Salezjanie księdza bosko „Da mihi animas, cetera tolle”Pobieranie 0.53 Mb.
Strona6/11
Data08.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

114 Kapituła Generalna 26


  • biorąc pod uwagę prośbę wysuniętą przez Kapitułę salezjańskiej Wizytatorii Myanmar;

  • uznając, że Myanmar geograficznie przynależy do regionu południowo-wschodniej Azji i przynależy do ASEAN („Association of South-East Asian Nations”), przez co w konsekwencji dużo łatwiejsze są kontakty pomiędzy tymi państwami;

  • mając na uwadze, że Myanmar kulturalnie jest bliższy wielu krajom Ragionu Azja Wschodnia-Oceania;


zgodnie z art. 154 Konstytucji postanawia, aby Wizytatoria Myanmar pw. Maryi Wspomożycielki Wiernych przeniesiona została z Regionu Azja Południowa do Regionu Azja Wschodnia-Oceania. 1. REGIONY EUROPY115 Kapituła Generalna 26


  • biorąc pod uwagę trwające procesy łączenia i nowej konfiguracji Inspektorii w obrębie trzech Regionów Europy;

  • pozytywnie oceniając inicjatywy zrealizowane w ciągu sześciolecia, trwające procesy współpracy i wymiany oraz pracę ustanowionych organów;

  • świadoma, że w Zgromadzeniu nadszedł czas dla „Projektu Europa”;


postanawia utrzymać aktualną konfigurację trzech Regionów w Europie i prosi Przełożonego Generalnego z jego Radą, o umocnienie koordynacji Radców Regionalnych między sobą i z zainteresowanymi Radcami sektorów oraz o uruchomienie biura przewidzianego przez KG25, 129 dla promocji projektów i osiągnięcia wspólnych celów. 1. POWIERZENIE WIKARIUSZOWI PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO ANIMACJI RODZINY SALEZJAŃSKIEJ


116 Kapituła Generalna 26 przyjmując do wiadomości

  • pozytywną ocenę daną przez członków Rodziny Salezjańskiej, odnośnie powierzenia Wikariuszowi Przełożonego Generalnego zadania animacji tejże Rodziny;

  • konieczność zapewnienia podstawowego poświęcenia się Wikariusza zadaniom instytucjonalnym, związanym z jego funkcją;


potwierdzając powierzenie zadania animacji Rodziny Salezjańskiej Wikariuszowi Przełożonego Generalnego, prosi, aby został wzmocniony zespół animujący Rodzinę Salezjańską (KG 25, 133) i posiadał Koordynatora. Po upływie sześciolecia przeprowadzona zostanie weryfikacja. 1. DYKASTERIA DO SPRAW DUSZPASTERTWA MŁODZIEŻY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MISJI117 Kapituła Generalna 26

  • biorąc pod uwagę złożoność posłannictwa salezjańskiego;

  • zważywszy na potrzebę większej koordynacji pomiędzy Dykasteriami ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Komunikacji Społecznej i Misji, szczególnie w animacji sektorów wspólnie podejmowanych działań;


prosi, aby Przełożony Generalny ze swoją Radą rozwinął międzydykasterialny zespół animacji dla tych sektorów oraz powierzył jego koordynację jednemu z Radców, zachowując w każdym wypadku jedyność i organiczność salezjańskiego duszpasterstwa. 1. WERYFIKACJA STRUKTUR ANIMACJI I CENTRALNEGO ZARZĄDU ZGROMADZENIA118 Kapituła Generalna 26


  • zważywszy, że najbliższa Kapituła Generalna wezwana zostanie do zweryfikowania powierzenia animacji Rodziny Salezjańskiej Wikariuszowi Przełożonego Generalnego, koordynacji trzech Dykasteriów do spraw Duszpasterstwa Młodzieży, Komunikacji Społecznej i Misji oraz konfiguracji Regionów Europy;

  • zważywszy również, że taka rewizja skupia uwagę na całej strukturze Rady Generalnej;


prosi Przełożonego Generalnego z jego Radą o zapoczątkowanie, w związku z najbliższą Kapitułą Generalną, weryfikacji struktur animacji i zarządu centralnego Zgromadzenia, włączając w to Inspektorie. 1. WYBÓR RADCÓW REGIONALNYCH119 Kapituła Generalna 26


  • uznawszy, że do wyboru radców regionalnych wskazanie tylko jednego nazwiska w tajnym głosowaniu, pozwala z większą jasnością poznać przeważający kierunek współbraci z Regionu,


postanawia, aby art. 128 Regulaminów ogólnych został zmieniony przez wyrażanie: „przez wypisanie na kartce tylko jednego nazwiska”. 1. ZWIĄZEK MIĘDZY WSPÒLNOTĄ I DZIEŁEM


120 Kapituła Generalna 26 uznaje, że w Zgromadzeniu istnieje obecnie wielość modeli zarządzania dziełami:


  • dzieła zarządzane przez wspólnotę salezjańską, która stanowi centrum animacji znacznie większej wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej;

  • zajęcia i dzieła w całości powierzone przez Salezjanów świeckim lub stworzone przez świeckich i zawarte w programie inspektorialnym, zgodnie z kryteriami wskazanymi przez KG 24, nr 180-182;

  • różnorodne sposoby zarządzania, nie dające się zawrzeć w jednym modelu, w których utrzymywana jest więź pomiędzy wspólnotą lokalną i dziełem (bądź wieloma dziełami), lecz to ostatnie (lub jego sektory) zarządzane jest przez świeckich.

Stąd


  • biorąc pod uwagę różnorodność kontekstów i odmienne wymagania oraz konieczność wypróbowania możliwych nowych form zarządzenia dziełami;

  • uznawszy za nieodzowną konieczność zagwarantowania jakościowej i ilościowej trwałości wspólnot, aby zapewnić to, co „dla nas salezjanów jest wymogiem zasadniczym i niezawodną drogą do wypełnienia naszego powołania”: „żyć i pracować razem” (Konst. 49);


postanawia, za zgodą jego Rady i w ramach Organicznego Programu Inspektorialnego, dać Inspektorowi prawo

  • ustalenia, które dzieła lub sektory dzieła, zachowując odniesienie do wspólnoty lokalnej, mogą zostać powierzone zarządowi osób świeckich;

  • określenia ich odpowiedzialności, zasad mianowania, czasu trwania na stanowisku; procesów decyzyjnych i organów zarządu; kompetencji Dyrektora i Rady domu, kompetencji Inspektora i Rady Inspektorialnej. 1. EKONOM LOKLANY


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna