Samotrawiący system łączący OptiBond® All-In-One – instrukcja użyciaPobieranie 18.69 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.69 Kb.

Samotrawiący system łączący OptiBond® All-In-One – instrukcja użycia

Opis


Samowytrawiający system łączący OptiBond All-In-One zawiera w jednym roztworze składniki potrzebne do wytrawiania, przygotowywania powierzchni i wiązania, eliminując w ten sposób oddzielne etapy pracy. OptiBond All-In-One może być stosowany zarówno w technikach bezpośrednich, jak i pośrednich rekonstrukcjach protetycznych.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Zastosowania bezpośrednie


Światłoutwardzalne wypełnienia kompozytowe i kompomerowe.

Naprawy kompozytowe/ceramiczne/metalowe.

Uszczelniacz pod wypełnienia amalgamatowe.

Światłoutwardzalne lub podwójnie utwardzane podbudowy protetyczne (zawsze należy utwardzać światłem warstwową nadbudowę materiału wkładu koronowo-korzeniowego).Zastosowania pośrednie


Licówki.

Wkłady, nakłady, korony i mosty porcelanowe, kompozytowe i oparte na metalu.

Wkłady koronowo-korzeniowe.

Uszczelnianie/zabezpieczanie powierzchni preparacji jako wstępna procedura w technikach pośrednich.


Ważne: W technikach pośrednich należy używać samoprzylegającego cementu kompozytowego na bazie żywic Maxcem zawsze wtedy, gdy dostęp światła jest ograniczony lub gdy go brak. Maxcem jest zgodny z OptiBond All-In-One bez względu na sposób utwardzania (polimeryzacja na drodze chemicznej lub podwójna).

OptiBond All-In-One może być stosowany do przygotowania metalowych, ceramicznych i kompozytowych powierzchni/uzupełnień protetycznych.Przeciwwskazania


 1. Pacjenci, u których wystąpiła w przeszłości ciężka reakcja uczuleniowa na żywice metakrylanowe.

 2. Bezpośrednie pokrywanie miazgi.

 3. W połączeniu z chemicznie utwardzanym lub podwójnie utwardzanym materiałem w sytuacjach, gdy brak jest wystarczającego dostępu światła. Wyjątkiem jest cement kompozytowy Maxcem.

Instrukcja użytkowania
Rekonstrukcje bezpośrednie

Łączenie materiału kompozytowego/kompomerowego z zębiną/szkliwem


 1. Opracuj ubytek. Przepłucz dokładnie strumieniem wody i osusz (nie przesuszaj).

Uwaga: Aby zapewnić optymalną adhezję, przed nałożeniem OptiBond All-In-One zawsze zukośnij całe szkliwo i/lub krawędzie.

 1. Wstrząśnij butelką z systemem łączącym OptiBond All-In-One.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu wstrząśnij energicznie przez 10 sekund butelką z OptiBond All-In-One.

 1. Butelka: nanieś 2–3 krople systemu łączącego OptiBond All-In-One do czystego pojemniczka. Natychmiast po nałożeniu zamknij butelkę zakrętką.

Kapsułka Unidose™ – wyłącznie do jednorazowego użytku: otwórz kapsułkę unidose i włóż aplikator do pojemnika tak, aby zwilżyć jego końcówkę.

 1. Używając jednorazowego aplikatora, nałóż dużą ilość OptiBond All-In-One na powierzchnię szkliwa/zębiny. Wcieraj w powierzchnię preparacji, wykonując ruchy szczotkujące przez 20 sekund.

 2. Nałóż ponownie OptiBond All-In-One i również wcieraj przez 20 sekund.

 3. Osusz delikatnym strumieniem powietrza, a następnie strumieniem o średniej sile przez co najmniej 5 sekund. Upewnij się, ze powietrze jest bez zanieczyszczeń olejowych.

 4. Utwardzaj światłem lampy przez 10 sekund*.

 5. Kompozyt nakładaj zgodnie ze wskazówkami producenta.

Rekonstrukcje pośrednie – patrz szczegółowe zalecenia dotyczące określonych wskazań w częściach A–D poniżej.

Licówki, korony, mosty, wkłady, nakłady i uzupełnienia protetyczne na metalu (używane w połączeniu z cementem)

 1. Oczyść opracowany ubytek. Przepłucz dokładnie strumieniem wody i osusz (nie przesuszaj).

 2. Wstrząśnij butelką z systemem łączącym OptiBond All-In-One.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu wstrząśnij energicznie przez 10 sekund butelką z

OptiBond All-In-One. 1. Butelka: nanieś 2–3 krople systemu łączącego OptiBond All-In-One do czystego pojemniczka. Natychmiast po nałożeniu zamknij butelkę zakrętką.

Kapsułka Unidose™ – wyłącznie do jednorazowego użytku: otwórz kapsułkę unidose i włóż aplikator do pojemnika tak, aby zwilżyć jego końcówkę.

 1. Używając jednorazowego aplikatora, nałóż dużą ilość OptiBond All-In-One na powierzchnię szkliwa/zębiny Wcieraj w powierzchnię preparacji, wykonując ruchy szczotkujące przez 20 sekund.

 2. Nałóż ponownie klej OptiBond All-In-One i również wcieraj przez 20 sekund.

 3. Osusz delikatnym strumieniem powietrza, a następnie strumieniem o średniej sile przez co najmniej 5 sekund. Upewnij się, ze powietrze jest bez zanieczyszczeń olejowych. Przed utwardzaniem za pomocą światła sprawdź, czy system łączący nie utworzył grubych warstw– patrz części B i C.

 4. Utwardzaj światłem lampy przez 10 sekund*.


Szczegółowe zalecenia dotyczące poszczególnych rekonstrukcji pośrednich

A. Licówki – Nałóż cement kompozytowy na licówkę, osadź licówkę i utwardzaj cement zgodnie z zaleceniami producenta.
B. Mosty, wkłady, nakłady i uzupełnienia protetyczne na metalu – Unikaj sytuacji, w których system łączący tworzy grube warstwy. Po utwardzeniu światłem nałóż cement kompozytowy (poniżej znajdują się zalecenia dotyczące cementu) na uzupełnienie lub na powierzchnię preparacji, osadź uzupełnienie i utwardzaj cement zgodnie z zaleceniami producenta.

Ważna uwaga: Jeśli dostęp światła jest ograniczony lub go brak, należy zawsze używać samoprzylegającego cementu kompozytowego na bazie żywic Maxcem (np. w przypadku prac opartych na metalu, dwutlenku cyrkonu i tlenku glinu). Jeśli jest dobry dostęp światła, używaj któregoś z podwójnie utwardzanych cementów ostatecznych firmy Kerr (w takich sytuacjach również można zastosować Maxcem).

C. Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych. – Unikaj sytuacji, w których system łączący tworzy grube warstwy. Za pomocą suchego aplikatora lub sączka papierowego usuń nadmiary OptiBond All-In-One z kanału. Po utwardzeniu światłem nałóż podwójnie utwardzany cement na bazie żywic Maxcem na wkład, umieść wkład w kanale, a następnie wprowadź go w lekką wibrację. Ma to zapobiec zatrzymaniu pęcherzyków powietrza. Utwardź cement Maxcem zgodnie z zaleceniami producenta.D. Aplikacja materiałów do odbudowy zrębu – Nałóż materiał typu „core” (materiał kompozytowy do odbudowy zrębu) zgodnie ze wskazówkami producenta.

Uwaga: Użyj materiału światłoutwradzalnego lub podwójnie utwardzanego. Zawsze utwardzaj światłem warstwową nadbudowę materiału do wkładów koronowo-korzeniowych.
Po otrzymaniu przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C.
*Zalecane czasy utwardzania przy użyciu lamp Demetron firmy Kerr:

Optilux 501 10 sekund

L.E.Demetron I 10 sekund

L.E.Demetron II 5 sekund


W przypadku wszystkich innych lamp – patrz zalecenia producenta.
PRZESTROGA

 1. Butelkę z systemem łączącym OptiBond All-In-One należy szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu

 2. Płyn żrący: unikać kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przepłukać dokładnie wodą. W przypadku kontaktu z oczami skonsultować się z lekarzem. Nie wolno stosować wewnętrznie.

 3. Nieutwardzona żywica metakrylanowa może powodować kontaktowe zapalenie skóry.

 4. System łączący OptiBond All-In-One jest materiałem światłoutwardzalnym. Po umieszczeniu materiału w pojemniczku do mieszania należy go natychmiast użyć lub chronić przed światłem.

 5. OptiBond All-In-One zawiera aceton i jest materiałem łatwopalnym. Przechowywać z dala od źródeł ognia.

UWAGA! Nieutwardzona żywica metakrylowa może powodować kontaktowe zapalenie skóry i uszkodzenie miazgi. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. Dokładnie przepłucz wodą w przypadku kontaktu.
OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KERR

Celem porad technicznych firmy Kerr, ustnych bądź pisemnych, jest pomoc stomatologom w stosowaniu produktu firmy Kerr. Porada taka nie rozszerza zakresu ograniczonej gwarancji firmy Kerr, ani nie zwalnia stomatologa ze skontrolowania, czy zastosowania i metody, jakie planuje użyć stomatolog są zgodne z docelowym zastosowaniem produktów firmy Kerr. Stomatolog przyjmuje na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia produktów firmy Kerr.W przypadku wady materiału lub jakości wykonania, odpowiedzialność firmy Kerr ograniczona jest, według decyzji firmy Kerr, do wymiany wadliwego produktu lub jego części, bądź zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup wadliwego produktu. Aby zrealizować warunki ograniczonej gwarancji, należy zwrócić wadliwy produkt do firmy Kerr. Firma Kerr w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody – bezpośrednie, uboczne ani pośrednie.

POZA WARUNKAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI POWYŻEJ, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOMNIEMANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJĘ DOTYCZĄCĄ OPISU, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU.

Pobieranie 18.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna