Scenariusz zajęć prowadzonych na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti StraussPobieranie 14.35 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar14.35 Kb.
Scenariusz zajęć prowadzonych na podstawie
metody aktywnego słuchania muzyki


wg Batti Strauss.
Data: 12.03.2008 r.

Miejsce: ZSS Nr 41 w Zabrzu

Klasa: IIb gim. i III gim.

Hospitujący: mgr Dorota Świątek

Prowadzący: mgr Agata Jakubowska, mgr Katarzyna Kaziród, mgr Ewa Potrzebka

Przedmiot: rewalidacja ogólnorozwojowa
Temat: Zabawy rytmiczne przy muzyce klasycznej.
Cel główny:

- utrwalanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej podczas

ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii.


Cele operacyjne:

uczeń

- potrafi wskazywać i nazywa części ciała;

- potrafi wskazać kierunek prawo/ lewo z pomocą;

- potrafi poruszać się w rytm melodii;

- zna słowa piosenek;

- nazywa instrumenty wykorzystywane podczas zajęć: trójkąt, grzechotki, kołatki,

tamburyn, bębenek;

- zna przeznaczenie poszczególnych instrumentów;

- potrafi prawidłowo na nich gać;

- potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej.


Metoda:
- aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
Formy:
- indywidualna
- zbiorowa
Środki pomocnicze:
instrumenty muzyczne: trójkąt, grzechotka, kołatka, tamburyn, bębenek.

Przebieg zajęć


  1. Powitanie „Wszyscy są” oraz przedstawienie tematu zajęć.

Wszyscy są witam wasZaczynamy już czas

Jestem j jesteś ty

Raz dwa trzy”.
2. „Le Basque” (Kaczki) wg schematu:
a) zabawa ruchowa : ucieczka i pogoń po tych samych śladach, uczestnicy zabawy
mówią słowa: idzie kaczka, pierwsza kaczka, pierwsza kaczka – plusk

( powtarzanie do czwartej kaczki ); pierwsza ( trzecia ) płynie w prawą stronę


w prawą stronę już druga ( czwarta ) płynie w lewa stronę w lewą stronę już.
b) zabawa rytmiczna do w/w słów.
c) gra na instrumentach: trójkąt, grzechotki, kołatki, tamburyn, bębenek.
3. Zabawa z pokazywaniem „ Deszczyk”.
Pada, pada, pada deszcz, wieje, wieje wiatr / x2

Błyskawica grzmot, błyskawica grzmot, a na niebie kolorowa tęcza” / x2.
4. Inscenizacja ruchowa do melodii „Oh Swallow” mająca na celu utrwalanie

nazw części ciała z jednoczesnym wskazywaniem i nazywaniem.


Część A

Hopa hopa ( podskoki )

raz, dwa, trzy ( uderzenia poszczególnych części ciała ) / uczniowie

powtarzają


Część B

Uginanie kolan i wymachy rąk w rytm melodii


Część C

Prawą rękę tutaj mam / uczniowie powtarzają

Lewą rękę tutaj mam/ uczniowie powtarzają

Prawą nogę tutaj mam/ uczniowie powtarzają

Lewą nogę tutaj mam / uczniowie powtarzają
Część D

Nauczyciel wymienia i wskazuje części ciała, uczniowie powtarzają


i wskazują.

5. Zabawa z pokazywaniem „Czarowanie”.


”Czary- mary, czary-mary, czary-mary ,huuuuu
x2

Hokus- pokus, kszy, kszy x2

Abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra

Hokus-pokus, kszy, kszy x2

Abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra”.


  1. Pożegnanie „Zajęcia skończone”, ocena pracy uczniów na zajęciach.

Zajęcia skończoneI chce nam się jeść

Do domu idziemy

Adieu, bay-bay, cześć!”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna