Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie III gimnazjum Prymas Tysiąclecia autorytet I wielka postać najnowszej historiiPobieranie 16.12 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar16.12 Kb.

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie III gimnazjum

Prymas Tysiąclecia - autorytet i wielka postać najnowszej historii

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


 1. Poznanie sylwetki wielkiego Polaka – kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 2. Poznanie niektórych myśli Kardynała, oraz wyznawanego przez niego ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

 3. Poznanie cech osobowości kreowanej na świętego kościoła katolickiego oraz wyznaczników koniecznych do spełnienia warunków beatyfikacji.

b) Umiejętności


 1. Wyszukiwanie informacji ze źródeł internetowych.

c) Wychowanie


 1. Realizacja Planu Wychowawczego Szkoły: „Poznajmy sylwetki wielkich Polaków”

2. Metoda i forma pracy


 1. Pokaz multimedialny

 2. Dyskusja

 3. Praca w grupach


3. Środki dydaktyczne


 1. Prezentacja multimedialna – Prymas.pps

 2. komputerowe stanowisko multimedialne

4. Przebieg lekcji


a) Faza przygotowawcza


Dyskusja na temat przyczyn ogłoszenia roku 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego

„Ceniąc zasługi kardynała Sejm RP 25 października 2000 ogłosił rok 2001 Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przyjęto wówczas uchwałę następującej treści: "W setną rocznicę urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się trwale do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyczny pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odrodzenia Trzeciej Rzeczypospolitej. Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2001 Rokiem Kardynała Wyszyńskiego” – źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/


b) Faza realizacyjna


 1. Pokaz przybliżający sylwetkę Prymasa.

 2. Dyskusja na temat życia i działalności Kardynała.

 3. Notatka w zeszycie – najważniejsze daty:

Urodzony

3 sierpnia 1901

Data wyboru

1948

Zmarł

28 maja 1981 1. Praca w grupach: Wypisz cechy osoby kardynała Wyszyńskiego, które Twoim zdaniem zaliczają go do grona wybitnych Polaków – dlaczego?

 2. Zapoznanie uczniów z wyznawanym przez Kardynała ABC Społecznej Krucjaty Miłości:

I. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

II. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć, coś dobrego.

III. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

IV. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj, nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspakajaj i okazuj dobroć.

V. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie zachowuj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

VI. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu. Jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

VII. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

VIII. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.

IX. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

X. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

c) Faza podsumowująca


Zachęcenie uczniów do uzupełnienia informacji przez odwiedzenie stron:
www.kardynalwyszynski.of.pl

katalog.wow.pl/Kultura/Religia/Ludzie_Kosciola/

www.republika.pl/kardynal_stefan

http://pl.wikipedia.org/wiki/5. Bibliografia


www.kardynalwyszynski.of.pl

katalog.wow.pl/Kultura/Religia/Ludzie_Kosciola/

www.wyszynskiprymas.com.pl

www.wyszynski.prv.pl

www.republika.pl/kardynal_stefan


6. Załączniki

Prezentacja multimedialna - Prymas.pps


a)Karta pracy ucznia

b) Zadanie domowe


Wyszukanie dwóch innych stron internetowych o życiu kardynała Wyszyńskiego, niż podane powyżej oraz napisanie notatki o ich zawartości.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna