Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pogotowie ratunkowe w jeleniej górzePobieranie 20.44 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.44 Kb.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE

Aleja Wojska Polskiego 21 58-500 Jelenia Góra


1949 2009
Telefon / fax: 075 752 64 62

Adres do korespondencji: ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra


NIP: 611-23-43-010

www.999.jelenia.pl REGON: 001082454

pogotowiejg@pogotowiejg.pbox.pl KRS: 0000059807


Jelenia Góra 05.03.2010 r.

ZP-5-2 /2010


Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem zapytań do niniejszego postępowania o następującej treści:

 1. Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku biorównoważnego ?

Pytanie dotyczy pozycji:

Nr 3 Astmopent amp.0,5mg/1ml x 10 – koniec produkcji – brak harmonizacji

Nr 16 Diphergan amp.50mg/2ml x 10 – koniec produkcji – brak harmonizacji

Nr 45 Promazin amp.100mg/2ml x 10 – koniec produkcji – brak harmonizacji

 1. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl, draż, amp, kaps, fiol) była zgodna ze SIWZ?
 1. Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? Czy zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku?
 1. Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób należy wyliczyć wartość brutto oferty: czy wartości brutto należy wyliczyć mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość opakowań, czy do wartości netto dodając wartość VAT-u?
 1. Pozycja nr 24 Glucosteril amp.40% 10ml x20 – lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego, Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na zakup ok.100.000 sztuk ale opakowania nie zawierają ulotki w języku polskim. Czy mimo to Zamawiający wymaga złożenia oferty na tą pozycję wg ostatniej ceny zakupu?


 1. Pozycja nr 25 i 28 – w chwili obecnej brak produkcji. Zgodnie z informacja otrzymaną od producenta wznowienie dostaw przewidywane jest na II kwartał 2010r. Czy wycenić te pozycje wg ostatniej ceny zakupu, czy też Zamawiający decyduje się na wykreślenie tych leków?
 1. Pozycja 59 Glucosum 10% 100ml (w op ecoflac plus) – wg informacji otrzymanych od producenta nie posiada on w swojej ofercie tego produktu w tej wielkości opakowania, dostępna jest glucosa 10% 500ml. Czy Zamawiający dopuści wycenę większego opakowania z jednoczesnym przeliczeniem ich ilości? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie jaką ilość flakonów wycenić.

Jeżeli Zamawiający wymaga wyłącznie opk=100ml to czy dopuści wycenę, glukozy innego producenta w innym opakowaniu?


 1. Pozycja nr 65 Mannitol 20% 250ml – Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowań szklanych?

 2. Dotyczy Pakietu nr I Leki poz. 28 – zarejestrowana jest dawka 100mg/2ml x 5 amp. Czy o taką dawkę należy wycenić .

 3. Dotyczy Pakietu nr I Leki poz. 59 nie ma glucosum 10% fl a 100 ml w op ecoplac plus , czy można wycenić op. Dostępne op 100 ml w op typu Kabi Pac

 4. Dotyczy Pakietu nr I – leki:

Poz. 3,16,45 brak harmonizacji leków

Poz. 7 , 21 – chwilowy brak produkcji , ma być dostępny w marcu 2010 r.

Poz 24 , 25 – chwilowy brak produkcji, ma być dostępny w I kw. 2010 r.

Poz. 28 brak produkcji, ma być dostępny w II kw 2010 r.


Czy należy wycenić te pozycje z informacją o braku i podać ostatnią cenę sprzedaży?
Niniejszym Zamawiający odpowiada:
Ad.1 - W sytuacji gdy oferent w trakcie wyceny stwierdzi rzeczywisty brak leku na rynku,

( brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie w produkcji) należy wyłączyć dany lek z zestawienia /oferty. Dotyczy to leków :Poz.3 Asmopent amp. 0,5 mg / 1ml x10 ( koniec produkcji / brak zamiennika/ harmonizacji)

Poz. 16. Diphergan amp. 50 mg/2ml x 10 ( koniec produkcji/brak zamiennika/harmonizacji)

Poz. 45. Promazin amp. 100 mg/2ml x 10 ( koniec produkcji/brak zamiennika/harmonizacji)

Zamawiający potwierdził w sposób rzetelny brak dostępności w/w leków na krajowym rynku leków.

Ad.2 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty i wycenę leków w opakowaniach ilościowych niezgodnych z zapisem umieszczonym w SIWZ.
Ad.3 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przeliczanie ułamkowe opakowań oraz składanie ofert ilościowych niezgodnym z zapisem umieszczonym w SIWZ.
Ad.4 Zamawiający informuje, że wartość brutto należy wyliczyć mnożąc ilość opakowań x cenę jednostkową brutto.
Ad. 5 W przedstawionej sytuacji, poz.24 Glucosteril amp.40% 10ml x20 – lek sprowadzany w ramach importu docelowego, Zamawiający wymaga złożenia oferty na tą pozycję wg ostatniej ceny zakupu, równocześnie dopuszcza brak ulotki informacyjnej ( w języku polskim ) w opakowaniu.
Ad. 6 Zamawiający wymaga aby oferent wycenił leki z poz.25 i 28 według ostatniej ceny zakupu – mimo , że w chwili obecnej produkcja jest wstrzymana.
Ad.7 Poz.59 Glucosum 10% 100ml (w op ecoflac plus) – Zamawiający wymaga wyłącznie zaoferowania opakowania 100ml, dopuszcza wycenę glukozy innego producenta w opakowaniu miękkim typu „worek”.
Ad. 8 Nie, Zamawiający wymaga aby lek z poz.65 Mannitol 20% 250ml został zaoferowany w opakowaniu zgodnym z opisem w SIWZ , opakowanie szklane nie spełnia kryteriów użytkowych Zamawiającego.
Ad.9 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku o zarejestrowanej dawce 100mg/2 ml/ 5 amp
Ad.10 Zamawiający wymaga aby lek z poz. 59 pakiet I był zaoferowany przez oferenta w opakowaniu miękkim typu „worek”
Ad. 11 poz. 3,16,45 – W sytuacji gdy oferent w trakcie wyceny stwierdzi rzeczywisty brak leku na rynku, (brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie w produkcji ) należy wyłączyć dany lek z zestawienia /oferty.

Poz. 7,21,24,25,28 należy wycenić powyższe pozycje wg ostatniej ceny sprzedaży


Z poważaniem

Oddział Gryfów Śląski Oddział Lubań Oddział Lwówek Śląski Oddział Kamienna Góra


ul. Floriańska 2 ul. Łączna 3 ul. Gryfowska 1a ul. Wałbrzyska 2c

59-620 Gryfów Śląski 59-800 Lubań 59-600 Lwówek 58-400 Kamienna Góra

tel. 075 781 35 90 tel. 075 722 29 33 tel.075 782 43 33 tel. 075 744 77 84
Bank Millennium S.A. w Warszawie 97 1160 2202 0000 0000 4260 9024
Członek Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego


Pobieranie 20.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna