S-v. 862. 21. 2011. Eb protokół


Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 030204/0002Pobieranie 204.8 Kb.
Strona4/5
Data29.04.2016
Rozmiar204.8 Kb.
1   2   3   4   5

1. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 030204/0002

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 21.03.2011r. – druga rejestracja (rok ur. 1988);

 • uwierzytelnione przez pracownika PUP kserokopia świadectwa pracy potwierdzająca zatrudnienie w okresie od dnia 01.07.2008r. do dnia 31.12.2010r.;

 • zaświadczenie z ZUS z dnia 17.03.2011r., z którego wynika, że osoba bezrobotna
  w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 24.02.2011r. otrzymywała zasiłek macierzyński, którego stosunek podstawy do wymiaru zasiłku od kwoty minimalnego wynagrodzenia był równy minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ;

 • zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 16.03.2011r., w którym lekarz stwierdził, iż osoba bezrobotna jest zdrowa i zdolna do pracy;

 • decyzja z dnia 21.03.2011r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 21.03.2011r. za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 29.03.2011r. w wysokości 593, 70 zł miesięcznie, tj. 80% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz o przyznaniu prawa do zasiłku
  w wysokości 466, 20 zł miesięcznie, tj. 80% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (w podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 2, ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie decyzji miało miejsce w lokalu organu administracji publicznej w dniu 12.04.2011.

 • decyzja z dnia 05.09.2011r. rozstrzygająca o utracie prawa do zasiłku od dnia 29.09.2011r. z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 06.10.2011r.

2. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 291200/0002

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 06.12.2010r. – 13 rejestracja (rok ur. 1971);

 • uwierzytelnione przez pracownika PUP kserokopie świadectw pracy potwierdzające zatrudnienie w następujących okresach:

  • 01.07.1992r.-31.12.1992r.

  • 02.03.1998r.-12.09.2000r.

  • 14.02.2001r.-30.05.2001r.

  • 12.09.2001r.-12.12.2001r.

  • 04.02.2002r.-05.04.2002r.

  • 08.09.2003r.-15.11.2003r.

  • 07.09.2006r.-15.12.2006r.

  • 01.03.2007r.-15.12.2007r.

  • 01.09.2009r.-15.12.2009r.

  • 01.03.2010r.-03.12.2010r.

 • decyzja z dnia 06.12.2010r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 06.12.2010r. za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 14.12.2010r. w wysokości 593, 70 zł miesięcznie, tj. 80% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz o przyznaniu prawa do zasiłku
  w wysokości 466, 20 zł miesięcznie, tj. 80% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (w podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 Kpa. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 23.12.2010r.

 • decyzja z dnia 07.06.2011r. orzekająca o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 14.06.2011r. z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Decyzja została doręczona w dniu 13.06.2011r.


3. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – S03438

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 07.11.2011r. – 11 rejestracja (rok ur. 1970);

 • uwierzytelnione przez pracownika PUP kserokopie świadectw pracy potwierdzające zatrudnienie w następujących okresach:

  • 01.08.1989r.-13.04.1991r.

  • 22.02.1993r.-15.03.1993r.

  • 16.08.1994r.-15.02.1995r.

  • 03.06.1996r.-31.08.1996r.

  • 12.03.1997r.-11.09.1999r.

  • 27.07.1998r.-31.07.1998r.

  • 26.08.1998r.-28.08.1998r.

  • 08.05.2002r.-20.06.2002r.

  • 07.12.2006r.-18.04.2009r.

 • zaświadczenie z ZUS stwierdzające, iż osoba bezrobotna w okresie od dnia 01.07.2011r. do dnia 21.10.2011r. pobierała zasiłek chorobowy, którego podstawa była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;

 • zaświadczenie lekarskie wydane w dniu 04.11.2011r. stwierdzające, iż stan zdrowia osoby pozwala na powrót do pracy;

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia świadectwa pracy z dnia
  07.07.2011r. potwierdzająca zatrudnienie w okresie 07.10.2010r. do dnia 30.06.2011r.;

 • decyzja z dnia 07.11.2011r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 07.11.2011r. za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 15.11.2011r. w wysokości 761,40 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz o przyznaniu prawa do zasiłku w wysokości 597, 90 zł miesięcznie, tj. 80% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (w podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 Kpa. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 23.11.2011r.


4. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – S01690

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 05.10.2010r. – 4 rejestracja (rok ur. 1965);

 • uwierzytelnione przez pracownika PUP kserokopie świadectw pracy potwierdzające zatrudnienie w następujących okresach:

  • 09.10.1990r.- 31.12.1991r.

  • 16.06.2007r.-30.09.2010r.

 • decyzja z dnia 13.10.2010r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 05.10.2010r. za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 13.10.2010r. w wysokości 742, 10 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz o przyznaniu prawa do zasiłku
  w wysokości 582, 70 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (w podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 Kpa. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 28.10.2010r.;

 • skierowanie do pracy, z którego wynika, iż kandydat w wyniku rozmowy
  z pracodawcą zostanie zatrudniony od dnia 11.04.2011r.;

 • decyzja z dnia 14.04.2011r. orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku z dniem 11.04.2011r.


5. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – S17376

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 03.08.2011r. – szósta rejestracja (rok ur. 1988);

 • uwierzytelnione przez pracownika PUP kserokopia świadectwa pracy potwierdzająca zatrudnienie w okresie od dnia 01.06.2007r.-31.10.2010r.;

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia świadectwa pracy potwierdzająca zatrudnienie w okresie od dnia 03.11.2010r. do dnia 02.08.2011r.

 • decyzja z dnia 03.08.2011r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 03.08.2011r. za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 11.08.2011r. w wysokości 761,40 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz o przyznaniu prawa do zasiłku
  w wysokości 597, 90 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (w podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1, ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie decyzji miało miejsce w lokalu organu administracji publicznej w dniu 31.08.2011r.

6. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 180811.00004

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 08.11.2011r. – czwarta rejestracja (rok ur. 1975);

 • uwierzytelnione przez pracownika PUP kserokopie świadectw pracy potwierdzające zatrudnienie w okresie od dnia 01.06.2007r.-31.10.2010r.;

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia świadectwa pracy potwierdzająca zatrudnienie w okresach: od dnia 17.09.1996r.-31.07.1998r.; 10.11.1998r.-31.01.2006r.; 01.02.2006r.-14.05.2011r.;

 • decyzja z dnia 18.11.2011r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 08.11.2011r. za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 08.11.2011r. w wysokości 761,40 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa
  w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz o przyznaniu prawa do zasiłku w wysokości 597, 90 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (w podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie decyzji miało miejsce w lokalu organu administracji publicznej w dniu 23.11.2011r.

7. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 101105/0001

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 28.09.2010r. – czwarta rejestracja (rok ur. 1986);

 • uwierzytelnione przez pracownika PUP kserokopia świadectwa pracy potwierdzająca zatrudnienie w okresie od dnia 21.02.2007r. do dnia 25.09.2010r.;

 • decyzja z dnia 28.09.2010r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 28.09.2010r. za osobę bezrobotną i o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
  W uzasadnieniu organ wskazał, iż ze zgromadzonych dokumentów wynika, że w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w pup osoba rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. W takim przypadku zasiłek przysługuje po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania na podstawie art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia w dniu 11.10.2010r.;

 • decyzja z dnia 28.12.2010r. rozstrzygająca o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 28.12.2010r. w wysokości 593, 70 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku w wysokości 466, 20 zł miesięcznie, tj. 80% zasiłku dla bezrobotnych. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia
  w dniu 11.01.2011r.

 • decyzja z dnia 02.03.2011r. orzekająca o utracie z dniem 30.03.2011r. prawa do zasiłku z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 04.04.2011r.;

 • decyzja z dnia 03.11.2011r. znak: PRE-5230.101105/0001.2011, Nr 76.11.11 orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 26.10.2011r. z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie i niepowiadomienia o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa w terminie 7 dni. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż decyzja została doręczona w dniu 07.11.2011r.;

 • pisemne oświadczenie osoby bezrobotnej z dnia 23.11.2011r. o podjęciu zatrudnienia od dnia 23.08.2011r.;

 • postanowienie z dnia 25.11.2011r. o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie posiadania statusu osoby bezrobotnej za okres od 23.08.2011r. do dnia 25.10.2011r.
  W pouczeniu zabrakło poinformowania strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy na podstawie art. 10 KPA.

 • decyzja z dnia 05.12.2011r. znak: PRE-5230.25068.TK.2011 orzekająca o uchyleniu decyzji Starosty z dnia 03.11.2011r. znak: PRE-5230.101105/0001.2011, Nr 76.11.11 orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 26.10.2011r. z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie i niepowiadomienia o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa w terminie 7 dni i orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 26.10.2011r. z powodu podjęcia zatrudnienia. Na dzień kontroli brak zwrotnego potwierdzenia odbioru.

8. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 190203/0005

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 05.01.2011r. – 14 rejestracja (rok ur. 1969);

 • uwierzytelniona przez pracownika PUP kserokopia ostatniego świadectwa pracy potwierdzająca zatrudnienie w okresie od dnia 01.04.2010r.-31.12.2010r. (na podstawie programu Syriusz obliczono, iż okres uprawniający do zasiłku wynosi 14 lat 5 miesięcy i 11 dni);

 • decyzja z dnia 05.01.2011r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 05.01.2011r. za osobę bezrobotną i o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 13.01.2011r. w wysokości 742, 10 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz o przyznaniu prawa do zasiłku
  w wysokości 582, 70 zł miesięcznie, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego,
  o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (w podstawie prawnej wskazano art. 9 ust. 1 pkt 14
  lit. a i b, art. 10 ust. 7 pkt 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie decyzji miało miejsce w lokalu organu administracji publicznej w dniu 28.01.2011r.;

 • wezwanie z dnia 20.04.2011r. do zgłoszenia się w dniu 27.04.2011r. w Referacie pośrednictwa, poradnictwa zawodowego i szkoleń. W pouczeniu prawidłowo powołano się na przepis art.. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy; ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż doręczenie nastąpiło w dniu 22.04.2011r.;

 • wezwanie z dnia 25.05.2011r. do zgłoszenia się w pup w Referacie pośrednictwa, poradnictwa zawodowego i szkoleń w dniu 01.06.2011r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż doręczenie nastąpiło w dniu 26.05.2011r.;

 • oświadczenie osoby bezrobotnej złożone w dniu 30.05.2011r., o braku gotowości od dnia 31.05.2011r. na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy; zał. nr 30;

 • decyzja z dnia 31.05.2011r. orzekająca o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych od dnia 31.05.2011r. z powodu pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia, jednak obok podpisu bezrobotnego brak jest wskazania na datę odbioru;

 • zwolnienie lekarskie przedłożone w pup w dniu 09.06.2011r. stwierdzające niezdolność do pracy w okresie od 09.06.2011r.-22.06.2011r.;

 • decyzja z dnia 09.06.2011r. orzekająca o wznowieniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych od dnia 09.06.2011r. w związku z potwierdzeniem gotowości do podjęcia zatrudnienia;

 • decyzja z dnia 05.07.2011r. orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 24.06.2011r. oraz prawa do zasiłku z dniem 24.06.2011r. z powodu niestawienia się
  w urzędzie pracy i niepowiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Brak wskazania na zwrotce daty odbioru decyzji. Znajduje się tylko stempel pocztowy i podpis adresata.

Wnioski:

 1. Zadanie z zakresu przyznawania bezrobotnym prawa do zasiłku w jednostce kontrolowanej realizowane jest w sposób prawidłowy.

 2. W wydawanych decyzjach z zakresu przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskazanym byłoby doprecyzowanie w podstawie prawnej oraz w uzasadnieniu decyzji, przepisu dotyczącego okresu pobierania zasiłku (art. 73 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 3. Należy wskazać, że decyzje rozstrzygające o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania, są wydawane z dużo wcześniejszą datą, niekiedy nawet miesięczną. Data wydania decyzji ma znaczenie nie tylko procesowe, ale przede wszystkim dotyczy nabycia charakteru powagi rzeczy osądzonej przez daną sprawę rozstrzygniętą daną decyzją i na jej podstawie ustala się stan prawny, w jakim orzekano.


Orzekanie o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
1. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej – 300600/0022

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 08.12.2010r.- 11 rejestracja;

 • decyzja z dnia 09.12.2010r. rozstrzygająca o uznaniu z dniem 08.12.2010r. za osobę bezrobotną oraz o przyznaniu prawa do zasiłku na podstawie przepisu art. 73.ust.7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 09.12.2010r.
  w wysokości 593, 70 zł miesięcznie przez okres pierwszych trzech miesięcy oraz 466,20 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 27.12.2010r.;

 • decyzja z dnia 07.06.2011r. orzekająca o utracie prawa do zasiłku od dnia 05.06.2011r. z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 29.06.2011r.;

 • decyzja z dnia 28.07.2011. orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 19.07.2011r. z powodu niestawienia się w urzędzie pracy i niepowiadomienia
  w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 29.07.2011r.;

 • pismo z ZUS-u z dnia 29.08.2011r. skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy
  w Kolbuszowej informujące, iż osoba bezrobotna w okresie od dnia 18.04.2011r. została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  w związku z podjęciem zatrudnienia;

 • wezwanie z dnia 12.09.2011r. skierowane do osoby bezrobotnej w celu złożenia oświadczenia o podjęciu pracy. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż zostało ono doręczone w dniu 19.09.2011r.;

 • uwierzytelniona przez pracownika urzędu pracy kserokopia umowy o pracę na okres próbny w okresie od dnia 18.04.2011r.-17.07.2011r.;

 • uwierzytelniona przez pracownika pup kserokopia umowy o pracę na czas określony od dnia 18.07.2011r.-31.12.2012r.;

 • postanowienie z dnia 23.09.2011r. znak:PRE-5230.DN.19151.2011/2 o wznowieniu
  z urzędu postępowania w sprawie posiadania statusu bezrobotnego w okresie od dnia 18.04.2011r. do dnia 18.07.2011r. Brak wskazania na możliwość zapoznania się
  z aktami sprawy.
  Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż decyzja została doręczona w dniu 03.10.2011r.

 • postanowienie z dnia 23.09.2011r. znak: PRE-5231.DN.19151.2011/1 o wznowieniu
  z urzędu postępowania w sprawie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
  w okresie od 18.04.2011r. do dnia 04.06.2011r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż zostało ono doręczone w dniu 03.10.2011r.;

 • decyzja z dnia 06.10.2011r. znak: PRE-5231.DN.19151.2011/1 orzekająca
  o uchyleniu decyzji wydanej dnia 07.06.2011r. przez Starostę Powiatu Kolbuszowskiego znak: PRE-5231.300600/0022.2011, nr 228.06.11. o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 05.06.2011r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 07.10.2011r.;

 • decyzja z dnia 06.10.2011r. znak: PRE-5230.DN.19151.2011/2 orzekająca
  o uchyleniu decyzji z dnia 28.07.2011r. wydanej przez Starostę Powiatu Kolbuszowskiego znak: PRE-5230.300600/0022.2011, nr 792.07.11 o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 19.07.2011r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż decyzja została doręczona w dniu 07.10.2011r.

 • decyzja z dnia 13.10.2011r. znak: PRE-5231.300600/0022.2011, nr 846.09.11 orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem 18.04.2011r. na podstawie przepisu art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 19.10.2011r.

 • brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu;

 • decyzja z dnia 24.10.2011r. znak: PRE-5237.19151.2011r. wydana na podstawie
  art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 , art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 KPA orzekająca o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych za okres od dnia 18.04.2011r. do 04.06.2011r. w wysokości 732, 00 zł. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że decyzja została doręczona w dniu 27.10.2011r.


2. Numer ewidencyjny osoby bezrobotnej –150311.00001

W aktach zalegają: • karta rejestracyjna bezrobotnego, z której wynika, że osoba bezrobotna dokonała rejestracji w dniu 15.03.2011r.- 1 rejestracja;

 • decyzja z dnia 15.03.2011r. znak:PRE-5231.150311.00001.2011, nr 547.03.11 orzekająca o uznaniu za osobę bezrobotną z dniem 15.03.2011r. oraz o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 23.03.2011r. w wysokości 593, 70 zł
  w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku w wysokości 466, 20 zł. Decyzja została doręczona w lokalu organu zatrudnienia w dniu 12.04.2011r.

 • potwierdzenie skierowania z dnia 13.06.2011r. osoby bezrobotnej na zajęcia aktywizacyjne do lidera klubu pracy w dniu 23.08.2011r. o godzinie 10:00. Na skierowaniu brak jest podpisu osoby kierowanej.

 • decyzja z dnia 30.08.2011r. znak: PRE-5231.AB.30091.2011 wydana na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy orzekająca o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem 14.06.2011r. W uzasadnieniu decyzji Starosta wskazał, że osoba bezrobotna po skierowaniu nie podjęła innej formy pomocy określonej w ustawie polegającej na udziale w zajęciach aktywizacyjnych. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż decyzja została doręczona w dniu 02.09.2011r. Brak jest wskazania zarówno w podstawie prawnej, jak i w uzasadnieniu na jaki okres osoba zostaje pozbawiona statusu.

 • brak zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania z urzędu;

 • Decyzja z dnia 19.09.2011r. znak: PRE-5237.30091.DN.2011 wydana na podstawie art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 , art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 KPA i orzekająca o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych za okres od dnia 14.06.2011r. do dnia 31.07.2011r. w wysokości 788, 70zł. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż decyzja została doręczona w dniu 21.09.2011r.Pobieranie 204.8 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna