Scenariusz lekcji matematyki w klasie VPobieranie 57.17 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar57.17 Kb.
Scenariusz lekcji matematyki w klasie V
Temat: Liczby pierwsze i złożone.
Cele:

- zapoznanie z określeniem liczb pierwszych i złożonych;

- kształcenie umiejętności rozpoznawania liczb pierwszych i złożonych;

- utrwalenie cech podzielności liczb naturalnych;

- wdrażanie do posługiwania się naukowymi metodami badań (wykorzystanie algorytmu);

- rozwijanie aktywności twórczej.


Metody: badawcza (wykorzystanie algorytmu), problemowa, ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne: portret Eratostenesa (załącznik nr 1) – umieszczony na tablicy, rzutnik, foliogram z planszą 100 liczb (nie koniecznie, można wykorzystać podręcznik), sito Eratostenesa – instrukcja obsługi dla każdego ucznia – załącznik nr 2, karty pracy, karty z cyframi, magnesy, kolorowe mazaki.


I część wstępna

1) Sprawdzenie obecności i pracy domowej (ocena).


2) Przypomnienie cech podzielności liczb naturalnych:

Z cyfr: 5, 7, 0, 6 zbuduj liczbę trzycyfrową, która:

a) dzieli się przez 5, b) dzieli się przez 2

c) dzieli się przez 2 i przez 5 d) dzieli się przez 3.

Na tablicy zamieszczamy potrzebne cyfry. Uczniowie podchodząc do tablicy układają z nich liczby.
II część główna

1) Podanie tematu lekcji.

2) Zapoznanie z celami lekcji

Nauczyciel informuje uczniów, iż na tej lekcji poznają nowe pojęcia: liczba pierwsza i złożona oraz jak je rozpoznać.

3) Realizacja celów

W tym celu uczniowie posłużą się „urządzeniem” do wykrywania liczb pierwszych zwanym sitem Eratostenesa.

Uczniowie otrzymują „instrukcję”. Każde dziecko pracuje samodzielnie zgodnie z poleceniami w instrukcji.
Po zakończeniu tej pracy nauczyciel wyświetla za pomocą rzutnika poprawnie wykonana instrukcję, w celu porównania przez uczniów z własną i dokonaniu ewentualnych poprawek (lub porównują z gotowa planszą w podręczniku).
Nauczyciel analizuje kolejne kroki „instrukcji”:

- Jakie liczby wykreślałeś w punkcie 1?

- Które liczby zostały wykreślone w punkcie 2? Co je łączy?

itd.


Metodę poszukiwania liczb pierwszych polegającą na wykreślaniu wielokrotności kolejnych liczb wymyślił Eratostenes, grecki matematyk, astronom, filozof i poeta żyjący na przełomie III i II w. p.n.e. Do dziś metodę tę nazywamy sitem Eratostenesa. Obliczył on też promień ziemi oraz odległość Księżyca i Słońca.
Badanie własności liczb pierwszych:

Uczniowie otrzymują karty pracy na których wyznaczają wszystkie dzielniki kilku wybranych liczb pierwszych.Wniosek: Liczba pierwsza ma dokładnie dwa dzielniki – 1 i samą siebie.
Nauczyciel zwraca uwagę, że wyznaczyliśmy tylko liczby pierwsze mniejsze od 100. Istnieje wiele liczb pierwszych – udowodnił to grecki matematyk Euklides w IV w. p.n.e.
Liczby które zostały wykreślone to liczby złożone.
Badanie własności liczb złożonych:

Uczniowie otrzymują karty pracy na których wyznaczają wszystkie dzielniki kilku wybranych liczb złożonych.Wniosek: Liczba złożona jest większa od 1 i ma więcej niż dwa dzielniki.
A co z 0 i 1?

Czy można je zaliczyć do liczb pierwszych lub złożonych?Wniosek: 0 i 1 nie są ani pierwsze, ani złożone.

0 ma nieskończenie wiele dzielników.

1 ma tylko jeden dzielnik.
Uczniowie otrzymują kartki do wklejenia z nowymi pojęciami.
Ćwiczenia praktyczne:

Zad.20/121 (podręcznik Matematyka 2001)

Spośród pięciu liczb: 112, 101, 225, 126, 2007 tylko jedna jest liczbą pierwszą. Znajdź tę liczbę.

Zad. 21/122 (podręcznik Matematyka 2001)

Wśród podanych liczb są trzy liczby złożone. Wskaż je.

a) 111 b) 211 c) 311 d) 411 e) 711

Zad. 23/122 (podręcznik Matematyka 2001)

W każdym zestawie jest tylko jedna liczba pierwsza. Znajdź ją.

a) 672, 673, 674, 675, 676

b) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

c) 2995, 2996, 2997, 2998, 2999
III część końcowa


  1. Podsumowanie lekcji

- Jakie liczby dzisiaj poznaliście?

- Jak poszukiwaliście liczb pierwszych?

- Jakie liczby to liczby pierwsze?

- Jakie własności mają liczby złożone?

2) Praca domowa ćwiczenie 7,8 (zeszyt ćwiczeń Matematyka 2001)

3) Ewaluacja lekcji
 

Jak oceniasz dzisiejszą lekcję?

 


 

J


 

K


 

L
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2SITO ERATOSTENESA – instrukcja obsługi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99  1. Kolorem czerwonym weź liczbę 2 w kółko i wykreślaj co drugą liczbę.

  2. Kolorem niebieskim weź liczbę 3 w kółko i wykreślaj co trzecią liczbę.

  3. Kolorem zielonym weź liczbę 5 w kółko i wykreślaj co piątą liczbę.

  4. Kolorem żółtym weź liczbę 7 w kółko i wykreślaj co siódmą liczbę.

  5. Dowolnym kolorem weź w kółko niewykreślone liczby większe od 2.

Liczby w kółeczkach to liczby pierwsze.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna