Scenariusz zajęć Warsztaty fotograficzno-filmowePobieranie 17.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.78 Kb.
Scenariusz zajęć

Warsztaty fotograficzno-filmowe
Ideą warsztatów było połączenie świata z dawnych, podgórskich fotografii z tym współczesnym. Uczestnicy wykorzystali historię otaczającej ich przestrzeni do stworzenia własnych opowieści o miejscu, w którym żyją.

Cele:
Poznanie przez uczestników warsztatów sposobu robienia animacji techniką poklatkową oraz wykonanie filmu animowanego zainspirowanego dzielnicą Podgórz w Toruniu. Przybliżenie pojęć: ruchomy obraz, animacja, animacja plastelinowa, animacja rysunkowa, animacja wycinankowa, animacja kukiełkowa, animacja komputerowa, makieta do animacji, sekwencja ruchu. Posługiwanie się wybranymi narzędziami do tworzenia animacji poklatkowej w programach Adobe After Effects i Windows Movie Maker. Przybliżenie historii dzielnicy Podgórz w Toruniu, promocja aplikacji i strony internetowej dotyczącej projektu Podgórz - widmo.Uczestnicy:
Dzieci i młodzież
– wiek: od 10 do 15 lat
– liczba osób podczas warsztatu: ok. 13-17Miejsce:
Otwarta przestrzeń na osiedlu Podgórz w Toruniu.
Pracowania plastyczna w Domu Muz ul. Poznańska 52 w Toruniu.


Pracownia multimedialna Arcana Toruń

Czas:
20 godzin na grupę (6-8 spotkań)


Przebieg:
W pierwszym etapie zajęć odbył się pokaz multimedialny wprowadzający w założenia projektu Podgórz - widmo. Dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji i stronie www.podgorzwidmo.pl wspólnie z uczestnikami wirtualnie odwiedziliśmy ważne miejsca dla osiedla Podgórz. Dzieci mogły zobaczyć, jak prawie sto lat temu wyglądała ich dzielnica i jakie interesujące budynki i miejsca się w niej znajdowały. W dalszej części został zaprezentowany pokaz multimedialny, dzięki któremu uczestnicy dowiedzieli się, co to jest animacja, na czym polega wykonanie animacji poklatkowej oraz jakie są rodzaje animacji, a także z czego zrobić animację poklatkową i w jakim programie można zmontować film animowany. Pokaz odnosił się także do zastosowania fotografii cyfrowej w animacji i sposobów wykonywania zdjęć i ich obróbki. W kolejnym etapie odbył się spacer po osiedlu Podgórz w Toruniu. Podczas spaceru zadaniem uczestników było wykonanie zdjęć otaczającej ich przestrzeni – tego, co ich zachwyciło lub zaintrygowało np. architektura, ludzie, ważne miejsca. Wykonane zdjęcia były wykorzystane do stworzenia animacji. W kolejnym etapie rozpoczęła się praca nad scenorysem i historią, którą uczestnicy warsztatów chcieli pokazać w swoich filmach. W dalszej części dzieci wykonały makiety i bohaterów do animacji. Powstały makiety z papieru i wcześniej zrobionych zdjęć w formie płaskiej jak również makiety przestrzenne z wykorzystaniem kolorowych brystoli, plasteliny, zdjęć i materiałów plastycznych (kredki, flamastry czy farby). Po wykonaniu makiet rozpoczął się etap zapisywania faz – sekwencji ruchu – w formie cyfrowych zdjęć. Po wykonaniu wszystkich fotografii przeszliśmy do etapu ich obrabiania w programie graficznym. W dalszej części dzieci dowiedziały się, jak mogą nagrać odgłosy i dźwięki służące jako podkład do filmu. Zostały nagrane krótkie dialogi i podkłady muzyczne do animacji. W końcowym etapie odbyły się zajęcia z realizacji video, podczas których uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak należy wykonać animację poklatkową w programie Adobe After Effects i Windows Movie Maker. Na koniec zostały wykonane i „zliczone” filmy animowane.


Efekt:
Dzięki warsztatom dzieci dowiedziały się, czym jest animacja polkatkowa, jakie są jej rodzaje, jak się robi makietę i bohaterów do animacji, na czym polega zapisywania faz ruchu, jak zapisuje się dźwięk do animacji, jak obrabia się zdjęcia w programie do grafiki komputerowej. Uczestnicy warsztatów nauczyli się także wykonywania filmu animowanego w programach Adobe After Effects i Windows Movie Maker. Ponadto uczestnicy projektu poznali historię osiedla Podgórz i ciekawe miejsca z nią związane.

Wykorzystane metody
Zajęcia miały formę warsztatów, w trakcie których wykorzystano pokaz multimedialny, odbyły się pogadanka oraz dyskusja, a następnie przedstawiono techniki, które można wykorzystać do wykonania makiet i bohaterów animacji. Odbyły się także zajęcia w plenerze z użyciem aparatów cyfrowych. Etapem końcowym były zajęcia w pracowni multimedialnej, gdzie dzieci pracowały przy użyciu komputerów, tabletów graficznych i mikrofonów, w programach do grafiki komputerowej, realizacji video i realizacji dźwięku.Inspiracje:
Główną inspiracją była historia osiedla Podgórz w Toruniu, otoczenia, architektura, ludzie.Materiały:

Aparaty cyfrowe, statywy, sprzęt multimedialny: komputer, tablet graficzny, rzutnik, mikrofony. Materiały plastyczne: farby, pędzle, kredki, ołówki, kolorowe bibuły, kolorowy brystol, kartonowe podkłady, cienkopisy, markery, klej, taśmy, plastelina, drut, tkaniny, wydrukowane zdjęcia, nożyczki, flamastry, nożyki.
Autor scenariusza: Piotr Florianowicz

Projekt realizowany w ramach programu Fundacji Orange. Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (licencja dostępna pod adresem:creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl: files -> framework -> documents uploadFile
documents uploadFile -> Scenariusz zajęcia umuzykalniającego wg E. E. Gordona „przyrodnia siostra, przyrodni brat audiacje wariacje z muzyką
documents uploadFile -> Magiczne koło Mandali” – scenariusz zajęć dla klasy 1 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Cztery pory roku w jednej głowie Giuseppe Arcimboldo” – scenariusz zajęć dla klasy 2 Szkoły Podstawowej Cele
documents uploadFile -> Krzysztof Zemło absolwent reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Krzysztof Zemło
documents uploadFile -> Wielcy wrocławianie czyli o niezwykłym pastorze, miłośniku wynalazków, wrocławskich malarzach i lekarzu, który kochał sztukę
documents uploadFile -> Cele: Przybliżenie dzieciom różnych funkcji mostów, kładek i wiaduktów i ich znaczenia w dawnych czasach i współcześnie
documents uploadFile -> Temat : Mosty, mostki I kładki Wrocławia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna