Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KolePobieranie 9.54 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar9.54 Kb.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole62-600 Koło ul.Ks.J Poniatowskiego 25

tel.: (0-63) 26-26-100, fax.: 63 27-20-850

NIP 666-18-89-172, REGON: 000308554

www. spzozkolo.pl e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl

Koło, dn. 03.11.2015 r.

Znak sprawy SPZOZ.SZP.PN.18.15
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania na „Zakup i dostawa urządzeń medycznych (III) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wg poszczególnych pakietów”.


Działając na podstawie art.38 ust. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn.zm.) informuję o pytaniach, odpowiedziach i modyfikacjach :

Pytanie 1.

Pakiet nr 3 – Holter ciśnienia Ad. 4. Możliwość podziału okresu badań na min.5 podokresów.

Czy zamawiający przewiduje możliwość dopuszczenia do przetargu Holtera ABPM z najczęściej używanym programowalnym podziałem podokresów na dzień/noc (2 podokresy dobowe)?Odp. Tak, dopuszcza.
Pytanie 2.

Pakiet nr 3 – Holter ciśnienia Ad. 6. Czas rejestracji: 500 pomiarów lub do tygodnia.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dopuszczenia do przetargu Holtera ABPM z pamięcią mniejszą niż 500 pomiarów umożliwiającą pomiar do 6 dni?


Odp. Tak, dopuszczaPytanie 3.

Pakiet nr 3 – Holter ciśnienia Ad. 7. Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera.

Czy zamawiający przewiduje możliwość dopuszczenia do przetargu Holtera ABPM który ma możliwość rozpoczęcia badania poprzez szybką procedurę dokonywaną za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze?


Odp. Tak, dopuszczaPytanie 4.

Pakiet nr 3 – Holter ciśnienia - parametry programu Ad. 15. Funkcja przesyłania raportów za pomocą poczty elektronicznej.

Czy zamawiający przewiduje możliwość dopuszczenia do przetargu holtera ABPM z oprogramowaniem zapisującym raporty, które badający może samodzielnie przesłać drogą elektroniczną?Odp. Tak, dopuszcza.

p.o.Dyrektor SPZOZ w Kole

dr nauk med. Cezary Chmielecki

sporządził:


Iwona Klassura
: pytania
pytania -> Odpowiedź 1 Nie, zamawiający nie przewiduje umieszczenia przedmiaru w formacie jakiegokolwiek programu kosztorysowego
pytania -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
pytania -> Historia starożytnego wschodu
pytania -> Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiowerterów – defibrylatorów – nr sprawy 84/2008
pytania -> Wykaz pytań na egzamin dyplomowy
pytania -> Szpital specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 tel/Fax 322623422
pytania -> Dla układu wyznacz odpowiedzi układu (h(0), h(∞) oraz stałą czasową
pytania -> Pytania przykładowe Elementy przekazu multimedialnego
pytania -> Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania pt.: Serwis urządzeń technicznych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp z o o
pytania -> Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53

Pobieranie 9.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna