Sabbat, Kazimierz Exposé Prezesa Rady Ministrów K. SabbataPobieranie 0.57 Mb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3
S
SÁBATO, Ernesto - Tunel. Londyn, 1993, Puls.

SABBAT, Kazimierz - Exposé Prezesa Rady Ministrów K. Sabbata. Londyn, 1984, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na Wychodź.

SABBAT, Kazimierz - Sprawozdanie z działalności Rządu RP za okres od 5.08.1976 do 3.12.1977 roku.

SABBAT, Kazimierz - W walce o Polskę wolną, niepodległą i demokratyczną. Expose Prezesa RM R.P. w Londynie w dn. 23


października 1976.
1976 nakł. "Rzeczpospolita Polska".

SABAT, Kazimierz, SAS-SKOWROŃSKI, Mieczysław, BARBARSKI, Krzysztof - Polonia Resituta, ed. Peter Bauder-van Duren, Gerrard


Cross, 1989, Van Duren Publischers

SACHAROW, Andriej - Mój Kraj i Świat. Paryż, 1975, IL.

SACHAROW, Andriej - Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej. Paryż, 1986, Instytut Literacki.

Sacrum Poloniae Millenium. Leeds, 3.7.1966, The Millenium Committee in Leeds

Sacrum Poloniae Millenium and 800 Bedford Charter Year, Catalogue of philatelic & documentary exhibition, Betford 25-27 November
1966, Związek Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.

SADECKI, Jerzy - Ziarna gniewu. Paryż 1989 Editions Spotkania

SADLOWSKA, Slawa - Album of Polish Airmen. Letchworth, 1947, Letchworth Printers Ltd.

Sąd idzie!. Paryż, 1966, Instytut Literacki

Sąd orzekł. Dokumenty. Paryż, 1972, Instytut Literacki.

SĄDEK, Napoleon - Kamienicznik. Londyn, 1953, Veritas.

SĄDEK, Napoleon - Kwatera nad Adriatykiem, Londyn, 1950, Nakł. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (powielane)

SĄDEK, Napoleon - Małżeństwo Marty. Toronto,1955, "Związkowiec"Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku, oprac. Janusz Cisek, Londyn 1990, Polska Fundacja Kulturalna.

SĄDEK, Napoleon - Markietanki. Londyn, 1952, SPK

SADǓNAITÉ, Nijolé - Pamiętnik. Paryż, 1986, Editions Spotkania

SAKOWSKI, Juliusz - Asy i damy. Paryż, 1962, Księgarnia Polska

SAKOWSKI, Juliusz - Dawne i nowe lata. Paryż, 1970, Księgarnia Polska

SAKOWSKI, Juliusz - Wety i odwety. Paryż, 1976, Księgarnia PolskaSakrament pokuty i pojednania. Londyn, 1984, PMK w Anglii

SALEZY, Franciszek św. - Łabędź Sabaudii. Wybór pism Świętego i o Nim.Przełożył i zestawił Michał SAMBOR. Londyn 1957, Veritas

SALTER, Cedric - Flight from Poland. Londyn, 1944, Faber and Faber

SALVANESCHI, Nino - Żal szopenowski. Rzym, 1946, Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu

SAMAIN, Albert - Ksantis, Biblioteka Kameny, N.I. Hannover.

SAMBOR, Michał - Chwile. Londyn, 1963, Oficyna Poetów i Malarzy.Samochód - budowa, działanie, obsługa. Italia, 1945

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, 2 IV 1940 - 2 V 1942, spis żołnierzy, sporządził Z. Picheta.

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, Krótki zarys historii Brygady Strzelców Karpackich (w jęz. polskim i angielskim (1940-1942),
Londyn 1985, Zarzą Główny Związku Tobruczyków.

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, w 10-lecie jej powstania. Londyn, 1951, Związek byłych Żołnierzy S.B.S.K

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, Spis Żołnierzy, opr, inż. M. Sas-Skowroński, London, n.d., Zarząd Główny Związku B.
Zołnierzy S..B.S.K.

SAMOLEWICZ, Zygmunt - Gramatyka łacińska, część I, Bari, 1946, Sekcja wydawnicza 2 Korpusu.

SAMOLEWICZ, Zygmunt, Dr. – Zwięzła Gramatyka Języka Łacińskiego dla klasy pierwszej i drugiej, Jerozoloma, 1943r Komisja
Regulaminowo- Wydawnicza Armi Polskiej na Wschodzie, powielane.

SAMOLEWICZ, Z i SOŁTYSIK, T - Gramatyka języka łacińskiego, cz. II. Bari, 1946, 476 Sekcja Wydawnicza, powielane.Samorzutne procesy rozkładu systemów typu sowieckiego. Red. Jan Drewnowski. Londyn, 1989,PUNO. Zeszyty Naukowe PUNO, nr 2.

Samouczek języka hiszpańskiego w 18 lekcjach. Edinburgh, n.d., "Co słychać".

Samuel Tyszkiewicz Artysta - Typograf, Southend-on-sea, 1962, Oficyna Stanisława Gliwy.

SANDHURST, B.G. - Bernadeta Soubirous. Londyn, 1958, Veritas

SANGOWICZ, Mieczysław - L'Insurrection Polonaise de 1863 dans Le Presse Suisse. Friburg, 1946, Fragnière Frères.

Saperzy w Służbie Polsce. Opr. A.J. Szugajew. Londyn,1985, Stow. Saperów na Obczyźnie.

SAPIEHA, Lew - Wojna z wysokości siodła. Londyn, 1965, 1996, 1986, Polska Fundacja Kulturalna

SAPIEHA, Virgilia - Polish Profile. Londyn, no date, William Heinemann Ltd.

SAROLEA, Charles - Letters on Polish Affairs. Edinburgh, 1922, Oliver and Boyd.

SAS, Janusz - Powstanie Warszawskie, Rzym, 1946, "Ostatnie Wiadomości".

SASKI, W (pseud.) - Rodzina Pasków. Londyn, 1946, F.Mildner

SAVAGE, Ryszard, Henryk - Moja oficjalna żona. [West Germany],{1945], Rybitwa.

Saving Jews in war-torn Poland 1939-1945. Ed. Andrzej Chciuk. Melbourne, 1969, Polish Weekly

SAVORY, D.L. - Poland - Four speaches delivered in the House of Common. London, 1946, J.Rolls Book Comp.

SAWCZYNSKI, A. Col. - Les Institious Militaries Polonaises an XVII siede, Extr. de Revne Internationale d'Historie Militaire, T. III, 1952,
No 12.

SAWICKI, Stanisław, SAWICKA-BROCKIE, Teresa - Embatlled Poland. New Zeland, 1982, Victoria University Press.

SAWICKI, W. - Roboty-kowalskie, ślusarskie, blacharskie. Bari, 1946, Sek. Wyd. 476, powielane

SAWULAK, Mikołaj - Polskie zmartwienia. Londyn, 1980, Odnowa

SCAEVOLA (pseud.) - A study in forgery. Londyn, 1945, Rolls Book

Scalenie Obozu Niepodległościowego. Fakty i dokumenty. Londyn, 1973, The Polish Government in Exile

SCHÄDLICH, Hans Joachim - Tallhover. Londyn, 1989, Puls

SCHAETZEL, Tadeusz - Pułkownik Walery Sławek. Jerozolima, 1947, Hamadpis Liphshitz Press

SCHAETZEL, Tadeusz - Rosja i Turcja na drogach historii. Jerozolima, 1946, Autor

SCHALLY, Kazimierz - Wspomnienia żołnierskie. Londyn, 1977, Leon Koczy

SCHAPER, Edzard - Dzieciątko Jezus z Karelskich Borów. Londyn, 1980, Veritas.

SCHAPER, Edzard – Synowie Hioba, London, 1982, Veritas.

SCHARACK, L.B. – Edwarda Gierka sojusze taktyczne. Stockholm, 1975, 2-Juni Kommitten

SCHARMACH, Ks. Biskup, Leon. M.S.C. - Za twardy orzech. Tł. z ang. T. Borowicz. Londyn, 1965, "Veritas".

SCHENKER, Alexander, M - Fifteen modern Polish short stories. New Haven and London, 1969, 1970, Yale University Press.

SCHEPS, Samuel - Armand Lévy. Londyn, 1977, Poets' and Printers' Press

SCHERER, Emanuek, dr, - Polska i żydzi, New York, 1942, Amerykańska Reprezentacja Ogólnego Zydowskiego Związku Robotniczego


"Bunt" w Polsce.

SCHERER, Olga - W czas morowy. Paryż, 1967, Instytut Literacki

SCHERER-WIRSKA, Olga - Wesołych świąt. Londyn, 1962, Oficyna Poetów i Malarzy

Scherzo czeskie, Piędziesąt lat błędów komunizmu Europejskiego. Paryż, 1968, Jules Fontana,

SCHEURING, Herman Zdzisław - Czy królobójstwo? Krytyczne studium o śmierci króla Stefana Batorego. Londyn, 1964, Veritas

SCHEURING, H.Z. - Patologia Zatrucia Fosgenem, Jerozolima, 1944 "W Drodze".

SCHEURING, H. Z. Dr. - Wstrząs jako zjawisko biologiczne, Bari, 1946, 476, Sekcja Wydawnicza powielane

SCHILGEN, O. Hardy, T.J. - Ty i Ona, Włochy, 1946.

Schizmy. Paryż, 1966, Instytut Literacki

SCHLESINGER, H. i BORKOWSKI, St. - Żyd Polski - Żołnierz Polski. Italy, 1945, Duszpasterstwo Wyznania Mojżeszowego 2 Korpusu

SCHLEYEN, Kazimierz - Lwowskie gawędy. Londyn, 1954, Janique; Londyn, 1967, Gryf

SCHMIDT, Wacław - Klęski Niemiec, Rok 1918. Paryż,n.d., Wyd. dzieł Gospodarczych i Historycznych w Paryżu.

SCHMITT, Bernadotte E. - Poland. Berkeley and Los Angeles, 1945, University of California.

SCHOELL, Frank-Louis - Patrimoine Polonais. Laussane, 1944, Editions la Concorda.

SCHOFIELD, A.T. - W podróży. Giffnock,n.d. A.C. McGregor.

SCHOFIELD, A.T. dr. med. M.R.C.S. - W podróży, Striling, n.d. Striling Tract Enterprise.

SCHWAIZER, Ludwik - Europe's call to Britain. Edinburgh, 1944, Allen Litographic Co.

SCHWAIZER, Ludwik - S.O.S. Europy i Polski. Edinburgh, 1944, autor

SCHWEIZER, Ludwik - Wojna bez legendy. Kirkcaldy, Scotland, 1943, Autor

ŚCIBOR, Jerzy - Kapitulacja Żoliborza 30.9.1944. Londyn, 1974, autor

ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander - Człowiek z marmuru. Człowiek z żelaza. Londyn, 1982, Aneks

Scone - Dunalastair - Grendon Szkoła Polskich Dziewcząt 1941-1951, układ i wykonanie: Edward Wojtczak (Fotorama).

SCOTT, C. and SKWARCZYŃSKI, P. - A 17th Century Spanish Diplomat's View of Poland. Repr.The Slavonic and European Review


Vol.XL N.95 June 1962.

Scottish opinion on the Crimean Conference, Glasgow, 1945, John, S. Burns & Sons.

SEAILLES, M. Gabriel - La Pologne. Paris, 1916, Au Siege de la Ligne

SEBASTIAN, Tim - Nice promises. Londyn, 1985, Chatto

Secret Underground Weapon? London, 1944, printed by Maxwell, Love & Co. Ltd.

SEDLACZEK, St., MATECKI, J. - Drogowskaz Harcerski. Nakł. Z.H.P na Wsch. Biblioteczka Podręczna Skauta Nr.II.

SEGAL, Simon - Poland fights back. Reptd. from The New Order in Poland Selected Polish tales. Londyn, 1944, Humphrey Milford

SENDOR, Leokadia - Pamiętnik macochy. Londyn,1990, PFK

SENDOR, Leokadia - Pamiętnik wiejskiej dziewczyny. Londyn, 1982, PFK

SENNHOLZ, Hans, F. - Pieniądze i Wolność. London, 1991, K. J. i B. Rzepów.

SĘP-SZARZYŃSKI, Stanisław - Historia zielonego wianka. Londyn, 1955, Veritas.

SĘP-SZARZYŃSKI, Stanisław - W służbie latającego smoka. Londyn, 1957, Gryf

SERCZYK, Władysław Andrzej - Iwan IV Groźny. London, n.d., PULS.

SERCZYK, Władysław Andrzej - Katarzyna II. Londyn, 1995, Puls.

SERCZYK, Władysław Andrzej - Poczet władców Rosji. Londyn, 1992, Puls

SERWATKA, Tomasz - Poczet Władców Francji. Londyn, 1996, PULS.

SETON, Graham - The Governor of Kattowitz. London, 1930, Thornton Butterworth

SETON-WATSON, Hugh - Między wojną a pokojem. Londyn, 1963, Orbis

SETON-WATSON, Hugh - The New Imperialism. London, 1961, The Bodley Head.

SEVERSKY, Aleksander Procofieff de - W potędze powietrznej zwycięstwo. Edinburgh, 1943, Wydz. Kultury i Oświaty

SEYDA, Marian - Poland and Germany and the post-war reconstruction of Europe. London,1942,Barnard & Westwood; USA, 1943,PIC

SEYDA, Marian - Z zagadnień polityki demokratyczno-narodowej. Londyn, 1946, Richard Madley (Printers)Shakespeare-Szekspir.W opowiadaniach dla młodzieży. Wg org.ang. opr. K.M.LAMB. Frankfurt,n.d., Wydawnictwo Polskie. R.Wegner.

SHEEN - Sursum Corda. Londyn, 1956, Veritas

SHIRER, William - Berlin diary. London, 1942, Hamish Hamilton

SHORT,Eileen - Personal impressions of Poland. Edinburgh, 1945, European Press

SHUB, Anatole - Labor in the Soviet Orbit.[U.S.A. 1959].Lvor Comm. Release Impris. Trade Unionists and Democratic Socialists.

SHYMAŃSKI, Les - Escape to the tropics. Londyn, [1964], Świderski.

SIEDLAR-KOŁYSZKO, Teresa – Między Dźwiną a Czeremoszem. Tom II. Londyn, 1998, PFK

SIEDLAR-KOŁYSZKO, Teresa - Od Smoleńska po Dzikie Pola. Londyn, 1998, t.I, PFK.

SIEDLECKI, Jan, X. - Śpiewnik Kościelny. Londyn , 1951, t.I, Veritas.

SIEDLECKI, Julian - Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986. Londyn; 1987, 1988, 1990, Gryf Publications Ltd.

SIEDLECKI, Janusz, OLSZEWSKI, Krystyn, BOROWSKI, Tadeusz - Byliśmy w Oświęcimiu, 1946, Oficyna Warszawska na Obczyźnie.

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Ci, którzy odeszli (1953-2002), Londyn 2002, PFK.

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Działalność Gen. Tatara. Londyn, 1999, PFK

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Łączność i Polityka 1941 - 1946, Antologia. Londyn, 1992,P.F.K.

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Narodowe Siły Zbrojne. Londyn, 1982, Odnowa

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Początki Sowietyzacji (1939-1946), Londyn, 2000, Caldra House.

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Pod sowiecką władzą (1939-1942), Londyn, 2001, Polska Fundacja Kulturalna.

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Radiotelegrafia i Radiowywiad (1939-1946). Londyn, 2003, Polska Fundacja Kulturalna.

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Świadkowie przeżyć sowieckich 1939-1946. Londyn, 1999, Polska Fundacja Kulturalna

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Wojsko od podszewki. Londyn, 1984, Oficyna Poetów i Malarzy

SIEMASZKO, Zbigniew S. - W sowieckim osaczeniu 1939-1943. Londyn, 1991, Polska Fundacja Kulturalna.

SIEMASZKO, Zbigniew S. - Zaplecze i młodość, Londyn, 2000, Polska Fundacja Kulturalna.

SIENIATYCKI. M. ks. - Dogmatyka katolicka. (podręcznik szkolny).Jerozolima,1943,Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych; Bari, 1946, 476
Sekcja Wydawnicza, powielane

SIENIAWSKI, Maciej - Z rozważań nad narodowym radykalizmem. Londyn, 1942, Mildner, Nakładem Przyjaciół

SIENKIEWICZ, Henryk - Bartek zwycięzca. Hanower,1945, Polski Zw. Wychodźctwa Przymusowego ; Newton,1946,Bibl. Autorów Pol.

SIENKIEWICZ, Henryk - In desert and wildness, Edinburgh, 1945, Polish Book Depot. ; New York, 1994, Hippocrane Books.

SIENKIEWICZ, Henryk - In Monte Carlo. A Story. London, n.d. Stanley Paul & Co. Ltd.

SIENKIEWICZ, Henryk - In the New Promised Land, London, n.d., Jarrold & Sons Ltd.

SIENKIEWICZ, Henryk - Krzyżacy. Tom 1-4. Jerozolima, no date, W drodze

SIENKIEWICZ, Henryk - Latarnik.Kolu-Mulheim,1946,Jutro Pracy ; Hanower,1945,Polski Zw.Wychodź. Przym.; Londyn,1977,PMS

SIENKIEWICZ, Henryk - Le Deluge, Paris, 1901, Editions de la Revne Blanche.

SIENKIEWICZ, Henryk - Legiony. Rzym, 1946, Instytut Literacki

SIENKIEWICZ, Henryk - Na polu chwały. New York, 1943, The Polish Book Importing Company Inc.

SIENKIEWICZ, Henryk - Nowele, Larch/Wurttbg n.d., Polska Drukarnia.

SIENKIEWICZ, Henryk - Nowele w wyborze. Jerozolima, 1944, Sekcja Wydawnicza A.W.P.

SIENKIEWICZ, Henryk - Ogniem i mieczem. Tom 1-4, Jerozolima, 1943, W drodze; t.1- 4,Jerozolima, [ca 1946], United Pub.; t.1-4,


Londyn,[ca 1941], Kolin

SIENKIEWICZ, Henryk - Organista z Ponikty. Lippstadt, 1947, "Jutro pracy"

SIENKIEWICZ, Henryk - Pan Wołodyjowski. Tom 1-3. Jerozolima, 1943, W drodze; t. 1-3. Jerozolima, [ca 1946], United Pub.

SIENKIEWICZ, Henryk - Par le fer et par le fen, Paris, 1901, Editons de la Revne Blanche.

SIENKIEWICZ, Henryk - Pisma Henryka Sienkiewicza. T.: 5-1899; 27,28,29,36 - 1901 r.; 37,47,48 - 1902 r.; 78,79,80,81 - 1906. Warszawa,

Nakład Redakcyi Tygodnika Ilustrowanego (Dodatek bezpłatny).

SIENKIEWICZ, Henryk - Pisma Henryka Sienkiewicza. Tom - 3 1896; Tom 77 - 1905. Warszawa, Gebethner i Wolff

SIENKIEWICZ, Henryk - Potop. Tom 1-6. Jerozolima,1943,W drodze; Jerozolima,[ca 1946], United Pub.; tylko tom I i II


Londyn,1945,Orbis; t.1-6. Londyn, 1944, Kolin

SIENKIEWICZ, Henryk - Pójdźmy za nim. W obozie, 1941, Pted. Allen Litho Co. Ltd. Kirkcaldy.

SIENKIEWICZ, Henryk - Pójdźmy za nim. Londyn, 1972, Veritas

SIENKIEWICZ, Henryk - Quo vadis. t. I i II, Hanower 1947, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego.; New York, 1944, The Polish


Book Importing Co. (3 tomy zszyte razem); Tom 1,2. Jerozolima,1945, Min. W.R.iO.P., t.1-2. Włochy, 1944,Biblioteczka Orła
Białego

SIENKIEWICZ, Henryk - Quo Vadis? (Whither goest thou?). (tekst angielski). London,n.d.Fr.Aldor; London, 1900, George Routledge

SIENKIEWICZ, Henryk - Quo Vadis. (tekst francuski). Paris, n.d. Nelson Editeurs.

SIENKIEWICZ, Henryk - Quo Vadis? London, n.d. The Readers Library Publishing Co Ltd.

SIENKIEIWCZ, Henryk - Quo Vadis? London, n.d., Thomas Nelson & Sons Ltd.

SIENKIEWICZ, Henryk - Quo Vadis? London, n.d., I.M. Dent & Sons Ltd.

SIENKIEWICZ, Henryk - Stary sługa. Hania. Powieść. Edinburgh, n.d., "Co słychać"

SIENKIEWICZ, Henryk - Tales from Henryk Sienkiewicz. Londyn, 1931, Dent

SIENKIEWICZ, Henryk - Ta trzecia. Londyn, 1941, Kolin ; Londyn, 1957, Veritas.

SIENKIEWICZ, Henryk - The Deluge, vol. i & 2, reprinted, 1966 by Cedrick Chibres Ltd.

SIENKIEWICZ, Henryk - The field of glory. London, 1906, John Lane

SIENKIEWICZ, Henryk - The Knights of the Cross, London, 1900, Sands & Company.

SIENKIEWICZ, Henryk - The teutonic knights. Edinburgh, 1943, Thomas Nelson and Alicia Tyszkiewicz

SIENKIEWICZ, Henryk - The teutonic knights. Edinburgh, nd, Ptd by Thomas Nelson and Sons Ltd.

SIENKIEWICZ, Henryk - W pustyni i puszczy. New York, no date, Roy; Londyn-Bombaj, 1943, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych;
Jerozolima, 1943, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych; Tom I. Hanower, 1946,Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego w
Hanowerze.

SIENKIEWICZ, Henryk - W pustyni i w puszczy (fragmenty), Szkocja 1945, wyd. FED dla rannych żołnierzy i Polaków na terenach


niemieckich, nr 31/1.

SIENKIEWICZ, Henryk - Za chlebem, Lippstat, 1947, "Jutro Pracy".

SIENKIEWICZ, Henryk – Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Lippstadt, 1946, „Jutro Pracy”.

Sienkiewicz żywy - GÜNTHER, Władysław ed. Londyn, 1967, Gryf

SIENKIEWICZ, I. inż. dypl. - Klęska wrześniowa, Hersham, n.d. nakł. Autora.

SIERAKOWSKA, Aniela - Cały naród walczył. Londyn, 1977, O.P.i M.

SIERIEBRIAKOWA, Galina - Huragan. Paryż, 1967, Instytut Literacki

SIEROSZEWSKI, Wacław - Beniowski. Paryż, 1947, Instytut Literacki

SIEROSZEWSKI, Wacław - Powieści chińskie. Rzym, 1945, Oddział Kultury i Prasy II Korpusu

SIEROSZEWSKI, Wacław - Powrót. Powieść z życia wschodniej Syberii. Chicago [ca 1930], Nakł. i druk Dziennik Ludowy

SIEWIERSKI, Henryk - Spotkanie narodów. Paryż, 1984, Instytut Literacki

SIKORA, Adam - Zielona teczka. Londyn, 1989, Aneks

SIKORSKA, Grażyna – A Martyr for the Truth, Jerzy Popiełuszko, Grand Rapids, Michigan, 1985, William B. Eerdmaus Publishing


Company.

SIKORSKA, Grażyna - A Martyr for the Truth, Jerzy Popiełuszko. London, 1985, Collins Fount Paperbacks.

SIKORSKA, Grażyna - Prawda warta życia - ks. Jerzy Popiełuszko. Londyn, 1985,

SIKORSKA, Irena – From snow to sunshine. London, 2007, Routh Lodge Press.

SIKORSKI, Grażyna – Jerzy Popiełuszko Victim of Comunism, London, 1999, Catholoc Truth Society.

SIKORSKI, Radek - Moscow's Afghan War, [London], 1987, Alliance Publishers for Instute for European Defence....

SIKORSKI, Radek - Prochy świętych. London, 1990, Polonia

Sikorski: Soldier and Statesman. Ed. Keith Sword. London, 1990, Orbis Book

SIKORSKI, Władysław - German Law and German Lawlessness. St. Andrews, 1941, St. Andrews University Press.

SIKORSKI, Władysław - Modern warfare its character and its problems. London, n.d., Hutchinson

SIKORSKI, Władysław - Nad Wisłą i Wkrą. Londyn, 1941 , Kolin

SIKORSKI, Władysław - Słowa do Narodu i Wojska. Paryż, 1940, Bibliteczka Żołnierza.

SILBERNER, Regina - Strzępy wspomnień. Londyn, 1984, OPiMSilniki lotnicze. Czerwiec 1943, printed by the Polish Air Force, powielane

Silnik Samochodowy, opr. ppor. inż. Troszkiewicz Zygmunt, Szwajcaria-Lommis, 1942, powielane

SILONE, Ignazio - Wybór towarzyszy. Paryż, 1964, Instytut Literacki

SIMMA, Maria - Moje przeżycie z duszami czyścowymi. London, n.d., O. Stanisław Skudrzyk, T.J.

SIMON, Gustaw - Labour legislation in the Polish Republic. London,1921,Sampson Low

SIMONIDES, Dorota - Jan Paweł II a Wspólnota Europejska. Hamburg, 1999, Polska Misja Katolicka

SIMONOV, Konstantin - The Death Factory near Lublin, London, n.d. Daily Worker Leagne.

SIMOR, G - Guide to the Archives of the Polish Institute of Arts and Sciences of America. New York, 1988

SIMPSON, G.W. - Ukraine, London, 1942, Oxford University Press.

SINGER, Bernard - Od Witosa do Sławka Paryż 1962 IL

SINGLETON, A.M.W., M.S.P. - Poland indomitable. London, n.d., Author.

SINGLETON, Frank - Tu mówi Londyn. London,n.d.,Stronnictwo Ludowe Wolność; London,1944,dla British Council przez Longmans

SINKO, Tadeusz - Disce latine. Jerozolima, 1942

SINKO, Tadeusz - Vir Bonus.Podręcznik do nauki j.łacińskiego dla kl.III gimn. Ogólnokszt .Jerozolima,1946, Interim Treasury Comm.;
Bari,1946, Sekcja Wyd. 2 Korpusu powielane

Siostra Łucja mówi o Fatymie. Fatima, 1989

Situation dans les pays occupés par l'ennemie. Julliet 1942

SITWA,- Sitwa Rysiów, Żbików, Wilków Wilwńskiej Brygady Żubrów. 1941.15.XI –

1943.15.XI. Tel-Aviv. n.d.

SITWA - Zgrupowania Wileńskiej Brygady Żubrów. Zeszyt II. Rzym.

SITWA - Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów. Rzym, 1946, Tom III. Drukarnia

Polowa odz. Kult. i Prasy 2 Korpusu.

SIUTA, Tadeusz, Dr. - Co znaczy korona w godle Państwa Polskiego, Bari, 1946, 476,

Sekcja Wydawnicza.

SIUTA, Tadeusz, Dr. - Jakie były dzieje własności ziemi w Polsce, Bari, 1946, 476,

Sekcja Wydawnicza.

SIUTA, Tadeusz - W 151-ą rocznicę Konstytucji 3-go Maja. Teheran, 1942.

Situation religeuse daus les archidioceses de Gniezno et de Poznan. (Rome, le 6

janvier 1940).

SIWEK, Paweł - Ewolucjonizm w świetle nauki. Londyn, 1973, Veritas.

SIWEK, Paweł - Śladami Chrystusa. Rzym, 1969, Instytut Studiów Kościelnych.

SIWEK, Paweł - Wieczory paryskie. Londyn, 1965, Veritas

SIWEK, Paweł - W pogoni za nieskończonością. Przed.apologetycznej konf.Myśli katol.nr 1.Monachium, 1946, Słowo Polskie

SIWIK, M.M. - Palestyna czasów Biblijnych, Jerozoloma, 1947, Wydział Opieki nad Żołnierzem Dtwa. Jednostek Wojsa na Śr.Wsch.

Six Hundred Years of the Jagellonian University of Cracow Poland 1364-1964. Chicago, 1969.

SIX, J.F. - Karol de Foucauld. Paris, 1973, Editions du Dialogna.

SKALMOWSKI, W. - Nawierzchnie smołowe dla warunków polskich. Londyn, 1945, Rada Akad. Szkół Techn., powielane

SKALSKI, Witold - Ocena działalności przedsiębiorstw na podstawie zamknięć rachunkowych. London, 1944, M.W.RiO.P.

SKALSKI, Witold - Zasady inwentaryzowania i bilansowania. Edinburgh, 1943, Składnica Księgarska

Skarbiec pieśni polskiej; zebrał Zygmunt Andrzejewski. Glasgow, 1945, Książnica Polska.

Skarb Narodowy Główna Komisja „Skarb Jedności Narodowej w obronie sprawy polskiej”. Apel Rady Trzech. Londyn, 1955, Komitet
zbiórki na fundusz obrony sprawy polskiej na forum międzynarodowym.

Skarb Narodowy Rzeczypospolitej na Emigracji, Karta Informacyjna o Medalu Pamiątkowym na Jubileusz Tysiąclecia Chrzyu Polski
w R. 966, Londyn, 1966.

SKARGA, Piotr, X. - Proroctwo, W obozie, 1942, pted. Allen Litho Co. Ltd Kirkcaldy.

SKARŻYŃSKI, Kazimierz - Katyń. Paryż, 1990, Edition Dembiński.

SKIBA, Antoni - Boje 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Kampani Wrześniowej. Londyn, 1971, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej

SKIBA. Mateusz Dr. - Jednostka w Ustroju Sowieckim. Londyn, 1948, nakł. Contemporary Life and Culture Ltd.

SKIBA, Witold Roman - Na Skibach Świata. Londyn, 1979, Veritas.

SKIERCZYŃSKI, M. i KRWACZYKOWSKI, F. - Zabawy i gry ruchowe. Jerozolima, 1944, Min. W.R. i O.P.

SKŁADKOWSKI, Sławoj - Jego Dynamizm a Nasza Bierność. Mowa wygł.12 maja 1944r. [Tel-Aviv,1944],Komitet Obywatelski Uchodźców


Polskich w Ziemi Świętej.

SKŁADKOWSKI Sławoj, Felicjan - Kwiatuszki administracyjne. Londyn, 1959, Świderski

SKŁADKOWSKI Sławoj, Felicjan - Nie ostatnie słowo oskarżonego. Londyn, 1964, Świderski

SKŁADKOWSKI Sławoj, Felicjan - Polska komendanta. Tel Aviv, 1944, Komitet Obywatelski Uchodźców Polskich w Ziemi Świętej

SKŁADKOWSKI Sławoj, Felicjan - Strzępy meldunków. Londyn, 1965, Oficyna Poetów i Malarzy

SKOCZEK, Marian - "Gurt"-"Kedyw" w konspiracji i w powstaniu. Londyn, 1987, Veritas.

SKOLEC, Mateusz - Rola Rządu podczas wojny. Londyn, 1945, Allan Fowler Ltd.

SKOLIMOWSKI. Henryk - Medytacje. Londyn, 1979, Odnowa.

SKOLIMOWSKI, Henryk - Polski marksizm. Londyn, 1969, Odnowa

SKOLIMOWSKI, Henryk - Zmierzch światopoglądu naukowego. Londyn, 1974, OdnowaSkorowidz dziennika ustaw Rzeczypospolitej Polskiej za czas od 1 stycznia 1926 r. do 1 września 1939 r. Opr. Stow. Prawników Pol.w
Zjed. Królestwie, t.I litery A do K, t.II litery M do P, t.III litery R do Ż, Londyn, 1944, z polecenia Min.Spr. powielane.

SKORUPCZYNA, Stanisława - Nasze Dzieci. Poznań, n.d. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera.

SKORUPCZYNA, Stanisława - Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Poznań, [1946] Wydawnictwo Polskie R. Wegnera.

SKORUPCZYNA, Stanisława - Zwierzęcy Światek, Poznań, n.d., Wyd. Polskie, Wagnera.

SKORUPCZYNA, Stanisława – Z życia zwierząt . Wyd. Wagnera, Rybitwa.

SKORUSA, Jan - Bywaj dziewczę zdrowe. Londyn, 1980, Veritas

SKOWRON, S., STARMACH, K., MIKULSKI, J - Biologia dla I klasy Liceum Ogólnokształcącego, wydz. mat-fiz, humanistyczny i
klasyczny, powielane.

SKOWYRA, Franciszek - Wczoraj - dziś i jutro. London, n.d., Stronnictwo Ludowe "Wolność"Skrócony podręcznik języka włoskiego. Jerozolima, n.d., Oddział Propagandy i Kultury D-twa APW

Skrypt kursu samochodowego prowadzonego przez Polskie Koło Wojskowe w Tel-Avivie. Druk Skr. O.F.A Tel-Aviv

Skrypt nauki kroju. Londyn, marzec 1946, Sztab Gł., Oddz. Szkolenia Zawodowego powielane

Skrypt do nauki introligatorstwa. WB,1947, Sztab Gł.,Oddz. Szkolenia Zawodowego Skrzydła. Opowiadanie lotnicze. Hanover, 1946, Polski
Ośrodek Kulturalno-Artystyczny POKA

Skrzydła, wiadomości ze świata. XX Zjazd Lotników Polskich, wrzesień 1980, ptd by Veritas

SKRZYPEK, Stanisław - The problem of Eastern Galicia. Londyn, 1948, Związek Ziem Polski Pd-Wsch.

SKRZYPEK, Stanisław - Rosja jaką widziałem. Newtown, 1949, Montgomeryshire Printing Co.

SKRZYPEK, Stanisław - Sprawa ukraińska, Londyn, 1953, Studium Polityczne Stronnictwa Narodowego.

SKRZYPEK, Stanisław - Ukraiński program państwowy. Londyn,1948,Zw. Ziem Polski Pd-Wsch.; wyd.II Londyn, 1967, Koło Lwowian

SKUDRZYK, O. T.J. - 50 lat w zakonie. Hamburg, 1968.

SKWARCZYŃSKI, Paul - A fateful meeting at Elsinore in 1580. Wisconsin, 1982, Academic Support Progr. the University of Wisconsin

SKWARCZYŃSKI, P. - The Origin of the name.Pacta Conventa in 1573.Repr.from The Slavonic & East European Review, Vol.XXXVII,


Nr.89. June 1959.

SKWARCZYŃSKI, Paweł - Szkice z dziejów reformacji. Londyn, 1967, Odnowa

SKWARCZYŃSKI, Stanisław - Fragmenty wspomnień. Londyn, 1980, Instytut Józefa Piłsudskiego

SKWARKO, Krystyna - The invited. New Zeland, 1974, Milliwood Press

SKWARKO, Krystyna - Osiedlenie Młodzieży Polskiej w Nowej Zelandii w 1944. Londyn, 1972, O. M. i P.

SKWARKO, Krystyna - W obronie Ojczyzny i Narodu. Londyn, 1982, Poets & Painters Press.

SKWARSKI, Ryszard - Za zieloną kurtyną. Londyn, 1990, Polska Fundacja Kulturalna.

SŁAPA, Władysław, ks. - Credo Domine.... Jerozolima, 1941, Szefostwo Duszpasterskie W.P. na Śr. Wsch.Slavery under Hitler's "New Order". Londyn, n.d., Liberty Publications

SLAWSKI, Stanisław - Poland's access to the sea and the claims of East Prussia. London, 1925, Eyre & Spottiswoode

SŁAWIŃSKI, Zygmunt - Poland's Western Frontier on the Odra-Western Nysa Line and the Interest of the Central European
Federation
. Reprint from Eastern Quarterly. Vol. IV, No 4. London, 1951

ŚLASKA, Ewa Maria - Dochodzenie. Paryż, 1985, Instytut Literacki

ŚLEDZIŃSKI, Wacław - Governor Frank's Dark Harvest. Newton, 1946, Montgomerys

ŚLEDZIŃSKI, Wacław - Swastyka nad Warszawą. Edinburgh, 1944, Składnica Księgarska

SLINN, Robert - Poland's Two Stage Revolution: An Evolution of the Factors which contributed to the Polish Unprising of 1980 and
1988, in the contex of the Struebure Versus Agebcy Detate,
University of Bath, 6 may 2005.

ŚLIWAŃSKI, Jan, ks. - Die Schwarze Madonna Polnisches Nationalheiligtum, Duren, 1976,

ŚLIWIŃSKI, Jan, ks, - Die Schwarze Madonna von Tschnstochau. Hamburg,1999, Sankt Ansgar

ŚLIWAŃSKI, Jan, ks. - Dni Radości. Munchen, 1976, "Buchdruck" (RFN).

ŚLIWIŃSKI, Jan, ks. - Dokąd zmierzasz rodzino?, Hamburg, 1979, Polska Misja Katolicka w Hamburgu.

ŚLIWAŃSKI, Jan, ks. - Ku pełni człowieczeństwa. London, (1975), Veritas.

ŚLIWAŃSKI, Jan, ks. - Pielgrzymkowy Ruch Maryjny środowiska polskiego w Republice Federalnej Niemiec, Poznań, 1988, Księgarnia
Św. Wojciecha.

ŚLIWAŃSKI, Jan ks. - Postępowy duszpasterz, to znaczy jaki? Rzym, 1984

ŚLIWAŃSKI, Jan, ks. - Słownik Informacyjny zwyczajów Polskiego Roku Obrzędowo-Kościelnego. Paryż, 1976.

ŚLIWAŃSKI, Jan, ks. - Zabytkowy sztandar ponownie przedmiotem kultu parafii polskiej w Hamburgu. Hamburg,1978,PMK

ŚLIWIŃSKI, Artur - Odsiecz Wiedeńska.Londyn,1983,SPK.Przedruk z wyd.:W-wa,1933, Kom.Ob.250-lecia Zwycięstwa pod Wiedniem

ŚLIWIŃSKI, Artur - Powstanie Listopadowe. Londyn, 1946, Światowy Związek Polaków Zagranicą

ŚLIWIŃSKI, Artur - Powstanie Styczniowe. Londyn, 1945, Światpol

ŚLIWIŃSKI, Jan - Ten Polish Folk Songs. (10 pieśni ludowych). Glasgow, 1944, Książnica Polska.

SLIZYNSKA, H. - Cytological analisis of formaldehyde induded chromosomal changes in ''Drosophila melanogaster''. Reprint from the:
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, section B (biology), vol. LXVI-Part III (No.14). London, 1957, Oliver & Boyd

SLIZYNSKA, Helena, Ph.D. i SLIZYNSKI, B.M., Ph.D. - Cytological Studies of Sterile Bulls with Spermhead Abnormality. Rptd from


Journal of Agricultural Science, vol. 43, no 3, Great Britain 1953

SLIZYNSKA, Helena, Ph.D. i SLIZYNSKI, B.M., Ph.D. - Genetical and cytological studies of Lethals induced by chemical treatment inDrosophila melanogaster. London, 1947, Oliver & Boyd.

SLIZYNSKA, H. - Heterogeneity among spermatogonia of Drosophila melanogaster in sensitivity to X-rays. Reprint from: Genet. Res.,


Camb. (1963), 4

SLIZYNSKA, H. - The progressive approximation, with storage, of the spectrum of tem-included chromosomal changes in Drosophila


sperm to that found after irradiation. [S.l.] [s.n.] [1969]

SLIZYNSKA, Helena – Salivary Chromosome of the White Facet Region of Drosophila Melanogaster. Reprint from: Genetics 23: 291-299,


May, 1938

SLIZYNSKI, B.M. - Chironomus versus drosophila. Reprinted from: Journal of Genetics, vol 50, no 1, 1950

SLIZYNSKI, B.M. - Chromosomal mechanism in translocation infertility. Reprint from: Proceedings of the Royal Physical Society of
Edinburgh, vol 26, 1957; Edinburgh, Royal Physical Society of Edinburgh, 1957

SLIZYNSKI, B.M. - Cytological analysis of translocations in the mouse. Reprinted from: Journal of Genetics, vol 55, no 1, 1957

SLIZYNSKI, B.M. - Cytological observations on a duck hybrid. Anas clypeata - Anas Penelope. Reprint from: Genet. Res., Camb. (1964), 5

SLIZYNSKI, B.M., Ph.D. - "Ectopic" pairing and the distribution of heterochromatin in the X-chromosome of salivary gland nuclei ofDrosophila melanogaster. London, 1945, Oliver & Boyd.

SLIZYNSKI, B.M. - Functional changes in Polytene Chromosomes of Drosophila Melanogaster. Ptd from: Cytologia: International Journal


of Cytology vol. 29, no.3: 330-336, November 25, 1964, Tokyo

SLIZYNSKI, B.M. - Morphological changes and radiosensitivity of mouse oocytes. Reprint from: Currents in Modern Biology, 1 (1967);


North Holland Publishing Co., Amsterdam

SLIZYNSKI, B.M. -Pobieranie 0.57 Mb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna