, Robert Oppenheim. - Warszawa : Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1993. - 85, [2] s. : 2 schem., 1 tab. ; 21 cm + err.. - (Przewodnik Finansowo-Bankowy)
  Sygn. 9721 – 9723
  3 egz. 12. BANKI na rynkach kapitałowych / Elżbieta Ostrowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 228 s. : tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 10399 – 10340, 11840 – 11841
  4 egz. 13. BANKI na rynku kapitałowym (W OPRACOWANIU) / Mirosław Dusza. - Warszawa : Zarządzanie i Bankowość, 1992. - 62, [2] s.: rys. ; 21 cm . - (Biblioteka Menedżera i Bankowca : praktyka bankowa)
  1 egz. 14. BANKOWOŚĆ i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia / Stanisław Miedziak. - Warszawa : Difin, 2003. - 271 s. : tab ; 23 cm
  Sygn. 13525 - 13528 , 13500 – 13501
  6 egz. 15. BANKOWOŚĆ inwestycyjna : substytucja produktów bankowych dla przedsiębiorstw przez produkty rynku finansowego i nowej ekonomii / Rafał Walkiewicz. - Warszawa : Poltext, 2001. - 174, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm . - (Studia Finansowo-Bankowe - Szkoła Główna Handlowa)
  Sygn. 5709
  1 egz.

 1. Bond markets, analysis and strategies / Frank J. Fabozzi.- 3rd ed.- Upper Saddle River NJ : Prentice-Hall International, 1996.
  Sygnatura: 10885
  1 egz. 2. BUDOWA portfela lokat : podstawy teoretyczne / Michał Kolupa, Joanna Plebaniak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 145, [3] s. : tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 3639 , 6014 – 6015
  3 egz. 3. Credit-rating : ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym / Danuta Dziawgo ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Łódź).- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
  (Przedsiębiorczość)
  Sygnatura: 9319
  1 egz. 4. CYKLE giełdowe (W OPRACOWANIU) / Jake Bernstein; tł. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG Press, 1996. - XIV, [2], 198 s. : wykr ; 25 cm . - (Biblioteka Inwestora)
  1 egz.
 1. Czynniki destabilizacji rynków walutowych / Adam Koronowski.- Warszawa : Twigger, 2003.
  (Biblioteka Bankowca)
  Sygnatura: 15746 , 24492 , 24493 , 24494 , 24495 , 24496
  6 egz. 2. Demokracja, rynek : giełda papierów wartościowych / Stefan J. Rittel.- Wrocław : Atla 2, 1998.
  (Podręcznik Obywatela Unii Europejskiej)
  Sygnatura: 11205 , 11206
  2 egz.
 3. DROGA na giełdę : jak przygotować spółkę do emisji publicznej : praca zbiorowa ekspertów BDO / red. Maria Adamska. - Warszawa : Difin, 2008. - 544 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 24357 , 24803 – 24807
  6 egz. 4. DYWERSYFIKACJA ryzyka na polskim rynku kapitałowym / Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska. - Warszawa : Placet, 2004. - 278, [1] s. : schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10725 – 10728
  4 egz. 5. EFEKTYWNOŚĆ giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia / red. Jan Czekaj; Mirosław Woś, Janusz Żarnowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7838 , 9823 , 9560
  3 egz.

 1. Egzotyczne opcje finansowe : systematyka, wycena, strategie / Izabela Pruchnicka-Grabias.- Warszawa : CeDeWu, 2006.
  Sygnatura: 15068
  1 egz.
 2. EKONOFIZYKA : wprowadzenie / Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley; tł. z ang. Ryszard Kutner. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 8632
  1 egz.

 1. EKONOMETRIA finansowa : analiza rynku kapitałowego / Małgorzata Łuniewska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 132 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (FFF. Inwestycje - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 22194 – 22203
  10 egz.

 1. Ekonomiczne determinanty ustaleń cen na giełdzie / Edward Pielichaty.- Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1994.
  (Finanse)
  Sygnatura: 9352 , 9353
  2 egz. 2. EKONOMIKA pieniądza, bankowości i rynków finansowych / Frederic S. Mishkin; tł. z ang. Agnieszka Mincewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 946, [2] s. : 2 mapy, rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 4094 , 5049
  2 egz. 3. ENGLISH for the capital market / Zofia Kopestyńska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996. - 187, [1] s. : schem., tab., wykr ; 20 cm
  Sygn. 9889
  1 egz. 4. ETYCZNE otoczenie rynku kapitałowego / Bożena Klimczak. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 112 s. : schem., tab ; 24 cm . - (Rynek Kapitałowy)
  Sygn. 9136 – 9158
  23 egz. 5. FINANSOWE rynki kapitałowe : przypadek Polski lat dziewięćdziesiątych / red. Władysław Milo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 217, [1] s. : 1 schem., tab., wykr ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 3698 , 7705 , 5047
  3 egz. 6. FORECASTING financial markets : the psychology of successful investing / Tony Plummer. - 5 ed. paperback. - London ; Philadelphia : Kogan Page, 2008. - XIII, [1], 415 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 23285 – 23288
  4 egz.
 7. FUNDAMENTALNY portfel papierów wartościowych : nowa koncepcja analizy portfelowej / Waldemar Tarczyński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 200, [4] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 1725 , 9055 , 5824 - 5825 , 3640 , 2644 – 2645
  7 egz. 8. FUNDUSZE inwestycyjne na polskim rynku / Zofia Wilimowska, Marzena Madeła. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998. - 156 s. : 2 fot., rys., schem., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 7344 - 7345 , 9058, 16316 - 16317
  5 egz. 9. FUNDUSZE powiernicze : zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym / Bolesław Meluch, Ewa Nietrzepka, Tomasz Orlik. - Warszawa : Twigger, 1993. - 107 s. : schem., 2 tab., 1 wykr ; 21 cm . - (Biblioteka Bankowca)
  Sygn. 9751 – 9753
  3 egz. 10. Giełda - jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym / Bernard Belletante ; tł. Edward Niesyty ; oprac. Janusz J. Tomidajewicz.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996.
  Sygnatura: 9301
  1 egz.

 1. Giełda i rynki kapitałowe : słownik polsko-angielski / Joanna Miler-Cassino.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sygnatura: 29315
  1 egz. 2. GIEŁDA papierów wartościowych / Andrzej Sopoćko. - Warszawa : AWiM Mediabank, 1993. - [2], 148 s. : 1 schem., tab., 2 wykr ; 21 cm
  Sygn. 9365 – 9368
  4 egz. 3. GIEŁDA towarowa / Dariusz Bliźniak, Leszek Gontarski. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej : Wydaw. Książkowe Linia, 1996. - 128 s. : schem. (w tym kolor.), tab ; 24 cm
  Sygn. 9303
  1 egz. 4. GIEŁDOWE notowania ciągłe(W OPRACOWANIU) / Janusz Zawiła-Niedźwiecki. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 1995. - 75, [2] s. ; 21 cm
  1 egz. 5. Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich / Dariusz Tadeusz Dziuba.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.
  Sygnatura: 15941 , 18183
  2 egz. 6. GIEŁDY towarowe od A do Z / Russell R. Wasendorf, Thomas A. McCafferty; tł. z ang. Piotr Kazimierski. - Warszawa : K.E. Liber, 1997. - VIII, 179 s. : tab., wykr ; 23 cm . - (Inwestowanie)
  Sygn. 10153 - 10154 , 9377
  3 egz. 7. Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006).
  Sygnatura: 15516 , 15517 , 17780 , 17781
  4 egz.
 8. GMINA na rynku kapitałowym : podstawy zarządzania długiem komunalnym / Michał Bitner; Agencja Rozwoju Komunalnego. - Warszawa : Agencja Rozwoju Komunalnego, 1999. - [2], 157 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9406
  1 egz.
 9. I ty zostaniesz maklerem ... : zbiór zadań na egzamin maklerski z rozwiązaniami : zawiera aktualne akty prawne (W OPRACOWANIU / Piotr Majtkowski, Sławomir Prec. - Sopot : Towarzystwo Oświatowe Profit, 1994. - 186 s. ; 20 cm
  1 egz. 10. INSTRUMENTY finansowe / Janusz Kudła. - Warszawa : Wydaw. Key Text : Oficyna Wydaw. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, 2002. - 200 s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 9916
  1 egz. 11. INSTRUMENTY pochodne na rynku kapitałowym / Waldemar Tarczyński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 157, [3] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Ekonomia i Zarządzanie - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
  Sygn. 5021
  1 egz. 12. INSTRUMENTY zabezpieczające w transakcjach walutowych / Daniel Meniów, Grzegorz Ochędzan, Zofia Wilimowska. - Bydgoszcz : AJG - Oficyna Wydawnicza : OPO [Ośrodek Postępu Organizacyjnego], 2003. - 291 s. : schem. (w tym kolor.), tab., wykr. ( w tym kolor.) ; 24 cm . - (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Z. 240)
  Sygn. 5608, 14877 – 14880, 35214
  6 egz. 13. Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego / Urszula Banaszczak-Soroka.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  (FFF. Inwestycje)
  Sygnatura: 25131 , 25132 , 25133 , 25134 , 25135 , 25136 , 25137 , 25138 , 25139 , 25140
  10 egz.

 1. Inwestycje giełdowe : szanse i pułapki : przewodnik inwestora / Henry Blodget ; [tł. Przemysław Janicki].- Gliwice : Wydawnictwo Helicon, 2008.
  (Onepress Exclusive)
  Sygnatura: 24378 , 24379 , 24380 , 24381 , 24382 , 24383
  6 egz. 2. INWESTYCJE private equity/venture capital / Katarzyna Sobańska, Piotr Sieradzan. - Warszawa : Wydaw. Key Text, cop. 2004. - 437 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11251, 17098 – 17100
  4 egz.
 3. INWESTYCJE rzeczowe i kapitałowe / red. Jerzy Różański; Jakub Marszałek, Paweł Sekuła. - Warszawa : Difin, 2006. - 360, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 16880 – 16881
  2 egz.
 4. INVESTMENT banking : emisja papierów wartościowych, fuzje i przejęcia / Adolf-Friedrich Jacob, Sebastian Klein; tł. z niem. Barbara Rysiewicz. - Warszawa : Poltext, 1998. - 159 s. : schem., tab., 1 wykr ; 23 cm
  Sygn. 5701 – 5703
  3 egz. 5. INWESTOWANIE na rynku kapitałowym (W OPRACOWANIU) / Elżbieta Ostrowska. - Słupsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000. - 178 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm
  1 egz. 6. INWESTOWANIE w wartość : klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla każdego / Janet Lowe; tł. z ang. Artur Migdał, Marcin Sieczyk. - Warszawa : K.E. Liber, 1999. - [2], XII, 190 s. : tab ; 24 cm . - (Inwestowanie)
  Sygn. 9917
  1 egz. 7. JAK inwestować w papiery wartościowe / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994. - 189 s., [1] : tab., wykr ; 21 cm . - (Ekonomia na Co Dzień)
  Sygn. 9330 – 9334
  5 egz.

 1. Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne / Marcin Pachucki, Aleksander Plutecki.- Stan prawny na dzień: 1 lipca 2014 r.- Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014.
  (Poradnik dla Emitentów)
  Sygnatura: 35915
  1 egz. 2. JAK racjonalnie grać na giełdzie papierów wartościowych (W OPRACOWANIU) / Zdzisław Kijak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994. - 168, [2] s. ; 21 cm . - (Ekonomia na Co Dzień)
  1 egz. 3. JAK wejść na giełdę : poradnik dla emitentów i profesjonalnych doradców / Robert Tomaszewski. - Warszawa : Top Consulting : Fundacja: Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych, 1996. - 137 s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 9370 – 9372
  3 egz.
 4. JAK zostać spółką giełdową ?(W OPRACOWANIU) / Artur Sierant; Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa). - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : GPW, 1999. - 156 s. ; 24 cm
  1 egz. 5. KALKULACJE finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego / Robert Steiner; tł. z ang. Agnieszka Skorczyńska, Tomasz Jarecki. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 517 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Rynki Finansowe)
  Sygn. 10668
  1 egz. 6. KONTRAKTY terminowe w praktyce / Grzegorz Zalewski. - Warszawa : WIG Press, 2000. - XIV, 138 s. : tab., rys., wykr ; 25 cm . - (Biblioteka Inwestora)
  Sygn. 9380
  1 egz. 7. KSIĘGA bessy / John Rothchild ; tł. z ang. Krzysztof Środa. - Warszawa : WIG Press, 2000. - XXV, 315, [2] s. : tab., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 9354
  1 egz. 8. KURSY akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego (W OPRACOWANIU / Jan Czekaj. - [Wyd. 3]. - Kraków : Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, 1994. - 123 s.: wykr. ; 24 cm
  1 egz. 9. LEKSYKON bankowo-giełdowy / Zbigniew Krzyżkiewicz, Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski. - Warszawa : Poltext, 1998. - 707 s. : rys., tab ; 21 cm
  Sygn. 4113
  1 egz.

 1. Leksykon bankowo-giełdowy / Zbigniew Krzyżkiewicz (red.), Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski, Rafał Walkiewicz.- Warszawa : "Poltext", 2006.
  Sygnatura: 14775
  1 egz.
 2. LEKSYKON menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. - 476 s. ; 24 cm
  Sygn. 9817
  1 egz. 3. LICZBY Fibonacciego na giełdzie (W OPRACOWANIU) / Robert Fischer; tł. Krzysztof Środa; przedm. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG Press, 1996. - XVI, 131 s. : rys., wykr ; 25 cm . - (Biblioteka Inwestora)
  1 egz. 4. MAKROEKONOMIA / Robert E. Hall, John B. Taylor; tł. z ang. 4 wyd. oryg. Jan Czekaj [et al.]; red. tł. z ang. 4 wyd. oryg. Andrzej Wojtyna; tł. z ang. 5 wyd. oryg. i oprac. Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 508 s. : tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12122 – 12123
  2 egz. 5. MĄDRY inwestor : praktyczny poradnik / Benjamin Graham; przedm. Warren E. Buffett; tł. z ang. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1999. - 358, [1] s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 1697 , 9003 – 9004
  3 egz. 6. NA rynku hossy i bessy : giełdy towarowe w II Rzeczypospolitej / Roman Macyra. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2004. - 522, [1] s. : 1 mapa, schem., tab., 1 wykr. ; 24 cm. - (Historia - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ISSN 0554-8217 ; nr 202)
  Sygn. 11327
  1 egz.
 7. NARODOWE Fundusze Inwestycyjne na giełdzie (W OPRACOWANIU) / Ada Kostrz-Kostecka. - Według stanu na 15 maja 1997 r. - Warszawa : Presspublica, 1997. - 260, [1] s.: wykr. ; 21 cm
  1 egz. 8. NIEZWYKŁE złudzenia i szaleństwa tłumów (W OPRACOWANIU) / Ch. Mackay; tł. W. Madej, J. Piotrowska. - Warszawa : WIG-Press, 1999. - XV, [1], 150, [1] s.: 2 il., faks., 1 portr. ; 20 cm
  1 egz. 9. Nowa nauka o finansach : przeciw efektywności rynku / Robert A. Haugen ; tł. Krzysztof Środa.- Warszawa : WIG Press, 1999.
  (Seria Specjalistyczna Wydawnictwa WIG-Press)
  Sygnatura: 10644
  1 egz.
 10. NOWE instrumenty finansowe i giełdy przyszłości / Zbigniew Nowik. - Warszawa : [nakł. autora], 1994. - [6], 97 s. : schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 9349 – 9351
  3 egz. 11. NOWE usługi finansowe / Erhard Glogowski, Manfred Münch; tł. z niem. Teodor Ładyka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 405, [2] s. : 1 mapa, schem., tab., wykr ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 10642 – 10643
  2 egz. 12. OBLIGACJE gminne / Grażyna Cern; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2004. - 209 s. : schem., tab., wykr ; 20 cm
  Sygn. 10696 – 10698
  3 egz. 13. OBLIGACJE komunalne i mieszkaniowe / Wojciech Czapla; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. - 165 s. : tab ; 24 cm. - (Finanse)
  Sygn. 9310
  1 egz.
 14. OBRÓT papierami wartościowymi i jego prawnokarna ochrona / Jerzy Skorupka. - Stan prawny na dzień 15 kwietnia 1998 r. z uwzględnieniem przepisów nowego Kodeksu Karnego. - Legnica : Oficyna Wydawnicza Atut - Witold Podedworny, [1998]. - 204, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 9358 – 9360
  3 egz. 15. OCENA rentowności inwestycji w akcje / Dan Macfie; tł. z ang. Oskar A. Chomicki. - Warszawa : K.E. Liber, cop. 1997. - VIII, 192 s. : tab., wykr ; 24 cm + dyskietka . - (Inwestowanie)
  Sygn. 10149 – 10150
  2 egz. 16. OPCJE na giełdach towarowych w Polsce / Bogdan Krawiec, Monika Krawiec. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 122, [3] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 7839
  1 egz. 17. PAPIERY wartościowe w obrocie masowym / Robert Jurga, Marek Michalski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. - 203, [5] s. ; 20 cm
  Sygn. 10495
  1 egz. 18. PIERWSZE oferty publiczne na rynkach kapitałowych / Dawid Sukacz. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 169 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 11889, 17343 – 17345
  4 egz.

 1. Podatek od zysków kapitałowych : giełda, odsetki, dywidendy, fundusze, IKE oraz inne przychody kapitałowe 2013 : opodatkowanie / Mariusz Pogoński.- Wyd. 3, uzup. i popr., stan prawny: styczeń 2013 r.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2013.
  Sygnatura: 34119 , 34120 , 34121 , 34122
  4 egz.
 2. POLSKI rynek walutowy w praktyce : produkty - opcje egzotyczne, produkty bankowe z ukrytą opcją walutową, par forwardy i inne, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym / Jacek Zając. - Wyd. 3 rozsz. i uaktual. - Warszawa : K.E. Liber, 2005. - 401 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10941 – 10944
  4 egz. 3. POLSKI rynek walutowy w praktyce : produkty - opcje egzotyczne, produkty bankowe z ukrytą opcją walutową, par forwardy i inne, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym / Jacek Zając. - Wyd. 3 rozsz. i uaktual. - Warszawa : K.E. Liber, 2004. - 401 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10945
  1 egz. 4. POLSKI rynek walutowy w praktyce : produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym / Jacek Zając. - Warszawa : K.E. Liber, 1999. - XIV, 273 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9424 – 9425
  2 egz. 5. PRAKTYKA pierwszych ofert publicznych w Polsce / Przemysław Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 175 s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 11891 , 17346 – 17348
  4 egz
  . 6. PRAWNE otoczenie rynku kapitałowego / Marek Łyszczak. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 150, [1] s. ; 24 cm . - (Rynek Kapitałowy)
  Sygn. 9182 – 9204
  23 egz. 7. Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych / Mariusz Łukasiewicz, Piotr Marucha, Małgorzata Sobótka.- Warszawa : Centrum Informacji Menedżera ; Poznań ; Katowice : Zachodnie Centrum Organizacji, 1995.
  Sygnatura: 9893
  1 egz.
 8. Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych : vademecum / Ada Kostrz-Kostecka.- [Stan na dzień 5 października 1995 r.].- Warszawa : Twigger : Presspublica, 1995.
  Twigger)
  Sygnatura: 9892
  1 egz. 9. PRYWATYZACJA a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan Czekaj, Stanisław Owsiak ; Ryszard Borowiecki [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 213, [2] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 9416
  1 egz. 10. PRZEDSIĘBIORSTWO na rynku kapitałowym / Jan Duraj.- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996.
  Sygnatura: 10640
  1 egz. 11. PRZESTĘPSTWA giełdowe / Ryszard Kuciński. - Warszawa : C.H.Beck, 2000. - XXI, [1], 356 s. ; 22 cm . - (Poradniki Prawnicze)
  Sygn. 6174 , 9023
  2 egz. 12. PRZESTĘPSTWA w biznesie : zapobieganie. T. 1 Afery gospodarcze, łańcuszki, piramidy, parabanki, oszustwa ubezpieczeniowe, manipulacje giełdowe (W OPRACOWANIU) / Jerzy Wojciech Wójcik. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, [1998]. - 215 s. ; 21 cm . - (Lektury Menedżera)
  1 egz.
 1. PSYCHOLOGIA rynków finansowych : u źródeł analizy technicznej / Tony Plummer ; tł. z ang. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG Press, 1995. - XV, [1], 297 s. : schem., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 9414
  1 egz.

 1. Reguły giełdy : żelazne zasady największych inwestorów / [red.] John F. Mauldin ; [tł. Izabela Szybilska].- Gliwice : "Helion", cop. 2007.
  (Onepress Exclusive)
  Sygnatura: 24384 , 24385 , 24386 , 24387 , 24388 , 24389
  6 egz.

 1. REGUŁY gry na giełdzie : 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcje (W OPRACOWANIU) / Michael D. Sheimo; tł. Wojciech Madej. - Warszawa : WIG Press, 1998. - XII, 179 s.: wykr. ; 25 cm . - (Biblioteka Inwestora)
  1 egz. 2. Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Anna Magdalena Krug.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2010.
  Sygnatura: 34795 , 34796 , 34797 , 34798 , 34799 , 34800 , 34801 , 34802 , 34803 , 34804
  10 egz.

 1. RYNEK finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T. 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski; Aurelia Bielawska [et al.]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 396 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11588
  1 egz. 2. RYNEK finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T. 1. Instrumenty i strategie rynku finansowego / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski; Grażyna Borys [et al.]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 424 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11587
  1 egz. 3. RYNEK finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. - Wyd. 2 uaktual. dodr 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 577, [1] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 7823 – 7824
  2 egz.

 1. Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski.- Wyd. 3 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
  (FFF. Inwestycje)
  Sygnatura: 15577
  1 egz.

 1. Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski.- Wyd. 5 zm., 2 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  (FFF. Inwestycje)
  Sygnatura: 32907 , 32908 , 32909 , 32910
  4 egz.
 1. Rynek kapitałowy i terminowy / Stanisław Thiel.- Wyd. 2 zaktual., Stan prawny na 1 października 2010 roku.- Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego CEDUR, 2010.
  Sygnatura: 31300 , 31301 , 31302 , 31303 , 31304 , 31305 , 31306 , 31666
  8 egz.
 2. RYNEK kapitałowy w Polsce - 1996 (W OPRACOWANIU) / red. Mieczysław Puławski; współaut. Małgorzata Garstka. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. - 139, [1] s. : wykr ; 21 cm
  1 egz. 3. Rynek papierów wartościowych / Witold Bień.- Wyd. 4, zaktualizowane i rozsz.- Warszawa : Difin, 1999.
  Sygnatura: 14280
  1 egz. 4. RYNEK papierów wartościowych / Witold Bień. - Wyd. 5 zaktual. i rozsz. - Warszawa : Difin, 2001. - 374 s.: faks., rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 618
  1 egz. 5. RYNEK pieniężny i kapitałowy (W OPRACOWANIU) / Kazimierz Zabielski. - [Łódź] : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 1998. - 120 s. ; 24 cm
  1 egz. 6. RYNEK pieniężny i kapitałowy : praca zbiorowa / red. Irena Pyka; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Katowice). - Wyd. 2 popr. i uzup. - Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2001. - 346 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 1133 , 9049 , 2001 – 2003
  5 egz. 7. RYNEK pieniężny i kapitałowy : praca zbiorowa / red. Irena Pyka; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (Katowice). - Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000. - 319 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 9048
  1 egz. 8. Rynki finansowe / Munir Al-Kaber ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika.- Wyd. 2.- Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2012.
  Sygnatura: 31930
  1 egz. 9. Rynki finansowe / Andrzej Sławiński.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
  Sygnatura: 22345 , 22346 , 22347 , 22348 , 22349 , 22350 , 22351 , 22352 , 22353 , 22354
  10 egz. 10. RYNKI finansowe i instytucje / Munir Al-Kaber. - Wyd. 2 zm.. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2006. - 610 s. : tab., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14122, 14213 – 14214
  3 egz. 11. RYNKI i opcje walutowe : rozwój, struktura, transakcje / Francesca Taylor; tł. z ang. Mirosław Raczyński. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 356 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Rynki Finansowe)
  Sygn. 9418 – 9419
  2 egz. 12. RYNKI kapitałowe / Waldemar Tarczyńki Rynki kapitałowe : metody ilościowe. Vol. 2 / Waldemar Tarczyński. - Warszawa : Placet, 1997. - 208, [6] s.: tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 2740 , 5159 , 4364 , 3939 , 127
  5 egz. 13. RYNKI kapitałowe / Waldemar Tarczyńki. - Wyd. 2 zm., rozsz Rynki kapitałowe : metody ilosciowe. Vol. 1 / Waldemar Tarczyński. - Warszawa : Placet, 2001. - 336, [8] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 2738 - 2739 , 5158 , 4363 , 3938
  5 egz. 14. RYNKOWE instrumenty finansowe / Andrzej Sopoćko. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. - 344 s. : rys., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9978
  1 egz.

 1. Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Bogusław Półtorak.- Warszawa : CeDeWu, 2005.
  Sygnatura: 10433
  1 egz.

 1. Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Bogusław Półtorak.- Wyd. 2.- Warszawa : CeDeWu, 2007.
  Sygnatura: 22636 , 22637 , 22638 , 22639 , 22640
  5 egz.

 1. Słownik finansowo-giełdowy angielsko-polski, polsko-angielski = Finance and stock exchange dictionary English-Polish, Polish-English / Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska.- Warszawa : Poltext, cop. 2010.
  Sygnatura: 35416
  1 egz.
 2. SPÓŁDZIELCZE kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce / Maria Magdalena Golec. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. - 209 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10065
  1 egz. 3. SPÓŁKI kapitałowe : podstawowe problemy tworzenia i funkcjonowania / Andrzej W. Wiśniewski. - Warszawa : Infor, cop. 1995. - 127, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Europejska)
  Sygn. 9489 – 9491
  3 egz.
 4. SPÓŁKI publiczne w zapytaniach akcjonariuszy. - [Warszawa] : Deloitte & Touche, cop. 1996. - [4], 111 s. ; 23 cm
  Sygn. 9369, 9481 – 9482
  3 egz.
 5. STRATEGIA przedsiębiorstwa a analiza finansowa : pozycja na rynku kapitałowym / John Ellis, David Williams; tł. z ang. Zbigniew Nowak, Janusz Dziwota; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1997. - [2], 430 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9958 – 9960
  3 egz. 6. STRATEGIE inwestycyjne : jak zwyciężać w grze skazanej na przegraną / Charles D. Ellis; tł. z ang. Joanna Zdrojewska. - Warszawa : K.E. Liber, 1996. - XII, [2], 130 s. : wykr ; 21 cm . - (Inwestowanie)
  Sygn. 9956 – 9957
  2 egz. 7. Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i jego sprawność w gospodarce współczesnej : (na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce) / Munir Al-Kaber ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.- Białystok : Wydaw. WSE, 2004.
  Sygnatura: 14215 , 14216
  2 egz. 8. SZTUKA inwestowania : analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW / Paweł Perz. - Warszawa : K.E. Liber, 2008. - 207 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20770 – 20775
  6 egz.
 9. SZTUKA spekulacji / Zenon Komar ; konsult. i red. Jerzy Kalisiak. - Warszawa : Wydaw. Pret, 1993. - 213, [7] s. : rys., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 9339 – 9340
  2 egz. 10. SZTUKA wyboru akcji : dziesięć skutecznych sposobów / Richard Koch; tł. z ang. Piotr Grauer, Jakub Kluziński. - Warszawa : K.E. Liber, 1996. - IX, [1], 214 s. : 2 schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Inwestowanie)
  Sygn. 9338
  1 egz. 11. TEORIA fal Elliotta / Alfred J. Frost, Robert R. Prechter; tł. z ang. Wojciech Madej, Krzysztof Środa. - Warszawa : WIG Press, 1995. - XVI, 278 s. : fot., rys., 2 schem., 1 tabl., wykr ; 25 cm
  Sygn. 9961 – 9963
  3 egz. 12. UNDERWRITING : gwarantowanie emisji akcji / Rafał Walkiewicz. - Warszawa : Difin, 2001. - 94 s. : schem., tab., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 9374 - 9375 , 13518 - 13519 , 18170 – 18172
  7 egz. 13. USŁUGI maklerskie : w publicznym obrocie papierami wartościowymi / Aleksander Chłopecki. - Warszawa : KiK Konieczny i Kruszewski, 1995. - 89, [6] s. ; 21 cm
  Sygn. 9307 – 9309
  3 egz. 14. VENTURE Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce / Alicja Kornasiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 279 s. : 1 schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11261
  1 egz. 15. W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy : kształtowanie wyników działalności spółek (W OPRACOWANIU) / Andrew P. Black, Philip Wright, John E. Bachman, John Davies, Aleksander Kwiatkowski; tł. Jerzy Juruś. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 316 s.: il. ; 24 cm . - (Finanse i Inwestycje)
  1 egz. 16. WARTOŚĆ wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym : teoria impulsu (W OPRACOWANIU) / Tomasz Jaworski. - Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1999. - 163, [1] s.: rys., wykr. ; 24 cm . - (Materiały Dydaktyczne, ISSN 1427-1117 ; nr 48)
  1 egz. 17. WEWNĘTRZNA gra : kształtowanie psychiki gracza giełdowego (W OPRACOWANIU) / R. Koppel, H. Abell; tł. K. Środa. - Warszawa : WIG-Press, 1997. - 160, [1] s. ; 21 cm
  1 egz. 18. WSPOMNIENIA gracza giełdowego (W OPRACOWANIU) / Edwin Lefévre; tł. Marcin Mrowiec. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 270, [1] s. ; 24 cm . - (Finanse i Inwestycje)
  1 egz. 19. WSTĘP do analizy papierów wartościowych / Peter J. Klein; tł. z ang. Piotr Grauer, Jakub Kluziński. - Warszawa : K.E. Liber, 1999. - [6], 283 s. : 1 schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Inwestowanie)
  Sygn. 7621 – 7622
  2 egz. 20. WSTĘP do inwestowania / Herbert B. Mayo; tł. z ang. Jakub Kluziński, Tomasz Jurewicz, Paweł Piętowski; red. Piotr Grauer. - Warszawa : K.E. Liber, 1997. - XVIII, 422 s. : rys., wykr ; 24 cm + dyskietka . - (Inwestowanie)
  Sygn. 11192
  1 egz. 21. WSZYSTKO o funduszach powierniczych / Alan Lavine; tł. z ang. Krzysztof Środa, Grzegorz Łętocha. - Warszawa : WIG Press, 1996. - XII, 159 s. : tab., wykr ; 25 cm. - (Biblioteka Inwestora)
  Sygn. 9341 – 9343
  3 egz.
 22. WYKRESY punktowo-symboliczne : zastosowanie w celu przewidywania i śledzenia kursów na rynku (W OPRACOWANIU) / T. J. Dorsey; tł. P. Marczewski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998. - 279 s. : wykr ; 24 cm . - (Finanse i Inwestycje)
  1 egz. 23. ZARZĄDZANIE finansami przedsiębiorstwa / Vijay Jog, Cezary Suszyński. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1995. - [9], VII, 219 s. : schem., tab., tabl., wykr ; 29 cm
  Sygn. 9969
  1 egz. 24. ZARZĄDZANIE finansami przedsiębiorstwa / Vijay Jog, Cezary Suszyński. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1994. - [9], VII, 219 s. : schem., tab., tabl., wykr ; 29 cm
  Sygn. 9966 – 9968
  3 egz. 25. ZARZĄDZANIE wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu : praca zbiorowa / rec. Andrzej Herman, Jerzy Bieliński. - Warszawa : CeDeWu, 2001. - 212 s. : schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Rynek i Pieniądz)
  Sygn. 740 , 9066 , 5685 – 5686
  4 egz. 26. ZAWÓD inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Alexander Elder ; tł. z ang. Anna Nowińska. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998. - 329, [3] s. : tab., wykr. ; 24 cm . - (Finanse i Inwestycje)
  Sygn. 9320
  1 egz. 27. ZMIANY kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych / Piotr Tomaszek, Rafał Dobranowski. - Kraków : Wydaw. Ostoja, 1996. - 139 s. ; 21 cm. - (Prawo Gospodarcze - Ostoja)
  Sygn. 9485 – 9487
  3 egz.
 28. ZORGANIZOWANE rynki towarowe : giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy / Stanisław Urban, Anna Olszańska. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1998. - 124 s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 9373
  1 egz. 29. ZROZUMIEĆ giełdę / Jacek Socha. - Warszawa : Olympus, 1992. - 173 s. : fot., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 9361 – 9363
  3 egz.


: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Metody oraz techniki organizacji I zarządzania
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami

Pobieranie 61.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna