Scenariusz: Tadeusz Konwicki, Jerzy KawalerowiczPobieranie 31.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.08 Kb.

MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW
Polska, 1960, 103 min., Czarno-biały

film psychologiczny


Reżyseria: Jerzy Kawalerowicz

Scenariusz: Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz

Zdjęcia: Jerzy Wójcik

Muzyka: Adam Walaciński


Obsada aktorska: Lucyna Winnicka, Mieczysław Voit, Anna Ciepielewska, Maria Chwalibóg, Kazimierz Fabisiak, Stanisław Jasiukiewicz, Jerzy Kaczmarek, Franciszek Pieczka, Jarosław Kuszewski, Lech Wojciechowski, Marian Nosek, Marian Nowak...
Akcja utworu literackiego i filmu toczy się w XVIII wieku na Smoleńszczyźnie, w położonym na odludziu klasztorze. Miejscowe zakonnice, wraz z ich przeoryszą Joanną opętał diabeł. Z pomocą zgromadzeniu przybywa młody egzorcysta - ksiądz Suryn. Jego zabiegi, modlitwa i umartwienia okazują się jednak bezowocne. Co więcej, kapłanowi zaczyna się udzielać atmosfera dziwnego niepokoju, panująca w klasztorze. Nie zdaje sobie sprawy, że u źródła jego problemów tkwi jak najbardziej świecka miłość do matki Joanny. Ksiądz postanawia uleczyć ukochaną kobietę nawet za cenę grzechu śmiertelnego...
Nagrody filmowe

1961 - Jerzy Kawalerowicz Cannes (MFF)-Nagroda Specjalna Jury

1961 - Lucyna Winnicka Nagroda Francuskiej Akademii Filmowej-Kryształowa Gwiazda

1961 - Jerzy Kawalerowicz Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP)-w kategorii filmu fabularnego

1962 - Jerzy Kawalerowicz Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia

1962 - Jerzy Wójcik Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia

1963 - Jerzy Kawalerowicz Oberhausen (MFF Krótkometrażowych)-nagroda młodych krytyków zachodnioniemieckiech

Jerzy Kawalerowicz

Reżyser filmowy. W latach 1946-49 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w trakcie studiów odbył Kurs Przygotowania Filmowego (1946). Przez kilka lat był asystentem reżysera; jako reżyser zadebiutował w roku 1951. Od roku 1955 pełnił funkcję kierownika artystycznego zespołu filmowego "Kadr". Współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich (1966-78), w roku 1981 wybrany na honorowego prezesa Stowarzyszenia. Od 1954 do rozwiązania partii należał do PZPR. W 1983 roku został członkiem Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W latach 1985-89 był posłem na Sejm PRL. W latach 1983-86 przewodniczył Zespołowi do spraw Kinematografii Narodowej Rady Kultury. W latach 1987-88 wiceprzewodniczący Komitetu Kinematografii. W latach 80-tych był wykładowcą w PWSFTviT w Łodzi.
Filmografia (Reżyseria):

1951 - GROMADA

1953 - CELULOZA

1954 - POD GWIAZDĄ FRYGIJSKĄ

1956 - CIEŃ (1956)

1957 - PRAWDZIWY KONIEC WIELKIEJ WOJNY

1959 - POCIĄG

1960 - MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW

1965 - FARAON

1968 - GRA (1968)

1971 - MADDALENA

1977 - ŚMIERĆ PREZYDENTA

1980 - SPOTKANIE NA ATLANTYKU

1982 - AUSTERIA

1989 - JENIEC EUROPY

1990 - BRONSTEINS KINDER

1995 - ZA CO?

2001 - QUO VADISМАТЬ ИОАННА ОТ АНГЕЛОВ
Польша, 1960, 103 мин., чёрно-белый

Драма
Режиссёр: Ежи Кавалерович

Сценарий: Ежи Кавалерович, Тадеуш Конвицкий

Оператор: Ежи Войцик

Композитор: Адам Валацинский
Роли исполняют: Люцина Винницка, Мечислав Войт, Анна Чепелевска, Мария Хвалибуг, Казимеж Фабисяк, Станислав Ясюкевич, Ежи Качмарек, Франчишек Печка, Ярослав Кушевски, Лех Войчеховски, Мариан Носек, Мариан Новак...
Действие фильма разворачивается в XVII веке в женском монастыре на Смоленщине. Настоятельницу Мать Иоанну одолевают демоны. Чтобы изгнать их, в монастырь направляют ксендза Сурина. Его молитвы и умерщвление плоти оказывается недейственными. Мало того, каплану передаётся общая атмосфера странного беспокойства, которая царит в монастыре. Он не отдаёт себе отчёта в том, что в корне его проблем лежит самая мирская любовь к матери Иоанне. Лишь жертвоприношение Сурина помогает ценой смертного греха освободиться от козней Лукавого.
В основе сюжета - реальный исторический факт: имевшая место в 1634 году коллективная истерия монашек из монастыря урсулинок в Лудене (Франция).
Кинонаграды

1961 - специальный Приз жюри Ежи Кавалеровичу на МКФ в Каннах

1961 - награда Французской киноакадемии "Хрустальная звезда" Люцине Винницкой

1961 – Ежи Кавалерович, Варшавская Сирена (Приз Клуба Кинокритики Союза польских журналистов)

1962 – Ежи Кавалерович – Награда Министра культуры и искусства I степени

1962 – Ежи Вуйчик – Награда Министра культуры и искусства I степени

1963 - приз Ежи Кавалеровичу на МКФ в Оберхаузене
Ежи Кавалерович
Кинорежиссер. В 1946-1949 учился в краковской Академии Художеств, во время обучения прошел курс киноподготовки (1946). В течение нескольких лет был ассистентом режиссера. Его режиссерский дебют состоялся в 1951 году. Начиная с 1955 года исполнял обязанности художественного руководителя кинообъединения «Кадр». Основатель и первый председатель Союза польских кинематографистов (1966-78), в 1981 году выбран Почетным председателем СПК. С 1954 и до ее роспуска состоял в ПОРП. В 1983 году стал членом Государственного совета патриотического движения национального возрождения. В 1985-89 годах был депутатом Сейма ПНР. В 1983-86 гг руководил Агентством по делам кинематографии Национального совета по культуре. В 1987-88 гг был заместителем председателя Комитета кинематографии.

В 80-ые годы преподавал в Государственной высшей школе кино, телевидения и театра в лодзи


Фильмография (избранная):

1951 - Община

1953 - Целлюлоза (в советском прокате "Дорога жизни")

1954 - Под фригийской звездой

1956 - Тень

1957 - Настоящий конец большой войны (в советском прокате "Этого забыть нельзя")

1959 - Поезд

1960 - Мать Иоанна от ангелов

1965 - Фараон

1968 - Игра

1971 - Магдалена

1977 - Смерть президента

1980 - Встреча в Атлантике

1982 - Аустерия

1989 - Пленник Европы

1990 - Дети Бронштейна

1995 - За что?

2001 - Камо грядеши

Pobieranie 31.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna