Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w LubliniePobieranie 9.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.82 Kb.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego w Lublinie

Znak sprawy: DZP.3311-13B/2016 Lublin, dnia 28.04.2016 r.dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników, sprzętu medycznego, akcesoriów, materiałów medycznych, wraz z dzierżawą – 31 zadań, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 94248 - 2016; z dnia 15.04.2016.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
W związku z wnioskiem Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wpłynął po upływie terminu składania zapytań, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 1a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2164 z dnia 22 grudnia 2015 r.), wyjaśniam co następuje:
ZESTAW XI
dot. zadania nr 7,
Pytanie nr 41,

Czy Zamawiający zawarł niekompletną specyfikację techniczną urządzenia w „Załączniku nr 1 – Specyfikacje przedmiotowo-kosztorysowe” w zadaniu nr 7 dotyczącym Dostawy mikroskopów laboratoryjnych umieszczając w przypadku „pierwszego” wyspecyfikowanego MIKROSKOPU PROFESJONALNEGO DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ tylko jednego obiektywu o powiększeniu 4x? Taka konfiguracja mikroskopu jest niekompletna, przez co użytkownik nie będzie mógł w pełni wykorzystać możliwość urządzenia.Odpowiedź:

W związku z niekompletnym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7, mikroskop profesjonalny do diagnostyki laboratoryjnej, w przypadku pierwszego urządzenia, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o brakujące elementy, tj.

6. PLCN10X/0,25 Plan Achromat C obiektyw 10x. Odległość czołowa 8 mm, apertura numeryczna 0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe.

7. PLCN40X/0,65 Plan Achromat C obiektyw 40x. Odległość czołowa 0.6 mm, apertura numeryczna 0.65, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm.

8. PLCN100XO/1,25 Plan Achromat C obiektyw 100x, imersyjny. Odległość czołowa 0.13 mm, apertura numeryczna 1.25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka „

w celu umożliwienia porównywalności złożonych ofert i pełnej funkcjonalności zaoferowanych urządzeń.


Stosowana zmiana w Zał. nr 1 do SIWZ (zad. nr 7).
W załączeniu Załączniki nr 1 po zmianie, uwzględniający wprowadzoną zmianę.

Prosimy o uwzględnienie w/w zmiany (odpowiedzi).


Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie. Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym ogłoszeniem i SIWZ, po zmianach, tj. do dnia 2 maja 2016 r., do godziny 12:00.

Z poważaniem,sporz.: M.Szydłowska

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9tel. 81 740 20 39, fax. 81 740 86 14, sekretariat@spszw.lublin.pl, www.janbozy.pl
: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna