S cover is for position only pis treściPobieranie 84.39 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar84.39 Kb.S

Cover is for


position only
pis treściOmówienie pakietu Microsoft Office Standard 2007 1

Zwiększona niezawodność i funkcje bezpieczeństwa 12

Łatwiejsze znajdowanie poleceń i pomocy 16

Organizacja czasu i komunikacji 19

Podsumowanie 25

Zasoby 26

Omówienie pakietu Microsoft Office Standard 2007Przedstawiamy pakiet Microsoft® Office Standard 2007, nowe ekscytujące wydanie popularnego i szeroko stosowanego systemu oprogramowania wspomagającego produktywność. Office Standard 2007 to pakiet oprogramowania dający użytkownikom domowym i małym firmom możliwość zarządzania wiadomościami e-mail oraz szybkiego i łatwego tworzenia wspaniale wyglądających dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Nowy, udoskonalony interfejs użytkownika, zwiększone możliwości graficzne i rozbudowane opcje formatowania, nowe narzędzia zarządzania czasem, a także zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo pakietu Office Standard 2007 ułatwiają i uprzyjemniają pracę.

Pakiet Office Standard 2007 — w skład którego wchodzą programy: Microsoft Office Word 2007, arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel® 2007, wspomagający komunikację i współpracę program Microsoft Office Outlook® 2007 oraz służący do tworzenia graficznych prezentacji program Microsoft Office PowerPoint® 2007 — umożliwia łatwy dostęp do wszechstronnego zestawu zaawansowanych narzędzi i zasobów. Zaprojektowany od nowa, zorientowany na wyniki interfejs użytkownika, jedna z najpoważniejszych zmian wizualnych w historii pakietu Microsoft Office, ułatwia dostęp do potrzebnych w pracy poleceń.W przewodniku zawarto przegląd nowych i udoskonalonych funkcji oprogramowania Office Standard 2007. Znaleźć tu można przykłady demonstrujące zastosowanie nowych zaawansowanych funkcji pakietu Office Standard 2007.

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Francisco Chaves jest właścicielem winiarni Coho Winery w północnej Kalifornii. Wiedza o komputerach nielicznej zatrudnianej przez niego obsługi zajmującej się sprzedażą i marketingiem jest na bardzo elementarnym poziomie. Jego zdaniem prostota i funkcjonalność pakietu Office Standard 2007 nie tylko spełnia wszystkie wymagania sprzedaży i marketingu, ale także zwiększa wydajność i produktywność jego załogi. Obecnie korzystają oni z programu Office PowerPoint 2007 do tworzenia prezentacji dla dystrybutorów i restauracji. Program Office Outlook 2007 pomaga śledzić i przechowywać kontakty, minimalizując przy tym liczbę wiadomości-śmieci, co pozwala pracownikom skupić się na ważnych wiadomościach e-mail. Program Office Excel 2007 pomaga śledzić dane produktów i klientów, a także prognozować roczną produkcję. W zakresie korespondencji i informacji prasowych załoga polega na oprogramowaniu Office Word 2007.

Wysoka jakość tworzonych dokumentów


Pakiet Office Standard 2007 upraszcza sposób pracy z dokumentami użytkowników domowych i pracowników małych firm. Przeprojektowany, zorientowany na wyniki interfejs użytkownika pozwala szybko i łatwo tworzyć wysokiej jakości dokumenty, prezentacje i arkusze kalkulacyjne. Rozszerzone możliwości graficzne i formatowanie uprzyjemniają i zwiększają wydajność pracy.

 • Nowość! Zorientowany na wyniki interfejs użytkownika ułatwia odnalezienie i użycie najczęściej stosowanych funkcji, by uzyskać pożądane wyniki.

 • Udoskonalone! Zwiększone możliwości formatowania ułatwiają spójne formatowanie dokumentów.

 • Nowość! Efekty tekstowe oraz galerie diagramów i grafik umożliwiają podgląd i formatowanie elementów.

 • Udoskonalone! Motywy dokumentu pozwalają zachować spójność formy w dokumentach programu Word i arkuszach kalkulacyjnych Excel.

 • Nowość! Zapisywanie plików w formatach Portable Document Format (PDF) lub XML Paper Specification (XPS)1 umożliwia udostępnianie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji osobom, które nie posiadają programów Word, Excel czy PowerPoint.


Zwiększona niezawodność i funkcje bezpieczeństwa


Nowe zaawansowane funkcje bezpieczeństwa pomagają gospodarstwom domowym i małym firmom zachować sprawność działania – co powoduje, że pracownicy mogą mieć więcej zaufania do oprogramowania.

 • Udoskonalone! Filtr wiadomości-śmieci zmniejsza liczbę niepożądanych wiadomości e-mail w skrzynkach pocztowych i pomaga chronić się przed potencjalnie niebezpiecznymi załącznikami.

 • Nowość! Narzędzia zapobiegające wyłudzeniom alarmują użytkowników o podejrzanych i potencjalnie fałszywych wiadomościach e-mail, co pozwala im uniknąć niepożądanego ujawniania danych osobistych.

 • Udoskonalone! Automatyczne odzyskiwanie dokumentów pomaga odzyskać dokumenty pakietu Microsoft Office w przypadku, gdy system przestał odpowiadać.

 • Nowość! Inspektor dokumentów pomaga chronić prywatne informacje dzięki automatycznemu usuwaniu danych osobistych, komentarzy i śledzonych zmian z dokumentów.

Łatwiejsze znajdowanie poleceń i pomocy


Pakiet Office Standard 2007 zawiera nowy udoskonalony interfejs użytkownika, który znacznie upraszcza sposób dostępu do poleceń przez użytkowników domowych i małych firm. Często używane polecenia pojawiają się na zorientowanej na wyniki Wstążce zamiast w rozwijanym menu. Ponadto rozbudowany system pomocy, w skład którego wchodzą samouczki z instrukcjami krok po kroku, pomaga szybko znaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania.

 • Nowość! Karty poleceń na zorientowanej na wyniki Wstążce, które udostępniają często używane polecenia — wcześniej dostępne jedynie w długich rozwijanych menu.

 • Udoskonalone! Samouczki zawierają szczegółowe instrukcje wykonania popularnych zadań.

 • Udoskonalone! Łatwy w użyciu system pomocy zapewnia płynne przejście pomiędzy tematami pomocy dostępnymi w pakiecie Microsoft Office a pomocą w sieci Internet.

 • Udoskonalone! Rozbudowane etykietki ekranowe zapewniają szybki dostęp do informacji o poleceniu bezpośrednio z jego położenia.

Organizacja czasu i komunikacji


  Nowe funkcje i udoskonalenia programu Office Outlook 2007 pomagają użytkownikom domowym i małym firmom organizować swoje dzienne harmonogramy, zadania i komunikacje.

 • Nowość! Narzędzia organizacyjne, takie jak Pasek zadań do wykonania gromadzą w jednym miejscu zadania, informacje kalendarzowe i wiadomości e-mail oznaczone flagą monitującą.

 • Udoskonalone! Wyszukiwanie błyskawiczne pozwala szybko znaleźć informację w dowolnym z modułów programu Office Outlook 2007.

 • Nowość! Automatyczna konfiguracja skrzynki pocztowej tworzy i konfiguruje automatycznie wszystkie konta poczty e-mail.

 • Nowość! Agregator RSS (Really Simple Syndication) przesyła użytkownikowi nagłówki i zawartość sieci Web, bez potrzeby ich szukania (konieczna jest dodatkowa płatna subskrypcja RSS).

  Wysoka jakość tworzonych dokumentów

Pakiet Microsoft Office Standard 2007 sprawia, że formatowanie dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe i udoskonalone funkcje, takie jak: rozbudowane możliwości graficzne i zaawansowane funkcje formatowania pomagają szybko tworzyć wysokiej jakości dokumenty. Ponadto nowe funkcje programu Office PowerPoint 2007 ułatwiają udostępnianie i powtórne wykorzystanie prezentacji, co zwiększa przyjemność pracy.

Nowy zorientowany na wyniki interfejs użytkownika


Bogatszy, przeprojektowany interfejs użytkownika odzwierciedla wysiłki firmy Microsoft, by dostarczyć produkt bardziej nakierowany na użytkownika. Zamiast projektować pakiet Office Standard 2007 ze zorientowanego na funkcje punktu widzenia, Microsoft skupił się na zorientowanym na wyniki punkcie widzenia użytkownika. Produkt końcowy jest efektem jednej z największych zmian projektu interfejsu w historii pakietu Microsoft Office. Nowy interfejs użytkownika jest bardziej intuicyjny, a jego funkcje są łatwiej dostępne. Jest on mniej nakierowany na polecenia, a bardziej na wyniki. Równocześnie, choć wygląd jest całkowicie nowy, to fakt, że stanowi on efekt ewolucji poprzednich wydań oprogramowania Microsoft Office sprawia, że jest bardzo znajomy.Rysunek 1: Oparty na zadaniach interfejs użytkownika programu Office Excel 2007

Nowy, zorientowany na wyniki interfejs znacznie upraszcza tworzenie dokumentów, ponieważ: • Praca jest bardziej przewidywalna i wymaga mniejszej ilości skomplikowanych funkcji i mniej zgadywania.

 • Przestrzeń robocza została zmaksymalizowana, a obrazki i okna dialogowe nie przerywają pracy pojawiając się nad tworzonym dokumentem.

 • Większość najczęściej używanych poleceń znajduje się na pierwszej karcie, dzięki czemu nie trzeba szukać poleceń w długich rozwijanych menu.

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Mariola Nowak działa w Radzie Rodzicielskiej w szkole, do której uczęszczają jej dzieci, a także pracuje jako woluntariusz w ZOO. Używa pakietu Office Standard 2007, by pisać listy do rodziców i projektować ulotki reklamujące zoo. Choć system menu w poprzednich wersjach Microsoft Office nie sprawiał jej problemów, ciągłe poszukiwanie poleceń w rozwijanych menu frustrowało ją. W przeprojektowanym, zorientowanym na wyniki interfejsie użytkownika pakietu Office Standard 2007, wszystkie potrzebne narzędzia stają się automatycznie dostępne, wtedy i tam, gdzie są potrzebne. W efekcie może spędzić mniej czasu na formatowaniu dokumentów, a więcej robiąc rzeczy naprawdę dla niej ważne.

Udoskonalone zaawansowane formatowanie


Dzięki wprowadzeniu w pakiecie Office Standard 2007 bardziej spójnych funkcji numeracji, punktorów i tabel użytkownicy domowi i małych firm nie muszą już tracić czasu na formatowanie i przeformatowywanie dokumentów programu Office Word 2007. Pakiet Office Standard 2007 upraszcza formatowanie dokumentów:

 • Pozwalając pojedynczym kliknięciem tworzyć i stosować w tekście i tabelach Szybkie style.

 • Zapewniając podgląd zmian w formatowaniu.

 • Zachowując formatowanie podczas kopiowaniu tekstu lub tabel z jednego programu pakietu Microsoft Office do innego.

 • Zapewniając bardziej spójne i stabilne formatowanie numeracji i punktorów.

Diagramy SmartArt i rozbudowane funkcje tworzenia wykresów


Nowe funkcje diagramów SmartArt™ i rozbudowane możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach Office Standard 2007 ułatwiają tworzenie efektownych diagramów i wykresów. Wystarczy wybrać z wizualnych galerii typ wykresu, układ i format ze wstępnie zdefiniowanymi opcjami. Lub też wziąć listę punktowaną i kilkoma kliknięciami skonwertować ją do imponującego diagramu. Można także wykorzystać ponownie istniejącą zawartość, zapisując ulubione wykresy jako szablony wykresów. Ponadto, funkcje graficzne SmartArt w pakiecie Microsoft Office zostały rozbudowane tak, że z łatwością można korzystać z profesjonalnych efektów: cieniowania, odbić, poświat, przezroczystości i innych efektów 3-D.Rysunek 2: Nowe narzędzia tworzenia wykresów w programie Office Excel 2007

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Jonas Hasselberg jest właścicielem małej firmy, Trey Research, specjalizującej się w analizie trendów przemysłowych. Firma w dużym stopniu korzysta z wykresów i diagramów, które stanowią uzupełnienie raportów. Jonas uważa, że pakiet Office Standard 2007 zapewnia najwięcej możliwości podniesienia atrakcyjności jego prezentacji. Używa efektów takich jak cieniowanie i poświata w prezentacjach PowerPoint i raportach w programie Word. Wykorzystuje także zalety mechanizmu wyboru typów diagramu, by urozmaicić prezentacje. Projektowanie raportów stało się jednym z najbardziej interesujących aspektów jego pracy.

Ulepszone szablony i nowe czcionki


Nowe i udoskonalone, gotowe do wykorzystania szablony pakietu Office Standard 2007, pozwalają użytkownikom domowym i małym firmom szybciej i łatwiej tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty. Można zacząć pracę z dołączonymi szablonami, albo też przeszukać wstępnie sformatowane szablony dostępne na witrynie Microsoft Office Online pod adresem http://office.microsoft.com . Ponadto w skład pakietu Office Standard 2007 wchodzą nowe i udoskonalone czcionki, ułatwiające czytanie z ekranu.

Udoskonalone motywy dokumentów


Motywy to udoskonalenie, które pomaga użytkownikom domowym i małym firmom zachować spójny wygląd dokumentów Word, arkuszy kalkulacyjnych Excel i prezentacji PowerPoint. Dzięki niemu przenoszone pomiędzy programami obiekty i tabele zachowują swój wygląd. W efekcie jednoczesna praca z różnymi programami staje się bardziej spójna i mniej frustrująca.Rysunek 3: Style tabel w programie Office Word 2007

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Joanna i Artur Rybkowie rozważają rozbudowę swojego domu. Za pomocą programu Office Excel 2007 analizują i śledzą prognozowane koszty. Korzystają także z programu Word do dokumentowania koncepcji projektowych i zapisów logistycznych. Funkcja Motywy dokumentów zapewnia, że wszystkie informacje przenoszone pomiędzy programami pakietu Office Standard 2007 zachowają swój wygląd. W efekcie Joanna i Artur mogą szybko przenosić informacje pomiędzy różnymi programami, wiedząc, że uzyskają to co widzą. Pomaga im to w wydajniejszym i odważniejszym planowaniu.

Nowe funkcje: podgląd na żywo i galerie


Każdy chce tworzyć dokumenty możliwie jak najwyższej jakości i w jak najkrótszym czasie. Osiągnięcie tego celu często wymaga eksperymentów z rozmaitymi stylami i formatami. Pakiet Office Standard 2007 pozwala szybko przejrzeć proponowane zmiany w dokumencie. Dzięki podglądowi na żywo można zobaczyć wybór możliwości formatowania, przesuwając kursor nad przedstawionymi w galerii opcjami — bez konieczności ciągłego przeszukiwania rozwijanych menu. Wypróbowywanie proponowanych formatowań pozwala oszczędzić czas i eksperymentować z większą swobodą. Końcowym wynikiem jest szybko stworzony dokument, który wygląda dokładnie tak jak powinien. Takie galerie można znaleźć w programach Office Word 2007, Office Excel 2007 oraz Office PowerPoint 2007.

Zapis plików w formatach PDF i XPS


Gwarancja jeszcze szerszej dystrybucji dokumentów i prezentacji. Nowe funkcje obsługi formatów plików Portable Document Format (PDF) i XML Paper Specification (XPS) pomagają zapewnić jeszcze szerszą dystrybucję dokumentów2. Można teraz zamieszczać dokumenty w sieci Internet lub udostępniać je innym, mając pewność, że użytkownicy będą mogli je zobaczyć bez względu na typ posiadanego komputera czy używane programy.

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Monica Brink chce zaprojektować zaproszenia na urodziny swojej siostry. Zna szczegóły imprezy, nie może się jednak zdecydować na projekt. Dzięki funkcji podglądu na żywo w pakiecie Office Standard 2007 może przejrzeć różne czcionki bezpośrednio w dokumencie zanim podejmie decyzję. Aby wybrać marginesy może szybko przejrzeć wizualne prezentacje dostępnych opcji. Dzięki nowym funkcjom podglądu eksperymentowanie z różnymi wariantami jest dużo wygodniejsze dla Moniki.

Nowe niestandardowe układy slajdów


Nowa funkcja Niestandardowe układy slajdów w programie Office PowerPoint 2007 uwalnia użytkownika od ograniczeń narzucanych przez gotowe układy. Można teraz szybko tworzyć i zapisywać bogate w informacje układy z wieloma wykresami, tabelami i tekstem. Stworzone układy można potem zapisywać jako szablony do wykorzystania w przyszłych prezentacjach.Rysunek 4: Niestandardowe układy slajdów w programie Office PowerPoint 2007

Zwiększona niezawodność i funkcje bezpieczeństwaPakiet Microsoft Office Standard 2007 dostarcza użytkownikom domowym i małym firmom szereg nowych i poprawionych funkcji, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszając liczbę wiadomości-śmieci i prób wyłudzeń. Ponadto, narzędzia takie jak automatyczne odzyskiwanie dokumentów i Inspektor dokumentów pozwalają zachować spokój umysłu, automatycznie odzyskując dokumenty – w przypadkach, gdy system przestał reagować i zapewniając możliwość usunięcia danych osobistych z dokumentów przed ich udostępnieniem.

Poprawiony filtr wiadomości-śmieci w programie Outlook


Wiadomości-śmieci pochłaniają czas, irytują i stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkowników domowych i małych firm. W reakcji na zalew wiadomości-śmieci, w programie Office Outlook 2007 wprowadzono rozbudowany filtr wiadomości-śmieci, który pomaga zmniejszyć liczbę niepożądanych wiadomości e-mail docierających do skrzynki pocztowej i lepiej chronić komputer przed przesyłanymi w wiadomościach e-mail wirusami. Funkcje bezpieczeństwa odnoszą się zarówno do wiadomości e-mail jak i ich załączników.Rysunek 5: Filtr wiadomości-śmieci w programie Office Outlook 2007

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


David Barber przywykł do faktu, że nigdy nie ma dość czasu, by posortować i oddzielić wiadomości-śmieci od tych istotnych, sprawdzając swoją domową skrzynkę wiadomości e-mail. Program Office Outlook 2007, dzięki rozbudowanemu filtrowi wiadomości-śmieci, sortuje je za niego. David jest spokojny, wiedząc, że gdy dzieci przeglądają Internet, rodzinny komputer jest skuteczniej chroniony przed wirusami. Choć korzysta z zaawansowanej zapory, wie, że bezpieczeństwa nigdy za wiele.

Nowe narzędzia zapobiegające wyłudzeniom danych


W programie Office Outlook 2007 wprowadzono nowe udoskonalenia, które pomagają chronić dane osobiste, alarmując użytkowników domowych i małe firmy o potencjalnie niebezpiecznych wiadomościach e-mail wysłanych do ich skrzynek pocztowych. Niebezpieczne wiadomości zawierają próby wyłudzenia (ang. „phishing”) informacji o danych bankowych, kartach kredytowych lub danych osobowych. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo program Office Outlook 2007 wyświetla podejrzane wiadomości w czystym tekście (bez HTML i obrazków), dezaktywuje łącza i wyświetla ostrzeżeniu u góry wiadomości.

Udoskonalone narzędzie odzyskiwania dokumentów


Automatyczne odzyskiwanie dokumentów lepiej chroni dokumenty pakietu Microsoft Office Standard 2007 w przypadku awarii systemu. Jeśli program systemu Microsoft Office napotka na problem lub przestanie odpowiadać, można go zamknąć w kontrolowany sposób. Pliki, które były otwarte zostaną przeanalizowane pod kątem błędów — i o ile to możliwe — odzyskane. Następnie można przejrzeć wszystkie naprawione elementy plików.

Nowy Inspektor dokumentów


Zawarte w pakiecie Office Standard 2007 narzędzie Inspektor dokumentów umożliwia użytkownikom domowym i małym firmom ochronę informacji w łatwy i wydajny sposób. Automatycznie przeszukuje on dokumenty pod kątem komentarzy, poprawek, śledzonych zmian, nagłówków i stopek oraz ukrytego tekstu. Usunięcie wybranych danych osobistych to kwestia sekund. Rozpowszechniając dokumenty, można mieć pewność, że nie ma w nich przypadkowo dołączonych niepożądanych informacji osobistych.Rysunek 6: Inspektor dokumentów w programie Office Word 2007

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Martin Lotz jest głównym księgowym w A. Datum Corporation, małej firmie tworzącej oprogramowanie w Boulder, w stanie Colorado. Ma dostęp do prawie wszystkich danych osobowych firmy. Używa funkcji Inspektor dokumentów w pakiecie Office Standard 2007, by przeszukiwać dokumenty i automatycznie usuwać wszystkie informacje osobiste przed wysłaniem dokumentów. Pomaga to zagwarantować, że jego korespondencja jest wolna od wszelkich niepożądanych komentarzy, ukrytego tekstu lub danych osobistych, których nie chciałby udostępniać innym.

Łatwiejsze znajdowanie poleceń i pomocy


Pakiet Office Standard 2007 zawiera nowy ulepszony interfejs użytkownika, dzięki któremu tworzenie dokumentów jest szybsze, łatwiejsze i bardziej intuicyjne. W nowym projekcie położono nacisk na wydajność użytkownika i łatwość odkrywania funkcji, co zmniejsza poziom frustracji użytkowników domowych i pracowników małych firm dzięki szybkiemu znajdowaniu odpowiedzi na stawiane pytania. Samouczki i szablony pomagają rozpocząć pracę i lepiej poznać możliwości oprogramowania.

Nowe karty poleceń


Większość użytkowników domowych i małych firm wykorzystuje jedynie małą część wszystkich poleceń dostępnych w programach pakietu Microsoft Office. Nowy, zorientowany na wyniki interfejs użytkownika pakietu Office Standard 2007, pozwala – dzięki udostępnionym kartom poleceń, które zastąpiły poprzednio używane rozwijane menu – poznać więcej możliwości oprogramowania. Często używane polecenia, kiedyś schowane głęboko, są teraz dostępne na wyciągnięcie ręki. Pakiet Microsoft Office, dzięki udostępnianiu właściwych narzędzi wtedy, gdy są potrzebne – pozwala więcej się nauczyć i uzyskać pożądane wyniki.Rysunek 7: Polecenia formatowania w programie Office Word 2007

Niektóre zestawy poleceń mają sens jedynie podczas edycji obiektów określonego typu. Zestawy takie określa się mianem kontekstowych kart poleceń. Karty zmieniają się automatycznie w zależności od wykonywanego zadania.


Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Choć Naoki Sato zawsze robi kilka rzeczy naraz, nigdy nie ma dość czasu, by zrobić wszystko co chce na swoim domowym komputerze. W efekcie, nigdy nie miała czasu odkryć wszystkich funkcji dostępnych w pakiecie Microsoft Office. Przy setkach poleceń dostępnych w samym programie Word, oznacza to, że nie skorzystała z możliwości, które mogły uprościć i ułatwić jej pracę. Dzięki kontekstowym kartom poleceń w pakiecie Office Standard 2007, może szybko uzyskać dostęp do poleceń związanych w wykonywanym właśnie zadaniem. W rezultacie może teraz szybciej skończyć cokolwiek robi.

Udoskonalone samouczki


Udoskonalone opcje rozpoczęcia pracy w pakiecie Office Standard 2007 znacznie uprościły naukę korzystania z programu użytkownikom domowym i małym firmom. Samouczki zapewniają, krok po kroku, instrukcje korzystania z programów Microsoft Office. Opcje rozpoczęcia pracy udostępniają dodatkowe możliwości pomocy, takie jak integracja witryny Office Online.

Ulepszona i łatwa w użyciu pomoc


Wielu użytkowników domowych i małych firm ma już dość tracenia czasu na próby znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące dostępnych funkcji. Pakiet Office Standard 2007 zapewnia więcej niż kiedykolwiek bezpośrednich odnośników do tematów pomocy. Pozwala także skorzystać z płynnego przejścia pomiędzy tematami pomocy dostępnymi w programach a pomocą w sieci Internet (o ile komputer jest połączony z siecią).

Rozbudowane etykietki ekranowe


Etykietki ekranowe w pakiecie Office Standard 2007 są większe i zawierają więcej informacji niż w poprzednich wydaniach pakietu. Etykietki ekranowe umożliwiają szybki dostęp do informacji o danym poleceniu wprost z jego położenia. Wyskakując w miejscu, gdzie nad poleceniem zatrzymał się wskaźnik myszy, rozbudowane etykietki ekranowe dostarczają wystarczających informacji o danej funkcji, by skorzystać z niej bez dodatkowej pomocy. Ułatwia to dostęp do wszystkich funkcji, dostępnych w interfejsie użytkownika pakietu Microsoft Office 2007. W efekcie daje to oszczędność czasu i zwiększa produktywność.Rysunek 8: Rozbudowane etykietki ekranowe w pakiecie Microsoft Office Standard 2007

Organizacja czasu i komunikacji


Dołączony do pakietu Office Standard 2007 program Office Outlook 2007 dostarcza narzędzi, które pomagają użytkownikom domowym i małym firmom organizować czas i komunikację. Korzystając z funkcji Wyszukiwanie błyskawiczne i Kategorie oznaczone kolorem można z łatwością zlokalizować potrzebne informacje. Nowe funkcje przeglądania, publikacji i udostępniania kalendarzy pozwalają bezpiecznie udostępniać przechowywane w programie Office Outlook 2007 kalendarze współpracownikom, przyjaciołom i rodzinie — bez względu gdzie się znajdują.3 Nowy pasek zadań do wykonania ułatwia ustalanie priorytetów i kontrolowanie czasu, pozwalając skupić się na ważniejszych sprawach.

Nowe sposoby łatwiejszego organizowania terminów i zadań


Program Office Outlook 2007 dostarcza efektywnych i wydajnych metod organizacji informacji w jednym miejscu. Wszystkie narzędzia potrzebne użytkownikom domowym i małym firmom do zarządzania, priorytyzowania i sortowania zadań zostały zintegrowane bezpośrednio z programem Outlook. Niektóre z nowych i udoskonalonych funkcji organizacyjnych to:

 • Kategorie oznaczone kolorem pomagają szybko odróżniać wiadomości e-mail.

 • Nowe widoki kalendarza pozwalają porównywać dwa kalendarze obok siebie lub jeden nad drugim.

 • Nowy pasek zadań do wykonania łączy w jednym miejscu zadana, informacje kalendarzowe i oznaczone flagą wiadomości e-mail. Zadania wykonane danego dnia zostają „przyklejone” do niego i pojawiają się jako część zapisu prac wykonanych danego dnia. Nieukończone zadania zostają przesunięte na następny dzień i akumulują się aż do wykonania.Rysunek 9: Widok kalendarza w programie Office Outlook 2007

Pakiet Office Standard 2007 w działaniu


Jay Jamison jest koordynatorem harmonogramów w Adventure Works, małej firmie zajmującej się turystyką. Jay korzysta z programu Outlook 2007 do zarządzania datami wycieczek, terminami rezerwacji i spotkaniami. Korzysta z paska zadań do wykonania programu Office Outlook 2007, by mieć pewność, że nigdy nie zapomni o spotkaniu lub terminie. Nowa funkcja Kategorie oznaczone kolorem pomaga mu odróżnić osobiste wiadomości e-mail od tych związanych z pracą. Nowe funkcje publikacji i udostępniania kalendarzy pozwalają wszystkim w firmie być na bieżąco z ważnymi terminami, datami wycieczek i harmonogramami.

Ulepszone Wyszukiwanie błyskawiczne pomaga znaleźć potrzebne informacje


Program Office Outlook 2007 udostępnia funkcję Błyskawiczne wyszukiwanie, która pozwala użytkownikom domowym i małym firmom szybko znajdować informacje w dowolnym module programu Office Outlook: wiadomościach e-mail, kalendarzach i zadaniach. W skład funkcji wyszukiwania wchodzą także:

 • Foldery wyszukiwania, gdzie zapisywane są częste wyszukiwania i ich wyniki.

 • Zaawansowane funkcje wyszukiwania, które oszczędzają czas i ułatwiają odnajdywanie ważnych wiadomości e-mail.

 • Nowe funkcje publikowania i udostępniania kalendarzy4, które pozwalają bezpiecznie udostępniać dowolne dane programu Outlook przyjaciołom i rodzinie, bez względu na to, gdzie się znajdują.Rysunek 10: Wyszukiwanie błyskawiczne w programie Office Outlook 2007

Nowa funkcja automatycznej konfiguracji skrzynki odbiorczej


Nowa funkcja programu Office Outlook 2007 pozwala użytkownikom protokołów Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP) i pozostałych typów kont poczty e-mail wprowadzić po prostu nazwę swojego konta i hasło, a program Office Outlook 2007 skonfiguruje je automatycznie. Na przykład, po wprowadzeniu hasła i adresu e-mail usług internetowych sieci MSN® lub opartej na sieci Web usługi Microsoft Hotmail®, program Office Outlook 2007 automatycznie skonfiguruje to konto do użytku w programie Outlook.

Nowy agregator RSS


Wiele witryn WWW daje możliwość bezpośredniego dostarczania do użytkowników nagłówków wiadomości przy wykorzystaniu źródeł RSS. Agregacja RSS to nowa technologia, która umożliwia w łatwy sposób monitorowanie wielorakich źródeł wiadomości, blogów i innych opartych na sieci Web zawartości. W pakiecie Office Standard 2007 dodano możliwość odczytu i subskrypcji źródeł RSS bezpośrednio z poziomu programu Outlook. W efekcie można utworzyć folder „Nowości”, który gromadzi informacje ze wszystkich zasubskrybowanych źródeł RSS. Automatycznie aktualizuje on okresowo swoją zawartość, pobierając nowe wiadomości i informacje. (Uwaga: wymagana jest odrębna płatna subskrypcja źródeł RSS)

PodsumowanieMicrosoft Office Standard 2007 to nowy ekscytujący pakiet oprogramowania, który dostarcza użytkownikom domowym i małym firmom wszystkich niezbędnych narzędzi, potrzebnych do szybkiego i łatwego tworzenia doskonale wyglądających dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. Koncentrując swoje wysiłki bardziej na wynikach niż na funkcjach, Microsoft stworzył pakiet, który ułatwia i uprzyjemnia pracę. Zawarte w nim narzędzia pozwalają szybko uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Pozwala on także koordynować czas i komunikację w prostszy i bardziej wydajny sposób. W rezultacie zadania wykonywane przy pomocy komputera są dużo łatwiejsze i sprawiają więcej radości.

Zasoby


Więcej informacji o pakiecie Office Standard 2007 można znaleźć na witrynie www.microsoft.com/poland/office .

Dodatkowe informacje o pakiecie Office Standard 2007 znajdują się na witrynie Office Online pod adresem http://office.microsoft.com. Witryna Office Online to centralny zasób w sieci Internet poświęcony tematom związanym z oprogramowaniem Microsoft Office, w tym informacjom o produktach, obsłudze technicznej, aktualizacjom, wersjom próbnym i innym.Wymagania systemowe

Pełne wymagania systemowe znajdują się na witrynie www.microsoft.com/poland/office/ .Dokument został stworzony przed wydaniem i oddaniem produktu do produkcji, z tego powodu nie można zagwarantować, że wszystkie omówione w nim szczegóły znajdą się w dokładnie takiej samej postaci w ostatecznym produkcie. Informacje zawarte w dokumencie stanowią poglądy firmy Microsoft Corporation na omawiane tematy aktualne w momencie jego publikacji. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, niniejszy dokument nie powinien być interpretowany jako zobowiązanie poczynione przez firmę Microsoft. Firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności żadnych zaprezentowanych informacji po dacie publikacji. Informacje przedstawiają produkt w stanie w jakim znajdował się w momencie oddania dokumentu do druku i powinny być wykorzystywane jedynie do celów planowania. Informacje mogą ulec zmianie bez żadnego uprzedniego powiadomienia.
Dokument jedynie dla celów informacyjnych. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH, ODNOŚNIE INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE.
©2006 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Excel, Hotmail, MSN, znak logo Office, Outlook, PowerPoint i SmartArt są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy e-mail, znaki logo, osoby, miejsca i zdarzenia opisane w dokumencie są fikcyjne. Podobieństwa z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami e-mail, znakami logo, osobami, miejscami i zdarzeniami nie są zamierzone i nie należy się ich doszukiwać.

1 Funkcje zapisu plików w formatach PDF lub XPS są dostępne w formie darmowego pliku do pobrania z witryny Office Online.


2 Zapis plików pakietu Microsoft Office 2007 w formatach PDF lub XPS jest możliwe jedynie po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Więcej informacji: Instalacja i wykorzystanie dodatków PDF i XPS.


3 Z udostępnianiem kalendarzy w trybie online mogą być związane dodatkowe opłaty za usługę.

4 Z udostępnianiem kalendarzy w trybie online mogą być związane dodatkowe opłaty za usługę.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna