Sap wprowadza na rynek nowe aplikacje oparte na platformie sap hana®Pobieranie 36.07 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar36.07 Kb.
16 maja 2012 r.


SAP wprowadza na rynek nowe aplikacje oparte na platformie SAP HANA®
SAP oferuje nowe korzyści biznesowe dla działów przedsiębiorstw i całych branż, wprowadzając nowatorskie rozwiązania wykorzystujące możliwości platformy SAP HANA®
ORLANDO, Floryda, 16 maja 2012 r. — Firma SAP AG konsekwentnie realizuje przyjętą strategię w zakresie innowacyjnych rozwiązań, prezentując nową falę rozwiązań opartych na platformie SAP HANA®. Są to rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, opracowane w celu zapewnienia klientom nowych korzyści biznesowych w postaci zaawansowanych funkcji tworzenia raportów, analiz i planów, w kontekście poszczególnych działów przedsiębiorstw, jak również całych branż. Informacje te opublikowano podczas konferencji SAPPHIRE® NOW, która odbyła się w Orlando na Florydzie, w dniach 14-16 maja, 2012 roku.
„Nasze nowe aplikacje zostały wprowadzone na rynek w związku z konsekwentnie realizowaną przez SAP strategią w zakresie nowatorskich rozwiązań. Charakteryzują się prostą obsługą, można je łatwo wdrożyć, a ich podstawą jest otwarta platforma pracująca w czasie rzeczywistym” — poinformował dr Vishal Sikka, członek zarządu ds. technologii i innowacji w firmie SAP. „Aplikacje te wykorzystują szczegółowy zakres najbardziej aktualnych danych do natychmiastowego tworzenia złożonych analiz. Uzyskane wyniki umożliwiają interaktywne podejmowanie decyzji w chmurze i przy użyciu urządzeń mobilnych”.
Informacja prasowa dotyczy następujących rozwiązań:

 • aplikacji SAP® Sales and Operations Planning,

 • aplikacji analitycznej SAP® Cash Forecasting,

 • aplikacji SAP® Planning and Consolidation,

 • aplikacji analitycznej SAP® Collections Insight,

 • treści analitycznych SAP® Sales Pipeline Analysis,

 • rozwiązania do szybkiego wdrażania SAP® Bank Analyzer wspierającego raportowanie finansowe przy użyciu platformy SAP HANA,

 • rozwiązania do szybkiego wdrażania SAP® Deposits Management umożliwiającego analizowanie historii transakcji przy wsparciu platformy SAP HANA,

 • serwisu SAP® Supplier InfoNet.

Aplikacje planistyczne następnej generacji, oparte na platformie SAP HANA

SAP Sales and Operations Planning to aplikacja działająca w chmurze, wspierana przez platformę SAP HANA. Została opracowana z myślą o przedsiębiorstwach, które planują podejmować decyzje biznesowe na podstawie informacji o popycie. Aplikacja umożliwia firmom szybkie przekształcanie wahań popytu w możliwe do wykonania plany dla działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki. Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą zapewnić pracownikom odpowiedzialnym za sprzedaż, marketing, finanse, łańcuch dostaw i inne działania, możliwość udziału w opartym na współpracy zintegrowanym procesie planowania. Aplikacja SAP Sales and Operations Planning łączy w sobie niezwykłą moc przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, charakterystyczną dla platformy SAP HANA, jak również społecznościowy wymiar współpracy w ramach aplikacji SAP® Streamwork®, umożliwiając:

 • Planowanie przy użyciu ujednoliconego modelu danych dotyczących popytu, łańcucha dostaw i finansów, które można analizować w czasie rzeczywistym, na dowolnym poziomie szczegółowości lub w dowolnym wymiarze;

 • Szybkie tworzenie symulacji i porównań scenariuszy, na podstawie kompletnego, szczegółowego modelu planowania sprzedaży i operacji, przy użyciu wielu kryteriów, takich jak wahania popytu, zmiany w koszyku produktów i ograniczenia mocy produkcyjnych;

 • Współpracę za pośrednictwem wbudowanej platformy społecznościowej uwzględniającej kontekst, która przyspiesza proces planowania i podejmowania decyzji w całym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji na temat aplikacji SAP Sales & Operations Planning wspieranej przez platformę SAP HANA zawiera ten film.
„W relatywnie krótkim czasie udało nam się stworzyć pilotażowy model przeważającej większości procesów biznesowych, jak również przeprowadzić analizy scenariuszy hipotetycznych” — poinformował Richard Komm, dyrektor w firmie Advanced Micro Devices. „Rozwiązanie pozwala nam korygować poziom popytu i alokacji zasobów produkcyjnych, a następnie natychmiast przekonać się o wpływie korekty na poziom przychodów i marży. Wcześniej w celu opracowania zintegrowanego planu musieliśmy korzystać z wielu arkuszy kalkulacyjnych, wysyłać setki wiadomości e-mail, wykonywać dziesiątki telefonów i organizować spotkania. Mamy pewność, że to rozwiązanie oferuje niesamowity potencjał i usprawni zarządzanie planowaniem, sprzedażą i procesami operacyjnymi. Na pewno skróci czas podejmowania decyzji i poprawi ogólną wydajność pracy naszych zespołów”.
„Obecnie proces planowania sprzedaży i działań operacyjnych realizowany jest w naszej firmie ręcznie. W przeważającej większości zarządzamy nim za pomocą zdezintegrowanych arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystywanych przez wiele zespołów wewnętrznych i podwykonawców. Reakcja na wahnięcia podaży i popytu trwa zdecydowanie zbyt długo i wymaga zbyt wielkiego wysiłku” — przyznał James Smith, dyrektor w firmie McKesson. „To rozwiązanie pozwala nam oceniać wpływ zmian mocy produkcyjnych podwykonawców na nasze prognozy sprzedaży w czasie rzeczywistym. Możemy opracowywać scenariusze alternatywne, skracając czas trwania całego cyklu planowania o połowę. Aplikacja prezentuje się bardzo interesująco, więc z niecierpliwością oczekujemy na możliwość wdrożenia jej w firmie McKesson".
SAP Cash Forecasting jest aplikacją analityczną wykorzystywaną lokalnie, opartą na platformie SAP HANA. Pomaga przedsiębiorstwom sprawniej poruszać się po współczesnym, niepewnym środowisku finansowym, zapewniając zaawansowane funkcje prognozowania i analizowania przepływów pieniężnych w heterogenicznym środowisku systemowym. Aplikacja jest dostępna w ramach programu testowania Early Adoption Program. Przy użyciu aplikacji SAP Cash Forecasting przedsiębiorstwa mogą:

 • Tworzyć precyzyjne prognozy przepływów pieniężnych na podstawie danych finansowych pochodzących z systemów firmy SAP, jak i systemów innych producentów, na przykład klasy ERP;

 • Opracowywać skuteczne strategie transakcji zabezpieczających w walutach obcych, na podstawie szczegółowych danych o ryzyku walutowym wielu walut, dostępnych w czasie rzeczywistym;

 • Prowadzić analizy odchyleń ex post w zakresie prognoz stanów gotówkowych, z możliwością przeanalizowania odchylenia nawet na poziomie indywidualnych pozycji raportu przepływów pieniężnych;

 • Centralnie zarządzać procesem prognozowania, śledząc status planowania podmiotów zależnych i konsolidując prognozy pochodzące ze wszystkich działów firmy.

„Innowacyjna aplikacja analityczna SAP Cash Forecasting, wspierana przez platformę SAP HANA, powstała w ramach współpracy między firmami SAP i BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH” — poinformował Marco Dockweiler, architekt ds. projektów korporacyjnych w firmie BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. „Potencjał aplikacji pozwala poprawić precyzję prognoz przepływów pieniężnych oraz zoptymalizować procesy w naszym dziale finansowym. Osiągnięte przez nas rezultaty są bardzo obiecujące i jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą z firmą SAP”.


Aplikacja SAP Planning and Consolidation pomaga przedsiębiorstwom wyraźnie skrócić procesy planowania, oferując specjalistom ds. finansowych więcej narzędzi analitycznych i bardziej przemyślane rozwiązania, pozwalające oszczędzić dużo czasu. Przy wsparciu platformy SAP HANA aplikacja pozwala przedsiębiorstwom przyspieszyć procesy budżetowania i prognozowania, skracając procedurę wyodrębniania zapytań, zaciągania dużych zestawów danych i tworzenia obrazu procesów w przedsiębiorstwie w czasie rzeczywistym. W rezultacie pracownicy mogą szybciej planować procesy, ponownie wprowadzać dane do systemów i upraszczać cykle planowania, co pozwala firmom szybciej reagować na zmiany, wykorzystując nadarzające się okazje lub unikając zagrożeń. Aplikacja upraszcza również infrastrukturę informatyczną, ponieważ jest zoptymalizowana w czasie rzeczywistym z platformą SAP HANA.
Dostęp do rozwiązań pracujących w czasie rzeczywistym dla pracowników działów sprzedaży i marketingu

Aplikacja SAP Collections Insight udostępnia pracownikom działów sprzedaży niezbędne dane o klientach w czasie rzeczywistym. Dane te są przydatne do optymalizacji przyjętej strategii zarządzania kolekcjami i narzędzi wspierających współpracę, umożliwiających realizację tej strategii. Aplikacja jest dostępna w ramach programu testowania Early Adoption Program. Rozwiązanie SAP Collections Insight, wspierane przez platformę SAP HANA i dostępne za pośrednictwem prostej w obsłudze aplikacji internetowej lub mobilnej, pomaga przedsiębiorstwom: • Opracowywać szczegółowe profile dynamiczne klientów, uwzględniające wgląd w informacje o historii płatności i trendach oraz analizowanie ich w czasie rzeczywistym;

 • Zapewnić pracownikom narzędzie do szybkiego wykonywania i odbierania połączeń w sprawie kolekcji – w dowolnym czasie i miejscu;

 • Zapewnić użytkownikom narzędzie do szybkiego i skutecznego śledzenia i rozwiązywania problemów z kolekcjami w ramach współpracy.

Funkcje oferowane przez aplikację SAP Collections Insight mogą umożliwić przedsiębiorstwom uzyskanie większych przychodów z kolekcji, szybszą realizację płatności i nawiązanie bliższych relacji z klientami.


Aplikacja SAP Sales Pipeline Analysis, wspierana przez platformę SAP HANA, pomaga firmom handlowym uzyskać natychmiastowy wgląd w ogromne ilości danych na temat kanałów sprzedaży w ramach systemu SAP® Customer Relationship Management (SAP CRM). Jednocześnie można prowadzić obliczenia i szczegółowe analizy dowolnych danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Kierownicy sprzedaży mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki handlowe, korzystając z informacji dostępnych w czasie rzeczywistym. Pozwala to przyspieszyć finalizację transakcji w ramach kanału sprzedaży, dzięki wsparciu przydatnych narzędzi analitycznych, sterowanych danymi o użytkowniku. W rezultacie przedsiębiorstwa mogą uwolnić ukryty potencjał przychodów, jak również znacznie podnieść poziom zysków i efektywności sprzedaży. Z myślą o szybszym uzyskaniu korzyści z inwestycji, rozwiązanie można wdrożyć jako rozwiązanie SAP® Sales Pipeline Analysis do szybkiego wdrożenia na platformie SAP HANA.
Wykorzystanie dużych wolumenów danych w bankowości

Rozwiązanie do szybkiego wdrożenia SAP Bank Analyzer, umożliwiające tworzenie raportów finansowych przy wsparciu platformy SAP HANA, zostało opracowane z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą w krótkim czasie analizować ogromne wolumeny danych. Aplikacja pozwala automatyzować procesy bankowości zorientowanej na obniżenie kosztów (Lean Banking) i podejmować decyzje w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki oferowanemu rozwiązaniu banki mogą szybko tworzyć szczegółowe raporty finansowe na temat aktywów i księgowości, udzielając natychmiastowej odpowiedzi na pytania biznesowe.


Rozwiązanie do szybkiego wdrażania SAP Deposits Management zostało opracowane z myślą o analizie historii transakcji, a dzięki wsparciu platformy SAP HANA pomaga bankom detalicznym podnieść wydajność działań w tym zakresie. Aplikacja ułatwia pracownikom uzyskanie dostępu do aktualnych informacji o kontach, natomiast rozbudowane oprogramowanie do analizy danych, wykorzystujące wbudowaną pamięć platformy, pomaga przetwarzać informacje z wielu lat, udostępniając raporty w czasie rzeczywistym.
Większa przejrzystość i wyższa wydajność w całej sieci przedsiębiorstwa
SAP Supplier InfoNet to sieć informacyjna, łącząca w sobie potencjał platformy SAP HANA i funkcjonalność chmury. Pomaga ona przedsiębiorstwom uzyskać wgląd w olbrzymie wolumeny danych w czasie rzeczywistym i szybko reagować na zmieniające się warunki w ramach wielowarstwowych sieci dostaw. Przy użyciu tego rozwiązania przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać złożonymi łańcuchami dostaw, poprzez:

 • Prewencyjne monitorowanie i przewidywanie ryzyka w ramach wielowarstwowej sieci dostaw, z uwzględnieniem alertów w czasie rzeczywistym, jak również wiodących na rynku narzędzi do programowania urządzeń i analizy statystycznej;

 • Uzyskanie natychmiastowego wglądu w kondycję operacyjną sieci dostaw, poprzez agregowanie i analizowanie danych dostawców z systemów korporacyjnych i tysięcy zewnętrznych źródeł danych;

 • Przygotowywanie testów porównawczych wydajności dostawców w zakresie jakości i terminowości dostaw, jak również określanie istotnych zmian i trendów w ramach tej wydajności.

Funkcje oferowane przez aplikację SAP Supplier InfoNet pozwalają firmom zminimalizować liczbę zakłóceń łańcucha dostaw, zanim zaczną one wpływać na działalność przedsiębiorstwa. Poza tym umożliwiają one podniesienie poziomu wydajności dostawców, jak również skrócenie czasu i obniżenie kosztów zarządzania bazą klientów.


Informacje, wpisy w blogach, filmy i inne materiały dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW, można znaleźć w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń.
SAPPHIRE® NOW

W ramach konferencji SAPPHIRE® NOW firma SAP oferuje swoim obecnym i potencjalnym klientom oraz partnerom jeszcze więcej możliwości nawiązania kontaktów z podobnymi przedsiębiorstwami, uczestnikami i opiniotwórcami z całego świata. Konferencja o bardzo szerokim zakresie, odbywająca się w czasie rzeczywistym w Orlando na Florydzie, w dniach 14–16 maja, 2012 r., pozwala uczestnikom lokalnym nawiązać kontakt z uczestnikami z całego świata, za pośrednictwem najnowocześniejszych studiów telewizyjnych i interfejsu internetowego, integrującego najnowsze portale społecznościowe i funkcje obsługi społeczności internautów. Uczestnicy biorący udział w konferencji lokalnie lub przez Internet mogą przyjrzeć się, w jaki sposób firma SAP realizuje swoją strategię w zakresie produktów i pomaga przedsiębiorstwom na całym świecie usprawnić procesy wewnętrzne. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sapphirenow.com. Informacje o konferencji SAPPHIRE NOW można również śledzić w serwisie Twitter — @SAPPHIRENOW oraz w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń, pod adresem www.events.news-sap.com.


Materiały graficzne i filmowe dla mediów:
Webcasty, informacje prasowe, protokoły obrad „okrągłego stołu” dla mediów, prezentacje i posty w ramach blogów, dotyczące konferencji SAPPHIRE NOW, zostaną udostępnione w serwisie prasowym dotyczącym wydarzeń, pod adresem www.events.news-sap.com. Na stronie www.sap.com/photos znajdują się materiały filmowe przeznaczone do emisji oraz cyfrowe zdjęcia prasowe, które można przeglądać i pobierać. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Relacje wideo na różne tematy można znaleźć pod adresem www.sap-tv.com. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV. Informacje o firmie SAP można śledzić w serwisie Twitter: @sapnews.
Informacje o firmie SAP

Jako lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, firma SAP pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż uzyskiwać lepsze wyniki. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP pomagają ponad 190 tys. klientów (łącznie z klientami przejętej firmy SuccessFactors) stale zwiększać zyski, szybko reagować na potrzeby rynku i rozwijać się w sposób zrównoważony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.


Kontakt dla mediów:

Samantha Finnegan, +1 (650) 276-9350, samantha.finnegan@sap.com, PDT

Cathrin Wolf, +49 6227 7 63908, cathrin.wolf@sap.com, CET

Biuro prasowe SAP, +49 (6227) 7-46315, czas CET; +1 (610) 661-3200, czas EDT; press@sap.comDominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com: files -> 000001
000001 -> On Board pr dla A+e networks™ uk
000001 -> Niewielki głośnik z membraną pasywną Firma Maxell wprowadza na polski rynek nowy mobilny głośnik. Ikuone wyposażony został w niewielkie przetworniki z membraną bierną, która pozwala poprawić odtwarzanie basów
000001 -> Nowe bezprzewodowe punkty dostępowe WatchGuard ap300 Kraków, dnia 29 stycznia 2016 r. – Firma Bakotech, wyłączny dystrybutor rozwiązań firmy WatchGuard w Polsce informuje, że producent wprowadził do sprzedaży nowy produkt w postaci punktu dostępowego
000001 -> IdeaCentre A310 i A700 – Lenovo wprowadza na polski rynek dwa nowe komputery typu all-in-one
000001 -> Informacja prasowa Warszawa, 10 grudnia 2010 r. Stylowe święta z Lenovo premiera U260
000001 -> Air France z firmą Amadeus uruchamia rozwiązanie Seat Plus dla agentów biur podróży
000001 -> Informacja prasowa
000001 -> Biznes społecznie zaangażowany na uczelniach wyższych
000001 -> Abc data S. A. Daniszewska 14
000001 -> Abc data S. A. Daniszewska 14
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna