Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście”Pobieranie 9.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.52 Kb.
sygnatura postępowania PN/02/2014 Opole, dnia 20.06.2014r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU


ul. WARYŃSKIEGO 30 45-047 OPOLE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
ZAKUP SZCZEPIONEK, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szczepionek profilaktycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu” Przedmiot zamówienia podzielono poniższe zadania, na które dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zadanie nr 1: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu CPV 33651600-4
Zadanie nr 2: Szczepionka przeciw zakażeniom rota wirusowym CPV 33651600-4
Zadanie nr 3: Szczepionka przeciw meningokokom CPV 33651600-4

Zadanie nr 4: Szczepionka wirusowemu zapaleniu wątroby typ A i B CPV 33651600-4


Zadanie nr 5: Szczepionka wirusowemu zapaleniu wątroby typ B CPV 33651600-4
Zadanie nr 6: Multikalibratory do analizatora biochemicznego ACCENT 200 CPV 33696500-0
Zadanie nr 7: Test na Helicobacter pylori CPV 33696500-0
Zadanie nr 8: Oznaczanie CRP metodą ilościową na aparacie ACCENT 200 CPV 33696500-0
Zadanie nr 9: Odczyn Waler Rose CPV 33696500-0
Zadanie nr 10: Odczynniki do analizatora biochemicznego ACCENT 200 CPV 33696500-0
Zadanie nr 11: RPR Karbon CPV 33696500-0

Zadanie nr 12: Antystreptolizyna CPV 33696500-0

Zadanie nr 13: Odczynniki hematologiczne do analizatora hematologicznego Coulter

Zadanie nr 14: Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu CPV 33696500-0

Zadanie nr 15: Chusteczki dezynfekcyjne nie zawierające alkoholu CPV 33631600-8

Zadanie nr 16: Materiały zużywalne do analizatora biochemicznego ACCENT 200 CPV 33141000-0

Zadanie nr 17: Kuwety MAKRO CPV 33191100-6

Zadanie nr 18: Probówki do hematologii CPV 33192500-7


Zadanie nr 19: Probówki CPV 33192500-7

Zadanie nr 20: Probówki i statywy do OB CPV 33192500-7

Zadanie nr 21: Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu CPV 33793000-5

Zadanie nr 22: Szkiełka mikroskopowe CPV 33793000-5

Zadanie nr 23: Naczynka do koagulologii CPV 33141000-0

Zadanie nr 24: Drobny sprzęt medyczny CPV 33141615-4

Zadanie nr 25: Pojemniki do przechowywania drobnego sprzętu CPV 33141000-0

Zadanie nr 26: Pojemniki na odpady i etykiety CPV 33140000-3


Zadanie nr 27: Strzykawki typu Janetta CPV 33141310-6

Zadanie nr 28: Żel do USG CPV 33000000-0Termin składania ofert – 07.07.2014r. do godz. 1300

Miejsce składania ofert – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu,
ul. Waryńskiego 30, sekretariat pokój nr 17

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2014r. o godz. 1330

Miejsce otwarcia ofert – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu,
ul. Waryńskiego 30, pokój nr 16

Termin realizacji zamówienia: zad.1-12,14-28 24 miesiące od daty zawarcia umowy
zad.13 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Formularzem ofertowym znajduje się do pobrania na stronach internetowych: www.bip.um.opole.pl oraz www.srodmiescie.opole.pl- zakładki przetargi.
SIWZ można także odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 lub pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy. Wnioski o przesłanie, przekazanie SIWZ prosimy przesyłać na numer faxu (0-77) 44-120-72 lub drogą elektroniczną na adres logistyka@srodmiescie.opole.pl


: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna